Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 08/12/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
23
75
36
Giải bảy
730
759
563
Giải sáu
8775
0141
5040
2653
3230
6258
2663
1278
4617
Giải năm
5757
5192
6290
Giải tư
36179
63553
77722
87491
07637
66886
98384
85890
38755
04133
89356
87556
86234
71622
28042
39678
44742
95985
05471
42796
17168
Giải ba
89207
80565
77214
33087
15568
39072
Giải nhì
25190
60961
88876
Giải nhất
44455
45865
46342
Đặc biệt
926443
305242
439121
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07
Đầu 1 14 17
Đầu 2 22; 23 22 21
Đầu 3 30; 37 30; 33; 34 36
Đầu 4 40; 41; 43 42 42(3)
Đầu 5 53; 55; 57 53; 55; 56(2); 58; 59
Đầu 6 65 61; 65 63(2); 68(2)
Đầu 7 75; 79 75 71; 72; 76; 78(2)
Đầu 8 84; 86 87 85
Đầu 9 90; 91 90; 92 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 01/12/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
36
33
40
Giải bảy
849
257
090
Giải sáu
0578
1925
2896
5698
1734
9538
7548
4925
4176
Giải năm
6107
6455
9173
Giải tư
04295
31061
83508
82034
13202
70799
79620
85726
22562
40391
35227
05976
01231
47576
74568
34776
09840
61648
30168
13123
40331
Giải ba
10874
17932
20062
31926
22269
61438
Giải nhì
06658
77893
80307
Giải nhất
82710
05135
81652
Đặc biệt
487435
021075
294843
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 07; 08 07
Đầu 1 10
Đầu 2 20; 25 26(2); 27 23; 25
Đầu 3 32; 34; 35; 36 31; 33; 34; 35; 38 31; 38
Đầu 4 49 40(2); 43; 48(2)
Đầu 5 58 55; 57 52
Đầu 6 61 62(2) 68(2); 69
Đầu 7 74; 78 75; 76(2) 73; 76(2)
Đầu 8
Đầu 9 95; 96; 99 91; 93; 98 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
38
67
07
Giải bảy
912
536
575
Giải sáu
7016
6615
5488
5923
6221
2633
9068
1521
0594
Giải năm
4608
5128
7628
Giải tư
27124
94883
27618
43610
05922
64816
79948
00568
90488
89226
84125
81818
54624
21269
26790
78983
55625
43613
54308
58061
98337
Giải ba
90624
97623
03920
21169
15641
21843
Giải nhì
94530
10085
11173
Giải nhất
81438
53961
31362
Đặc biệt
830441
607102
945562
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 08 02 07; 08
Đầu 1 10; 12; 15; 16(2); 18 18 13
Đầu 2 22; 23; 24(2) 20; 21; 23; 24; 25; 26; 28 21; 25; 28
Đầu 3 30; 38(2) 33; 36 37
Đầu 4 41; 48 41; 43
Đầu 5
Đầu 6 61; 67; 68; 69(2) 61; 62(2); 68
Đầu 7 73; 75
Đầu 8 83; 88 85; 88 83
Đầu 9 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
26
18
80
Giải bảy
699
166
603
Giải sáu
6021
8930
9845
4855
6737
3568
9858
1639
4930
Giải năm
6357
7805
2018
Giải tư
72325
34427
22493
58221
67140
57963
02407
01605
00463
40941
25458
17787
21401
14259
03053
67898
41113
62349
90742
76267
90140
Giải ba
02653
03793
31693
83949
38105
28123
Giải nhì
83397
93991
12881
Giải nhất
64367
42019
20423
Đặc biệt
795499
425244
580161
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 01; 05(2) 03; 05
Đầu 1 18; 19 13; 18
Đầu 2 21(2); 25; 26; 27 23(2)
Đầu 3 30 37 30; 39
Đầu 4 40; 45 41; 44; 49 40; 42; 49
Đầu 5 53; 57 55; 58; 59 53; 58
Đầu 6 63; 67 63; 66; 68 61; 67
Đầu 7
Đầu 8 87 80; 81
Đầu 9 93(2); 97; 99(2) 91; 93 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
25
11
65
Giải bảy
030
384
192
Giải sáu
9631
4920
6487
0891
5695
8421
2010
3805
2961
Giải năm
0616
0828
6475
Giải tư
25594
75750
12050
56492
69249
48781
13074
26399
44333
78857
41750
99117
64765
04870
01427
90930
78412
65317
13104
27636
97088
Giải ba
27855
66462
67911
06981
31403
24660
Giải nhì
95333
26746
79285
Giải nhất
20039
81757
39511
Đặc biệt
237156
476716
214708
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04; 05; 08
Đầu 1 16 11(2); 16; 17 10; 11; 12; 17
Đầu 2 20; 25 21; 28 27
Đầu 3 30; 31; 33; 39 33 30; 36
Đầu 4 49 46
Đầu 5 50(2); 55; 56 50; 57(2)
Đầu 6 62 65 60; 61; 65
Đầu 7 74 70 75
Đầu 8 81; 87 81; 84 85; 88
Đầu 9 92; 94 91; 95; 99 92