Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 08/07/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
61
49
96
Giải bảy
985
371
382
Giải sáu
4273
1175
4668
3569
4006
4687
5653
4624
5894
Giải năm
9356
7648
6418
Giải tư
36442
71659
63941
51673
10598
16669
55637
67512
78510
65947
00101
56106
79630
79098
83544
11779
69039
17318
86486
72188
66030
Giải ba
95941
51011
23862
60935
70411
88751
Giải nhì
45912
85835
44598
Giải nhất
10558
37881
44866
Đặc biệt
692216
404867
841102
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 06(2) 02
Đầu 1 11; 12; 16 10; 12 11; 18(2)
Đầu 2 24
Đầu 3 37 30; 35(2) 30; 39
Đầu 4 41(2); 42 47; 48; 49 44
Đầu 5 56; 58; 59 51; 53
Đầu 6 61; 68; 69 62; 67; 69 66
Đầu 7 73(2); 75 71 79
Đầu 8 85 81; 87 82; 86; 88
Đầu 9 98 98 94; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 01/07/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
81
26
43
Giải bảy
616
091
566
Giải sáu
0912
3556
4774
5137
5124
4831
8109
8673
2474
Giải năm
8080
2994
5291
Giải tư
20345
40583
74862
67474
07666
09048
39603
82580
71699
22738
22557
80218
20724
96249
27460
44368
76841
43923
25453
19371
60714
Giải ba
06729
24030
56153
80530
47516
19121
Giải nhì
82736
07699
76550
Giải nhất
73055
98975
55097
Đặc biệt
022543
535935
747082
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03 09
Đầu 1 12; 16 18 14; 16
Đầu 2 29 24(2); 26 21; 23
Đầu 3 30; 36 30; 31; 35; 37; 38
Đầu 4 43; 45; 48 49 41; 43
Đầu 5 55; 56 53; 57 50; 53
Đầu 6 62; 66 60; 66; 68
Đầu 7 74(2) 75 71; 73; 74
Đầu 8 80; 81; 83 80 82
Đầu 9 91; 94; 99(2) 91; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
32
85
32
Giải bảy
977
361
416
Giải sáu
1429
4403
2345
2688
9996
9167
2786
3473
6455
Giải năm
6053
3070
7634
Giải tư
03307
81475
65908
52764
76709
83204
15808
05361
86996
84820
44290
48846
62360
80115
68679
10301
22327
69419
86897
13231
79915
Giải ba
75247
82394
27351
42633
16750
00872
Giải nhì
79229
45360
38639
Giải nhất
11806
76857
55401
Đặc biệt
452332
532036
107095
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04; 06; 07; 08(2); 09 01(2)
Đầu 1 15 15; 16; 19
Đầu 2 29(2) 20 27
Đầu 3 32(2) 33; 36 31; 32; 34; 39
Đầu 4 45; 47 46
Đầu 5 53 51; 57 50; 55
Đầu 6 64 60(2); 61(2); 67
Đầu 7 75; 77 70 72; 73; 79
Đầu 8 85; 88 86
Đầu 9 94 90; 96(2) 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
03
05
54
Giải bảy
752
036
765
Giải sáu
1028
7678
0498
9857
2466
4849
9988
4864
4632
Giải năm
7325
1003
3758
Giải tư
32518
75068
23108
51530
30400
00310
97668
00070
29012
01238
76159
55866
42552
09562
54340
21711
29291
32240
74055
52981
87361
Giải ba
04705
58736
06043
34287
77833
88928
Giải nhì
95103
42891
53814
Giải nhất
16195
18915
95780
Đặc biệt
762037
846775
883580
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 03(2); 05; 08 03; 05
Đầu 1 10; 18 12; 15 11; 14
Đầu 2 25; 28 28
Đầu 3 30; 36; 37 36; 38 32; 33
Đầu 4 43; 49 40(2)
Đầu 5 52 52; 57; 59 54; 55; 58
Đầu 6 68(2) 62; 66(2) 61; 64; 65
Đầu 7 78 70; 75
Đầu 8 87 80(2); 81; 88
Đầu 9 95; 98 91 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
43
21
61
Giải bảy
748
119
241
Giải sáu
1596
0213
1766
2003
5262
1287
8712
9902
0887
Giải năm
7134
5413
7845
Giải tư
73958
14558
23385
44383
15522
74541
75954
18271
07941
72458
55577
91733
03734
01837
11473
73961
11140
87091
69400
24528
02641
Giải ba
65740
82603
94774
17699
34823
25335
Giải nhì
30873
56066
62589
Giải nhất
41134
57425
65051
Đặc biệt
546068
999738
681110
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03 03 00; 02
Đầu 1 13 13; 19 10; 12
Đầu 2 22 21; 25 23; 28
Đầu 3 34(2) 33; 34; 37; 38 35
Đầu 4 40; 41; 43; 48 41 40; 41(2); 45
Đầu 5 54; 58(2) 58 51
Đầu 6 66; 68 62; 66 61(2)
Đầu 7 73 71; 74; 77 73
Đầu 8 83; 85 87 87; 89
Đầu 9 96 99 91