Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 27/06/2009

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Quảng Ngãi
Giải tám
86
Giải bảy
594
Giải sáu
4708
3096
0652
Giải năm
9165
Giải tư
67741
80626
22670
35012
85155
60221
99563
Giải ba
34624
54062
Giải nhì
44853
Giải nhất
02390
Đặc biệt
02612
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Ngãi
Đầu 0 08
Đầu 1 12(2)
Đầu 2 21; 24; 26
Đầu 3
Đầu 4 41
Đầu 5 52; 53; 55
Đầu 6 62; 63; 65
Đầu 7 70
Đầu 8 86
Đầu 9 90; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 20/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
41
54
53
Giải bảy
642
590
223
Giải sáu
2362
9760
5313
9672
6190
2803
6895
6903
6943
Giải năm
4251
5945
5386
Giải tư
87188
26195
59874
37128
31386
55209
08582
48875
44031
22545
52916
03825
73095
05836
29012
52677
52094
65038
97518
60197
75086
Giải ba
43526
96617
93711
28253
00563
29923
Giải nhì
48986
83090
48611
Giải nhất
26339
80053
49504
Đặc biệt
24938
60349
41471
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 03 03; 04
Đầu 1 13; 17 11; 16 11; 12; 18
Đầu 2 26; 28 25 23(2)
Đầu 3 38; 39 31; 36 38
Đầu 4 41; 42 45(2); 49 43
Đầu 5 51 53(2); 54 53
Đầu 6 60; 62 63
Đầu 7 74 72; 75 71; 77
Đầu 8 82; 86(2); 88 86(2)
Đầu 9 95 90(3); 95 94; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 13/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
28
35
53
Giải bảy
359
261
019
Giải sáu
7294
6968
3918
4251
0797
9529
6331
4115
4441
Giải năm
8491
6141
8620
Giải tư
71903
02424
39280
54798
20901
00116
46745
51797
96299
27633
94079
83359
45326
48422
65051
18334
54136
60852
83415
36843
08313
Giải ba
37582
10909
92151
25363
29835
99146
Giải nhì
47795
00434
87732
Giải nhất
38794
14567
19238
Đặc biệt
73329
40121
75545
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 03; 09
Đầu 1 16; 18 13; 15(2); 19
Đầu 2 24; 28; 29 21; 22; 26; 29 20
Đầu 3 33; 34; 35 31; 32; 34; 35; 36; 38
Đầu 4 45 41 41; 43; 45; 46
Đầu 5 59 51(2); 59 51; 52; 53
Đầu 6 68 61; 63; 67
Đầu 7 79
Đầu 8 80; 82
Đầu 9 91; 94(2); 95; 98 97(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 06/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
40
71
88
Giải bảy
349
044
987
Giải sáu
7980
6227
7750
2670
9714
2976
3279
5833
5080
Giải năm
0977
5099
1355
Giải tư
08384
48552
74968
43682
28540
82328
93437
68966
41938
25201
19176
56819
98788
11915
00867
93008
21990
95982
98811
67778
65475
Giải ba
62448
57086
28934
71420
58489
18376
Giải nhì
29119
07510
69273
Giải nhất
92279
81882
23131
Đặc biệt
21036
79693
88198
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01 08
Đầu 1 19 10; 14; 15; 19 11
Đầu 2 27; 28 20
Đầu 3 36; 37 34; 38 31; 33
Đầu 4 40(2); 48; 49 44
Đầu 5 50; 52 55
Đầu 6 68 66 67
Đầu 7 77; 79 70; 71; 76(2) 73; 75; 76; 78; 79
Đầu 8 80; 82; 84; 86 82; 88 80; 82; 87; 88; 89
Đầu 9 93; 99 90; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 30/05/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
07
64
39
Giải bảy
367
924
893
Giải sáu
8495
0717
0272
8008
3629
9707
0081
1557
7650
Giải năm
3832
2691
9738
Giải tư
88450
48512
37265
11212
67716
93307
82027
99807
19297
08528
15685
58906
72446
67830
20843
69676
97228
25685
60539
53855
29091
Giải ba
67213
54685
60283
98332
17431
25573
Giải nhì
24672
35343
52102
Giải nhất
87349
94432
64220
Đặc biệt
43585
08752
51607
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07(2) 06; 07(2); 08 02; 07
Đầu 1 12(2); 13; 16; 17
Đầu 2 27 24; 28; 29 20; 28
Đầu 3 32 30; 32(2) 31; 38; 39(2)
Đầu 4 49 43; 46 43
Đầu 5 50 52 50; 55; 57
Đầu 6 65; 67 64
Đầu 7 72(2) 73; 76
Đầu 8 85(2) 83; 85 81; 85
Đầu 9 95 91; 97 91; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 23/05/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám
72
57
Giải bảy
156
224
Giải sáu
7585
5977
1865
6518
4642
7958
Giải năm
7894
6369
Giải tư
86398
39767
05087
71784
11890
01510
85574
38492
65825
40741
94011
85570
71548
62586
Giải ba
98608
73599
91522
95193
Giải nhì
17918
19301
Giải nhất
90323
75581
Đặc biệt
95255
29544
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Đầu 0 08 01
Đầu 1 10; 18 11; 18
Đầu 2 23 22; 24; 25
Đầu 3
Đầu 4 41; 42; 44; 48
Đầu 5 55; 56 57; 58
Đầu 6 65; 67 69
Đầu 7 72; 74; 77 70
Đầu 8 84; 85; 87 81; 86
Đầu 9 90; 94; 98; 99 92; 93