Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 10/09/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
64
48
Giải bảy
787
763
Giải sáu
4305
7614
8905
3799
7735
9584
Giải năm
1958
5251
Giải tư
49502
63971
26175
73515
25971
36321
96762
54612
09729
83728
98886
87279
59399
94425
Giải ba
66349
94888
80468
29337
Giải nhì
81830
07947
Giải nhất
74347
58585
Đặc biệt
070681
840693
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 05(2)
Đầu 1 14; 15 12
Đầu 2 21 25; 28; 29
Đầu 3 30 35; 37
Đầu 4 47; 49 47; 48
Đầu 5 58 51
Đầu 6 62; 64 63; 68
Đầu 7 71(2); 75 79
Đầu 8 81; 87; 88 84; 85; 86
Đầu 9 93; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 03/09/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
87
75
Giải bảy
512
073
Giải sáu
8643
8468
5751
9348
2993
9150
Giải năm
2729
2771
Giải tư
63405
70985
06058
78411
78076
10246
48663
57228
06439
45165
36616
70217
19074
60825
Giải ba
87016
84376
67691
97713
Giải nhì
56422
03592
Giải nhất
27181
94618
Đặc biệt
347938
099297
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05
Đầu 1 11; 12; 16 13; 16; 17; 18
Đầu 2 22; 29 25; 28
Đầu 3 38 39
Đầu 4 43; 46 48
Đầu 5 51; 58 50
Đầu 6 63; 68 65
Đầu 7 76(2) 71; 73; 74; 75
Đầu 8 81; 85; 87
Đầu 9 91; 92; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/08/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
73
10
Giải bảy
073
021
Giải sáu
1524
8361
0036
8632
3266
5791
Giải năm
3977
4140
Giải tư
89662
60785
46930
91915
79934
24179
10027
64666
89010
04547
66087
74463
58369
02324
Giải ba
64661
08168
08286
76590
Giải nhì
93526
56443
Giải nhất
72116
57353
Đặc biệt
357965
476089
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 15; 16 10(2)
Đầu 2 24; 26; 27 21; 24
Đầu 3 30; 34; 36 32
Đầu 4 40; 43; 47
Đầu 5 53
Đầu 6 61(2); 62; 65; 68 63; 66(2); 69
Đầu 7 73(2); 77; 79
Đầu 8 85 86; 87; 89
Đầu 9 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 20/08/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
11
99
Giải bảy
660
798
Giải sáu
7217
0666
3243
0175
0043
6624
Giải năm
6212
3504
Giải tư
94587
56679
22987
34266
19595
30988
99297
04301
53792
78709
06834
43572
47717
79281
Giải ba
78158
18041
73712
18092
Giải nhì
86378
08890
Giải nhất
27205
73595
Đặc biệt
207209
778369
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05; 09 01; 04; 09
Đầu 1 11; 12; 17 12; 17
Đầu 2 24
Đầu 3 34
Đầu 4 41; 43 43
Đầu 5 58
Đầu 6 60; 66(2) 69
Đầu 7 78; 79 72; 75
Đầu 8 87(2); 88 81
Đầu 9 95; 97 90; 92(2); 95; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/08/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
26
51
Giải bảy
689
378
Giải sáu
2964
3577
9123
1400
3360
5811
Giải năm
3039
1695
Giải tư
09903
60854
35362
27523
66386
23740
12361
53469
87427
03468
61252
86855
40007
43787
Giải ba
94781
11148
53228
30703
Giải nhì
67674
42556
Giải nhất
31017
11764
Đặc biệt
273318
608452
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03 00; 03; 07
Đầu 1 17; 18 11
Đầu 2 23(2); 26 27; 28
Đầu 3 39
Đầu 4 40; 48
Đầu 5 54 51; 52(2); 55; 56
Đầu 6 61; 62; 64 60; 64; 68; 69
Đầu 7 74; 77 78
Đầu 8 81; 86; 89 87
Đầu 9 95