Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 25/05/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
05
88
48
Giải bảy
841
388
634
Giải sáu
4922
0605
8453
8999
4276
3813
4474
7538
0105
Giải năm
1712
6487
4338
Giải tư
25879
96806
89084
38592
89571
86328
02958
80160
15075
42527
41656
90434
53978
88161
93038
76482
03204
80354
01115
07060
77287
Giải ba
98776
56826
58007
05724
28029
20352
Giải nhì
26703
34531
23772
Giải nhất
19166
23285
22260
Đặc biệt
779823
328457
661477
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 05(2); 06 07 04; 05
Đầu 1 12 13 15
Đầu 2 22; 23; 26; 28 24; 27 29
Đầu 3 31; 34 34; 38(3)
Đầu 4 41 48
Đầu 5 53; 58 56; 57 52; 54
Đầu 6 66 60; 61 60(2)
Đầu 7 71; 76; 79 75; 76; 78 72; 74; 77
Đầu 8 84 85; 87; 88(2) 82; 87
Đầu 9 92 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/05/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
07
02
69
Giải bảy
770
402
758
Giải sáu
6206
4798
8318
7738
0477
3152
6487
1389
4478
Giải năm
2145
3425
9619
Giải tư
16164
61625
52424
04386
03948
45131
06165
15604
42980
43440
07001
94831
02276
19224
51815
05022
29989
45121
97351
14684
04595
Giải ba
20423
98749
42236
13818
78336
41284
Giải nhì
83737
25715
06134
Giải nhất
12315
93505
25266
Đặc biệt
375866
857537
652107
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06; 07 01; 02(2); 04; 05 07
Đầu 1 15; 18 15; 18 15; 19
Đầu 2 23; 24; 25 24; 25 21; 22
Đầu 3 31; 37 31; 36; 37; 38 34; 36
Đầu 4 45; 48; 49 40
Đầu 5 52 51; 58
Đầu 6 64; 65; 66 66; 69
Đầu 7 70 76; 77 78
Đầu 8 86 80 84(2); 87; 89(2)
Đầu 9 98 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/05/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
82
22
15
Giải bảy
535
740
567
Giải sáu
0681
1581
7262
0415
6314
7301
5851
8486
7530
Giải năm
1881
8070
6550
Giải tư
80669
34058
25785
32800
04197
23020
55432
85041
39627
38116
84517
01971
45030
52560
36052
27280
47672
45792
58003
44716
19126
Giải ba
69086
15100
33336
44008
70300
40767
Giải nhì
33285
08099
35734
Giải nhất
34338
82113
04078
Đặc biệt
460505
054897
757526
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00(2); 05 01; 08 00; 03
Đầu 1 13; 14; 15; 16; 17 15; 16
Đầu 2 20 22; 27 26(2)
Đầu 3 32; 35; 38 30; 36 30; 34
Đầu 4 40; 41
Đầu 5 58 50; 51; 52
Đầu 6 62; 69 60 67(2)
Đầu 7 70; 71 72; 78
Đầu 8 81(3); 82; 85(2); 86 80; 86
Đầu 9 97 97; 99 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/05/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
62
95
39
Giải bảy
589
065
264
Giải sáu
9891
5645
5383
1574
4225
0802
2103
5073
3181
Giải năm
7287
2549
4377
Giải tư
41665
35111
00839
23292
38665
46238
65672
47606
32038
52475
12421
02661
63355
28629
32446
29733
30232
54950
09889
66237
58606
Giải ba
20285
55652
11229
47656
74627
92933
Giải nhì
90992
22777
98609
Giải nhất
45607
22102
88789
Đặc biệt
210362
817734
459244
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 02(2); 06 03; 06; 09
Đầu 1 11
Đầu 2 21; 25; 29(2) 27
Đầu 3 38; 39 34; 38 32; 33(2); 37; 39
Đầu 4 45 49 44; 46
Đầu 5 52 55; 56 50
Đầu 6 62(2); 65(2) 61; 65 64
Đầu 7 72 74; 75; 77 73; 77
Đầu 8 83; 85; 87; 89 81; 89(2)
Đầu 9 91; 92(2) 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 27/04/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
25
43
81
Giải bảy
427
138
792
Giải sáu
4781
7447
6713
8105
6152
8195
0956
0214
9277
Giải năm
8162
3405
7980
Giải tư
24501
04557
27622
86464
35353
74834
37319
15039
04122
47862
61392
20173
36568
41005
70469
45067
00916
31995
51625
75260
60143
Giải ba
93793
52095
01227
08183
46123
87755
Giải nhì
87352
65729
35673
Giải nhất
07089
18291
06284
Đặc biệt
095418
249615
493618
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01 05(3)
Đầu 1 13; 18; 19 15 14; 16; 18
Đầu 2 22; 25; 27 22; 27; 29 23; 25
Đầu 3 34 38; 39
Đầu 4 47 43 43
Đầu 5 52; 53; 57 52 55; 56
Đầu 6 62; 64 62; 68 60; 67; 69
Đầu 7 73 73; 77
Đầu 8 81; 89 83 80; 81; 84
Đầu 9 93; 95 91; 92; 95 92; 95