Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 30/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
35
20
78
Giải bảy
454
281
602
Giải sáu
9421
6969
8608
4629
3740
1747
3463
6371
9431
Giải năm
9305
0431
3342
Giải tư
33665
10329
66877
50367
05573
34020
82799
15965
53398
32283
12133
17199
25975
93487
37475
17684
85190
69680
50854
92563
35188
Giải ba
57079
52419
97778
18104
90236
52584
Giải nhì
09602
41639
09762
Giải nhất
68278
99396
77247
Đặc biệt
900935
154042
849231
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 05; 08 04 02
Đầu 1 19
Đầu 2 20; 21; 29 20; 29
Đầu 3 35(2) 31; 33; 39 31(2); 36
Đầu 4 40; 42; 47 42; 47
Đầu 5 54 54
Đầu 6 65; 67; 69 65 62; 63(2)
Đầu 7 73; 77; 78; 79 75; 78 71; 75; 78
Đầu 8 81; 83; 87 80; 84(2); 88
Đầu 9 99 96; 98; 99 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 23/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
34
12
57
Giải bảy
740
720
360
Giải sáu
9749
8262
8901
0146
7535
6142
2904
6363
2834
Giải năm
2461
5194
7902
Giải tư
32416
92455
62667
25420
34795
77502
03631
67793
88024
53517
69521
81637
15036
49689
96316
77339
71622
43552
04704
89320
25879
Giải ba
01758
72166
29272
98637
20547
31792
Giải nhì
01302
02733
40843
Giải nhất
31064
25492
27969
Đặc biệt
669102
815230
733951
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 02(3) 02; 04(2)
Đầu 1 16 12; 17 16
Đầu 2 20 20; 21; 24 20; 22
Đầu 3 31; 34 30; 33; 35; 36; 37(2) 34; 39
Đầu 4 40; 49 42; 46 43; 47
Đầu 5 55; 58 51; 52; 57
Đầu 6 61; 62; 64; 66; 67 60; 63; 69
Đầu 7 72 79
Đầu 8 89
Đầu 9 95 92; 93; 94 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 16/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
44
09
55
Giải bảy
716
904
110
Giải sáu
9653
9654
0568
3967
3757
5501
5826
6413
0302
Giải năm
7207
6126
7423
Giải tư
55661
49926
02496
21625
57068
00773
25799
23115
58311
89505
16393
03496
58577
87937
42175
06531
61626
37102
84289
91676
33360
Giải ba
37930
71376
84652
35029
27116
44425
Giải nhì
28775
12440
66222
Giải nhất
18639
81314
14888
Đặc biệt
269609
604960
434486
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07; 09 01; 04; 05; 09 02(2)
Đầu 1 16 11; 14; 15 10; 13; 16
Đầu 2 25; 26 26; 29 22; 23; 25; 26(2)
Đầu 3 30; 39 37 31
Đầu 4 44 40
Đầu 5 53; 54 52; 57 55
Đầu 6 61; 68(2) 60; 67 60
Đầu 7 73; 75; 76 77 75; 76
Đầu 8 86; 88; 89
Đầu 9 96; 99 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 09/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
96
06
51
Giải bảy
707
757
723
Giải sáu
8011
5041
4371
1498
7044
3547
2115
7649
6293
Giải năm
1026
6741
1647
Giải tư
96032
30867
38884
77540
50311
01430
84366
62946
73812
43350
29154
47588
92933
07206
44873
50013
00095
86224
36002
61788
22997
Giải ba
15418
01863
06348
49946
90021
26442
Giải nhì
89892
36195
29863
Giải nhất
02232
03073
39469
Đặc biệt
351022
690575
312912
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 06(2) 02
Đầu 1 11(2); 18 12 12; 13; 15
Đầu 2 22; 26 21; 23; 24
Đầu 3 30; 32(2) 33
Đầu 4 40; 41 41; 44; 46(2); 47; 48 42; 47; 49
Đầu 5 50; 54; 57 51
Đầu 6 63; 66; 67 63; 69
Đầu 7 71 73; 75 73
Đầu 8 84 88 88
Đầu 9 92; 96 95; 98 93; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
29
38
11
Giải bảy
356
632
287
Giải sáu
1979
3038
8219
2760
8799
9188
6249
2283
2346
Giải năm
8028
1509
2526
Giải tư
17652
90710
98319
40729
51506
47123
26806
11164
43386
84222
08519
06054
16565
16100
76158
93718
54311
37885
07756
75542
68204
Giải ba
24809
81597
76036
13996
84242
77592
Giải nhì
73786
66758
77280
Giải nhất
91453
21743
54594
Đặc biệt
583625
810274
399406
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06(2); 09 00; 09 04; 06
Đầu 1 10; 19(2) 19 11(2); 18
Đầu 2 23; 25; 28; 29(2) 22 26
Đầu 3 38 32; 36; 38
Đầu 4 43 42(2); 46; 49
Đầu 5 52; 53; 56 54; 58 56; 58
Đầu 6 60; 64; 65
Đầu 7 79 74
Đầu 8 86 86; 88 80; 83; 85; 87
Đầu 9 97 96; 99 92; 94