Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 26/08/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
66
94
98
Giải bảy
443
229
548
Giải sáu
8165
1848
0310
4637
0979
8423
4519
5187
5756
Giải năm
8641
7383
1302
Giải tư
08106
99951
72396
95686
36480
81450
58356
22134
38657
41264
63088
00753
61783
84448
35761
94353
46235
23977
53584
14582
58673
Giải ba
26880
53982
20313
17004
19870
42013
Giải nhì
96803
50765
35994
Giải nhất
53554
92026
18455
Đặc biệt
725743
811766
702821
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 06 04 02
Đầu 1 10 13 13; 19
Đầu 2 23; 26; 29 21
Đầu 3 34; 37 35
Đầu 4 41; 43(2); 48 48 48
Đầu 5 50; 51; 54; 56 53; 57 53; 55; 56
Đầu 6 65; 66 64; 65; 66 61
Đầu 7 79 70; 73; 77
Đầu 8 80(2); 82; 86 83(2); 88 82; 84; 87
Đầu 9 96 94 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 19/08/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
89
20
23
Giải bảy
068
692
626
Giải sáu
4769
1807
8445
1515
2375
0533
4510
4008
4286
Giải năm
6697
3829
3682
Giải tư
36430
14262
10668
42296
68065
87154
70390
35859
62766
66777
85176
05162
84630
09335
77415
04505
46314
13621
51805
98904
04329
Giải ba
25725
21328
39406
48383
19381
70007
Giải nhì
73342
02873
40719
Giải nhất
00920
44987
46927
Đặc biệt
812965
437079
382846
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 06 04; 05(2); 07; 08
Đầu 1 15 10; 14; 15; 19
Đầu 2 20; 25; 28 20; 29 21; 23; 26; 27; 29
Đầu 3 30 30; 33; 35
Đầu 4 42; 45 46
Đầu 5 54 59
Đầu 6 62; 65(2); 68(2); 69 62; 66
Đầu 7 73; 75; 76; 77; 79
Đầu 8 89 83; 87 81; 82; 86
Đầu 9 90; 96; 97 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 12/08/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
47
71
13
Giải bảy
463
743
305
Giải sáu
0686
0486
5170
0471
2720
9262
2482
7503
0617
Giải năm
8804
0787
0148
Giải tư
47806
70776
99275
39148
05066
64978
02068
37101
82524
11195
77317
40141
01428
76593
87146
83507
45527
77497
58491
50919
28217
Giải ba
20776
27143
35904
73968
24690
33106
Giải nhì
50240
91589
53589
Giải nhất
15313
32438
30971
Đặc biệt
902383
390662
959214
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 06 01; 04 03; 05; 06; 07
Đầu 1 13 17 13; 14; 17(2); 19
Đầu 2 20; 24; 28 27
Đầu 3 38
Đầu 4 40; 43; 47; 48 41; 43 46; 48
Đầu 5
Đầu 6 63; 66; 68 62(2); 68
Đầu 7 70; 75; 76(2); 78 71(2) 71
Đầu 8 83; 86(2) 87; 89 82; 89
Đầu 9 93; 95 90; 91; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 05/08/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
53
11
17
Giải bảy
773
054
816
Giải sáu
1737
1380
5198
1553
4142
2025
2793
7334
6195
Giải năm
8849
3173
8956
Giải tư
02882
54777
22674
44827
01418
22768
87200
17391
91098
90730
78285
48228
78192
21858
73089
61299
15678
95566
03083
07512
56411
Giải ba
47172
03936
52876
99402
47704
18785
Giải nhì
45001
38225
29808
Giải nhất
40049
49349
15767
Đặc biệt
975274
142466
321966
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 01 02 04; 08
Đầu 1 18 11 11; 12; 16; 17
Đầu 2 27 25(2); 28
Đầu 3 36; 37 30 34
Đầu 4 49(2) 42; 49
Đầu 5 53 53; 54; 58 56
Đầu 6 68 66 66(2); 67
Đầu 7 72; 73; 74(2); 77 73; 76 78
Đầu 8 80; 82 85 83; 85; 89
Đầu 9 98 91; 92; 98 93; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 29/07/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
25
77
62
Giải bảy
452
389
884
Giải sáu
3298
6176
4428
4794
8611
6505
4964
9758
6710
Giải năm
2560
8787
4773
Giải tư
74799
66280
40405
00960
23467
88193
30787
24188
72880
52500
39564
04159
05622
42285
93737
08302
44707
14052
43327
19169
64298
Giải ba
67630
88962
12248
20001
74497
37198
Giải nhì
99764
39471
26533
Giải nhất
67358
93663
92610
Đặc biệt
268753
082160
218874
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 05 00; 01; 05 02; 07
Đầu 1 11 10(2)
Đầu 2 25; 28 22 27
Đầu 3 30 33; 37
Đầu 4 48
Đầu 5 52; 53; 58 59 52; 58
Đầu 6 60(2); 62; 64; 67 60; 63; 64 62; 64; 69
Đầu 7 76 71; 77 73; 74
Đầu 8 80; 87 80; 85; 87; 88; 89 84
Đầu 9 93; 98; 99 94 97; 98(2)