Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 10/07/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
18
41
Giải bảy
888
334
Giải sáu
3253
4444
1487
2437
8090
2346
Giải năm
6993
7589
Giải tư
72281
64576
48757
37938
52270
39087
09890
75335
42813
84470
18082
40837
36543
86849
Giải ba
88852
87971
03128
50492
Giải nhì
82340
63371
Giải nhất
09840
01642
Đặc biệt
963487
457832
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 18 13
Đầu 2 28
Đầu 3 38 32; 34; 35; 37(2)
Đầu 4 40(2); 44 41; 42; 43; 46; 49
Đầu 5 52; 53; 57
Đầu 6
Đầu 7 70; 71; 76 70; 71
Đầu 8 81; 87(3); 88 82; 89
Đầu 9 90; 93 90; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 03/07/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
30
57
Giải bảy
998
055
Giải sáu
6224
6354
9137
1783
2817
2190
Giải năm
3304
4160
Giải tư
19943
89048
66551
48548
24464
87798
54798
78991
36633
84714
88239
72011
72102
34378
Giải ba
94455
95260
55826
06637
Giải nhì
58869
22043
Giải nhất
55289
91976
Đặc biệt
354581
761975
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04 02
Đầu 1 11; 14; 17
Đầu 2 24 26
Đầu 3 30; 37 33; 37; 39
Đầu 4 43; 48(2) 43
Đầu 5 51; 54; 55 55; 57
Đầu 6 60; 64; 69 60
Đầu 7 75; 76; 78
Đầu 8 81; 89 83
Đầu 9 98(3) 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 26/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
68
45
Giải bảy
829
522
Giải sáu
6729
2681
7580
4632
9172
9110
Giải năm
4651
9929
Giải tư
42946
93349
14898
01143
68030
34896
31957
57575
82525
75620
65517
43904
83288
06209
Giải ba
45733
52383
99325
30004
Giải nhì
97779
52972
Giải nhất
01440
29936
Đặc biệt
470129
782546
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04(2); 09
Đầu 1 10; 17
Đầu 2 29(3) 20; 22; 25(2); 29
Đầu 3 30; 33 32; 36
Đầu 4 40; 43; 46; 49 45; 46
Đầu 5 51; 57
Đầu 6 68
Đầu 7 79 72(2); 75
Đầu 8 80; 81; 83 88
Đầu 9 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 19/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
66
96
Giải bảy
464
263
Giải sáu
2770
6624
2673
3759
3442
3245
Giải năm
3815
3240
Giải tư
57646
94734
96113
92298
63537
08352
67308
97877
82647
38753
13923
47041
15666
09258
Giải ba
83918
38492
42288
67547
Giải nhì
28500
47877
Giải nhất
36177
46916
Đặc biệt
719790
804751
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 13; 15; 18 16
Đầu 2 24 23
Đầu 3 34; 37
Đầu 4 46 40; 41; 42; 45; 47(2)
Đầu 5 52 51; 53; 58; 59
Đầu 6 64; 66 63; 66
Đầu 7 70; 73; 77 77(2)
Đầu 8 88
Đầu 9 90; 92; 98 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 12/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
37
45
Giải bảy
005
311
Giải sáu
5996
0328
0610
1428
9852
0880
Giải năm
6263
8554
Giải tư
74587
36282
73064
05422
04676
16084
13470
69056
52183
97019
41035
38990
85173
30806
Giải ba
12102
44825
88444
67575
Giải nhì
96650
91709
Giải nhất
19215
75716
Đặc biệt
769569
313528
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 05 06; 09
Đầu 1 10; 15 11; 16; 19
Đầu 2 22; 25; 28 28(2)
Đầu 3 37 35
Đầu 4 44; 45
Đầu 5 50 52; 54; 56
Đầu 6 63; 64; 69
Đầu 7 70; 76 73; 75
Đầu 8 82; 84; 87 80; 83
Đầu 9 96 90