Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 12/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
11
16
93
Giải bảy
746
269
953
Giải sáu
5758
1549
4878
6170
5413
0075
1493
1343
7307
Giải năm
5034
3908
7745
Giải tư
38988
49471
59474
20689
65666
63386
65058
47739
08594
86770
29723
86947
92871
35632
75170
09965
75341
65965
69195
23462
20897
Giải ba
21765
05340
02708
16193
06874
17977
Giải nhì
59170
23808
59121
Giải nhất
34523
62819
26125
Đặc biệt
950224
865474
586721
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 08(3) 07
Đầu 1 11 13; 16; 19
Đầu 2 23; 24 23 21(2); 25
Đầu 3 34 32; 39
Đầu 4 40; 46; 49 47 41; 43; 45
Đầu 5 58(2) 53
Đầu 6 65; 66 69 62; 65(2)
Đầu 7 70; 71; 74; 78 70(2); 71; 74; 75 70; 74; 77
Đầu 8 86; 88; 89
Đầu 9 93; 94 93(2); 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 05/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
79
84
27
Giải bảy
416
090
299
Giải sáu
4281
6105
5320
8606
2820
6187
2325
8894
4824
Giải năm
2246
6051
7647
Giải tư
93586
09174
25645
70133
56789
51819
16941
67327
06321
67770
37028
82142
05928
43654
49874
12625
69080
69362
92169
75479
64424
Giải ba
22854
90718
66995
35095
87264
30227
Giải nhì
11885
49204
22387
Giải nhất
41110
11230
44970
Đặc biệt
038004
509020
036550
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 05 04; 06
Đầu 1 10; 16; 18; 19
Đầu 2 20 20(2); 21; 27; 28(2) 24(2); 25(2); 27(2)
Đầu 3 33 30
Đầu 4 41; 45; 46 42 47
Đầu 5 54 51; 54 50
Đầu 6 62; 64; 69
Đầu 7 74; 79 70 70; 74; 79
Đầu 8 81; 85; 86; 89 84; 87 80; 87
Đầu 9 90; 95(2) 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 29/12/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
84
62
64
Giải bảy
218
865
002
Giải sáu
4894
7428
1374
1758
9581
0605
6129
4511
4506
Giải năm
1881
7685
5210
Giải tư
45273
24334
70751
78164
28464
82047
87577
81522
94383
62316
29090
25629
53600
58399
45499
05042
04386
63521
26340
13026
67799
Giải ba
27089
25389
95472
31740
03649
02851
Giải nhì
64499
99744
12100
Giải nhất
70299
02882
28141
Đặc biệt
436318
621955
697504
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 05 00; 02; 04; 06
Đầu 1 18(2) 16 10; 11
Đầu 2 28 22; 29 21; 26; 29
Đầu 3 34
Đầu 4 47 40; 44 40; 41; 42; 49
Đầu 5 51 55; 58 51
Đầu 6 64(2) 62; 65 64
Đầu 7 73; 74; 77 72
Đầu 8 81; 84; 89(2) 81; 82; 83; 85 86
Đầu 9 94; 99(2) 90; 99 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 22/12/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
32
86
13
Giải bảy
438
307
967
Giải sáu
5169
2733
4949
5824
8704
9886
9884
0806
6854
Giải năm
0687
9889
0218
Giải tư
56781
92797
95746
36593
58822
77642
97623
62665
83639
97632
25972
71989
39511
76380
21051
94804
41153
66654
79258
18467
82038
Giải ba
89499
45966
37784
26252
21304
14094
Giải nhì
43351
92234
50419
Giải nhất
23678
51374
86422
Đặc biệt
751693
641696
498190
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 07 04(2); 06
Đầu 1 11 13; 18; 19
Đầu 2 22; 23 24 22
Đầu 3 32; 33; 38 32; 34; 39 38
Đầu 4 42; 46; 49
Đầu 5 51 52 51; 53; 54(2); 58
Đầu 6 66; 69 65 67(2)
Đầu 7 78 72; 74
Đầu 8 81; 87 80; 84; 86(2); 89(2) 84
Đầu 9 93(2); 97; 99 96 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 15/12/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
15
86
90
Giải bảy
667
398
873
Giải sáu
3815
5905
3583
0888
2953
5777
1536
7825
3846
Giải năm
2469
7211
9187
Giải tư
83827
39673
52709
56619
39044
14962
79442
69657
49873
25286
89154
05070
42772
39526
98393
02572
21850
15577
05818
12292
47138
Giải ba
56915
78211
28092
36975
65883
75663
Giải nhì
21733
59467
83169
Giải nhất
98261
46963
83906
Đặc biệt
987218
591802
995141
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05; 09 02 06
Đầu 1 11; 15(3); 18; 19 11 18
Đầu 2 27 26 25
Đầu 3 33 36; 38
Đầu 4 42; 44 41; 46
Đầu 5 53; 54; 57 50
Đầu 6 61; 62; 67; 69 63; 67 63; 69
Đầu 7 73 70; 72; 73; 75; 77 72; 73; 77
Đầu 8 83 86(2); 88 83; 87
Đầu 9 92; 98 90; 92; 93