Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/05/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
82
22
15
Giải bảy
535
740
567
Giải sáu
0681
1581
7262
0415
6314
7301
5851
8486
7530
Giải năm
1881
8070
6550
Giải tư
80669
34058
25785
32800
04197
23020
55432
85041
39627
38116
84517
01971
45030
52560
36052
27280
47672
45792
58003
44716
19126
Giải ba
69086
15100
33336
44008
70300
40767
Giải nhì
33285
08099
35734
Giải nhất
34338
82113
04078
Đặc biệt
460505
054897
757526
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00(2); 05 01; 08 00; 03
Đầu 1 13; 14; 15; 16; 17 15; 16
Đầu 2 20 22; 27 26(2)
Đầu 3 32; 35; 38 30; 36 30; 34
Đầu 4 40; 41
Đầu 5 58 50; 51; 52
Đầu 6 62; 69 60 67(2)
Đầu 7 70; 71 72; 78
Đầu 8 81(3); 82; 85(2); 86 80; 86
Đầu 9 97 97; 99 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/05/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
62
95
39
Giải bảy
589
065
264
Giải sáu
9891
5645
5383
1574
4225
0802
2103
5073
3181
Giải năm
7287
2549
4377
Giải tư
41665
35111
00839
23292
38665
46238
65672
47606
32038
52475
12421
02661
63355
28629
32446
29733
30232
54950
09889
66237
58606
Giải ba
20285
55652
11229
47656
74627
92933
Giải nhì
90992
22777
98609
Giải nhất
45607
22102
88789
Đặc biệt
210362
817734
459244
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 02(2); 06 03; 06; 09
Đầu 1 11
Đầu 2 21; 25; 29(2) 27
Đầu 3 38; 39 34; 38 32; 33(2); 37; 39
Đầu 4 45 49 44; 46
Đầu 5 52 55; 56 50
Đầu 6 62(2); 65(2) 61; 65 64
Đầu 7 72 74; 75; 77 73; 77
Đầu 8 83; 85; 87; 89 81; 89(2)
Đầu 9 91; 92(2) 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 27/04/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
25
43
81
Giải bảy
427
138
792
Giải sáu
4781
7447
6713
8105
6152
8195
0956
0214
9277
Giải năm
8162
3405
7980
Giải tư
24501
04557
27622
86464
35353
74834
37319
15039
04122
47862
61392
20173
36568
41005
70469
45067
00916
31995
51625
75260
60143
Giải ba
93793
52095
01227
08183
46123
87755
Giải nhì
87352
65729
35673
Giải nhất
07089
18291
06284
Đặc biệt
095418
249615
493618
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01 05(3)
Đầu 1 13; 18; 19 15 14; 16; 18
Đầu 2 22; 25; 27 22; 27; 29 23; 25
Đầu 3 34 38; 39
Đầu 4 47 43 43
Đầu 5 52; 53; 57 52 55; 56
Đầu 6 62; 64 62; 68 60; 67; 69
Đầu 7 73 73; 77
Đầu 8 81; 89 83 80; 81; 84
Đầu 9 93; 95 91; 92; 95 92; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 20/04/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
24
74
50
Giải bảy
052
157
519
Giải sáu
3424
0267
6417
5622
1701
9855
7158
1050
9544
Giải năm
6892
3600
5143
Giải tư
82577
82882
62909
59695
04510
58078
34852
50477
71958
65078
19860
87089
97563
44927
51728
41859
77215
93249
14069
63185
47769
Giải ba
71795
47066
47515
85272
66888
71415
Giải nhì
21648
83757
25216
Giải nhất
92758
36983
81992
Đặc biệt
684676
954427
402123
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 00; 01
Đầu 1 10; 17 15 15(2); 16; 19
Đầu 2 24(2) 22; 27(2) 23; 28
Đầu 3
Đầu 4 48 43; 44; 49
Đầu 5 52(2); 58 55; 57(2); 58 50(2); 58; 59
Đầu 6 66; 67 60; 63 69(2)
Đầu 7 76; 77; 78 72; 74; 77; 78
Đầu 8 82 83; 89 85; 88
Đầu 9 92; 95(2) 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 13/04/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
74
35
81
Giải bảy
173
541
148
Giải sáu
4202
3900
1532
4686
6622
8262
3382
9718
1420
Giải năm
1724
6113
8900
Giải tư
97559
34787
52327
87113
04299
18817
03942
45022
73378
44796
44981
20501
07476
93618
42953
54187
81631
78581
01528
52778
78255
Giải ba
03300
86533
56561
31217
43556
62880
Giải nhì
59094
56021
67812
Giải nhất
92522
75396
82992
Đặc biệt
096475
786677
923265
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00(2); 02 01 00
Đầu 1 13; 17 13; 17; 18 12; 18
Đầu 2 22; 24; 27 21; 22(2) 20; 28
Đầu 3 32; 33 35 31
Đầu 4 42 41 48
Đầu 5 59 53; 55; 56
Đầu 6 61; 62 65
Đầu 7 73; 74; 75 76; 77; 78 78
Đầu 8 87 81; 86 80; 81(2); 82; 87
Đầu 9 94; 99 96(2) 92