Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 03/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
68
00
45
Giải bảy
728
687
502
Giải sáu
3871
5522
8623
5073
4091
9169
7252
2399
1584
Giải năm
1867
9644
5274
Giải tư
54992
66041
76637
64875
20693
04174
77036
96951
70243
68342
93363
43636
20045
95671
88484
12007
45298
89275
55014
30752
60603
Giải ba
65998
98499
25135
52338
83715
15199
Giải nhì
29807
03871
93332
Giải nhất
33677
60096
27110
Đặc biệt
843564
815146
120484
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 00 02; 03; 07
Đầu 1 10; 14; 15
Đầu 2 22; 23; 28
Đầu 3 36; 37 35; 36; 38 32
Đầu 4 41 42; 43; 44; 45; 46 45
Đầu 5 51 52(2)
Đầu 6 64; 67; 68 63; 69
Đầu 7 71; 74; 75; 77 71(2); 73 74; 75
Đầu 8 87 84(3)
Đầu 9 92; 93; 98; 99 91; 96 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 27/05/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
03
60
43
Giải bảy
185
777
821
Giải sáu
7696
7605
5747
2497
8655
6367
0388
0488
0029
Giải năm
5791
1585
5351
Giải tư
88575
41846
12981
85019
80426
28517
40443
16597
01599
97823
98667
88306
68791
44950
67646
52341
85326
39849
93499
30478
39021
Giải ba
60378
31054
37988
18553
09355
31616
Giải nhì
08996
18693
63425
Giải nhất
01015
57314
14757
Đặc biệt
581004
391691
148931
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04; 05 06
Đầu 1 15; 17; 19 14 16
Đầu 2 26 23 21(2); 25; 26; 29
Đầu 3 31
Đầu 4 43; 46; 47 41; 43; 46; 49
Đầu 5 54 50; 53; 55 51; 55; 57
Đầu 6 60; 67(2)
Đầu 7 75; 78 77 78
Đầu 8 81; 85 85; 88 88(2)
Đầu 9 91; 96(2) 91(2); 93; 97(2); 99 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 20/05/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
13
86
94
Giải bảy
522
947
145
Giải sáu
2243
2249
2766
4733
3167
5821
6967
8605
3760
Giải năm
9975
8619
8011
Giải tư
15902
91227
23450
62984
34141
87863
62536
48626
28300
73661
94120
73443
52676
25650
80620
57252
48109
33178
22781
29187
15494
Giải ba
55276
23976
19789
30060
27013
75294
Giải nhì
18167
89813
22713
Giải nhất
72143
78585
72663
Đặc biệt
760553
381449
664365
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02 00 05; 09
Đầu 1 13 13; 19 11; 13(2)
Đầu 2 22; 27 20; 21; 26 20
Đầu 3 36 33
Đầu 4 41; 43(2); 49 43; 47; 49 45
Đầu 5 50; 53 50 52
Đầu 6 63; 66; 67 60; 61; 67 60; 63; 65; 67
Đầu 7 75; 76(2) 76 78
Đầu 8 84 85; 86; 89 81; 87
Đầu 9 94(3)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 13/05/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
64
10
87
Giải bảy
060
784
942
Giải sáu
5492
3585
3616
3195
5714
8934
7392
5648
0371
Giải năm
2823
8414
8711
Giải tư
62060
16790
27219
23690
88845
94464
39521
82378
34935
14992
98898
60373
68154
49529
58957
17727
45684
17273
20330
01283
51098
Giải ba
04894
32397
31990
73982
63253
57573
Giải nhì
17641
98554
61140
Giải nhất
79373
12468
37822
Đặc biệt
771275
819849
991532
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0
Đầu 1 16; 19 10; 14(2) 11
Đầu 2 21; 23 29 22; 27
Đầu 3 34; 35 30; 32
Đầu 4 41; 45 49 40; 42; 48
Đầu 5 54(2) 53; 57
Đầu 6 60(2); 64(2) 68
Đầu 7 73; 75 73; 78 71; 73(2)
Đầu 8 85 82; 84 83; 84; 87
Đầu 9 90(2); 92; 94; 97 90; 92; 95; 98 92; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 06/05/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
27
22
30
Giải bảy
455
800
940
Giải sáu
7982
8078
6775
2696
2275
8814
5958
3562
8986
Giải năm
1094
4684
3234
Giải tư
04118
95818
66068
22931
75637
70929
39779
39532
41020
59943
55831
42724
71486
61536
80037
48270
67118
23766
25461
93635
66955
Giải ba
71334
47329
54264
42630
76358
68915
Giải nhì
49887
62402
40642
Giải nhất
75262
91081
98459
Đặc biệt
759813
257678
604746
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 02
Đầu 1 13; 18(2) 14 15; 18
Đầu 2 27; 29(2) 20; 22; 24
Đầu 3 31; 34; 37 30; 31; 32; 36 30; 34; 35; 37
Đầu 4 43 40; 42; 46
Đầu 5 55 55; 58(2); 59
Đầu 6 62; 68 64 61; 62; 66
Đầu 7 75; 78; 79 75; 78 70
Đầu 8 82; 87 81; 84; 86 86
Đầu 9 94 96