Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 23/03/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
00
55
41
Giải bảy
802
609
202
Giải sáu
5470
4363
3463
3139
1482
6072
0310
1792
0432
Giải năm
6970
7527
5985
Giải tư
57044
03367
96425
85812
24814
14354
39199
33682
33640
69211
83251
03334
30145
85378
47247
26373
63346
16855
68044
52988
65493
Giải ba
84440
27109
15089
28180
02274
81291
Giải nhì
08072
23715
50328
Giải nhất
43276
95798
16222
Đặc biệt
106293
852738
556774
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 02; 09 09 02
Đầu 1 12; 14 11; 15 10
Đầu 2 25 27 22; 28
Đầu 3 34; 38; 39 32
Đầu 4 40; 44 40; 45 41; 44; 46; 47
Đầu 5 54 51; 55 55
Đầu 6 63(2); 67
Đầu 7 70(2); 72; 76 72; 78 73; 74(2)
Đầu 8 80; 82(2); 89 85; 88
Đầu 9 93; 99 98 91; 92; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 16/03/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
18
99
29
Giải bảy
421
683
412
Giải sáu
2814
2527
9735
7386
5908
8575
7425
2283
7303
Giải năm
8932
6668
5703
Giải tư
90782
58711
62290
44321
62982
71865
04602
70645
11629
66540
91109
55308
55775
11135
66065
13928
34552
87128
45423
55259
04666
Giải ba
11603
80431
76719
82964
84249
04544
Giải nhì
28506
00275
90993
Giải nhất
59794
68764
98062
Đặc biệt
957123
436119
028951
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 03; 06 08(2); 09 03(2)
Đầu 1 11; 14; 18 19(2) 12
Đầu 2 21(2); 23; 27 29 23; 25; 28(2); 29
Đầu 3 31; 32; 35 35
Đầu 4 40; 45 44; 49
Đầu 5 51; 52; 59
Đầu 6 65 64(2); 68 62; 65; 66
Đầu 7 75(3)
Đầu 8 82(2) 83; 86 83
Đầu 9 90; 94 99 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 09/03/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
95
62
33
Giải bảy
238
793
800
Giải sáu
4364
1397
5121
3537
4685
9458
5268
5692
3417
Giải năm
0819
4773
5377
Giải tư
72749
23974
86064
46610
42253
40447
95661
32960
78632
54871
46994
48215
22236
81311
08088
42524
26878
53017
56356
92582
44954
Giải ba
60622
37922
08299
30501
39377
53138
Giải nhì
15259
66682
59307
Giải nhất
05623
77079
60649
Đặc biệt
840864
183211
374890
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01 00; 07
Đầu 1 10; 19 11(2); 15 17(2)
Đầu 2 21; 22(2); 23 24
Đầu 3 38 32; 36; 37 33; 38
Đầu 4 47; 49 49
Đầu 5 53; 59 58 54; 56
Đầu 6 61; 64(3) 60; 62 68
Đầu 7 74 71; 73; 79 77(2); 78
Đầu 8 82; 85 82; 88
Đầu 9 95; 97 93; 94; 99 90; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/03/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
62
94
14
Giải bảy
625
960
149
Giải sáu
0413
8565
8283
1858
5179
5566
4463
5026
3611
Giải năm
5659
4798
8551
Giải tư
09315
64082
22936
98849
42989
96181
70144
83005
70877
07173
82448
24975
91068
29521
03279
33654
92409
64265
99862
26979
33582
Giải ba
94968
32769
38093
12915
56278
31552
Giải nhì
53575
24576
12509
Giải nhất
69463
21814
11299
Đặc biệt
530120
531490
013504
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05 04; 09(2)
Đầu 1 13; 15 14; 15 11; 14
Đầu 2 20; 25 21 26
Đầu 3 36
Đầu 4 44; 49 48 49
Đầu 5 59 58 51; 52; 54
Đầu 6 62; 63; 65; 68; 69 60; 66; 68 62; 63; 65
Đầu 7 75 73; 75; 76; 77; 79 78; 79(2)
Đầu 8 81; 82; 83; 89 82
Đầu 9 90; 93; 94; 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 23/02/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
71
35
57
Giải bảy
232
907
954
Giải sáu
4615
0651
3863
0088
6373
4855
6942
0467
1010
Giải năm
1786
9359
5711
Giải tư
47897
51753
82428
23867
28105
72468
41438
24147
97737
42408
75571
07134
64398
50846
04531
72509
32394
63739
89229
92140
88752
Giải ba
18576
06526
34609
73066
69958
91841
Giải nhì
51405
06660
86045
Giải nhất
29507
55891
37713
Đặc biệt
011093
409452
192586
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05(2); 07 07; 08; 09 09
Đầu 1 15 10; 11; 13
Đầu 2 26; 28 29
Đầu 3 32; 38 34; 35; 37 31; 39
Đầu 4 46; 47 40; 41; 42; 45
Đầu 5 51; 53 52; 55; 59 52; 54; 57; 58
Đầu 6 63; 67; 68 60; 66 67
Đầu 7 71; 76 71; 73
Đầu 8 86 88 86
Đầu 9 93; 97 91; 98 94