Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 08/04/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
96
12
Giải bảy
009
013
Giải sáu
0246
1308
3477
1366
9376
4720
Giải năm
4931
4842
Giải tư
05769
07167
38034
29736
98141
42819
05476
92701
66519
99838
68172
42250
86665
72318
Giải ba
44622
97108
03341
93043
Giải nhì
30009
84767
Giải nhất
94063
09268
Đặc biệt
491921
940335
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 08(2); 09(2) 01
Đầu 1 19 12; 13; 18; 19
Đầu 2 21; 22 20
Đầu 3 31; 34; 36 35; 38
Đầu 4 41; 46 41; 42; 43
Đầu 5 50
Đầu 6 63; 67; 69 65; 66; 67; 68
Đầu 7 76; 77 72; 76
Đầu 8
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 01/04/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
10
50
Giải bảy
249
529
Giải sáu
2867
1555
4997
4411
4262
8641
Giải năm
1182
5764
Giải tư
11792
24834
31847
45429
42637
08753
18805
88848
97732
35578
92321
02972
24780
25544
Giải ba
54749
46159
64747
37377
Giải nhì
23099
95274
Giải nhất
55664
55478
Đặc biệt
158150
990073
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05
Đầu 1 10 11
Đầu 2 29 21; 29
Đầu 3 34; 37 32
Đầu 4 47; 49(2) 41; 44; 47; 48
Đầu 5 50; 53; 55; 59 50
Đầu 6 64; 67 62; 64
Đầu 7 72; 73; 74; 77; 78(2)
Đầu 8 82 80
Đầu 9 92; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 25/03/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
13
48
Giải bảy
409
389
Giải sáu
9721
7638
4999
5887
4756
9934
Giải năm
5975
2330
Giải tư
54916
44290
91518
91176
51213
05330
76378
83528
06026
50974
60380
01116
63864
95538
Giải ba
72495
34566
83814
12379
Giải nhì
68924
90767
Giải nhất
66282
21780
Đặc biệt
894614
250419
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09
Đầu 1 13(2); 14; 16; 18 14; 16; 19
Đầu 2 21; 24 26; 28
Đầu 3 30; 38 30; 34; 38
Đầu 4 48
Đầu 5 56
Đầu 6 66 64; 67
Đầu 7 75; 76; 78 74; 79
Đầu 8 82 80(2); 87; 89
Đầu 9 90; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 18/03/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
21
00
Giải bảy
374
164
Giải sáu
1527
1399
0551
9622
9555
2615
Giải năm
7148
8573
Giải tư
28244
08208
18232
84276
40382
88064
94401
94277
49338
43772
70756
98078
46989
68162
Giải ba
79536
67723
24579
66863
Giải nhì
22282
47432
Giải nhất
25468
70241
Đặc biệt
291738
760625
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 08 00
Đầu 1 15
Đầu 2 21; 23; 27 22; 25
Đầu 3 32; 36; 38 32; 38
Đầu 4 44; 48 41
Đầu 5 51 55; 56
Đầu 6 64; 68 62; 63; 64
Đầu 7 74; 76 72; 73; 77; 78; 79
Đầu 8 82(2) 89
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 11/03/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
73
50
Giải bảy
159
017
Giải sáu
6002
8239
9915
0789
8423
0539
Giải năm
9143
7385
Giải tư
21247
00477
27611
88920
94799
46228
15127
49801
99427
97820
60945
46659
26106
05490
Giải ba
39194
63259
72290
69844
Giải nhì
01757
91606
Giải nhất
46028
65274
Đặc biệt
591499
543114
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02 01; 06(2)
Đầu 1 11; 15 14; 17
Đầu 2 20; 27; 28(2) 20; 23; 27
Đầu 3 39 39
Đầu 4 43; 47 44; 45
Đầu 5 57; 59(2) 50; 59
Đầu 6
Đầu 7 73; 77 74
Đầu 8 85; 89
Đầu 9 94; 99(2) 90(2)