Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 02/10/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
86
45
Giải bảy
673
840
Giải sáu
3647
2687
1492
9882
1407
1184
Giải năm
3085
3558
Giải tư
83313
58028
11818
63554
46061
07786
10570
30144
41182
37170
78665
52213
71923
83645
Giải ba
25628
12118
53699
55412
Giải nhì
71776
39848
Giải nhất
28282
69028
Đặc biệt
437936
280358
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07
Đầu 1 13; 18(2) 12; 13
Đầu 2 28(2) 23; 28
Đầu 3 36
Đầu 4 47 40; 44; 45(2); 48
Đầu 5 54 58(2)
Đầu 6 61 65
Đầu 7 70; 73; 76 70
Đầu 8 82; 85; 86(2); 87 82(2); 84
Đầu 9 92 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 25/09/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
90
53
Giải bảy
881
624
Giải sáu
5929
6382
1089
0755
6713
5057
Giải năm
8477
0919
Giải tư
56808
07992
14237
94570
12841
12252
52773
07752
09826
56268
95349
57074
31812
67888
Giải ba
15608
41183
06250
25776
Giải nhì
59677
06803
Giải nhất
89934
15081
Đặc biệt
095647
700482
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 08(2) 03
Đầu 1 12; 13; 19
Đầu 2 29 24; 26
Đầu 3 34; 37
Đầu 4 41; 47 49
Đầu 5 52 50; 52; 53; 55; 57
Đầu 6 68
Đầu 7 70; 73; 77(2) 74; 76
Đầu 8 81; 82; 83; 89 81; 82; 88
Đầu 9 90; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 18/09/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
96
67
Giải bảy
516
204
Giải sáu
0739
2903
9498
6545
7823
3062
Giải năm
9344
7066
Giải tư
49459
28861
58428
65138
61169
17204
78947
35839
62152
54165
63671
50682
36262
21419
Giải ba
92697
52492
12453
77524
Giải nhì
73164
56477
Giải nhất
57346
32251
Đặc biệt
591977
728912
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04 04
Đầu 1 16 12; 19
Đầu 2 28 23; 24
Đầu 3 38; 39 39
Đầu 4 44; 46; 47 45
Đầu 5 59 51; 52; 53
Đầu 6 61; 64; 69 62(2); 65; 66; 67
Đầu 7 77 71; 77
Đầu 8 82
Đầu 9 92; 96; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 11/09/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
71
33
Giải bảy
629
042
Giải sáu
3378
8925
8357
7425
1229
1090
Giải năm
0039
0926
Giải tư
57857
80942
59108
10044
04389
48270
83409
26123
36984
61777
58813
77888
37138
43325
Giải ba
74198
83412
18534
21237
Giải nhì
10034
50337
Giải nhất
17084
69687
Đặc biệt
599777
239110
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 08; 09
Đầu 1 12 10; 13
Đầu 2 25; 29 23; 25(2); 26; 29
Đầu 3 34; 39 33; 34; 37(2); 38
Đầu 4 42; 44 42
Đầu 5 57(2)
Đầu 6
Đầu 7 70; 71; 77; 78 77
Đầu 8 84; 89 84; 87; 88
Đầu 9 98 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 04/09/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
68
68
Giải bảy
173
693
Giải sáu
4574
7317
7519
5649
1786
1411
Giải năm
7981
2195
Giải tư
74221
33863
55868
38995
64555
86453
42009
72981
90888
85248
84987
96721
56387
36512
Giải ba
46075
74393
27060
92809
Giải nhì
61621
02923
Giải nhất
11849
30238
Đặc biệt
119359
112929
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 09
Đầu 1 17; 19 11; 12
Đầu 2 21(2) 21; 23; 29
Đầu 3 38
Đầu 4 49 48; 49
Đầu 5 53; 55; 59
Đầu 6 63; 68(2) 60; 68
Đầu 7 73; 74; 75
Đầu 8 81 81; 86; 87(2); 88
Đầu 9 93; 95 93; 95