Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 06/01/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
95
52
56
Giải bảy
577
499
637
Giải sáu
0524
4356
8337
1596
6012
8524
2744
7615
3226
Giải năm
0781
8504
8347
Giải tư
59275
90422
51574
17534
97601
18681
01506
08839
12660
34433
32957
25868
98187
14206
96680
36120
78746
50847
68021
02864
66179
Giải ba
93501
88746
59049
96487
15280
97996
Giải nhì
87599
84355
86726
Giải nhất
44203
01342
92147
Đặc biệt
024881
109803
596110
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01(2); 03; 06 03; 04; 06
Đầu 1 12 10; 15
Đầu 2 22; 24 24 20; 21; 26(2)
Đầu 3 34; 37 33; 39 37
Đầu 4 46 42; 49 44; 46; 47(3)
Đầu 5 56 52; 55; 57 56
Đầu 6 60; 68 64
Đầu 7 74; 75; 77 79
Đầu 8 81(3) 87(2) 80(2)
Đầu 9 95; 99 96; 99 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 30/12/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
60
09
99
Giải bảy
453
855
124
Giải sáu
5323
4906
2519
4734
0557
4480
7924
8245
9705
Giải năm
3316
8748
8702
Giải tư
74785
26238
53674
43197
07489
69391
56117
88038
95110
09298
42173
92619
02532
83781
52581
07705
43991
29947
30036
34474
38293
Giải ba
14460
51415
38587
08988
91755
34988
Giải nhì
48652
53992
11828
Giải nhất
24595
88614
99013
Đặc biệt
779843
024926
797584
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06 09 02; 05(2)
Đầu 1 15; 16; 17; 19 10; 14; 19 13
Đầu 2 23 26 24(2); 28
Đầu 3 38 32; 34; 38 36
Đầu 4 43 48 45; 47
Đầu 5 52; 53 55; 57 55
Đầu 6 60(2)
Đầu 7 74 73 74
Đầu 8 85; 89 80; 81; 87; 88 81; 84; 88
Đầu 9 91; 95; 97 92; 98 91; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 23/12/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
29
58
13
Giải bảy
684
608
786
Giải sáu
2152
8702
1951
0952
0756
6824
0099
2244
8099
Giải năm
2889
9839
9063
Giải tư
38132
95233
89677
51820
15033
71872
98889
28194
60654
22967
65266
65741
63904
50930
90556
65274
41619
57740
67739
96605
60786
Giải ba
99291
43762
11002
45001
29034
98187
Giải nhì
78748
99047
45795
Giải nhất
54714
43415
68656
Đặc biệt
269960
409051
391986
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02 01; 02; 04; 08 05
Đầu 1 14 15 13; 19
Đầu 2 20; 29 24
Đầu 3 32; 33(2) 30; 39 34; 39
Đầu 4 48 41; 47 40; 44
Đầu 5 51; 52 51; 52; 54; 56; 58 56(2)
Đầu 6 60; 62 66; 67 63
Đầu 7 72; 77 74
Đầu 8 84; 89(2) 86(3); 87
Đầu 9 91 94 95; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 16/12/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
61
36
65
Giải bảy
188
215
159
Giải sáu
0681
3148
5051
8134
7348
6027
5609
2208
7836
Giải năm
6382
0297
1319
Giải tư
85064
56296
29362
12861
92395
83074
79976
94367
68655
11556
94290
56738
78201
30731
20349
76110
64403
13226
69888
08603
85340
Giải ba
06515
62267
56928
01128
15819
28673
Giải nhì
84132
94595
46285
Giải nhất
02299
65176
59237
Đặc biệt
731556
059190
417707
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01 03(2); 07; 08; 09
Đầu 1 15 15 10; 19(2)
Đầu 2 27; 28(2) 26
Đầu 3 32 31; 34; 36; 38 36; 37
Đầu 4 48 48 40; 49
Đầu 5 51; 56 55; 56 59
Đầu 6 61(2); 62; 64; 67 67 65
Đầu 7 74; 76 76 73
Đầu 8 81; 82; 88 85; 88
Đầu 9 95; 96; 99 90(2); 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 09/12/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
84
05
18
Giải bảy
985
703
444
Giải sáu
8446
0673
9532
7026
8972
0749
1794
2340
1920
Giải năm
0412
3341
1193
Giải tư
98845
55055
64087
97824
14542
43914
69555
68121
91961
26760
17864
29437
30863
90307
10584
98425
48275
10450
60722
41188
69299
Giải ba
99494
98413
17010
10013
13363
12970
Giải nhì
83486
21584
62125
Giải nhất
14888
90687
27076
Đặc biệt
773857
598689
820004
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 05; 07 04
Đầu 1 12; 13; 14 10; 13 18
Đầu 2 24 21; 26 20; 22; 25(2)
Đầu 3 32 37
Đầu 4 42; 45; 46 41; 49 40; 44
Đầu 5 55(2); 57 50
Đầu 6 60; 61; 63; 64 63
Đầu 7 73 72 70; 75; 76
Đầu 8 84; 85; 86; 87; 88 84; 87; 89 84; 88
Đầu 9 94 93; 94; 99