Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 13/07/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
20
78
34
Giải bảy
793
882
275
Giải sáu
9744
6004
9379
4295
8798
3157
4658
3442
8994
Giải năm
8428
2204
5204
Giải tư
63900
18966
40754
11375
81753
20627
37240
36597
15274
50231
40413
25349
88960
88127
40583
17782
34094
21906
26152
45668
52110
Giải ba
53139
76840
92098
59020
85967
76942
Giải nhì
54383
50278
93442
Giải nhất
62177
79526
44951
Đặc biệt
426173
990175
697981
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 04 04 04; 06
Đầu 1 13 10
Đầu 2 20; 27; 28 20; 26; 27
Đầu 3 39 31 34
Đầu 4 40(2); 44 49 42(3)
Đầu 5 53; 54 57 51; 52; 58
Đầu 6 66 60 67; 68
Đầu 7 73; 75; 77; 79 74; 75; 78(2) 75
Đầu 8 83 82 81; 82; 83
Đầu 9 93 95; 97; 98(2) 94(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 06/07/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
78
98
14
Giải bảy
152
452
180
Giải sáu
9839
7933
9187
7798
9398
5368
4489
6774
0416
Giải năm
1637
6273
0421
Giải tư
27483
71263
19475
01099
95113
46094
56683
22657
20306
61100
75412
19344
68935
16425
01735
21389
78759
78940
88707
19879
20800
Giải ba
91943
62168
51301
17286
06784
88589
Giải nhì
85360
01783
28525
Giải nhất
41646
65959
50787
Đặc biệt
264780
410940
662965
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 01; 06 00; 07
Đầu 1 13 12 14; 16
Đầu 2 25 21; 25
Đầu 3 33; 37; 39 35 35
Đầu 4 43; 46 40; 44 40
Đầu 5 52 52; 57; 59 59
Đầu 6 60; 63; 68 68 65
Đầu 7 75; 78 73 74; 79
Đầu 8 80; 83(2); 87 83; 86 80; 84; 87; 89(3)
Đầu 9 94; 99 98(3)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 29/06/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
84
01
43
Giải bảy
135
430
328
Giải sáu
2242
8383
1004
8192
5812
8048
1761
0688
7271
Giải năm
0341
7961
9766
Giải tư
68726
95661
45176
99197
07425
80822
26341
82080
14884
76496
30399
91297
89228
72624
99720
65347
85324
14938
40105
54229
55920
Giải ba
74023
23380
76903
60583
12066
84345
Giải nhì
96665
74602
04307
Giải nhất
12513
74488
85005
Đặc biệt
489203
696298
325945
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04 01; 02; 03 05(2); 07
Đầu 1 13 12
Đầu 2 22; 23; 25; 26 24; 28 20(2); 24; 28; 29
Đầu 3 35 30 38
Đầu 4 41(2); 42 48 43; 45(2); 47
Đầu 5
Đầu 6 61; 65 61 61; 66(2)
Đầu 7 76 71
Đầu 8 80; 83; 84 80; 83; 84; 88 88
Đầu 9 97 92; 96; 97; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 22/06/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
39
54
64
Giải bảy
623
047
001
Giải sáu
5361
4457
1154
8678
8684
6524
2563
3611
1093
Giải năm
8421
2474
7743
Giải tư
13424
55485
26051
04769
64542
32786
67016
77052
71835
97330
39349
76722
12579
10765
90073
94061
22495
36399
34030
24305
12579
Giải ba
14080
83572
76849
52367
19603
90359
Giải nhì
44544
95239
13074
Giải nhất
17177
82683
60040
Đặc biệt
522502
911602
813605
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02 02 01; 03; 05(2)
Đầu 1 16 11
Đầu 2 21; 23; 24 22; 24
Đầu 3 39 30; 35; 39 30
Đầu 4 42; 44 47; 49(2) 40; 43
Đầu 5 51; 54; 57 52; 54 59
Đầu 6 61; 69 65; 67 61; 63; 64
Đầu 7 72; 77 74; 78; 79 73; 74; 79
Đầu 8 80; 85; 86 83; 84
Đầu 9 93; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 15/06/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
58
15
71
Giải bảy
348
453
575
Giải sáu
4702
9751
7269
4238
7806
9893
3414
8347
3975
Giải năm
2275
6004
0083
Giải tư
15913
57136
03306
87433
39888
07694
69448
19502
71793
14857
40319
43849
65007
67365
00638
27460
98512
26501
42930
68529
59179
Giải ba
86041
66886
98685
51872
30887
19121
Giải nhì
61209
40037
78293
Giải nhất
90409
49526
80148
Đặc biệt
495709
974703
292955
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 06; 09(3) 02; 03; 04; 06; 07 01
Đầu 1 13 15; 19 12; 14
Đầu 2 26 21; 29
Đầu 3 33; 36 37; 38 30; 38
Đầu 4 41; 48(2) 49 47; 48
Đầu 5 51; 58 53; 57 55
Đầu 6 69 65 60
Đầu 7 75 72 71; 75(2); 79
Đầu 8 86; 88 85 83; 87
Đầu 9 94 93(2) 93