Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 29/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
20
75
17
Giải bảy
598
455
487
Giải sáu
2346
7230
8994
9396
9327
3155
1632
1050
6698
Giải năm
8972
3470
9086
Giải tư
79557
28913
62574
05434
55948
94606
83243
28866
13991
46465
10101
15911
36022
80358
22841
66383
08541
83679
18310
55519
68371
Giải ba
66299
08972
93215
82578
22331
40873
Giải nhì
52033
55828
01771
Giải nhất
32061
20783
70833
Đặc biệt
311009
864852
340007
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06; 09 01 07
Đầu 1 13 11; 15 10; 17; 19
Đầu 2 20 22; 27; 28
Đầu 3 30; 33; 34 31; 32; 33
Đầu 4 43; 46; 48 41(2)
Đầu 5 57 52; 55(2); 58 50
Đầu 6 61 65; 66
Đầu 7 72(2); 74 70; 75; 78 71(2); 73; 79
Đầu 8 83 83; 86; 87
Đầu 9 94; 98; 99 91; 96 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 22/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
14
84
48
Giải bảy
047
134
309
Giải sáu
9397
4920
9410
1134
1419
0449
5523
8109
9498
Giải năm
4962
6645
9525
Giải tư
99331
63632
90771
59740
64637
81162
09644
69674
39276
68640
86453
59885
37813
97767
10834
95978
25226
68894
91204
35184
50400
Giải ba
14368
86634
03460
81458
90989
22233
Giải nhì
45261
77926
55559
Giải nhất
98938
64702
25315
Đặc biệt
322268
577041
170204
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02 00; 04(2); 09(2)
Đầu 1 10; 14 13; 19 15
Đầu 2 20 26 23; 25; 26
Đầu 3 31; 32; 34; 37; 38 34(2) 33; 34
Đầu 4 40; 44; 47 40; 41; 45; 49 48
Đầu 5 53; 58 59
Đầu 6 61; 62(2); 68(2) 60; 67
Đầu 7 71 74; 76 78
Đầu 8 84; 85 84; 89
Đầu 9 97 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 15/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
70
84
76
Giải bảy
646
742
891
Giải sáu
5878
8146
7419
3930
5276
5041
0622
9661
6717
Giải năm
0712
7589
5538
Giải tư
33945
88968
17976
32049
84300
14703
55691
32422
08572
13542
36582
75028
27553
96925
76466
43592
96304
23244
13671
47044
27010
Giải ba
88122
45780
53159
59130
11726
23990
Giải nhì
67453
17189
48051
Giải nhất
19308
35571
73908
Đặc biệt
140409
801065
899881
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 03; 08; 09 04; 08
Đầu 1 12; 19 10; 17
Đầu 2 22 22; 25; 28 22; 26
Đầu 3 30(2) 38
Đầu 4 45; 46(2); 49 41; 42(2) 44(2)
Đầu 5 53 53; 59 51
Đầu 6 68 65 61; 66
Đầu 7 70; 76; 78 71; 72; 76 71; 76
Đầu 8 80 82; 84; 89(2) 81
Đầu 9 91 90; 91; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 08/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
65
90
03
Giải bảy
592
958
334
Giải sáu
3194
7470
7038
2660
6556
7679
5862
7528
3285
Giải năm
4601
1653
4759
Giải tư
27327
28475
68502
67230
40275
14463
11914
49501
13433
74195
24749
02028
43065
80106
20264
82693
90449
24361
87627
84663
61123
Giải ba
44675
76287
04006
67818
02002
78825
Giải nhì
67579
30274
52274
Giải nhất
69611
26807
67126
Đặc biệt
285077
528845
739950
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 02 01; 06(2); 07 02; 03
Đầu 1 11; 14 18
Đầu 2 27 28 23; 25; 26; 27; 28
Đầu 3 30; 38 33 34
Đầu 4 45; 49 49
Đầu 5 53; 56; 58 50; 59
Đầu 6 63; 65 60; 65 61; 62; 63; 64
Đầu 7 70; 75(3); 77; 79 74; 79 74
Đầu 8 87 85
Đầu 9 92; 94 90; 95 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 01/09/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
62
15
48
Giải bảy
543
585
839
Giải sáu
4869
2680
3690
2217
1316
2146
3822
2526
6238
Giải năm
0807
5758
2207
Giải tư
06083
47282
68639
39781
22604
64341
41674
82033
61810
95439
79805
01851
69616
18729
31252
02424
49988
10419
58180
09369
38044
Giải ba
60980
12475
34780
76784
23092
18066
Giải nhì
16977
75508
14820
Giải nhất
85085
25112
30477
Đặc biệt
037301
156745
933779
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 04; 07 05; 08 07
Đầu 1 10; 12; 15; 16(2); 17 19
Đầu 2 29 20; 22; 24; 26
Đầu 3 39 33; 39 38; 39
Đầu 4 41; 43 45; 46 44; 48
Đầu 5 51; 58 52
Đầu 6 62; 69 66; 69
Đầu 7 74; 75; 77 77; 79
Đầu 8 80(2); 81; 82; 83; 85 80; 84; 85 80; 88
Đầu 9 90 92