Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 15/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
70
84
76
Giải bảy
646
742
891
Giải sáu
5878
8146
7419
3930
5276
5041
0622
9661
6717
Giải năm
0712
7589
5538
Giải tư
33945
88968
17976
32049
84300
14703
55691
32422
08572
13542
36582
75028
27553
96925
76466
43592
96304
23244
13671
47044
27010
Giải ba
88122
45780
53159
59130
11726
23990
Giải nhì
67453
17189
48051
Giải nhất
19308
35571
73908
Đặc biệt
140409
801065
899881
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 03; 08; 09 04; 08
Đầu 1 12; 19 10; 17
Đầu 2 22 22; 25; 28 22; 26
Đầu 3 30(2) 38
Đầu 4 45; 46(2); 49 41; 42(2) 44(2)
Đầu 5 53 53; 59 51
Đầu 6 68 65 61; 66
Đầu 7 70; 76; 78 71; 72; 76 71; 76
Đầu 8 80 82; 84; 89(2) 81
Đầu 9 91 90; 91; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 08/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
65
90
03
Giải bảy
592
958
334
Giải sáu
3194
7470
7038
2660
6556
7679
5862
7528
3285
Giải năm
4601
1653
4759
Giải tư
27327
28475
68502
67230
40275
14463
11914
49501
13433
74195
24749
02028
43065
80106
20264
82693
90449
24361
87627
84663
61123
Giải ba
44675
76287
04006
67818
02002
78825
Giải nhì
67579
30274
52274
Giải nhất
69611
26807
67126
Đặc biệt
285077
528845
739950
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 02 01; 06(2); 07 02; 03
Đầu 1 11; 14 18
Đầu 2 27 28 23; 25; 26; 27; 28
Đầu 3 30; 38 33 34
Đầu 4 45; 49 49
Đầu 5 53; 56; 58 50; 59
Đầu 6 63; 65 60; 65 61; 62; 63; 64
Đầu 7 70; 75(3); 77; 79 74; 79 74
Đầu 8 87 85
Đầu 9 92; 94 90; 95 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 01/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
62
15
48
Giải bảy
543
585
839
Giải sáu
4869
2680
3690
2217
1316
2146
3822
2526
6238
Giải năm
0807
5758
2207
Giải tư
06083
47282
68639
39781
22604
64341
41674
82033
61810
95439
79805
01851
69616
18729
31252
02424
49988
10419
58180
09369
38044
Giải ba
60980
12475
34780
76784
23092
18066
Giải nhì
16977
75508
14820
Giải nhất
85085
25112
30477
Đặc biệt
037301
156745
933779
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 04; 07 05; 08 07
Đầu 1 10; 12; 15; 16(2); 17 19
Đầu 2 29 20; 22; 24; 26
Đầu 3 39 33; 39 38; 39
Đầu 4 41; 43 45; 46 44; 48
Đầu 5 51; 58 52
Đầu 6 62; 69 66; 69
Đầu 7 74; 75; 77 77; 79
Đầu 8 80(2); 81; 82; 83; 85 80; 84; 85 80; 88
Đầu 9 90 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 25/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
38
90
48
Giải bảy
393
958
874
Giải sáu
5804
9723
4514
4637
6253
8172
2954
4224
2262
Giải năm
3802
3889
5473
Giải tư
62287
66171
12616
62064
59853
99392
52857
38697
71677
41375
10397
05781
02995
87545
22603
25317
37337
33502
05428
75251
28654
Giải ba
91353
55711
87882
13422
25265
49432
Giải nhì
81696
56260
53999
Giải nhất
99043
56174
63492
Đặc biệt
094563
409353
777986
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 04 02; 03
Đầu 1 11; 14; 16 17
Đầu 2 23 22 24; 28
Đầu 3 38 37 32; 37
Đầu 4 43 45 48
Đầu 5 53(2); 57 53(2); 58 51; 54(2)
Đầu 6 63; 64 60 62; 65
Đầu 7 71 72; 74; 75; 77 73; 74
Đầu 8 87 81; 82; 89 86
Đầu 9 92; 93; 96 90; 95; 97(2) 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
86
53
50
Giải bảy
754
651
874
Giải sáu
4309
5563
4208
3421
9766
0117
7007
9807
6453
Giải năm
3978
9907
0291
Giải tư
51711
75764
66736
06834
51875
45631
48234
42992
86417
04175
43492
60024
19713
89471
23328
59893
47716
70133
14782
53491
35854
Giải ba
84410
26841
94255
94157
58865
71636
Giải nhì
09835
60233
33443
Giải nhất
02102
17270
45580
Đặc biệt
198475
235493
524843
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 08; 09 07 07(2)
Đầu 1 10; 11 13; 17(2) 16
Đầu 2 21; 24 28
Đầu 3 31; 34(2); 35; 36 33 33; 36
Đầu 4 41 43(2)
Đầu 5 54 51; 53; 55; 57 50; 53; 54
Đầu 6 63; 64 66 65
Đầu 7 75(2); 78 70; 71; 75 74
Đầu 8 86 80; 82
Đầu 9 92(2); 93 91(2); 93