Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 09/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
96
06
51
Giải bảy
707
757
723
Giải sáu
8011
5041
4371
1498
7044
3547
2115
7649
6293
Giải năm
1026
6741
1647
Giải tư
96032
30867
38884
77540
50311
01430
84366
62946
73812
43350
29154
47588
92933
07206
44873
50013
00095
86224
36002
61788
22997
Giải ba
15418
01863
06348
49946
90021
26442
Giải nhì
89892
36195
29863
Giải nhất
02232
03073
39469
Đặc biệt
351022
690575
312912
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 06(2) 02
Đầu 1 11(2); 18 12 12; 13; 15
Đầu 2 22; 26 21; 23; 24
Đầu 3 30; 32(2) 33
Đầu 4 40; 41 41; 44; 46(2); 47; 48 42; 47; 49
Đầu 5 50; 54; 57 51
Đầu 6 63; 66; 67 63; 69
Đầu 7 71 73; 75 73
Đầu 8 84 88 88
Đầu 9 92; 96 95; 98 93; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
29
38
11
Giải bảy
356
632
287
Giải sáu
1979
3038
8219
2760
8799
9188
6249
2283
2346
Giải năm
8028
1509
2526
Giải tư
17652
90710
98319
40729
51506
47123
26806
11164
43386
84222
08519
06054
16565
16100
76158
93718
54311
37885
07756
75542
68204
Giải ba
24809
81597
76036
13996
84242
77592
Giải nhì
73786
66758
77280
Giải nhất
91453
21743
54594
Đặc biệt
583625
810274
399406
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06(2); 09 00; 09 04; 06
Đầu 1 10; 19(2) 19 11(2); 18
Đầu 2 23; 25; 28; 29(2) 22 26
Đầu 3 38 32; 36; 38
Đầu 4 43 42(2); 46; 49
Đầu 5 52; 53; 56 54; 58 56; 58
Đầu 6 60; 64; 65
Đầu 7 79 74
Đầu 8 86 86; 88 80; 83; 85; 87
Đầu 9 97 96; 99 92; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 26/08/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
66
94
98
Giải bảy
443
229
548
Giải sáu
8165
1848
0310
4637
0979
8423
4519
5187
5756
Giải năm
8641
7383
1302
Giải tư
08106
99951
72396
95686
36480
81450
58356
22134
38657
41264
63088
00753
61783
84448
35761
94353
46235
23977
53584
14582
58673
Giải ba
26880
53982
20313
17004
19870
42013
Giải nhì
96803
50765
35994
Giải nhất
53554
92026
18455
Đặc biệt
725743
811766
702821
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 06 04 02
Đầu 1 10 13 13; 19
Đầu 2 23; 26; 29 21
Đầu 3 34; 37 35
Đầu 4 41; 43(2); 48 48 48
Đầu 5 50; 51; 54; 56 53; 57 53; 55; 56
Đầu 6 65; 66 64; 65; 66 61
Đầu 7 79 70; 73; 77
Đầu 8 80(2); 82; 86 83(2); 88 82; 84; 87
Đầu 9 96 94 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 19/08/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
89
20
23
Giải bảy
068
692
626
Giải sáu
4769
1807
8445
1515
2375
0533
4510
4008
4286
Giải năm
6697
3829
3682
Giải tư
36430
14262
10668
42296
68065
87154
70390
35859
62766
66777
85176
05162
84630
09335
77415
04505
46314
13621
51805
98904
04329
Giải ba
25725
21328
39406
48383
19381
70007
Giải nhì
73342
02873
40719
Giải nhất
00920
44987
46927
Đặc biệt
812965
437079
382846
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 06 04; 05(2); 07; 08
Đầu 1 15 10; 14; 15; 19
Đầu 2 20; 25; 28 20; 29 21; 23; 26; 27; 29
Đầu 3 30 30; 33; 35
Đầu 4 42; 45 46
Đầu 5 54 59
Đầu 6 62; 65(2); 68(2); 69 62; 66
Đầu 7 73; 75; 76; 77; 79
Đầu 8 89 83; 87 81; 82; 86
Đầu 9 90; 96; 97 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 12/08/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
47
71
13
Giải bảy
463
743
305
Giải sáu
0686
0486
5170
0471
2720
9262
2482
7503
0617
Giải năm
8804
0787
0148
Giải tư
47806
70776
99275
39148
05066
64978
02068
37101
82524
11195
77317
40141
01428
76593
87146
83507
45527
77497
58491
50919
28217
Giải ba
20776
27143
35904
73968
24690
33106
Giải nhì
50240
91589
53589
Giải nhất
15313
32438
30971
Đặc biệt
902383
390662
959214
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 06 01; 04 03; 05; 06; 07
Đầu 1 13 17 13; 14; 17(2); 19
Đầu 2 20; 24; 28 27
Đầu 3 38
Đầu 4 40; 43; 47; 48 41; 43 46; 48
Đầu 5
Đầu 6 63; 66; 68 62(2); 68
Đầu 7 70; 75; 76(2); 78 71(2) 71
Đầu 8 83; 86(2) 87; 89 82; 89
Đầu 9 93; 95 90; 91; 97