Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 05/09/2009

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Quảng Ngãi
Giải tám
23
Giải bảy
511
Giải sáu
7226
2735
5760
Giải năm
8727
Giải tư
89888
50784
77686
04330
44918
79198
46824
Giải ba
40018
08950
Giải nhì
08700
Giải nhất
24086
Đặc biệt
35411
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Ngãi
Đầu 0 00
Đầu 1 11(2); 18(2)
Đầu 2 23; 24; 26; 27
Đầu 3 30; 35
Đầu 4
Đầu 5 50
Đầu 6 60
Đầu 7
Đầu 8 84; 86(2); 88
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 29/08/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
11
65
11
Giải bảy
578
239
489
Giải sáu
6717
2888
1876
5987
3377
6490
0286
1264
0210
Giải năm
5799
9048
8000
Giải tư
41100
61894
55788
25540
60366
83729
96859
75471
45114
51641
55510
99813
30907
94561
98744
66765
73611
67962
97444
57943
18688
Giải ba
28070
39037
42086
14328
51021
03747
Giải nhì
99117
50119
21748
Giải nhất
09788
79685
49481
Đặc biệt
37967
92285
06775
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00 07 00
Đầu 1 11; 17(2) 10; 13; 14; 19 10; 11(2)
Đầu 2 29 28 21
Đầu 3 37 39
Đầu 4 40 41; 48 43; 44(2); 47; 48
Đầu 5 59
Đầu 6 66; 67 61; 65 62; 64; 65
Đầu 7 70; 76; 78 71; 77 75
Đầu 8 88(3) 85(2); 86; 87 81; 86; 88; 89
Đầu 9 94; 99 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 22/08/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
84
86
03
Giải bảy
232
925
276
Giải sáu
2054
7419
5776
6939
8962
2690
3295
7513
9322
Giải năm
7689
8457
3909
Giải tư
11970
14994
85669
89850
22471
35175
86388
90125
75228
93477
87561
13138
98976
57214
10839
40329
39089
22605
51972
17709
50336
Giải ba
59324
82437
87515
62335
49333
42414
Giải nhì
33316
81644
16210
Giải nhất
83209
21799
84293
Đặc biệt
45825
90512
83525
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 03; 05; 09(2)
Đầu 1 16; 19 12; 14; 15 10; 13; 14
Đầu 2 24; 25 25(2); 28 22; 25; 29
Đầu 3 32; 37 35; 38; 39 33; 36; 39
Đầu 4 44
Đầu 5 50; 54 57
Đầu 6 69 61; 62
Đầu 7 70; 71; 75; 76 76; 77 72; 76
Đầu 8 84; 88; 89 86 89
Đầu 9 94 90; 99 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 15/08/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
64
69
45
Giải bảy
408
389
841
Giải sáu
5676
5959
8616
5990
7543
8096
6513
6945
3617
Giải năm
9747
1989
9613
Giải tư
57737
03436
97383
33756
45267
32144
44467
38263
63166
01561
19253
66286
24102
37821
05300
65301
91069
12433
00431
61796
66717
Giải ba
66398
49962
41313
18932
32104
60926
Giải nhì
81955
35411
61116
Giải nhất
42591
42647
83600
Đặc biệt
64013
80839
73434
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 08 02 00(2); 01; 04
Đầu 1 13; 16 11; 13 13(2); 16; 17(2)
Đầu 2 21 26
Đầu 3 36; 37 32; 39 31; 33; 34
Đầu 4 44; 47 43; 47 41; 45(2)
Đầu 5 55; 56; 59 53
Đầu 6 62; 64; 67(2) 61; 63; 66; 69 69
Đầu 7 76
Đầu 8 83 86; 89(2)
Đầu 9 91; 98 90; 96 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 08/08/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
40
60
56
Giải bảy
594
936
252
Giải sáu
8699
9826
5443
2472
5000
8654
2725
2900
6945
Giải năm
5901
5386
6087
Giải tư
57995
31049
34668
34699
92848
17854
25696
32732
67382
71690
01405
56198
59823
68990
78755
41685
21199
93563
37869
90453
95634
Giải ba
27996
63554
15164
08602
52710
20590
Giải nhì
56523
04477
76549
Giải nhất
53488
38999
77341
Đặc biệt
32745
71272
42291
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01 00; 02; 05 00
Đầu 1 10
Đầu 2 23; 26 23 25
Đầu 3 32; 36 34
Đầu 4 40; 43; 45; 48; 49 41; 45; 49
Đầu 5 54(2) 54 52; 53; 55; 56
Đầu 6 68 60; 64 63; 69
Đầu 7 72(2); 77
Đầu 8 88 82; 86 85; 87
Đầu 9 94; 95; 96(2); 99(2) 90(2); 98; 99 90; 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 01/08/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám
75
45
Giải bảy
371
696
Giải sáu
7852
4083
4207
8280
5294
2296
Giải năm
9058
1459
Giải tư
33304
28647
82105
70283
44673
49182
78956
49221
37160
95555
57506
98326
17676
69806
Giải ba
21502
11353
47292
54441
Giải nhì
40588
22566
Giải nhất
06182
81393
Đặc biệt
70309
37300
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Đầu 0 02; 04; 05; 07; 09 00; 06(2)
Đầu 1
Đầu 2 21; 26
Đầu 3
Đầu 4 47 41; 45
Đầu 5 52; 53; 56; 58 55; 59
Đầu 6 60; 66
Đầu 7 71; 73; 75 76
Đầu 8 82(2); 83(2); 88 80
Đầu 9 92; 93; 94; 96(2)