Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/08/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
81
72
Giải bảy
847
061
Giải sáu
8696
3527
7414
3566
0823
9963
Giải năm
7791
5131
Giải tư
95970
46112
47874
62842
82222
48238
74302
35640
19877
98688
40230
23661
20894
76610
Giải ba
00133
24291
94482
86525
Giải nhì
81946
81784
Giải nhất
58163
88482
Đặc biệt
405541
601466
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02
Đầu 1 12; 14 10
Đầu 2 22; 27 23; 25
Đầu 3 33; 38 30; 31
Đầu 4 41; 42; 46; 47 40
Đầu 5
Đầu 6 63 61(2); 63; 66(2)
Đầu 7 70; 74 72; 77
Đầu 8 81 82(2); 84; 88
Đầu 9 91(2); 96 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 30/07/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
60
47
Giải bảy
508
147
Giải sáu
4871
2213
0401
7566
7216
7471
Giải năm
0785
4855
Giải tư
55555
37539
99626
93176
97466
93771
06840
11955
08030
69856
80347
85190
45825
27987
Giải ba
27435
78695
70213
62863
Giải nhì
93169
27794
Giải nhất
46450
62905
Đặc biệt
406822
269191
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 08 05
Đầu 1 13 13; 16
Đầu 2 22; 26 25
Đầu 3 35; 39 30
Đầu 4 40 47(3)
Đầu 5 50; 55 55(2); 56
Đầu 6 60; 66; 69 63; 66
Đầu 7 71(2); 76 71
Đầu 8 85 87
Đầu 9 95 90; 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 23/07/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
41
47
Giải bảy
142
233
Giải sáu
0998
7725
8817
0404
9888
4132
Giải năm
9967
9342
Giải tư
07412
28606
83441
93191
55979
58518
33352
60727
17143
07165
92850
05816
06939
35762
Giải ba
88564
65317
66238
40914
Giải nhì
37919
59403
Giải nhất
41947
22704
Đặc biệt
273097
626397
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 06 03; 04(2)
Đầu 1 12; 17(2); 18; 19 14; 16
Đầu 2 25 27
Đầu 3 32; 33; 38; 39
Đầu 4 41(2); 42; 47 42; 43; 47
Đầu 5 52 50
Đầu 6 64; 67 62; 65
Đầu 7 79
Đầu 8 88
Đầu 9 91; 97; 98 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 16/07/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
01
47
Giải bảy
492
956
Giải sáu
1279
0587
6542
8043
8867
6182
Giải năm
2151
8097
Giải tư
43604
53052
98377
79434
69897
70787
95942
57537
42637
45768
27430
19269
90243
85022
Giải ba
44878
23620
92769
11414
Giải nhì
82693
82494
Giải nhất
01080
20369
Đặc biệt
280360
151219
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 04
Đầu 1 14; 19
Đầu 2 20 22
Đầu 3 34 30; 37(2)
Đầu 4 42(2) 43(2); 47
Đầu 5 51; 52 56
Đầu 6 60 67; 68; 69(3)
Đầu 7 77; 78; 79
Đầu 8 80; 87(2) 82
Đầu 9 92; 93; 97 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 09/07/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
71
82
Giải bảy
784
116
Giải sáu
6275
6447
5882
4583
3847
9769
Giải năm
3457
5174
Giải tư
41641
50264
85469
67682
24491
24785
71268
36855
13176
18903
23587
11643
73198
78486
Giải ba
34962
90279
16812
73728
Giải nhì
34655
04543
Giải nhất
37044
70135
Đặc biệt
682401
711522
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01 03
Đầu 1 12; 16
Đầu 2 22; 28
Đầu 3 35
Đầu 4 41; 44; 47 43(2); 47
Đầu 5 55; 57 55
Đầu 6 62; 64; 68; 69 69
Đầu 7 71; 75; 79 74; 76
Đầu 8 82(2); 84; 85 82; 83; 86; 87
Đầu 9 91 98