Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 14/04/2009

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Quảng Nam
Giải tám
27
Giải bảy
215
Giải sáu
6280
1699
4702
Giải năm
6865
Giải tư
66734
27657
28370
86205
46420
09299
24562
Giải ba
32275
74875
Giải nhì
28521
Giải nhất
95373
Đặc biệt
50023
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Nam
Đầu 0 02; 05
Đầu 1 15
Đầu 2 20; 21; 23; 27
Đầu 3 34
Đầu 4
Đầu 5 57
Đầu 6 62; 65
Đầu 7 70; 73; 75(2)
Đầu 8 80
Đầu 9 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 07/04/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
43
19
Giải bảy
534
073
Giải sáu
0929
1426
6720
2864
3905
0662
Giải năm
6459
8546
Giải tư
13679
34124
47472
20060
87048
32704
00010
80999
61463
16866
65912
07004
92601
68944
Giải ba
25484
90001
69558
04364
Giải nhì
83512
14888
Giải nhất
08418
72008
Đặc biệt
25110
11729
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 04 01; 04; 05; 08
Đầu 1 10(2); 12; 18 12; 19
Đầu 2 20; 24; 26; 29 29
Đầu 3 34
Đầu 4 43; 48 44; 46
Đầu 5 59 58
Đầu 6 60 62; 63; 64(2); 66
Đầu 7 72; 79 73
Đầu 8 84 88
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 31/03/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
06
09
Giải bảy
640
935
Giải sáu
0297
9761
2146
4240
3324
7769
Giải năm
4593
6455
Giải tư
58816
64549
56273
18494
05323
30636
69113
00583
98712
48428
14205
20057
90003
87594
Giải ba
54939
45234
88854
02258
Giải nhì
89279
21463
Giải nhất
72380
12667
Đặc biệt
29128
04171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 06 03; 05; 09
Đầu 1 13; 16 12
Đầu 2 23; 28 24; 28
Đầu 3 34; 36; 39 35
Đầu 4 40; 46; 49 40
Đầu 5 54; 55; 57; 58
Đầu 6 61 63; 67; 69
Đầu 7 73; 79 71
Đầu 8 80 83
Đầu 9 93; 94; 97 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 24/03/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
03
86
Giải bảy
744
830
Giải sáu
4075
4061
3657
5611
0799
2491
Giải năm
3919
1130
Giải tư
56493
94337
15815
97687
13428
61637
16780
55066
86058
88816
23317
38226
93501
03190
Giải ba
95807
34544
41253
48660
Giải nhì
86961
21947
Giải nhất
35151
25725
Đặc biệt
88102
40477
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 03; 07 01
Đầu 1 15; 19 11; 16; 17
Đầu 2 28 25; 26
Đầu 3 37(2) 30(2)
Đầu 4 44(2) 47
Đầu 5 51; 57 53; 58
Đầu 6 61(2) 60; 66
Đầu 7 75 77
Đầu 8 80; 87 86
Đầu 9 93 90; 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 17/03/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
63
83
Giải bảy
632
167
Giải sáu
0872
3797
9063
6332
9514
9623
Giải năm
8494
4480
Giải tư
02159
34904
40070
24901
00153
95464
58052
91187
40656
06242
43188
47007
89999
34411
Giải ba
27956
92683
86062
32658
Giải nhì
64175
67817
Giải nhất
20370
04288
Đặc biệt
16555
33890
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 04 07
Đầu 1 11; 14; 17
Đầu 2 23
Đầu 3 32 32
Đầu 4 42
Đầu 5 52; 53; 55; 56; 59 56; 58
Đầu 6 63(2); 64 62; 67
Đầu 7 70(2); 72; 75
Đầu 8 83 80; 83; 87; 88(2)
Đầu 9 94; 97 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 10/03/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc
Giải tám
23
Giải bảy
740
Giải sáu
3038
7784
3436
Giải năm
5098
Giải tư
08134
43096
66938
32918
61369
09309
18212
Giải ba
19223
26399
Giải nhì
06279
Giải nhất
54897
Đặc biệt
13605
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc
Đầu 0 05; 09
Đầu 1 12; 18
Đầu 2 23(2)
Đầu 3 34; 36; 38(2)
Đầu 4 40
Đầu 5
Đầu 6 69
Đầu 7 79
Đầu 8 84
Đầu 9 96; 97; 98; 99