Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 14/10/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
54
63
84
Giải bảy
128
397
725
Giải sáu
3674
7448
8695
6740
8985
4848
7562
6179
7840
Giải năm
0853
5741
8963
Giải tư
86902
26690
22309
35086
91816
94597
54590
52215
27556
59439
38197
91577
93948
06615
68665
35111
08930
73539
43325
66622
31435
Giải ba
16964
98476
28937
28702
44958
86009
Giải nhì
63715
99817
45409
Giải nhất
27754
84644
60969
Đặc biệt
762965
921955
371781
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 09 02 09(2)
Đầu 1 15; 16 15(2); 17 11
Đầu 2 28 22; 25(2)
Đầu 3 37; 39 30; 35; 39
Đầu 4 48 40; 41; 44; 48(2) 40
Đầu 5 53; 54(2) 55; 56 58
Đầu 6 64; 65 63 62; 63; 65; 69
Đầu 7 74; 76 77 79
Đầu 8 86 85 81; 84
Đầu 9 90(2); 95; 97 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 07/10/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
91
00
96
Giải bảy
470
058
762
Giải sáu
0805
5397
1390
3284
4278
9202
7558
8190
5386
Giải năm
6233
3510
3075
Giải tư
68754
43122
50777
71957
50370
56537
03758
47141
97919
44176
38117
75960
18383
26084
04563
40332
56781
85010
07692
77237
53250
Giải ba
74129
14208
11294
93649
41538
15157
Giải nhì
33978
31225
69294
Giải nhất
11165
78808
53632
Đặc biệt
756227
394902
996469
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05; 08 00; 02(2); 08
Đầu 1 10; 17; 19 10
Đầu 2 22; 27; 29 25
Đầu 3 33; 37 32(2); 37; 38
Đầu 4 41; 49
Đầu 5 54; 57; 58 58 50; 57; 58
Đầu 6 65 60 62; 63; 69
Đầu 7 70(2); 77; 78 76; 78 75
Đầu 8 83; 84(2) 81; 86
Đầu 9 90; 91; 97 94 90; 92; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 30/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
35
20
78
Giải bảy
454
281
602
Giải sáu
9421
6969
8608
4629
3740
1747
3463
6371
9431
Giải năm
9305
0431
3342
Giải tư
33665
10329
66877
50367
05573
34020
82799
15965
53398
32283
12133
17199
25975
93487
37475
17684
85190
69680
50854
92563
35188
Giải ba
57079
52419
97778
18104
90236
52584
Giải nhì
09602
41639
09762
Giải nhất
68278
99396
77247
Đặc biệt
900935
154042
849231
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 05; 08 04 02
Đầu 1 19
Đầu 2 20; 21; 29 20; 29
Đầu 3 35(2) 31; 33; 39 31(2); 36
Đầu 4 40; 42; 47 42; 47
Đầu 5 54 54
Đầu 6 65; 67; 69 65 62; 63(2)
Đầu 7 73; 77; 78; 79 75; 78 71; 75; 78
Đầu 8 81; 83; 87 80; 84(2); 88
Đầu 9 99 96; 98; 99 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 23/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
34
12
57
Giải bảy
740
720
360
Giải sáu
9749
8262
8901
0146
7535
6142
2904
6363
2834
Giải năm
2461
5194
7902
Giải tư
32416
92455
62667
25420
34795
77502
03631
67793
88024
53517
69521
81637
15036
49689
96316
77339
71622
43552
04704
89320
25879
Giải ba
01758
72166
29272
98637
20547
31792
Giải nhì
01302
02733
40843
Giải nhất
31064
25492
27969
Đặc biệt
669102
815230
733951
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 02(3) 02; 04(2)
Đầu 1 16 12; 17 16
Đầu 2 20 20; 21; 24 20; 22
Đầu 3 31; 34 30; 33; 35; 36; 37(2) 34; 39
Đầu 4 40; 49 42; 46 43; 47
Đầu 5 55; 58 51; 52; 57
Đầu 6 61; 62; 64; 66; 67 60; 63; 69
Đầu 7 72 79
Đầu 8 89
Đầu 9 95 92; 93; 94 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 16/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
44
09
55
Giải bảy
716
904
110
Giải sáu
9653
9654
0568
3967
3757
5501
5826
6413
0302
Giải năm
7207
6126
7423
Giải tư
55661
49926
02496
21625
57068
00773
25799
23115
58311
89505
16393
03496
58577
87937
42175
06531
61626
37102
84289
91676
33360
Giải ba
37930
71376
84652
35029
27116
44425
Giải nhì
28775
12440
66222
Giải nhất
18639
81314
14888
Đặc biệt
269609
604960
434486
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07; 09 01; 04; 05; 09 02(2)
Đầu 1 16 11; 14; 15 10; 13; 16
Đầu 2 25; 26 26; 29 22; 23; 25; 26(2)
Đầu 3 30; 39 37 31
Đầu 4 44 40
Đầu 5 53; 54 52; 57 55
Đầu 6 61; 68(2) 60; 67 60
Đầu 7 73; 75; 76 77 75; 76
Đầu 8 86; 88; 89
Đầu 9 96; 99 93; 96