Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 12/01/2010

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Quảng Nam
Giải tám
68
Giải bảy
902
Giải sáu
6881
8934
9516
Giải năm
7637
Giải tư
27311
55323
03193
26595
99682
65117
81980
Giải ba
89730
65462
Giải nhì
24211
Giải nhất
36898
Đặc biệt
04897
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Nam
Đầu 0 02
Đầu 1 11(2); 16; 17
Đầu 2 23
Đầu 3 30; 34; 37
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6 62; 68
Đầu 7
Đầu 8 80; 81; 82
Đầu 9 93; 95; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 05/01/2010

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
27
21
Giải bảy
013
319
Giải sáu
6524
7830
1727
0328
3977
6215
Giải năm
4529
5643
Giải tư
92746
91928
92413
46649
74608
48503
35649
40716
75098
33560
31497
08651
36887
89449
Giải ba
97180
92361
54869
69009
Giải nhì
95333
18996
Giải nhất
69386
21283
Đặc biệt
83332
05117
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 08 09
Đầu 1 13(2) 15; 16; 17; 19
Đầu 2 24; 27(2); 28; 29 21; 28
Đầu 3 30; 32; 33
Đầu 4 46; 49(2) 43; 49
Đầu 5 51
Đầu 6 61 60; 69
Đầu 7 77
Đầu 8 80; 86 83; 87
Đầu 9 96; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 29/12/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
43
85
Giải bảy
669
395
Giải sáu
8926
4566
9669
4146
2831
7831
Giải năm
2333
1908
Giải tư
04528
23348
29221
74672
08764
90390
47764
01579
81820
47838
68516
77588
68778
72148
Giải ba
98966
61063
00311
45280
Giải nhì
78279
43171
Giải nhất
34069
48807
Đặc biệt
88214
73928
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07; 08
Đầu 1 14 11; 16
Đầu 2 21; 26; 28 20; 28
Đầu 3 33 31(2); 38
Đầu 4 43; 48 46; 48
Đầu 5
Đầu 6 63; 64(2); 66(2); 69(3)
Đầu 7 72; 79 71; 78; 79
Đầu 8 80; 85; 88
Đầu 9 90 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 22/12/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
52
71
Giải bảy
141
314
Giải sáu
5450
7602
3107
0321
2555
1147
Giải năm
2783
5093
Giải tư
66374
34885
79603
55395
65848
26295
89833
96503
25909
57975
99295
29493
34308
39218
Giải ba
56256
02951
38592
17629
Giải nhì
14647
72962
Giải nhất
90038
46269
Đặc biệt
89803
56231
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 03(2); 07 03; 08; 09
Đầu 1 14; 18
Đầu 2 21; 29
Đầu 3 33; 38 31
Đầu 4 41; 47; 48 47
Đầu 5 50; 51; 52; 56 55
Đầu 6 62; 69
Đầu 7 74 71; 75
Đầu 8 83; 85
Đầu 9 95(2) 92; 93(2); 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 15/12/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
70
13
Giải bảy
931
469
Giải sáu
9056
4116
7214
0414
3728
5582
Giải năm
4159
3596
Giải tư
75283
59480
74107
86660
23740
30124
37643
25224
63351
90052
75794
02879
92728
65416
Giải ba
27170
82088
62942
54244
Giải nhì
71722
30102
Giải nhất
37428
82921
Đặc biệt
00865
01216
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07 02
Đầu 1 14; 16 13; 14; 16(2)
Đầu 2 22; 24; 28 21; 24; 28(2)
Đầu 3 31
Đầu 4 40; 43 42; 44
Đầu 5 56; 59 51; 52
Đầu 6 60; 65 69
Đầu 7 70(2) 79
Đầu 8 80; 83; 88 82
Đầu 9 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 08/12/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc
Giải tám
81
Giải bảy
820
Giải sáu
2719
9665
3282
Giải năm
2393
Giải tư
28696
84194
84986
49126
22655
01913
11908
Giải ba
40195
36508
Giải nhì
58426
Giải nhất
10564
Đặc biệt
45608
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc
Đầu 0 08(3)
Đầu 1 13; 19
Đầu 2 20; 26(2)
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5 55
Đầu 6 64; 65
Đầu 7
Đầu 8 81; 82; 86
Đầu 9 93; 94; 95; 96