Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
33
06
04
Giải bảy
709
408
583
Giải sáu
1821
2909
5068
3665
2728
0846
4871
6672
0394
Giải năm
5197
0774
3055
Giải tư
52387
18576
09978
26648
07422
49314
91234
96602
41675
54993
33111
03632
13852
66972
18144
47998
88840
40246
80997
90562
55490
Giải ba
76090
32319
39637
46287
35250
69893
Giải nhì
94474
56267
45561
Giải nhất
54142
56838
50571
Đặc biệt
246367
371139
015943
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09(2) 02; 06; 08 04
Đầu 1 14; 19 11
Đầu 2 21; 22 28
Đầu 3 33; 34 32; 37; 38; 39
Đầu 4 42; 48 46 40; 43; 44; 46
Đầu 5 52 50; 55
Đầu 6 67; 68 65; 67 61; 62
Đầu 7 74; 76; 78 72; 74; 75 71(2); 72
Đầu 8 87 87 83
Đầu 9 90; 97 93 90; 93; 94; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 03/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
16
59
09
Giải bảy
125
259
637
Giải sáu
5542
5811
6520
9510
4910
3293
3580
0100
0583
Giải năm
7780
6809
2145
Giải tư
00184
34981
03399
93926
35557
11011
56309
96163
37040
21819
76072
68700
63248
34239
43339
15712
58588
40291
82685
92746
38745
Giải ba
33674
24034
45289
60640
94703
80460
Giải nhì
73211
09131
95804
Giải nhất
48501
12764
88406
Đặc biệt
173622
647341
964081
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 09 00; 09 00; 03; 04; 06; 09
Đầu 1 11(3); 16 10(2); 19 12
Đầu 2 20; 22; 25; 26
Đầu 3 34 31; 39 37; 39
Đầu 4 42 40(2); 41; 48 45(2); 46
Đầu 5 57 59(2)
Đầu 6 63; 64 60
Đầu 7 74 72
Đầu 8 80; 81; 84 89 80; 81; 83; 85; 88
Đầu 9 99 93 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 27/01/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
73
67
47
Giải bảy
001
485
405
Giải sáu
6690
3668
4596
1152
0797
1175
0719
3672
6585
Giải năm
5390
1513
2265
Giải tư
99717
48107
61826
15662
53023
81423
80226
80025
27611
96538
78091
68025
81770
47686
06073
66730
19065
60649
72592
31734
79660
Giải ba
17620
17676
69619
16069
89581
49365
Giải nhì
22816
84150
64240
Giải nhất
23207
07596
42053
Đặc biệt
196296
962139
546972
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 07(2) 05
Đầu 1 16; 17 11; 13; 19 19
Đầu 2 20; 23(2); 26(2) 25(2)
Đầu 3 38; 39 30; 34
Đầu 4 40; 47; 49
Đầu 5 50; 52 53
Đầu 6 62; 68 67; 69 60; 65(3)
Đầu 7 73; 76 70; 75 72(2); 73
Đầu 8 85; 86 81; 85
Đầu 9 90(2); 96(2) 91; 96; 97 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 20/01/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
90
79
72
Giải bảy
422
199
376
Giải sáu
5595
2446
1898
1200
1918
3118
6132
6288
4265
Giải năm
6289
1737
1634
Giải tư
11436
47525
78629
80556
12039
80564
30241
42618
26471
97991
03623
05651
62106
68897
11795
00895
98548
62530
51540
63946
46572
Giải ba
40409
25803
42466
76112
71091
67579
Giải nhì
58041
46503
79016
Giải nhất
32917
01486
43385
Đặc biệt
814662
369692
111792
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 09 00; 03; 06
Đầu 1 17 12; 18(3) 16
Đầu 2 22; 25; 29 23
Đầu 3 36; 39 37 30; 32; 34
Đầu 4 41(2); 46 40; 46; 48
Đầu 5 56 51
Đầu 6 62; 64 66 65
Đầu 7 71; 79 72(2); 76; 79
Đầu 8 89 86 85; 88
Đầu 9 90; 95; 98 91; 92; 97; 99 91; 92; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 13/01/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
60
26
24
Giải bảy
634
661
671
Giải sáu
2004
7012
1703
9103
6156
6279
6842
5844
8020
Giải năm
1397
8400
9746
Giải tư
65034
70056
15590
44185
98083
92137
78925
38171
78449
23473
30655
47248
30938
36414
34888
30299
21725
46157
21584
72767
14066
Giải ba
19697
78268
50875
08047
02960
57893
Giải nhì
23951
81474
46157
Giải nhất
86705
97971
56200
Đặc biệt
171070
330533
013081
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04; 05 00; 03 00
Đầu 1 12 14
Đầu 2 25 26 20; 24; 25
Đầu 3 34(2); 37 33; 38
Đầu 4 47; 48; 49 42; 44; 46
Đầu 5 51; 56 55; 56 57(2)
Đầu 6 60; 68 61 60; 66; 67
Đầu 7 70 71(2); 73; 74; 75; 79 71
Đầu 8 83; 85 81; 84; 88
Đầu 9 90; 97(2) 93; 99