Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 11/09/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
71
33
Giải bảy
629
042
Giải sáu
3378
8925
8357
7425
1229
1090
Giải năm
0039
0926
Giải tư
57857
80942
59108
10044
04389
48270
83409
26123
36984
61777
58813
77888
37138
43325
Giải ba
74198
83412
18534
21237
Giải nhì
10034
50337
Giải nhất
17084
69687
Đặc biệt
599777
239110
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 08; 09
Đầu 1 12 10; 13
Đầu 2 25; 29 23; 25(2); 26; 29
Đầu 3 34; 39 33; 34; 37(2); 38
Đầu 4 42; 44 42
Đầu 5 57(2)
Đầu 6
Đầu 7 70; 71; 77; 78 77
Đầu 8 84; 89 84; 87; 88
Đầu 9 98 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 04/09/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
68
68
Giải bảy
173
693
Giải sáu
4574
7317
7519
5649
1786
1411
Giải năm
7981
2195
Giải tư
74221
33863
55868
38995
64555
86453
42009
72981
90888
85248
84987
96721
56387
36512
Giải ba
46075
74393
27060
92809
Giải nhì
61621
02923
Giải nhất
11849
30238
Đặc biệt
119359
112929
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 09
Đầu 1 17; 19 11; 12
Đầu 2 21(2) 21; 23; 29
Đầu 3 38
Đầu 4 49 48; 49
Đầu 5 53; 55; 59
Đầu 6 63; 68(2) 60; 68
Đầu 7 73; 74; 75
Đầu 8 81 81; 86; 87(2); 88
Đầu 9 93; 95 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 28/08/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
21
68
Giải bảy
432
162
Giải sáu
5297
0220
9219
8437
9235
1193
Giải năm
3179
1097
Giải tư
97724
68383
83585
69360
79281
44840
44780
87900
70150
37958
94096
65067
35813
43580
Giải ba
83360
28346
10035
00897
Giải nhì
37349
66378
Giải nhất
40692
56970
Đặc biệt
542739
060635
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00
Đầu 1 19 13
Đầu 2 20; 21; 24
Đầu 3 32; 39 35(3); 37
Đầu 4 40; 46; 49
Đầu 5 50; 58
Đầu 6 60(2) 62; 67; 68
Đầu 7 79 70; 78
Đầu 8 80; 81; 83; 85 80
Đầu 9 92; 97 93; 96; 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 21/08/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
95
51
Giải bảy
390
604
Giải sáu
6732
3259
5550
9941
5506
8536
Giải năm
9210
0996
Giải tư
36156
98356
38038
63113
60116
34566
38785
64489
44367
82372
83070
16521
52630
09740
Giải ba
30549
03807
96673
25342
Giải nhì
46456
37268
Giải nhất
79047
74746
Đặc biệt
887664
343208
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07 04; 06; 08
Đầu 1 10; 13; 16
Đầu 2 21
Đầu 3 32; 38 30; 36
Đầu 4 47; 49 40; 41; 42; 46
Đầu 5 50; 56(3); 59 51
Đầu 6 64; 66 67; 68
Đầu 7 70; 72; 73
Đầu 8 85 89
Đầu 9 90; 95 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 14/08/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
50
46
Giải bảy
508
621
Giải sáu
2370
4249
0060
6026
9909
5834
Giải năm
2597
5080
Giải tư
07368
87885
14700
28108
52908
24503
74648
72354
05657
22205
37824
62048
07010
87507
Giải ba
34406
48576
47049
09410
Giải nhì
09118
23037
Giải nhất
53265
00256
Đặc biệt
626239
077873
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 03; 06; 08(3) 05; 07; 09
Đầu 1 18 10(2)
Đầu 2 21; 24; 26
Đầu 3 39 34; 37
Đầu 4 48; 49 46; 48; 49
Đầu 5 50 54; 56; 57
Đầu 6 60; 65; 68
Đầu 7 70; 76 73
Đầu 8 85 80
Đầu 9 97