Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 13/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
12
47
04
Giải bảy
023
533
008
Giải sáu
1407
2647
1767
7919
2944
2447
7774
8205
8695
Giải năm
4519
1974
6479
Giải tư
60207
70423
75171
50174
85990
15257
17045
26799
95652
69189
25326
57084
60786
45618
64742
65439
81682
89882
61485
63621
96794
Giải ba
38440
19971
38166
21290
02592
06553
Giải nhì
86539
31521
85474
Giải nhất
46829
10319
74418
Đặc biệt
505995
755843
198163
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07(2) 04; 05; 08
Đầu 1 12; 19 18; 19(2) 18
Đầu 2 23(2); 29 21; 26 21
Đầu 3 39 33 39
Đầu 4 40; 45; 47 43; 44; 47(2) 42
Đầu 5 57 52 53
Đầu 6 67 66 63
Đầu 7 71(2); 74 74 74(2); 79
Đầu 8 84; 86; 89 82(2); 85
Đầu 9 90; 95 90; 99 92; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 06/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
85
65
34
Giải bảy
734
861
082
Giải sáu
9873
1151
0928
6046
6305
2562
8543
0272
5783
Giải năm
8912
7298
0219
Giải tư
81500
31619
92478
37988
55625
12341
30031
07552
94362
25878
27072
14638
91406
09579
78393
40360
34402
63226
61875
34102
17806
Giải ba
45752
33514
21389
84672
89839
41058
Giải nhì
78009
22485
25570
Giải nhất
21031
37433
62870
Đặc biệt
467582
392213
889473
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 09 05; 06 02(2); 06
Đầu 1 12; 14; 19 13 19
Đầu 2 25; 28 26
Đầu 3 31(2); 34 33; 38 34; 39
Đầu 4 41 46 43
Đầu 5 51; 52 52 58
Đầu 6 61; 62(2); 65 60
Đầu 7 73; 78 72(2); 78; 79 70(2); 72; 73; 75
Đầu 8 82; 85; 88 85; 89 82; 83
Đầu 9 98 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 29/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
20
75
17
Giải bảy
598
455
487
Giải sáu
2346
7230
8994
9396
9327
3155
1632
1050
6698
Giải năm
8972
3470
9086
Giải tư
79557
28913
62574
05434
55948
94606
83243
28866
13991
46465
10101
15911
36022
80358
22841
66383
08541
83679
18310
55519
68371
Giải ba
66299
08972
93215
82578
22331
40873
Giải nhì
52033
55828
01771
Giải nhất
32061
20783
70833
Đặc biệt
311009
864852
340007
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06; 09 01 07
Đầu 1 13 11; 15 10; 17; 19
Đầu 2 20 22; 27; 28
Đầu 3 30; 33; 34 31; 32; 33
Đầu 4 43; 46; 48 41(2)
Đầu 5 57 52; 55(2); 58 50
Đầu 6 61 65; 66
Đầu 7 72(2); 74 70; 75; 78 71(2); 73; 79
Đầu 8 83 83; 86; 87
Đầu 9 94; 98; 99 91; 96 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 22/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
14
84
48
Giải bảy
047
134
309
Giải sáu
9397
4920
9410
1134
1419
0449
5523
8109
9498
Giải năm
4962
6645
9525
Giải tư
99331
63632
90771
59740
64637
81162
09644
69674
39276
68640
86453
59885
37813
97767
10834
95978
25226
68894
91204
35184
50400
Giải ba
14368
86634
03460
81458
90989
22233
Giải nhì
45261
77926
55559
Giải nhất
98938
64702
25315
Đặc biệt
322268
577041
170204
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02 00; 04(2); 09(2)
Đầu 1 10; 14 13; 19 15
Đầu 2 20 26 23; 25; 26
Đầu 3 31; 32; 34; 37; 38 34(2) 33; 34
Đầu 4 40; 44; 47 40; 41; 45; 49 48
Đầu 5 53; 58 59
Đầu 6 61; 62(2); 68(2) 60; 67
Đầu 7 71 74; 76 78
Đầu 8 84; 85 84; 89
Đầu 9 97 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 15/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
70
84
76
Giải bảy
646
742
891
Giải sáu
5878
8146
7419
3930
5276
5041
0622
9661
6717
Giải năm
0712
7589
5538
Giải tư
33945
88968
17976
32049
84300
14703
55691
32422
08572
13542
36582
75028
27553
96925
76466
43592
96304
23244
13671
47044
27010
Giải ba
88122
45780
53159
59130
11726
23990
Giải nhì
67453
17189
48051
Giải nhất
19308
35571
73908
Đặc biệt
140409
801065
899881
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 03; 08; 09 04; 08
Đầu 1 12; 19 10; 17
Đầu 2 22 22; 25; 28 22; 26
Đầu 3 30(2) 38
Đầu 4 45; 46(2); 49 41; 42(2) 44(2)
Đầu 5 53 53; 59 51
Đầu 6 68 65 61; 66
Đầu 7 70; 76; 78 71; 72; 76 71; 76
Đầu 8 80 82; 84; 89(2) 81
Đầu 9 91 90; 91; 92