Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/11/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
84
23
50
Giải bảy
005
906
929
Giải sáu
9141
7564
5387
2141
6701
0838
1229
0775
3456
Giải năm
8375
2539
8433
Giải tư
46400
74073
51701
74799
95001
77613
66799
48087
42738
69528
66142
53740
61509
50319
37743
74942
52474
69949
88545
57948
03331
Giải ba
38386
31132
41585
39611
97611
63997
Giải nhì
45106
66416
45261
Giải nhất
52089
43492
14377
Đặc biệt
915983
746498
528162
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 01(2); 05; 06 01; 06; 09
Đầu 1 13 11; 16; 19 11
Đầu 2 23; 28 29(2)
Đầu 3 32 38(2); 39 31; 33
Đầu 4 41 40; 41; 42 42; 43; 45; 48; 49
Đầu 5 50; 56
Đầu 6 64 61; 62
Đầu 7 73; 75 74; 75; 77
Đầu 8 83; 84; 86; 87; 89 85; 87
Đầu 9 99(2) 92; 98 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 28/10/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
03
37
53
Giải bảy
931
213
255
Giải sáu
1561
1534
5879
3951
5115
6638
4185
8701
4643
Giải năm
5823
5738
6712
Giải tư
91192
77758
50004
89084
88312
42846
01678
45025
18787
72026
40979
14802
67036
45510
63160
86226
85421
90440
81475
07770
44373
Giải ba
24759
70808
67180
42233
06860
57961
Giải nhì
66900
28116
50316
Giải nhất
71156
15457
33275
Đặc biệt
469465
259876
152079
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 03; 04; 08 02 01
Đầu 1 12 10; 13; 15; 16 12; 16
Đầu 2 23 25; 26 21; 26
Đầu 3 31; 34 33; 36; 37; 38(2)
Đầu 4 46 40; 43
Đầu 5 56; 58; 59 51; 57 53; 55
Đầu 6 61; 65 60(2); 61
Đầu 7 78; 79 76; 79 70; 73; 75(2); 79
Đầu 8 84 80; 87 85
Đầu 9 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 21/10/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
26
70
96
Giải bảy
168
432
184
Giải sáu
3303
1051
1646
0387
5306
0345
7004
7101
4941
Giải năm
6917
1758
7272
Giải tư
26508
11671
61737
87940
99126
34279
08916
47299
45434
09450
98614
19230
79622
40666
07165
99673
94659
70311
13735
80273
16011
Giải ba
68978
66105
35863
22236
25438
62670
Giải nhì
96315
39856
78430
Giải nhất
94216
69542
95253
Đặc biệt
849822
873712
400872
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 05; 08 06 01; 04
Đầu 1 15; 16(2); 17 12; 14 11(2)
Đầu 2 22; 26(2) 22
Đầu 3 37 30; 32; 34; 36 30; 35; 38
Đầu 4 40; 46 42; 45 41
Đầu 5 51 50; 56; 58 53; 59
Đầu 6 68 63; 66 65
Đầu 7 71; 78; 79 70 70; 72(2); 73(2)
Đầu 8 87 84
Đầu 9 99 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 14/10/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
54
63
84
Giải bảy
128
397
725
Giải sáu
3674
7448
8695
6740
8985
4848
7562
6179
7840
Giải năm
0853
5741
8963
Giải tư
86902
26690
22309
35086
91816
94597
54590
52215
27556
59439
38197
91577
93948
06615
68665
35111
08930
73539
43325
66622
31435
Giải ba
16964
98476
28937
28702
44958
86009
Giải nhì
63715
99817
45409
Giải nhất
27754
84644
60969
Đặc biệt
762965
921955
371781
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 09 02 09(2)
Đầu 1 15; 16 15(2); 17 11
Đầu 2 28 22; 25(2)
Đầu 3 37; 39 30; 35; 39
Đầu 4 48 40; 41; 44; 48(2) 40
Đầu 5 53; 54(2) 55; 56 58
Đầu 6 64; 65 63 62; 63; 65; 69
Đầu 7 74; 76 77 79
Đầu 8 86 85 81; 84
Đầu 9 90(2); 95; 97 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 07/10/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
91
00
96
Giải bảy
470
058
762
Giải sáu
0805
5397
1390
3284
4278
9202
7558
8190
5386
Giải năm
6233
3510
3075
Giải tư
68754
43122
50777
71957
50370
56537
03758
47141
97919
44176
38117
75960
18383
26084
04563
40332
56781
85010
07692
77237
53250
Giải ba
74129
14208
11294
93649
41538
15157
Giải nhì
33978
31225
69294
Giải nhất
11165
78808
53632
Đặc biệt
756227
394902
996469
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05; 08 00; 02(2); 08
Đầu 1 10; 17; 19 10
Đầu 2 22; 27; 29 25
Đầu 3 33; 37 32(2); 37; 38
Đầu 4 41; 49
Đầu 5 54; 57; 58 58 50; 57; 58
Đầu 6 65 60 62; 63; 69
Đầu 7 70(2); 77; 78 76; 78 75
Đầu 8 83; 84(2) 81; 86
Đầu 9 90; 91; 97 94 90; 92; 94; 96