Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 20/05/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
83
81
Giải bảy
600
635
Giải sáu
4441
2052
6553
0385
5015
1159
Giải năm
9912
2531
Giải tư
68040
14825
90592
26879
31605
75243
59876
18901
96192
70573
07597
75145
12204
29440
Giải ba
21876
01680
47151
00859
Giải nhì
82306
66515
Giải nhất
12804
67698
Đặc biệt
809931
837951
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 04; 05; 06 01; 04
Đầu 1 12 15(2)
Đầu 2 25
Đầu 3 31 31; 35
Đầu 4 40; 41; 43 40; 45
Đầu 5 52; 53 51(2); 59(2)
Đầu 6
Đầu 7 76(2); 79 73
Đầu 8 80; 83 81; 85
Đầu 9 92 92; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/05/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
14
14
Giải bảy
396
279
Giải sáu
2456
4868
6907
5717
3775
6819
Giải năm
0983
1079
Giải tư
48615
99205
35176
15250
29466
53432
59497
28537
17736
00916
50839
48186
59113
07880
Giải ba
36575
96680
32830
31911
Giải nhì
78348
32546
Giải nhất
81381
08773
Đặc biệt
075434
066198
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05; 07
Đầu 1 14; 15 11; 13; 14; 16; 17; 19
Đầu 2
Đầu 3 32; 34 30; 36; 37; 39
Đầu 4 48 46
Đầu 5 50; 56
Đầu 6 66; 68
Đầu 7 75; 76 73; 75; 79(2)
Đầu 8 80; 81; 83 80; 86
Đầu 9 96; 97 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/05/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
98
91
Giải bảy
545
715
Giải sáu
7216
9637
0903
2542
8996
1060
Giải năm
6817
7096
Giải tư
85243
30445
14575
68298
23173
31297
54742
43923
13056
75806
97521
92404
52567
02914
Giải ba
06882
70251
50591
74904
Giải nhì
04017
23869
Giải nhất
44381
44127
Đặc biệt
906661
305846
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03 04(2); 06
Đầu 1 16; 17(2) 14; 15
Đầu 2 21; 23; 27
Đầu 3 37
Đầu 4 42; 43; 45(2) 42; 46
Đầu 5 51 56
Đầu 6 61 60; 67; 69
Đầu 7 73; 75
Đầu 8 81; 82
Đầu 9 97; 98(2) 91(2); 96(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 29/04/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
91
66
Giải bảy
735
730
Giải sáu
5649
0966
5019
1919
9543
4965
Giải năm
3451
1340
Giải tư
57393
53004
13102
28300
59136
53596
39178
78189
50352
43375
07034
74526
25451
51894
Giải ba
27631
70983
70903
17073
Giải nhì
87711
20241
Giải nhất
17154
13812
Đặc biệt
219617
080043
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 02; 04 03
Đầu 1 11; 17; 19 12; 19
Đầu 2 26
Đầu 3 31; 35; 36 30; 34
Đầu 4 49 40; 41; 43(2)
Đầu 5 51; 54 51; 52
Đầu 6 66 65; 66
Đầu 7 78 73; 75
Đầu 8 83 89
Đầu 9 91; 93; 96 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 22/04/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
42
29
Giải bảy
484
944
Giải sáu
2411
1191
0169
0715
6115
7273
Giải năm
1669
1416
Giải tư
31383
03086
10210
70330
80945
43095
52094
74189
07530
73981
10442
62295
93407
99203
Giải ba
73633
31209
24461
64261
Giải nhì
83994
20352
Giải nhất
07915
86127
Đặc biệt
389672
188864
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 03; 07
Đầu 1 10; 11; 15 15(2); 16
Đầu 2 27; 29
Đầu 3 30; 33 30
Đầu 4 42; 45 42; 44
Đầu 5 52
Đầu 6 69(2) 61(2); 64
Đầu 7 72 73
Đầu 8 83; 84; 86 81; 89
Đầu 9 91; 94(2); 95 95