Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
26
18
80
Giải bảy
699
166
603
Giải sáu
6021
8930
9845
4855
6737
3568
9858
1639
4930
Giải năm
6357
7805
2018
Giải tư
72325
34427
22493
58221
67140
57963
02407
01605
00463
40941
25458
17787
21401
14259
03053
67898
41113
62349
90742
76267
90140
Giải ba
02653
03793
31693
83949
38105
28123
Giải nhì
83397
93991
12881
Giải nhất
64367
42019
20423
Đặc biệt
795499
425244
580161
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 01; 05(2) 03; 05
Đầu 1 18; 19 13; 18
Đầu 2 21(2); 25; 26; 27 23(2)
Đầu 3 30 37 30; 39
Đầu 4 40; 45 41; 44; 49 40; 42; 49
Đầu 5 53; 57 55; 58; 59 53; 58
Đầu 6 63; 67 63; 66; 68 61; 67
Đầu 7
Đầu 8 87 80; 81
Đầu 9 93(2); 97; 99(2) 91; 93 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
25
11
65
Giải bảy
030
384
192
Giải sáu
9631
4920
6487
0891
5695
8421
2010
3805
2961
Giải năm
0616
0828
6475
Giải tư
25594
75750
12050
56492
69249
48781
13074
26399
44333
78857
41750
99117
64765
04870
01427
90930
78412
65317
13104
27636
97088
Giải ba
27855
66462
67911
06981
31403
24660
Giải nhì
95333
26746
79285
Giải nhất
20039
81757
39511
Đặc biệt
237156
476716
214708
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04; 05; 08
Đầu 1 16 11(2); 16; 17 10; 11; 12; 17
Đầu 2 20; 25 21; 28 27
Đầu 3 30; 31; 33; 39 33 30; 36
Đầu 4 49 46
Đầu 5 50(2); 55; 56 50; 57(2)
Đầu 6 62 65 60; 61; 65
Đầu 7 74 70 75
Đầu 8 81; 87 81; 84 85; 88
Đầu 9 92; 94 91; 95; 99 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 03/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
21
20
77
Giải bảy
880
655
599
Giải sáu
7900
4001
7123
4685
5045
7909
2423
7129
3946
Giải năm
9604
8020
2118
Giải tư
59785
74710
46016
71268
96165
34278
94588
50710
30618
15599
17145
55095
25709
56698
71335
49912
35480
79286
21395
21823
10281
Giải ba
49475
71542
03841
51090
19225
75507
Giải nhì
14369
01724
29214
Giải nhất
48959
12172
50900
Đặc biệt
272595
827452
687297
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 01; 04 09(2) 00; 07
Đầu 1 10; 16 10; 18 12; 14; 18
Đầu 2 21; 23 20(2); 24 23(2); 25; 29
Đầu 3 35
Đầu 4 42 41; 45(2) 46
Đầu 5 59 52; 55
Đầu 6 65; 68; 69
Đầu 7 75; 78 72 77
Đầu 8 80; 85; 88 85 80; 81; 86
Đầu 9 95 90; 95; 98; 99 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 27/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
18
43
87
Giải bảy
904
812
597
Giải sáu
6666
5895
9301
0890
2256
7119
7283
6649
0151
Giải năm
2169
7151
1527
Giải tư
54341
47819
51259
41168
63735
66420
81899
97650
68104
27363
20536
17531
73063
40117
03033
44729
06238
83083
45138
75892
27846
Giải ba
85579
59017
26745
87578
02938
07006
Giải nhì
27572
36678
52223
Giải nhất
40286
28770
88929
Đặc biệt
670846
314924
762589
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 04 04 06
Đầu 1 17; 18; 19 12; 17; 19
Đầu 2 20 24 23; 27; 29(2)
Đầu 3 35 31; 36 33; 38(3)
Đầu 4 41; 46 43; 45 46; 49
Đầu 5 59 50; 51; 56 51
Đầu 6 66; 68; 69 63(2)
Đầu 7 72; 79 70; 78(2)
Đầu 8 86 83(2); 87; 89
Đầu 9 95; 99 90 92; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 20/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
05
01
01
Giải bảy
874
456
104
Giải sáu
1058
7114
0103
9836
2442
2007
7450
9740
5319
Giải năm
7200
5109
5659
Giải tư
94632
38566
29810
38075
50344
00594
91440
50665
69738
12341
19589
17615
76681
03832
58566
87640
27420
52470
04331
77991
57674
Giải ba
23265
20049
86795
79390
20980
09216
Giải nhì
84419
95951
94193
Giải nhất
09757
32893
67360
Đặc biệt
505916
267296
682117
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 03; 05 01; 07; 09 01; 04
Đầu 1 10; 14; 16; 19 15 16; 17; 19
Đầu 2 20
Đầu 3 32 32; 36; 38 31
Đầu 4 40; 44; 49 41; 42 40(2)
Đầu 5 57; 58 51; 56 50; 59
Đầu 6 65; 66 65 60; 66
Đầu 7 74; 75 70; 74
Đầu 8 81; 89 80
Đầu 9 94 90; 93; 95; 96 91; 93