Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 04/03/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
94
56
Giải bảy
216
241
Giải sáu
4542
3434
4432
1654
9690
2413
Giải năm
8502
2039
Giải tư
82997
69146
08158
77941
66472
27884
80476
12721
31680
41652
47232
21676
88637
21755
Giải ba
23011
21659
63417
38113
Giải nhì
78994
98975
Giải nhất
15706
78303
Đặc biệt
551931
472124
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 06 03
Đầu 1 11; 16 13(2); 17
Đầu 2 21; 24
Đầu 3 31; 32; 34 32; 37; 39
Đầu 4 41; 42; 46 41
Đầu 5 58; 59 52; 54; 55; 56
Đầu 6
Đầu 7 72; 76 75; 76
Đầu 8 84 80
Đầu 9 94(2); 97 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 25/02/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
30
74
Giải bảy
949
537
Giải sáu
0424
4220
7828
5027
2143
1957
Giải năm
2151
5137
Giải tư
01659
87907
69141
89741
00997
24356
11733
43727
91746
16650
27610
39686
18247
68473
Giải ba
13982
32045
67417
17545
Giải nhì
49803
08467
Giải nhất
99052
56845
Đặc biệt
703904
668590
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04; 07
Đầu 1 10; 17
Đầu 2 20; 24; 28 27(2)
Đầu 3 30; 33 37(2)
Đầu 4 41(2); 45; 49 43; 45(2); 46; 47
Đầu 5 51; 52; 56; 59 50; 57
Đầu 6 67
Đầu 7 73; 74
Đầu 8 82 86
Đầu 9 97 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 18/02/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
03
97
Giải bảy
634
023
Giải sáu
5682
2179
6233
6198
5323
5866
Giải năm
9403
0504
Giải tư
60139
84995
04917
90382
58374
64046
44265
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
Giải ba
96417
40992
15452
73811
Giải nhì
44915
02513
Giải nhất
23736
29404
Đặc biệt
560669
969577
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03(2) 04(2); 08
Đầu 1 15; 17(2) 11; 13
Đầu 2 21; 23(2)
Đầu 3 33; 34; 36; 39 37
Đầu 4 46
Đầu 5 50; 52
Đầu 6 65; 69 62; 66
Đầu 7 74; 79 77
Đầu 8 82(2) 81
Đầu 9 92; 95 92; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 11/02/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
33
25
Giải bảy
812
458
Giải sáu
2838
4102
2585
6227
1238
2564
Giải năm
1912
5005
Giải tư
05855
29996
24437
98915
35772
64741
42527
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
Giải ba
70979
46730
11287
20790
Giải nhì
93048
11344
Giải nhất
07691
52262
Đặc biệt
120655
434320
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02 05
Đầu 1 12(2); 15
Đầu 2 27 20; 25; 27(2)
Đầu 3 30; 33; 37; 38 38
Đầu 4 41; 48 44
Đầu 5 55(2) 51; 53(2); 58
Đầu 6 62; 64
Đầu 7 72; 79
Đầu 8 85 87(2)
Đầu 9 91; 96 90; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 04/02/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
11
14
Giải bảy
381
108
Giải sáu
8537
4260
6536
3232
9603
0955
Giải năm
7854
3623
Giải tư
24890
95564
89105
96946
15697
70399
50300
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
Giải ba
02185
28404
76959
49698
Giải nhì
24514
06657
Giải nhất
22566
56977
Đặc biệt
705153
502579
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 04; 05 02; 03; 06; 08
Đầu 1 11; 14 14
Đầu 2 23; 27
Đầu 3 36; 37 32
Đầu 4 46
Đầu 5 53; 54 55; 57; 59
Đầu 6 60; 64; 66 65; 69(2)
Đầu 7 75; 77; 79
Đầu 8 81; 85
Đầu 9 90; 97; 99 98