Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 14/09/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
44
73
35
Giải bảy
882
903
211
Giải sáu
5088
0835
9201
3927
4192
2191
7926
2611
5692
Giải năm
2985
4253
5680
Giải tư
78298
39753
29060
92258
75041
80725
03708
24822
92096
13293
36806
21389
45188
91842
76544
36643
84434
99590
92654
53437
20142
Giải ba
11476
70292
05775
50512
36308
81731
Giải nhì
72987
20743
73324
Giải nhất
74534
75469
53415
Đặc biệt
002451
848497
506786
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 08 03; 06 08
Đầu 1 12 11(2); 15
Đầu 2 25 22; 27 24; 26
Đầu 3 34; 35 31; 34; 35; 37
Đầu 4 41; 44 42; 43 42; 43; 44
Đầu 5 51; 53; 58 53 54
Đầu 6 60 69
Đầu 7 76 73; 75
Đầu 8 82; 85; 87; 88 88; 89 80; 86
Đầu 9 92; 98 91; 92; 93; 96; 97 90; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 07/09/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
55
93
70
Giải bảy
252
728
066
Giải sáu
5677
1815
4026
9382
5086
1435
7083
6469
4992
Giải năm
1658
5465
8490
Giải tư
66836
09497
68681
91823
18980
94953
20963
51370
03908
98492
51166
29880
03739
99721
66670
51421
39345
12288
72593
96894
96799
Giải ba
98288
29909
98288
20063
97499
10894
Giải nhì
00532
85776
95705
Giải nhất
80906
35040
46276
Đặc biệt
921411
424060
619964
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06; 09 08 05
Đầu 1 11; 15
Đầu 2 23; 26 21; 28 21
Đầu 3 32; 36 35; 39
Đầu 4 40 45
Đầu 5 52; 53; 55; 58
Đầu 6 63 60; 63; 65; 66 64; 66; 69
Đầu 7 77 70; 76 70(2); 76
Đầu 8 80; 81; 88 80; 82; 86; 88 83; 88
Đầu 9 97 92; 93 90; 92; 93; 94(2); 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 31/08/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
07
00
67
Giải bảy
314
459
505
Giải sáu
5299
6972
5100
4110
3200
2802
8972
0347
4845
Giải năm
5174
2719
5522
Giải tư
04191
47321
17921
52591
49175
75100
70329
65486
77279
00925
97889
77106
57452
03999
99017
06051
55396
66122
60801
03976
16033
Giải ba
08222
71470
36225
40645
45443
58662
Giải nhì
99972
84469
36736
Giải nhất
12695
28990
83568
Đặc biệt
673111
657706
034655
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00(2); 07 00(2); 02; 06(2) 01; 05
Đầu 1 11; 14 10; 19 17
Đầu 2 21(2); 22; 29 25(2) 22(2)
Đầu 3 33; 36
Đầu 4 45 43; 45; 47
Đầu 5 52; 59 51; 55
Đầu 6 69 62; 67; 68
Đầu 7 70; 72(2); 74; 75 79 72; 76
Đầu 8 86; 89
Đầu 9 91(2); 95; 99 90; 99 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/08/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
38
95
03
Giải bảy
207
331
609
Giải sáu
1337
4543
7812
2205
9669
5390
2491
0901
4951
Giải năm
4878
6792
4166
Giải tư
67218
54824
29764
60053
14206
88088
55019
16448
64156
35734
71479
16306
14414
66513
64361
76697
75289
97013
91664
07419
81448
Giải ba
46630
87277
25411
13464
05593
02537
Giải nhì
67212
15397
67950
Giải nhất
36584
60044
18592
Đặc biệt
701448
662815
165164
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06; 07 05; 06 01; 03; 09
Đầu 1 12(2); 18; 19 11; 13; 14; 15 13; 19
Đầu 2 24
Đầu 3 30; 37; 38 31; 34 37
Đầu 4 43; 48 44; 48 48
Đầu 5 53 56 50; 51
Đầu 6 64 64; 69 61; 64(2); 66
Đầu 7 77; 78 79
Đầu 8 84; 88 89
Đầu 9 90; 92; 95; 97 91; 92; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/08/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
56
57
27
Giải bảy
234
278
937
Giải sáu
9121
9407
5113
4867
5669
6188
9501
8710
3130
Giải năm
1590
9849
4869
Giải tư
51340
48217
04957
71029
87270
24652
44620
66916
45748
94846
98414
42044
78794
20468
40580
19028
75604
65087
89156
97134
52211
Giải ba
19918
55320
34520
93937
09950
75054
Giải nhì
81018
61906
10072
Giải nhất
58397
35505
28789
Đặc biệt
368314
716530
912264
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 05; 06 01; 04
Đầu 1 13; 14; 17; 18(2) 14; 16 10; 11
Đầu 2 20(2); 21; 29 20 27; 28
Đầu 3 34 30; 37 30; 34; 37
Đầu 4 40 44; 46; 48; 49
Đầu 5 52; 56; 57 57 50; 54; 56
Đầu 6 67; 68; 69 64; 69
Đầu 7 70 78 72
Đầu 8 88 80; 87; 89
Đầu 9 90; 97 94