Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 15/10/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
88
26
Giải bảy
068
741
Giải sáu
1804
6989
4119
4785
2917
6445
Giải năm
8498
5268
Giải tư
11085
82838
51262
34952
22959
03468
92888
03461
19274
97306
09463
43078
47202
41005
Giải ba
29920
10927
65011
89978
Giải nhì
68351
64993
Giải nhất
10374
30899
Đặc biệt
469241
257587
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04 02; 05; 06
Đầu 1 19 11; 17
Đầu 2 20; 27 26
Đầu 3 38
Đầu 4 41 41; 45
Đầu 5 51; 52; 59
Đầu 6 62; 68(2) 61; 63; 68
Đầu 7 74 74; 78(2)
Đầu 8 85; 88(2); 89 85; 87
Đầu 9 98 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 08/10/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
92
15
Giải bảy
150
044
Giải sáu
3627
9594
2968
4697
5389
2840
Giải năm
0350
8187
Giải tư
86228
17919
75512
78363
35679
49807
88147
43029
12315
22526
96176
62466
06053
73035
Giải ba
75672
22189
44183
69404
Giải nhì
59022
47732
Giải nhất
53748
69994
Đặc biệt
601539
863098
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07 04
Đầu 1 12; 19 15(2)
Đầu 2 22; 27; 28 26; 29
Đầu 3 39 32; 35
Đầu 4 47; 48 40; 44
Đầu 5 50(2) 53
Đầu 6 63; 68 66
Đầu 7 72; 79 76
Đầu 8 89 83; 87; 89
Đầu 9 92; 94 94; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 01/10/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
41
80
Giải bảy
267
531
Giải sáu
3615
6633
5370
1628
4890
8851
Giải năm
8573
9604
Giải tư
64072
57994
21263
87356
84069
88592
29588
54975
28269
96659
98975
12254
99199
47251
Giải ba
67234
61300
38930
06782
Giải nhì
34463
19661
Giải nhất
25275
92908
Đặc biệt
640228
155685
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00 04; 08
Đầu 1 15
Đầu 2 28 28
Đầu 3 33; 34 30; 31
Đầu 4 41
Đầu 5 56 51(2); 54; 59
Đầu 6 63(2); 67; 69 61; 69
Đầu 7 70; 72; 73; 75 75(2)
Đầu 8 88 80; 82; 85
Đầu 9 92; 94 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 24/09/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
99
07
Giải bảy
313
906
Giải sáu
4474
5811
1201
7769
4704
1416
Giải năm
7233
1374
Giải tư
40567
12866
05829
98731
29543
53685
11999
53133
18044
51090
69664
68592
13360
31744
Giải ba
92758
06456
37629
85611
Giải nhì
06896
70062
Giải nhất
49841
48586
Đặc biệt
086404
640656
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 04 04; 06; 07
Đầu 1 11; 13 11; 16
Đầu 2 29 29
Đầu 3 31; 33 33
Đầu 4 41; 43 44(2)
Đầu 5 56; 58 56
Đầu 6 66; 67 60; 62; 64; 69
Đầu 7 74 74
Đầu 8 85 86
Đầu 9 96; 99(2) 90; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 17/09/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
42
49
Giải bảy
731
627
Giải sáu
4734
0987
7341
1865
7024
1707
Giải năm
5811
9105
Giải tư
98671
62279
73005
03050
10829
79468
99515
28210
39719
39278
36643
61899
64466
28439
Giải ba
06278
44171
15897
91688
Giải nhì
87930
96660
Giải nhất
93865
70912
Đặc biệt
755052
190010
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05 05; 07
Đầu 1 11; 15 10(2); 12; 19
Đầu 2 29 24; 27
Đầu 3 30; 31; 34 39
Đầu 4 41; 42 43; 49
Đầu 5 50; 52
Đầu 6 65; 68 60; 65; 66
Đầu 7 71(2); 78; 79 78
Đầu 8 87 88
Đầu 9 97; 99