Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 30/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
79
14
05
Giải bảy
507
395
193
Giải sáu
0007
1617
0758
9139
3401
3163
7892
8881
2759
Giải năm
0473
3788
9997
Giải tư
38945
88503
70172
79027
34986
52205
28497
67355
47333
79481
65146
31833
99215
01153
16464
75352
20669
08480
56335
24367
44023
Giải ba
94112
42543
26164
06867
89492
78920
Giải nhì
98514
83498
95503
Giải nhất
13351
77601
98239
Đặc biệt
585535
846785
949883
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 05; 07(2) 01(2) 03; 05
Đầu 1 12; 14; 17 14; 15
Đầu 2 27 20; 23
Đầu 3 35 33(2); 39 35; 39
Đầu 4 43; 45 46
Đầu 5 51; 58 53; 55 52; 59
Đầu 6 63; 64; 67 64; 67; 69
Đầu 7 72; 73; 79
Đầu 8 86 81; 85; 88 80; 81; 83
Đầu 9 97 95; 98 92(2); 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 23/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
16
90
82
Giải bảy
569
239
539
Giải sáu
0026
5396
0180
2737
5669
1251
7732
7866
9821
Giải năm
0647
4182
8871
Giải tư
64695
00090
38032
50196
99655
15467
68144
37233
59555
49488
15436
77564
74863
44823
52129
61030
77943
99836
64663
30108
96951
Giải ba
47541
84504
28995
82040
71390
15762
Giải nhì
93100
23884
11840
Giải nhất
42069
63531
05663
Đặc biệt
064092
967285
715299
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 04 08
Đầu 1 16
Đầu 2 26 23 21; 29
Đầu 3 32 31; 33; 36; 37; 39 30; 32; 36; 39
Đầu 4 41; 44; 47 40 40; 43
Đầu 5 55 51; 55 51
Đầu 6 67; 69(2) 63; 64; 69 62; 63(2); 66
Đầu 7 71
Đầu 8 80 82; 84; 85; 88 82
Đầu 9 90; 92; 95; 96(2) 90; 95 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 16/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
24
34
57
Giải bảy
929
139
329
Giải sáu
3460
5052
5038
8646
9821
4765
2267
6833
0879
Giải năm
5325
2647
5008
Giải tư
36698
95496
65253
96751
29693
87548
46169
47311
25373
84112
60566
43885
56588
72999
23525
25104
53136
71171
35902
55316
81146
Giải ba
74705
27092
93815
79693
30173
00289
Giải nhì
25030
98067
69108
Giải nhất
24637
03579
00337
Đặc biệt
209047
431415
413459
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05 02; 04; 08(2)
Đầu 1 11; 12; 15(2) 16
Đầu 2 24; 25; 29 21 25; 29
Đầu 3 30; 37; 38 34; 39 33; 36; 37
Đầu 4 47; 48 46; 47 46
Đầu 5 51; 52; 53 57; 59
Đầu 6 60; 69 65; 66; 67 67
Đầu 7 73; 79 71; 73; 79
Đầu 8 85; 88 89
Đầu 9 92; 93; 96; 98 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 09/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
68
12
73
Giải bảy
789
189
007
Giải sáu
1500
7558
4248
1199
2674
4660
4455
6869
5068
Giải năm
1333
6065
1008
Giải tư
49957
43466
41621
57887
25890
71756
20704
43161
33079
95842
76461
18318
05789
54424
46987
01218
55845
34830
56553
91951
76064
Giải ba
89829
75302
70904
08186
86957
18426
Giải nhì
40402
72933
74436
Giải nhất
70548
77986
99795
Đặc biệt
244558
150959
998744
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 02(2); 04 04 07; 08
Đầu 1 12; 18 18
Đầu 2 21; 29 24 26
Đầu 3 33 33 30; 36
Đầu 4 48(2) 42 44; 45
Đầu 5 56; 57; 58(2) 59 51; 53; 55; 57
Đầu 6 66; 68 60; 61(2); 65 64; 68; 69
Đầu 7 74; 79 73
Đầu 8 87; 89 86(2); 89(2) 87
Đầu 9 90 99 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 02/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
76
25
31
Giải bảy
016
369
270
Giải sáu
9463
2461
8030
5721
8924
6865
7659
1238
3246
Giải năm
4538
8091
0727
Giải tư
63561
97099
35509
09475
55774
60164
96631
45810
69872
95489
68310
08328
53970
51588
40462
78896
49623
99212
81731
64942
02513
Giải ba
90286
93488
68749
46936
97442
44273
Giải nhì
74314
74090
20862
Giải nhất
64156
40888
19587
Đặc biệt
985953
758055
658074
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09
Đầu 1 14; 16 10(2) 12; 13
Đầu 2 21; 24; 25; 28 23; 27
Đầu 3 30; 31; 38 36 31(2); 38
Đầu 4 49 42(2); 46
Đầu 5 53; 56 55 59
Đầu 6 61(2); 63; 64 65; 69 62(2)
Đầu 7 74; 75; 76 70; 72 70; 73; 74
Đầu 8 86; 88 88(2); 89 87
Đầu 9 99 90; 91 96