Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/10/2009

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Quảng Ngãi
Giải tám
68
Giải bảy
827
Giải sáu
1378
5055
3682
Giải năm
3224
Giải tư
99930
72885
53648
95315
07083
00806
51437
Giải ba
75063
10918
Giải nhì
37507
Giải nhất
99969
Đặc biệt
82879
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Ngãi
Đầu 0 06; 07
Đầu 1 15; 18
Đầu 2 24; 27
Đầu 3 30; 37
Đầu 4 48
Đầu 5 55
Đầu 6 63; 68; 69
Đầu 7 78; 79
Đầu 8 82; 83; 85
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/10/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
04
94
57
Giải bảy
420
029
106
Giải sáu
3758
4152
0953
6832
0021
3498
3368
5299
4313
Giải năm
4784
6117
7064
Giải tư
57674
75110
57772
46700
24941
25677
09087
37366
93017
28069
43620
98873
74513
24783
83181
41863
48944
44880
63995
30832
21799
Giải ba
10277
90356
95419
20100
82304
17199
Giải nhì
71129
73967
41866
Giải nhất
53524
55652
46102
Đặc biệt
01167
26190
63320
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 04 00 02; 04; 06
Đầu 1 10 13; 17(2); 19 13
Đầu 2 20; 24; 29 20; 21; 29 20
Đầu 3 32 32
Đầu 4 41 44
Đầu 5 52; 53; 56; 58 52 57
Đầu 6 67 66; 67; 69 63; 64; 66; 68
Đầu 7 72; 74; 77(2) 73
Đầu 8 84; 87 83 80; 81
Đầu 9 90; 94; 98 95; 99(3)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/10/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
98
47
19
Giải bảy
446
319
248
Giải sáu
9085
8746
6566
6311
1987
4701
0436
3000
8837
Giải năm
3981
9030
1460
Giải tư
61741
24414
24386
38146
06301
59370
78527
21964
12648
00198
67284
83474
20049
92942
63003
39802
63886
37596
17083
69748
15087
Giải ba
33160
42836
20859
13521
02941
24882
Giải nhì
29139
03687
80602
Giải nhất
27741
87945
47726
Đặc biệt
10745
26649
09099
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01 01 00; 02(2); 03
Đầu 1 14 11; 19 19
Đầu 2 27 21 26
Đầu 3 36; 39 30 36; 37
Đầu 4 41(2); 45; 46(3) 42; 45; 47; 48; 49(2) 41; 48(2)
Đầu 5 59
Đầu 6 60; 66 64 60
Đầu 7 70 74
Đầu 8 81; 85; 86 84; 87(2) 82; 83; 86; 87
Đầu 9 98 98 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 03/10/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
55
43
91
Giải bảy
181
352
786
Giải sáu
1343
0497
0607
4462
3026
0486
5955
3327
6271
Giải năm
8579
1728
5965
Giải tư
14230
54157
17403
89063
98865
71179
33497
58239
21888
94388
94819
54244
74857
64032
97946
09640
77760
36298
00912
89520
45549
Giải ba
94768
85107
32643
30244
89920
89127
Giải nhì
50743
50757
96876
Giải nhất
34243
32642
72596
Đặc biệt
21617
29988
18688
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 07(2)
Đầu 1 17 19 12
Đầu 2 26; 28 20(2); 27(2)
Đầu 3 30 32; 39
Đầu 4 43(3) 42; 43(2); 44(2) 40; 46; 49
Đầu 5 55; 57 52; 57(2) 55
Đầu 6 63; 65; 68 62 60; 65
Đầu 7 79(2) 71; 76
Đầu 8 81 86; 88(3) 86; 88
Đầu 9 97(2) 91; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 26/09/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
44
48
28
Giải bảy
266
990
378
Giải sáu
2404
4671
6769
6344
2627
9402
7287
6686
1889
Giải năm
0801
2750
1332
Giải tư
96515
04511
83436
77030
67883
68523
88185
02997
13906
00337
28989
12277
91210
53273
17479
04803
66778
14594
47497
23180
73354
Giải ba
95249
66066
76562
81439
13750
03777
Giải nhì
40735
94204
91038
Giải nhất
23611
92620
73701
Đặc biệt
76389
73259
69187
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 04 02; 04; 06 01; 03
Đầu 1 11(2); 15 10
Đầu 2 23 20; 27 28
Đầu 3 30; 35; 36 37; 39 32; 38
Đầu 4 44; 49 44; 48
Đầu 5 50; 59 50; 54
Đầu 6 66(2); 69 62
Đầu 7 71 73; 77 77; 78(2); 79
Đầu 8 83; 85; 89 89 80; 86; 87(2); 89
Đầu 9 90; 97 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 19/09/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám
68
44
Giải bảy
969
305
Giải sáu
4058
6466
3079
1705
5564
8467
Giải năm
8177
5692
Giải tư
54451
67198
71492
14568
32912
11922
39328
25138
95193
36232
61762
49483
49731
23169
Giải ba
74849
25321
85834
62730
Giải nhì
49673
00346
Giải nhất
79798
63045
Đặc biệt
09425
18337
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông
Đầu 0 05(2)
Đầu 1 12
Đầu 2 21; 22; 25; 28
Đầu 3 30; 31; 32; 34; 37; 38
Đầu 4 49 44; 45; 46
Đầu 5 51; 58
Đầu 6 66; 68(2); 69 62; 64; 67; 69
Đầu 7 73; 77; 79
Đầu 8 83
Đầu 9 92; 98(2) 92; 93