Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/07/2009

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Quảng Ngãi
Giải tám
86
Giải bảy
867
Giải sáu
0096
9915
0665
Giải năm
0107
Giải tư
85979
17716
35848
31919
83463
17459
63724
Giải ba
69488
18876
Giải nhì
18894
Giải nhất
44526
Đặc biệt
12326
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Ngãi
Đầu 0 07
Đầu 1 15; 16; 19
Đầu 2 24; 26(2)
Đầu 3
Đầu 4 48
Đầu 5 59
Đầu 6 63; 65; 67
Đầu 7 76; 79
Đầu 8 86; 88
Đầu 9 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/07/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
61
32
04
Giải bảy
566
911
399
Giải sáu
5470
0994
6407
7471
5150
5945
5636
1203
7338
Giải năm
9081
0913
5234
Giải tư
57696
41114
14694
45932
58181
39479
56689
37383
20399
82114
73172
92227
13878
74363
64812
03788
01837
85691
39751
66024
64238
Giải ba
21477
25168
33758
71509
88422
05453
Giải nhì
45017
86453
43996
Giải nhất
44904
03658
30225
Đặc biệt
63413
42026
04295
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 07 09 03; 04
Đầu 1 13; 14; 17 11; 13; 14 12
Đầu 2 26; 27 22; 24; 25
Đầu 3 32 32 34; 36; 37; 38(2)
Đầu 4 45
Đầu 5 50; 53; 58(2) 51; 53
Đầu 6 61; 66; 68 63
Đầu 7 70; 77; 79 71; 72; 78
Đầu 8 81(2); 89 83 88
Đầu 9 94(2); 96 99 91; 95; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/07/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
22
95
44
Giải bảy
809
545
248
Giải sáu
0770
2843
5693
3175
9684
9015
6655
7519
0608
Giải năm
6999
8265
4252
Giải tư
03325
48991
49123
07412
75843
94116
40188
13080
34338
58770
90170
75779
62982
06191
82927
38265
50023
48572
84598
71584
17426
Giải ba
51315
61130
42235
43472
63715
67393
Giải nhì
30004
20036
66676
Giải nhất
25592
35544
29975
Đặc biệt
80565
69044
08785
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 09 08
Đầu 1 12; 15; 16 15 15; 19
Đầu 2 22; 23; 25 23; 26; 27
Đầu 3 30 35; 36; 38
Đầu 4 43(2) 44(2); 45 44; 48
Đầu 5 52; 55
Đầu 6 65 65 65
Đầu 7 70 70(2); 72; 75; 79 72; 75; 76
Đầu 8 88 80; 82; 84 84; 85
Đầu 9 91; 92; 93; 99 91; 95 93; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 27/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
54
10
86
Giải bảy
002
221
594
Giải sáu
1712
9524
9774
8141
3979
8875
4708
3096
0652
Giải năm
5567
2379
9165
Giải tư
04377
86913
88265
04029
95178
25042
27138
67854
23310
90144
49378
38385
32462
92753
67741
80626
22670
35012
85155
60221
99563
Giải ba
91446
04097
30976
26356
34624
54062
Giải nhì
09421
06062
44853
Giải nhất
67652
03377
02390
Đặc biệt
74520
72518
02612
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02 08
Đầu 1 12; 13 10(2); 18 12(2)
Đầu 2 20; 21; 24; 29 21 21; 24; 26
Đầu 3 38
Đầu 4 42; 46 41; 44 41
Đầu 5 52; 54 53; 54; 56 52; 53; 55
Đầu 6 65; 67 62(2) 62; 63; 65
Đầu 7 74; 77; 78 75; 76; 77; 78; 79(2) 70
Đầu 8 85 86
Đầu 9 97 90; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 20/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
41
54
53
Giải bảy
642
590
223
Giải sáu
2362
9760
5313
9672
6190
2803
6895
6903
6943
Giải năm
4251
5945
5386
Giải tư
87188
26195
59874
37128
31386
55209
08582
48875
44031
22545
52916
03825
73095
05836
29012
52677
52094
65038
97518
60197
75086
Giải ba
43526
96617
93711
28253
00563
29923
Giải nhì
48986
83090
48611
Giải nhất
26339
80053
49504
Đặc biệt
24938
60349
41471
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 03 03; 04
Đầu 1 13; 17 11; 16 11; 12; 18
Đầu 2 26; 28 25 23(2)
Đầu 3 38; 39 31; 36 38
Đầu 4 41; 42 45(2); 49 43
Đầu 5 51 53(2); 54 53
Đầu 6 60; 62 63
Đầu 7 74 72; 75 71; 77
Đầu 8 82; 86(2); 88 86(2)
Đầu 9 95 90(3); 95 94; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 13/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám
28
35
Giải bảy
359
261
Giải sáu
7294
6968
3918
4251
0797
9529
Giải năm
8491
6141
Giải tư
71903
02424
39280
54798
20901
00116
46745
51797
96299
27633
94079
83359
45326
48422
Giải ba
37582
10909
92151
25363
Giải nhì
47795
00434
Giải nhất
38794
14567
Đặc biệt
73329
40121
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Đầu 0 01; 03; 09
Đầu 1 16; 18
Đầu 2 24; 28; 29 21; 22; 26; 29
Đầu 3 33; 34; 35
Đầu 4 45 41
Đầu 5 59 51(2); 59
Đầu 6 68 61; 63; 67
Đầu 7 79
Đầu 8 80; 82
Đầu 9 91; 94(2); 95; 98 97(2); 99