Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 09/07/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
71
82
Giải bảy
784
116
Giải sáu
6275
6447
5882
4583
3847
9769
Giải năm
3457
5174
Giải tư
41641
50264
85469
67682
24491
24785
71268
36855
13176
18903
23587
11643
73198
78486
Giải ba
34962
90279
16812
73728
Giải nhì
34655
04543
Giải nhất
37044
70135
Đặc biệt
682401
711522
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01 03
Đầu 1 12; 16
Đầu 2 22; 28
Đầu 3 35
Đầu 4 41; 44; 47 43(2); 47
Đầu 5 55; 57 55
Đầu 6 62; 64; 68; 69 69
Đầu 7 71; 75; 79 74; 76
Đầu 8 82(2); 84; 85 82; 83; 86; 87
Đầu 9 91 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 02/07/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
60
17
Giải bảy
069
067
Giải sáu
4090
6097
4717
1280
0548
6851
Giải năm
4242
0166
Giải tư
91928
23265
23217
24581
98803
34552
95258
40350
57203
42114
33257
76067
58334
22649
Giải ba
78532
73026
69303
13175
Giải nhì
00745
21283
Giải nhất
22013
58635
Đặc biệt
255140
862425
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03 03(2)
Đầu 1 13; 17(2) 14; 17
Đầu 2 26; 28 25
Đầu 3 32 34; 35
Đầu 4 40; 42; 45 48; 49
Đầu 5 52; 58 50; 51; 57
Đầu 6 60; 65; 69 66; 67(2)
Đầu 7 75
Đầu 8 81 80; 83
Đầu 9 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 25/06/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
29
78
Giải bảy
504
118
Giải sáu
6840
2531
4027
4357
0518
4134
Giải năm
8931
6601
Giải tư
59576
03101
74475
22471
32801
47646
19301
62688
84881
36106
37143
10853
11932
59304
Giải ba
12176
37274
45953
63764
Giải nhì
91444
46740
Giải nhất
71507
52604
Đặc biệt
874526
784510
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01(3); 04; 07 01; 04(2); 06
Đầu 1 10; 18(2)
Đầu 2 26; 27; 29
Đầu 3 31(2) 32; 34
Đầu 4 40; 44; 46 40; 43
Đầu 5 53(2); 57
Đầu 6 64
Đầu 7 71; 74; 75; 76(2) 78
Đầu 8 81; 88
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 18/06/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
10
33
Giải bảy
208
680
Giải sáu
5509
0413
0188
1274
5386
5693
Giải năm
0425
9537
Giải tư
21093
21316
96322
41063
08015
92373
97030
82939
85544
43134
37096
41687
34208
28416
Giải ba
90492
64891
32740
56623
Giải nhì
85295
46061
Giải nhất
26488
95302
Đặc biệt
554472
622943
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 08; 09 02; 08
Đầu 1 10; 13; 15; 16 16
Đầu 2 22; 25 23
Đầu 3 30 33; 34; 37; 39
Đầu 4 40; 43; 44
Đầu 5
Đầu 6 63 61
Đầu 7 72; 73 74
Đầu 8 88(2) 80; 86; 87
Đầu 9 91; 92; 93; 95 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 11/06/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
89
93
Giải bảy
706
392
Giải sáu
6785
6107
4714
5061
7900
6051
Giải năm
0882
0403
Giải tư
85954
37524
96819
13064
53224
24829
87195
35187
33883
94888
67390
53805
68876
21336
Giải ba
30144
78696
75927
12400
Giải nhì
89499
77832
Giải nhất
80861
06466
Đặc biệt
724086
721396
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 06; 07 00(2); 03; 05
Đầu 1 14; 19
Đầu 2 24(2); 29 27
Đầu 3 32; 36
Đầu 4 44
Đầu 5 54 51
Đầu 6 61; 64 61; 66
Đầu 7 76
Đầu 8 82; 85; 86; 89 83; 87; 88
Đầu 9 95; 96; 99 90; 92; 93; 96