Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 05/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
91
11
63
Giải bảy
345
176
110
Giải sáu
9919
4972
3003
3431
3890
2282
4031
4922
9434
Giải năm
6166
9781
6314
Giải tư
70477
61286
89932
55535
10724
55507
92372
22956
56851
61582
84559
26894
89145
89507
56350
71133
83887
60693
65382
54356
80120
Giải ba
88790
12310
27496
25648
76925
56577
Giải nhì
98190
72275
56971
Giải nhất
72763
30884
03573
Đặc biệt
002284
235022
221291
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 07 07
Đầu 1 10; 19 11 10; 14
Đầu 2 24 22 20; 22; 25
Đầu 3 32; 35 31 31; 33; 34
Đầu 4 45 45; 48
Đầu 5 51; 56; 59 50; 56
Đầu 6 63; 66 63
Đầu 7 72(2); 77 75; 76 71; 73; 77
Đầu 8 84; 86 81; 82(2); 84 82; 87
Đầu 9 90(2); 91 90; 94; 96 91; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 28/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
65
52
53
Giải bảy
280
410
348
Giải sáu
6189
6420
7150
0856
0260
8642
9474
7424
8048
Giải năm
7110
7636
6777
Giải tư
87896
61453
53185
67534
28593
14720
04883
38253
04496
74333
16479
20203
51669
18559
56469
30037
25214
67898
19493
83342
59873
Giải ba
84262
25273
92601
96167
14061
18454
Giải nhì
17992
44811
36579
Giải nhất
38103
40128
50996
Đặc biệt
853147
230235
448851
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03 01; 03
Đầu 1 10 10; 11 14
Đầu 2 20(2) 28 24
Đầu 3 34 33; 35; 36 37
Đầu 4 47 42 42; 48(2)
Đầu 5 50; 53 52; 53; 56; 59 51; 53; 54
Đầu 6 62; 65 60; 67; 69 61; 69
Đầu 7 73 79 73; 74; 77; 79
Đầu 8 80; 83; 85; 89
Đầu 9 92; 93; 96 96 93; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 21/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
65
62
93
Giải bảy
422
669
803
Giải sáu
7893
7240
6935
4120
4087
5290
3496
3086
5272
Giải năm
0560
6086
8636
Giải tư
80191
02616
77025
87175
51103
72171
69056
56230
46567
75199
52349
65554
84061
17036
05103
78612
17487
16955
75965
72987
60182
Giải ba
39294
02726
57630
07389
32124
01599
Giải nhì
30807
87501
34832
Giải nhất
06396
34092
04063
Đặc biệt
733067
333320
471441
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 07 01 03(2)
Đầu 1 16 12
Đầu 2 22; 25; 26 20(2) 24
Đầu 3 35 30(2); 36 32; 36
Đầu 4 40 49 41
Đầu 5 56 54 55
Đầu 6 60; 65; 67 61; 62; 67; 69 63; 65
Đầu 7 71; 75 72
Đầu 8 86; 87; 89 82; 86; 87(2)
Đầu 9 91; 93; 94; 96 90; 92; 99 93; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 14/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
96
89
38
Giải bảy
049
697
806
Giải sáu
9361
0631
4442
9139
5911
1291
3212
5128
1633
Giải năm
8677
7763
4033
Giải tư
17883
39361
38173
48756
12616
57332
50320
12578
04891
53015
55124
65511
87971
87726
39412
59815
74940
41228
78995
96547
06691
Giải ba
96370
18086
81570
18146
41482
46083
Giải nhì
41556
90237
00851
Giải nhất
67795
73214
47130
Đặc biệt
874072
753586
089088
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06
Đầu 1 16 11(2); 14; 15 12(2); 15
Đầu 2 20 24; 26 28(2)
Đầu 3 31; 32 37; 39 30; 33(2); 38
Đầu 4 42; 49 46 40; 47
Đầu 5 56(2) 51
Đầu 6 61(2) 63
Đầu 7 70; 72; 73; 77 70; 71; 78
Đầu 8 83; 86 86; 89 82; 83; 88
Đầu 9 95; 96 91(2); 97 91; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 07/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
41
22
14
Giải bảy
188
916
060
Giải sáu
7359
8397
5527
4821
8874
0799
8810
8288
3674
Giải năm
4817
2344
3440
Giải tư
04715
28927
65739
61484
52732
49875
06524
43967
05038
62658
99695
44160
75150
63626
65720
75416
41851
30719
35343
29634
21474
Giải ba
91941
18033
63394
79824
82366
24521
Giải nhì
45236
76825
49014
Giải nhất
70802
71298
32209
Đặc biệt
319099
667930
345331
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02 09
Đầu 1 15; 17 16 10; 14(2); 16; 19
Đầu 2 24; 27(2) 21; 22; 24; 25; 26 20; 21
Đầu 3 32; 33; 36; 39 30; 38 31; 34
Đầu 4 41(2) 44 40; 43
Đầu 5 59 50; 58 51
Đầu 6 60; 67 60; 66
Đầu 7 75 74 74(2)
Đầu 8 84; 88 88
Đầu 9 97; 99 94; 95; 98; 99