Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 14/07/2009

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Quảng Nam
Giải tám
75
Giải bảy
452
Giải sáu
9316
3674
7126
Giải năm
0506
Giải tư
01894
54497
99792
19202
04677
20939
23033
Giải ba
24901
43969
Giải nhì
05629
Giải nhất
26575
Đặc biệt
10110
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Nam
Đầu 0 01; 02; 06
Đầu 1 10; 16
Đầu 2 26; 29
Đầu 3 33; 39
Đầu 4
Đầu 5 52
Đầu 6 69
Đầu 7 74; 75(2); 77
Đầu 8
Đầu 9 92; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 07/07/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
55
28
Giải bảy
318
326
Giải sáu
5204
4365
4249
0367
6783
4959
Giải năm
4291
0629
Giải tư
46053
07952
98615
45756
28351
46721
26394
40376
75659
44242
87454
35210
91572
13321
Giải ba
21027
53313
05366
92771
Giải nhì
85348
60908
Giải nhất
75820
06619
Đặc biệt
1885
70483
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04 08
Đầu 1 13; 15; 18 10; 19
Đầu 2 20; 21; 27 21; 26; 28; 29
Đầu 3
Đầu 4 48; 49 42
Đầu 5 51; 52; 53; 55; 56 54; 59(2)
Đầu 6 65 66; 67
Đầu 7 71; 72; 76
Đầu 8 85 83(2)
Đầu 9 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 30/06/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
51
43
Giải bảy
016
940
Giải sáu
4759
2561
9321
6042
6691
7295
Giải năm
2565
8518
Giải tư
48226
84339
86948
61994
47381
08729
61981
02336
86246
18017
75509
82983
33850
48863
Giải ba
09685
18254
24883
12615
Giải nhì
02395
20741
Giải nhất
29993
90916
Đặc biệt
93626
82364
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09
Đầu 1 16 15; 16; 17; 18
Đầu 2 21; 26(2); 29
Đầu 3 39 36
Đầu 4 48 40; 41; 42; 43; 46
Đầu 5 51; 54; 59 50
Đầu 6 61; 65 63; 64
Đầu 7
Đầu 8 81(2); 85 83(2)
Đầu 9 93; 94; 95 91; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 23/06/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
26
02
Giải bảy
262
851
Giải sáu
0058
6630
5539
5025
1911
3242
Giải năm
8566
2597
Giải tư
56647
12642
00058
63103
53598
70455
40646
63737
76548
76548
83963
67030
10438
51421
Giải ba
81136
73229
21556
68033
Giải nhì
44378
23010
Giải nhất
00255
17099
Đặc biệt
36732
90827
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03 02
Đầu 1 10; 11
Đầu 2 26; 29 21; 25; 27
Đầu 3 30; 32; 36; 39 30; 33; 37; 38
Đầu 4 42; 46; 47 42; 48(2)
Đầu 5 55(2); 58(2) 51; 56
Đầu 6 62; 66 63
Đầu 7 78
Đầu 8
Đầu 9 98 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 16/06/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
68
26
Giải bảy
798
119
Giải sáu
4371
4013
6055
1425
0008
5382
Giải năm
1479
2535
Giải tư
99585
93775
37438
00620
44265
64322
26961
96626
93963
93654
78461
53191
37741
58875
Giải ba
92314
19615
89024
83000
Giải nhì
19110
61773
Giải nhất
17061
44414
Đặc biệt
14630
74060
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 10; 13; 14; 15 14; 19
Đầu 2 20; 22 24; 25; 26(2)
Đầu 3 30; 38 35
Đầu 4 41
Đầu 5 55 54
Đầu 6 61(2); 65; 68 60; 61; 63
Đầu 7 71; 75; 79 73; 75
Đầu 8 85 82
Đầu 9 98 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 09/06/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc
Giải tám
50
Giải bảy
220
Giải sáu
2917
0308
2756
Giải năm
6316
Giải tư
73287
95940
08510
95986
20226
30632
50669
Giải ba
52516
52516
Giải nhì
35483
Giải nhất
51271
Đặc biệt
80822
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc
Đầu 0 08
Đầu 1 10; 16(3); 17
Đầu 2 20; 22; 26
Đầu 3 32
Đầu 4 40
Đầu 5 50; 56
Đầu 6 69
Đầu 7 71
Đầu 8 83; 86; 87
Đầu 9