Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/12/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
66
34
71
Giải bảy
492
318
508
Giải sáu
4402
4798
6318
8077
4561
3930
4772
1619
5500
Giải năm
2472
3333
3887
Giải tư
67420
75707
70371
24966
57214
77567
17874
96785
00410
89396
28741
67282
37149
21444
31925
06940
75457
35755
96595
76366
66211
Giải ba
79901
90367
16873
81621
29232
35793
Giải nhì
24329
46194
57956
Giải nhất
77156
91273
18798
Đặc biệt
068451
407956
918025
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 02; 07 00; 08
Đầu 1 14; 18 10; 18 11; 19
Đầu 2 20; 29 21 25(2)
Đầu 3 30; 33; 34 32
Đầu 4 41; 44; 49 40
Đầu 5 51; 56 56 55; 56; 57
Đầu 6 66(2); 67(2) 61 66
Đầu 7 71; 72; 74 73(2); 77 71; 72
Đầu 8 82; 85 87
Đầu 9 92; 98 94; 96 93; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 25/11/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
51
24
80
Giải bảy
198
407
945
Giải sáu
2882
4694
9446
6525
7379
5495
9987
8551
4386
Giải năm
9748
8631
3472
Giải tư
18808
37374
41808
02888
08050
20394
19032
64651
28309
07550
05659
07281
27207
32097
94976
91091
86935
34854
08138
53960
89201
Giải ba
16875
14805
99406
66977
61051
22187
Giải nhì
49662
05996
95442
Giải nhất
68453
70406
50400
Đặc biệt
338927
572949
462193
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05; 08(2) 06(2); 07(2); 09 00; 01
Đầu 1
Đầu 2 27 24; 25
Đầu 3 32 31 35; 38
Đầu 4 46; 48 49 42; 45
Đầu 5 50; 51; 53 50; 51; 59 51(2); 54
Đầu 6 62 60
Đầu 7 74; 75 77; 79 72; 76
Đầu 8 82; 88 81 80; 86; 87(2)
Đầu 9 94(2); 98 95; 96; 97 91; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/11/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
34
74
30
Giải bảy
168
055
437
Giải sáu
5301
8242
7046
0931
7631
8833
6469
4795
4250
Giải năm
9599
5860
5864
Giải tư
36687
75691
60107
51572
01342
43885
40411
15913
65345
38081
33036
74221
89359
06176
39752
51062
33063
89375
83765
83205
65310
Giải ba
35978
76703
27748
99245
56332
41916
Giải nhì
30340
23849
38461
Giải nhất
89241
07326
43827
Đặc biệt
281361
231678
398487
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 03; 07 05
Đầu 1 11 13 10; 16
Đầu 2 21; 26 27
Đầu 3 34 31(2); 33; 36 30; 32; 37
Đầu 4 40; 41; 42(2); 46 45(2); 48; 49
Đầu 5 55; 59 50; 52
Đầu 6 61; 68 60 61; 62; 63; 64; 65; 69
Đầu 7 72; 78 74; 76; 78 75
Đầu 8 85; 87 81 87
Đầu 9 91; 99 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/11/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
07
30
71
Giải bảy
409
432
277
Giải sáu
5720
7112
3689
7491
9765
3746
8381
4929
2295
Giải năm
2381
2310
5709
Giải tư
60702
73110
77176
49507
49730
64147
13943
23457
36843
92593
48531
91074
27451
08897
34543
75061
63464
06635
33853
00077
42769
Giải ba
65476
96019
31984
81394
45974
84647
Giải nhì
14498
39013
90546
Giải nhất
40733
33742
06475
Đặc biệt
579585
548272
438842
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 07(2); 09 09
Đầu 1 10; 12; 19 10; 13
Đầu 2 20 29
Đầu 3 30; 33 30; 31; 32 35
Đầu 4 43; 47 42; 43; 46 42; 43; 46; 47
Đầu 5 51; 57 53
Đầu 6 65 61; 64; 69
Đầu 7 76(2) 72; 74 71; 74; 75; 77(2)
Đầu 8 81; 85; 89 84 81
Đầu 9 98 91; 93; 94; 97 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/11/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
84
23
50
Giải bảy
005
906
929
Giải sáu
9141
7564
5387
2141
6701
0838
1229
0775
3456
Giải năm
8375
2539
8433
Giải tư
46400
74073
51701
74799
95001
77613
66799
48087
42738
69528
66142
53740
61509
50319
37743
74942
52474
69949
88545
57948
03331
Giải ba
38386
31132
41585
39611
97611
63997
Giải nhì
45106
66416
45261
Giải nhất
52089
43492
14377
Đặc biệt
915983
746498
528162
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 01(2); 05; 06 01; 06; 09
Đầu 1 13 11; 16; 19 11
Đầu 2 23; 28 29(2)
Đầu 3 32 38(2); 39 31; 33
Đầu 4 41 40; 41; 42 42; 43; 45; 48; 49
Đầu 5 50; 56
Đầu 6 64 61; 62
Đầu 7 73; 75 74; 75; 77
Đầu 8 83; 84; 86; 87; 89 85; 87
Đầu 9 99(2) 92; 98 97