Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/03/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
62
94
14
Giải bảy
625
960
149
Giải sáu
0413
8565
8283
1858
5179
5566
4463
5026
3611
Giải năm
5659
4798
8551
Giải tư
09315
64082
22936
98849
42989
96181
70144
83005
70877
07173
82448
24975
91068
29521
03279
33654
92409
64265
99862
26979
33582
Giải ba
94968
32769
38093
12915
56278
31552
Giải nhì
53575
24576
12509
Giải nhất
69463
21814
11299
Đặc biệt
530120
531490
013504
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05 04; 09(2)
Đầu 1 13; 15 14; 15 11; 14
Đầu 2 20; 25 21 26
Đầu 3 36
Đầu 4 44; 49 48 49
Đầu 5 59 58 51; 52; 54
Đầu 6 62; 63; 65; 68; 69 60; 66; 68 62; 63; 65
Đầu 7 75 73; 75; 76; 77; 79 78; 79(2)
Đầu 8 81; 82; 83; 89 82
Đầu 9 90; 93; 94; 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 23/02/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
71
35
57
Giải bảy
232
907
954
Giải sáu
4615
0651
3863
0088
6373
4855
6942
0467
1010
Giải năm
1786
9359
5711
Giải tư
47897
51753
82428
23867
28105
72468
41438
24147
97737
42408
75571
07134
64398
50846
04531
72509
32394
63739
89229
92140
88752
Giải ba
18576
06526
34609
73066
69958
91841
Giải nhì
51405
06660
86045
Giải nhất
29507
55891
37713
Đặc biệt
011093
409452
192586
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05(2); 07 07; 08; 09 09
Đầu 1 15 10; 11; 13
Đầu 2 26; 28 29
Đầu 3 32; 38 34; 35; 37 31; 39
Đầu 4 46; 47 40; 41; 42; 45
Đầu 5 51; 53 52; 55; 59 52; 54; 57; 58
Đầu 6 63; 67; 68 60; 66 67
Đầu 7 71; 76 71; 73
Đầu 8 86 88 86
Đầu 9 93; 97 91; 98 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 16/02/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
69
98
42
Giải bảy
201
396
249
Giải sáu
6146
4793
4170
0425
6751
1380
0271
8959
9116
Giải năm
6442
4328
2647
Giải tư
10503
97321
51921
80533
63708
76417
53726
76476
13687
08656
52736
18145
76276
68913
89665
43562
82802
58674
33640
93441
31436
Giải ba
24031
27745
97413
60324
32992
57451
Giải nhì
32388
14481
96283
Giải nhất
42350
51515
02599
Đặc biệt
808663
512358
149913
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 03; 08 02
Đầu 1 17 13(2); 15 13; 16
Đầu 2 21(2); 26 24; 25; 28
Đầu 3 31; 33 36 36
Đầu 4 42; 45; 46 45 40; 41; 42; 47; 49
Đầu 5 50 51; 56; 58 51; 59
Đầu 6 63; 69 62; 65
Đầu 7 70 76(2) 71; 74
Đầu 8 88 80; 81; 87 83
Đầu 9 93 96; 98 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 09/02/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
73
09
54
Giải bảy
470
474
231
Giải sáu
0922
1717
0865
1083
8664
8114
9608
0070
2620
Giải năm
0081
9022
7673
Giải tư
43725
00406
54811
29327
33217
67832
67681
56576
65366
99729
96164
05723
70614
34412
84062
87031
75600
99122
33973
58344
22342
Giải ba
82523
20669
22857
33971
19045
87361
Giải nhì
80884
53393
23898
Giải nhất
06588
07995
62594
Đặc biệt
875871
047061
667786
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06 09 00; 08
Đầu 1 11; 17(2) 12; 14(2)
Đầu 2 22; 23; 25; 27 22; 23; 29 20; 22
Đầu 3 32 31(2)
Đầu 4 42; 44; 45
Đầu 5 57 54
Đầu 6 65; 69 61; 64(2); 66 61; 62
Đầu 7 70; 71; 73 71; 74; 76 70; 73(2)
Đầu 8 81(2); 84; 88 83 86
Đầu 9 93; 95 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/02/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
85
24
89
Giải bảy
054
467
288
Giải sáu
7061
6959
1406
8080
8630
0474
2273
9650
7259
Giải năm
1678
8687
7721
Giải tư
06705
34193
11193
26254
84465
54679
28226
50276
68797
07098
99574
33742
25311
99309
52796
96372
40444
07327
13031
08738
98906
Giải ba
56530
90508
75242
89001
15272
34730
Giải nhì
01209
03099
06004
Giải nhất
63787
60254
65487
Đặc biệt
220410
989669
207119
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05; 06; 08; 09 01; 09 04; 06
Đầu 1 10 11 19
Đầu 2 26 24 21; 27
Đầu 3 30 30 30; 31; 38
Đầu 4 42(2) 44
Đầu 5 54(2); 59 54 50; 59
Đầu 6 61; 65 67; 69
Đầu 7 78; 79 74(2); 76 72(2); 73
Đầu 8 85; 87 80; 87 87; 88; 89
Đầu 9 93(2) 97; 98; 99 96