Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 09/11/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
08
58
92
Giải bảy
286
464
344
Giải sáu
6070
9930
6384
7290
7607
1740
3647
1702
5356
Giải năm
5235
7594
5405
Giải tư
28092
70453
65601
17479
20467
32177
59103
53493
29822
41116
40456
64597
57518
24254
64080
81519
39057
24043
83475
76592
74331
Giải ba
05612
63590
17611
04382
50623
05173
Giải nhì
07256
09565
17443
Giải nhất
99765
29248
65964
Đặc biệt
104657
527780
734206
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 03; 08 07 02; 05; 06
Đầu 1 12 11; 16; 18 19
Đầu 2 22 23
Đầu 3 30; 35 31
Đầu 4 40; 48 43(2); 44; 47
Đầu 5 53; 56; 57 54; 56; 58 56; 57
Đầu 6 65; 67 64; 65 64
Đầu 7 70; 77; 79 73; 75
Đầu 8 84; 86 80; 82 80
Đầu 9 90; 92 90; 93; 94; 97 92(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/11/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
58
83
94
Giải bảy
913
985
256
Giải sáu
5521
0296
6447
9142
3838
2044
8377
8727
4212
Giải năm
3684
7171
5572
Giải tư
33345
67770
34588
89391
90860
41010
68904
68687
75791
42585
66961
53721
99318
50417
17986
99436
77776
15948
18836
79407
88554
Giải ba
71174
28128
64523
02016
40405
19694
Giải nhì
12715
12868
71392
Giải nhất
36529
27816
93993
Đặc biệt
693316
012632
922443
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04 05; 07
Đầu 1 10; 13; 15; 16 16(2); 17; 18 12
Đầu 2 21; 28; 29 21; 23 27
Đầu 3 32; 38 36(2)
Đầu 4 45; 47 42; 44 43; 48
Đầu 5 58 54; 56
Đầu 6 60 61; 68
Đầu 7 70; 74 71 72; 76; 77
Đầu 8 84; 88 83; 85(2); 87 86
Đầu 9 91; 96 91 92; 93; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 26/10/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
08
13
95
Giải bảy
907
992
558
Giải sáu
3449
0623
4800
1654
3146
0449
0536
9098
0923
Giải năm
0322
7131
3375
Giải tư
63445
16541
46577
01150
71720
01696
00315
54166
98631
21329
11930
23170
91917
51537
07765
36742
57432
48262
00429
76048
00250
Giải ba
07978
89008
74700
39572
31510
99965
Giải nhì
13106
84886
58323
Giải nhất
42576
25280
14073
Đặc biệt
898710
460755
013033
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 06; 07; 08(2) 00
Đầu 1 10; 15 13; 17 10
Đầu 2 20; 22; 23 29 23(2); 29
Đầu 3 30; 31(2); 37 32; 33; 36
Đầu 4 41; 45; 49 46; 49 42; 48
Đầu 5 50 54; 55 50; 58
Đầu 6 66 62; 65(2)
Đầu 7 76; 77; 78 70; 72 73; 75
Đầu 8 80; 86
Đầu 9 96 92 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 19/10/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
27
56
29
Giải bảy
963
911
828
Giải sáu
8510
8119
3307
4474
8787
4031
0421
6713
9143
Giải năm
2334
1048
3652
Giải tư
38657
76544
25129
50516
30991
87526
81214
78729
18982
29942
82966
77952
85229
85886
21761
83526
14729
60320
17983
21146
80511
Giải ba
15661
63990
57903
50300
48370
86862
Giải nhì
64452
68726
71972
Giải nhất
28014
93684
84444
Đặc biệt
981615
958354
899227
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 00; 03
Đầu 1 10; 14(2); 15; 16; 19 11 11; 13
Đầu 2 26; 27; 29 26; 29(2) 20; 21; 26; 27; 28; 29(2)
Đầu 3 34 31
Đầu 4 44 42; 48 43; 44; 46
Đầu 5 52; 57 52; 54; 56 52
Đầu 6 61; 63 66 61; 62
Đầu 7 74 70; 72
Đầu 8 82; 84; 86; 87 83
Đầu 9 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 12/10/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
93
84
57
Giải bảy
234
236
034
Giải sáu
4169
6493
0884
5157
4930
9860
9312
1590
9488
Giải năm
6331
4483
6693
Giải tư
54467
99730
90020
21195
49510
55395
30276
28854
42741
78541
56733
59750
16615
65971
97950
06436
36749
85503
72935
69275
98648
Giải ba
94439
46777
96271
36817
15264
36482
Giải nhì
47821
06114
39931
Giải nhất
72415
95595
72686
Đặc biệt
963707
096390
970536
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 03
Đầu 1 10; 15 14; 15; 17 12
Đầu 2 20; 21
Đầu 3 30; 31; 34; 39 30; 33; 36 31; 34; 35; 36(2)
Đầu 4 41(2) 48; 49
Đầu 5 50; 54; 57 50; 57
Đầu 6 67; 69 60 64
Đầu 7 76; 77 71(2) 75
Đầu 8 84 83; 84 82; 86; 88
Đầu 9 93(2); 95(2) 90; 95 90; 93