Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 07/01/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
17
81
Giải bảy
638
469
Giải sáu
4566
7868
9604
8646
0132
4455
Giải năm
8260
5983
Giải tư
20795
81948
42148
64458
50249
86710
12927
32598
96383
33826
27619
62633
45469
83581
Giải ba
72982
37496
42729
72836
Giải nhì
86061
73298
Giải nhất
95559
64076
Đặc biệt
602237
087343
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04
Đầu 1 10; 17 19
Đầu 2 27 26; 29
Đầu 3 37; 38 32; 33; 36
Đầu 4 48(2); 49 43; 46
Đầu 5 58; 59 55
Đầu 6 60; 61; 66; 68 69(2)
Đầu 7 76
Đầu 8 82 81(2); 83(2)
Đầu 9 95; 96 98(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 31/12/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
85
56
Giải bảy
926
870
Giải sáu
7286
8580
5304
3220
3534
3692
Giải năm
5660
5138
Giải tư
75310
75061
53977
86058
64117
29614
40970
71229
55641
68610
25184
87568
36083
74269
Giải ba
35554
59080
51710
55450
Giải nhì
51108
23646
Giải nhất
93850
03499
Đặc biệt
483693
513219
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 08
Đầu 1 10; 14; 17 10(2); 19
Đầu 2 26 20; 29
Đầu 3 34; 38
Đầu 4 41; 46
Đầu 5 50; 54; 58 50; 56
Đầu 6 60; 61 68; 69
Đầu 7 70; 77 70
Đầu 8 80(2); 85; 86 83; 84
Đầu 9 93 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 24/12/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
23
52
Giải bảy
620
062
Giải sáu
4663
5261
2104
7997
0135
2542
Giải năm
2900
4259
Giải tư
24047
23293
20110
94231
22437
14760
96730
02942
80228
61127
70515
93202
82448
43670
Giải ba
44984
73270
29051
72094
Giải nhì
04180
09479
Giải nhất
13210
08420
Đặc biệt
589952
280802
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 04 02(2)
Đầu 1 10(2) 15
Đầu 2 20; 23 20; 27; 28
Đầu 3 30; 31; 37 35
Đầu 4 47 42(2); 48
Đầu 5 52 51; 52; 59
Đầu 6 60; 61; 63 62
Đầu 7 70 70; 79
Đầu 8 80; 84
Đầu 9 93 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 17/12/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
94
12
Giải bảy
852
708
Giải sáu
9067
6934
8594
0556
6716
8210
Giải năm
4740
3795
Giải tư
64278
70283
15486
88325
55308
84800
49598
23596
40721
85818
25288
50224
51413
67411
Giải ba
07195
70039
24746
67528
Giải nhì
21951
44777
Giải nhất
42789
87169
Đặc biệt
794939
369904
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 08 04; 08
Đầu 1 10; 11; 12; 13; 16; 18
Đầu 2 25 21; 24; 28
Đầu 3 34; 39(2)
Đầu 4 40 46
Đầu 5 51; 52 56
Đầu 6 67 69
Đầu 7 78 77
Đầu 8 83; 86; 89 88
Đầu 9 94(2); 95; 98 95; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 10/12/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
92
98
Giải bảy
322
045
Giải sáu
7546
1564
3935
6729
7525
3111
Giải năm
0963
0753
Giải tư
28334
05710
94706
71176
13073
00692
07614
23187
06482
61558
47883
63056
79547
97809
Giải ba
18357
13293
68370
06363
Giải nhì
82324
80214
Giải nhất
18426
84161
Đặc biệt
266974
887976
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 06 09
Đầu 1 10; 14 11; 14
Đầu 2 22; 24; 26 25; 29
Đầu 3 34; 35
Đầu 4 46 45; 47
Đầu 5 57 53; 56; 58
Đầu 6 63; 64 61; 63
Đầu 7 73; 74; 76 70; 76
Đầu 8 82; 83; 87
Đầu 9 92(2); 93 98