Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 19/03/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
71
16
Giải bảy
082
162
Giải sáu
3371
1851
6733
2258
3590
9430
Giải năm
8337
1951
Giải tư
29250
50767
11327
14244
15888
27265
19658
95961
58561
27545
22001
37839
59942
62769
Giải ba
55289
37300
79135
98663
Giải nhì
24567
67489
Giải nhất
68391
44225
Đặc biệt
579483
586993
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00 01
Đầu 1 16
Đầu 2 27 25
Đầu 3 33; 37 30; 35; 39
Đầu 4 44 42; 45
Đầu 5 50; 51; 58 51; 58
Đầu 6 65; 67(2) 61(2); 62; 63; 69
Đầu 7 71(2)
Đầu 8 82; 83; 88; 89 89
Đầu 9 91 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 12/03/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
41
33
Giải bảy
960
442
Giải sáu
8557
6159
2290
1963
0431
3573
Giải năm
0185
5402
Giải tư
73012
96218
84947
15765
71094
01154
27830
05704
57573
63214
79811
28407
48170
95384
Giải ba
59033
78839
13248
29128
Giải nhì
38354
11385
Giải nhất
53905
48120
Đặc biệt
096438
414686
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05 02; 04; 07
Đầu 1 12; 18 11; 14
Đầu 2 20; 28
Đầu 3 30; 33; 38; 39 31; 33
Đầu 4 41; 47 42; 48
Đầu 5 54(2); 57; 59
Đầu 6 60; 65 63
Đầu 7 70; 73(2)
Đầu 8 85 84; 85; 86
Đầu 9 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 05/03/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
48
01
Giải bảy
152
983
Giải sáu
2335
9831
4535
6278
0542
3674
Giải năm
1987
6900
Giải tư
04519
88880
48705
97404
57235
82929
16482
14442
98611
08291
01044
62424
58868
69245
Giải ba
74820
10559
63381
59232
Giải nhì
91908
15193
Giải nhất
65048
84583
Đặc biệt
735244
956319
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 05; 08 00; 01
Đầu 1 19 11; 19
Đầu 2 20; 29 24
Đầu 3 31; 35(3) 32
Đầu 4 44; 48(2) 42(2); 44; 45
Đầu 5 52; 59
Đầu 6 68
Đầu 7 74; 78
Đầu 8 80; 82; 87 81; 83(2)
Đầu 9 91; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 26/02/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
69
90
Giải bảy
907
393
Giải sáu
8376
9115
6304
2117
2547
1256
Giải năm
2865
1230
Giải tư
52024
95090
85162
93927
52834
81563
13084
50823
66645
22686
76570
37565
74138
98718
Giải ba
99031
48794
64583
69142
Giải nhì
26464
00528
Giải nhất
88029
04973
Đặc biệt
318937
233776
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 07
Đầu 1 15 17; 18
Đầu 2 24; 27; 29 23; 28
Đầu 3 31; 34; 37 30; 38
Đầu 4 42; 45; 47
Đầu 5 56
Đầu 6 62; 63; 64; 65; 69 65
Đầu 7 76 70; 73; 76
Đầu 8 84 83; 86
Đầu 9 90; 94 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 19/02/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
86
15
Giải bảy
212
782
Giải sáu
3724
8244
9067
2160
4552
8972
Giải năm
3779
8554
Giải tư
16632
12428
34037
17432
73548
03591
39511
27401
42356
56189
72196
21936
57690
93496
Giải ba
37680
04407
01677
33199
Giải nhì
14576
16652
Giải nhất
05750
86429
Đặc biệt
564934
450730
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07 01
Đầu 1 11; 12 15
Đầu 2 24; 28 29
Đầu 3 32(2); 34; 37 30; 36
Đầu 4 44; 48
Đầu 5 50 52(2); 54; 56
Đầu 6 67 60
Đầu 7 76; 79 72; 77
Đầu 8 80; 86 82; 89
Đầu 9 91 90; 96(2); 99