Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 03/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
21
20
77
Giải bảy
880
655
599
Giải sáu
7900
4001
7123
4685
5045
7909
2423
7129
3946
Giải năm
9604
8020
2118
Giải tư
59785
74710
46016
71268
96165
34278
94588
50710
30618
15599
17145
55095
25709
56698
71335
49912
35480
79286
21395
21823
10281
Giải ba
49475
71542
03841
51090
19225
75507
Giải nhì
14369
01724
29214
Giải nhất
48959
12172
50900
Đặc biệt
272595
827452
687297
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 01; 04 09(2) 00; 07
Đầu 1 10; 16 10; 18 12; 14; 18
Đầu 2 21; 23 20(2); 24 23(2); 25; 29
Đầu 3 35
Đầu 4 42 41; 45(2) 46
Đầu 5 59 52; 55
Đầu 6 65; 68; 69
Đầu 7 75; 78 72 77
Đầu 8 80; 85; 88 85 80; 81; 86
Đầu 9 95 90; 95; 98; 99 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 27/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
18
43
87
Giải bảy
904
812
597
Giải sáu
6666
5895
9301
0890
2256
7119
7283
6649
0151
Giải năm
2169
7151
1527
Giải tư
54341
47819
51259
41168
63735
66420
81899
97650
68104
27363
20536
17531
73063
40117
03033
44729
06238
83083
45138
75892
27846
Giải ba
85579
59017
26745
87578
02938
07006
Giải nhì
27572
36678
52223
Giải nhất
40286
28770
88929
Đặc biệt
670846
314924
762589
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 04 04 06
Đầu 1 17; 18; 19 12; 17; 19
Đầu 2 20 24 23; 27; 29(2)
Đầu 3 35 31; 36 33; 38(3)
Đầu 4 41; 46 43; 45 46; 49
Đầu 5 59 50; 51; 56 51
Đầu 6 66; 68; 69 63(2)
Đầu 7 72; 79 70; 78(2)
Đầu 8 86 83(2); 87; 89
Đầu 9 95; 99 90 92; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 20/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
05
01
01
Giải bảy
874
456
104
Giải sáu
1058
7114
0103
9836
2442
2007
7450
9740
5319
Giải năm
7200
5109
5659
Giải tư
94632
38566
29810
38075
50344
00594
91440
50665
69738
12341
19589
17615
76681
03832
58566
87640
27420
52470
04331
77991
57674
Giải ba
23265
20049
86795
79390
20980
09216
Giải nhì
84419
95951
94193
Giải nhất
09757
32893
67360
Đặc biệt
505916
267296
682117
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 03; 05 01; 07; 09 01; 04
Đầu 1 10; 14; 16; 19 15 16; 17; 19
Đầu 2 20
Đầu 3 32 32; 36; 38 31
Đầu 4 40; 44; 49 41; 42 40(2)
Đầu 5 57; 58 51; 56 50; 59
Đầu 6 65; 66 65 60; 66
Đầu 7 74; 75 70; 74
Đầu 8 81; 89 80
Đầu 9 94 90; 93; 95; 96 91; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 13/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
12
47
04
Giải bảy
023
533
008
Giải sáu
1407
2647
1767
7919
2944
2447
7774
8205
8695
Giải năm
4519
1974
6479
Giải tư
60207
70423
75171
50174
85990
15257
17045
26799
95652
69189
25326
57084
60786
45618
64742
65439
81682
89882
61485
63621
96794
Giải ba
38440
19971
38166
21290
02592
06553
Giải nhì
86539
31521
85474
Giải nhất
46829
10319
74418
Đặc biệt
505995
755843
198163
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07(2) 04; 05; 08
Đầu 1 12; 19 18; 19(2) 18
Đầu 2 23(2); 29 21; 26 21
Đầu 3 39 33 39
Đầu 4 40; 45; 47 43; 44; 47(2) 42
Đầu 5 57 52 53
Đầu 6 67 66 63
Đầu 7 71(2); 74 74 74(2); 79
Đầu 8 84; 86; 89 82(2); 85
Đầu 9 90; 95 90; 99 92; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 06/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
85
65
34
Giải bảy
734
861
082
Giải sáu
9873
1151
0928
6046
6305
2562
8543
0272
5783
Giải năm
8912
7298
0219
Giải tư
81500
31619
92478
37988
55625
12341
30031
07552
94362
25878
27072
14638
91406
09579
78393
40360
34402
63226
61875
34102
17806
Giải ba
45752
33514
21389
84672
89839
41058
Giải nhì
78009
22485
25570
Giải nhất
21031
37433
62870
Đặc biệt
467582
392213
889473
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 09 05; 06 02(2); 06
Đầu 1 12; 14; 19 13 19
Đầu 2 25; 28 26
Đầu 3 31(2); 34 33; 38 34; 39
Đầu 4 41 46 43
Đầu 5 51; 52 52 58
Đầu 6 61; 62(2); 65 60
Đầu 7 73; 78 72(2); 78; 79 70(2); 72; 73; 75
Đầu 8 82; 85; 88 85; 89 82; 83
Đầu 9 98 93