Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 13/10/2009

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Quảng Nam
Giải tám
41
Giải bảy
115
Giải sáu
5441
6041
4949
Giải năm
0353
Giải tư
23005
07824
12354
06141
15963
94897
45062
Giải ba
00519
94504
Giải nhì
56880
Giải nhất
82571
Đặc biệt
80226
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Nam
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 15; 19
Đầu 2 24; 26
Đầu 3
Đầu 4 41(4); 49
Đầu 5 53; 54
Đầu 6 62; 63
Đầu 7 71
Đầu 8 80
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 06/10/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
59
33
Giải bảy
363
947
Giải sáu
4348
3019
3095
5773
1438
5977
Giải năm
8700
9013
Giải tư
51784
78935
83829
86757
40813
05213
15585
36130
11606
64770
31645
87743
20416
32502
Giải ba
04931
26270
51840
12315
Giải nhì
85034
50606
Giải nhất
16989
72183
Đặc biệt
17845
89806
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00 02; 06(3)
Đầu 1 13(2); 19 13; 15; 16
Đầu 2 29
Đầu 3 31; 34; 35 30; 33; 38
Đầu 4 45; 48 40; 43; 45; 47
Đầu 5 57; 59
Đầu 6 63
Đầu 7 70 70; 73; 77
Đầu 8 84; 85; 89 83
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 29/09/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
98
22
Giải bảy
734
788
Giải sáu
7838
7095
6496
6851
2368
5866
Giải năm
5568
3422
Giải tư
08337
92483
34363
01834
13567
74192
11332
67733
18405
25667
64167
56823
42238
98851
Giải ba
63529
95933
33518
55966
Giải nhì
69945
16459
Giải nhất
15228
71581
Đặc biệt
83113
30101
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 05
Đầu 1 13 18
Đầu 2 28; 29 22(2); 23
Đầu 3 32; 33; 34(2); 37; 38 33; 38
Đầu 4 45
Đầu 5 51(2); 59
Đầu 6 63; 67; 68 66(2); 67(2); 68
Đầu 7
Đầu 8 83 81; 88
Đầu 9 92; 95; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 22/09/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
91
06
Giải bảy
690
604
Giải sáu
0062
1080
0695
1945
4097
5859
Giải năm
1749
7969
Giải tư
13651
62958
23307
29150
87158
74526
58689
12262
74962
03797
54374
37648
92776
26352
Giải ba
76830
36156
36224
61490
Giải nhì
70452
15230
Giải nhất
19888
09467
Đặc biệt
28889
56690
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07 04; 06
Đầu 1
Đầu 2 26 24
Đầu 3 30 30
Đầu 4 49 45; 48
Đầu 5 50; 51; 52; 56; 58(2) 52; 59
Đầu 6 62 62(2); 67; 69
Đầu 7 74; 76
Đầu 8 80; 88; 89(2)
Đầu 9 90; 91; 95 90(2); 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 15/09/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
84
68
Giải bảy
432
885
Giải sáu
1959
8535
1569
2502
6036
6605
Giải năm
8454
3728
Giải tư
98347
86018
08399
07782
46143
62094
54541
84092
99931
39491
23590
59706
49347
24696
Giải ba
84988
05439
89472
57498
Giải nhì
84418
01060
Giải nhất
86367
68227
Đặc biệt
71435
31851
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 05; 06
Đầu 1 18(2)
Đầu 2 27; 28
Đầu 3 32; 35(2); 39 31; 36
Đầu 4 41; 43; 47 47
Đầu 5 54; 59 51
Đầu 6 67; 69 60; 68
Đầu 7 72
Đầu 8 82; 84; 88 85
Đầu 9 94; 99 90; 91; 92; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 08/09/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc
Giải tám
17
Giải bảy
082
Giải sáu
5959
9747
3002
Giải năm
3759
Giải tư
19194
51233
10354
69698
96886
79418
73611
Giải ba
11441
14812
Giải nhì
84851
Giải nhất
41597
Đặc biệt
07647
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc
Đầu 0 02
Đầu 1 11; 12; 17; 18
Đầu 2
Đầu 3 33
Đầu 4 41; 47(2)
Đầu 5 51; 54; 59(2)
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8 82; 86
Đầu 9 94; 97; 98