Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
76
25
31
Giải bảy
016
369
270
Giải sáu
9463
2461
8030
5721
8924
6865
7659
1238
3246
Giải năm
4538
8091
0727
Giải tư
63561
97099
35509
09475
55774
60164
96631
45810
69872
95489
68310
08328
53970
51588
40462
78896
49623
99212
81731
64942
02513
Giải ba
90286
93488
68749
46936
97442
44273
Giải nhì
74314
74090
20862
Giải nhất
64156
40888
19587
Đặc biệt
985953
758055
658074
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09
Đầu 1 14; 16 10(2) 12; 13
Đầu 2 21; 24; 25; 28 23; 27
Đầu 3 30; 31; 38 36 31(2); 38
Đầu 4 49 42(2); 46
Đầu 5 53; 56 55 59
Đầu 6 61(2); 63; 64 65; 69 62(2)
Đầu 7 74; 75; 76 70; 72 70; 73; 74
Đầu 8 86; 88 88(2); 89 87
Đầu 9 99 90; 91 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 26/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
95
12
80
Giải bảy
855
433
068
Giải sáu
3683
1980
3415
8521
5215
4936
4124
5553
874
Giải năm
1863
1051
0431
Giải tư
62199
51547
25969
64945
38573
52527
70809
58883
59857
42957
74196
98230
77800
50202
94501
07402
48175
63612
65808
29403
26304
Giải ba
66022
01624
71671
39600
15630
40856
Giải nhì
46526
30490
32451
Giải nhất
34345
17926
08362
Đặc biệt
995941
407624
333739
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 00(2); 02 01; 02; 03; 04; 08
Đầu 1 15 12; 15 12
Đầu 2 22; 24; 26; 27 21; 24; 26 24
Đầu 3 30; 33; 36 30; 31; 39
Đầu 4 41; 45(2); 47
Đầu 5 55 51; 57(2) 51; 53; 56
Đầu 6 63; 69 62; 68
Đầu 7 73 71 74; 75
Đầu 8 80; 83 83 80
Đầu 9 95; 99 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 19/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
87
98
75
Giải bảy
169
748
480
Giải sáu
9412
5789
8100
3696
2028
3970
2767
0275
1991
Giải năm
8432
7551
1434
Giải tư
55424
11331
31904
37319
70849
25287
02870
40194
02625
77628
52291
18228
24470
27285
61685
33465
36200
69804
21590
25520
96466
Giải ba
75439
59769
47453
07832
83828
13640
Giải nhì
20179
49059
70516
Giải nhất
91119
69541
72473
Đặc biệt
990955
974326
279954
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 04 00; 04
Đầu 1 12; 19(2) 16
Đầu 2 24 25; 26; 28(3) 20; 28
Đầu 3 31; 32; 39 32 34
Đầu 4 49 41; 48 40
Đầu 5 55 51; 53; 59 54
Đầu 6 69(2) 65; 66; 67
Đầu 7 70; 79 70(2) 73; 75(2)
Đầu 8 87(2); 89 85 80; 85
Đầu 9 91; 94; 96; 98 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 12/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
72
00
60
Giải bảy
426
877
124
Giải sáu
2796
7590
4176
1488
7295
4148
3565
2986
6203
Giải năm
5279
3788
9411
Giải tư
91858
79212
61613
02691
48602
02090
05312
79984
98890
57958
40100
47365
14715
37755
89523
28955
64451
39208
18227
57677
36161
Giải ba
10756
62957
95425
20482
43413
57189
Giải nhì
16995
46261
10561
Giải nhất
19784
11946
92565
Đặc biệt
488873
067832
881016
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02 00(2) 03; 08
Đầu 1 12(2); 13 15 11; 13; 16
Đầu 2 26 25 23; 24; 27
Đầu 3 32
Đầu 4 46; 48
Đầu 5 56; 57; 58 55; 58 51; 55
Đầu 6 61; 65 60; 61(2); 65(2)
Đầu 7 72; 73; 76; 79 77 77
Đầu 8 84 82; 84; 88(2) 86; 89
Đầu 9 90(2); 91; 95; 96 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 05/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
91
11
63
Giải bảy
345
176
110
Giải sáu
9919
4972
3003
3431
3890
2282
4031
4922
9434
Giải năm
6166
9781
6314
Giải tư
70477
61286
89932
55535
10724
55507
92372
22956
56851
61582
84559
26894
89145
89507
56350
71133
83887
60693
65382
54356
80120
Giải ba
88790
12310
27496
25648
76925
56577
Giải nhì
98190
72275
56971
Giải nhất
72763
30884
03573
Đặc biệt
002284
235022
221291
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 07 07
Đầu 1 10; 19 11 10; 14
Đầu 2 24 22 20; 22; 25
Đầu 3 32; 35 31 31; 33; 34
Đầu 4 45 45; 48
Đầu 5 51; 56; 59 50; 56
Đầu 6 63; 66 63
Đầu 7 72(2); 77 75; 76 71; 73; 77
Đầu 8 84; 86 81; 82(2); 84 82; 87
Đầu 9 90(2); 91 90; 94; 96 91; 93