Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 05/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
54
43
Giải bảy
993
254
Giải sáu
7666
1563
1389
7277
5853
8328
Giải năm
9333
7954
Giải tư
36122
97892
55111
08375
83466
37810
65043
47723
03024
75567
65300
72013
51653
39214
Giải ba
07578
13642
70162
14908
Giải nhì
16993
03278
Giải nhất
66871
19343
Đặc biệt
592253
696153
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 10; 11 13; 14
Đầu 2 22 23; 24; 28
Đầu 3 33
Đầu 4 42; 43 43(2)
Đầu 5 53; 54 53(3); 54(2)
Đầu 6 63; 66(2) 62; 67
Đầu 7 71; 75; 78 77; 78
Đầu 8 89
Đầu 9 92; 93(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 29/05/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
10
22
Giải bảy
712
178
Giải sáu
6215
3249
0997
9545
1345
6773
Giải năm
6341
9435
Giải tư
74803
66743
04705
69265
43631
32239
95596
22743
90688
55065
97390
93981
49600
13476
Giải ba
71799
56830
19923
00610
Giải nhì
76002
63087
Giải nhất
76609
95387
Đặc biệt
345374
576832
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 03; 05; 09 00
Đầu 1 10; 12; 15 10
Đầu 2 22; 23
Đầu 3 30; 31; 39 32; 35
Đầu 4 41; 43; 49 43; 45(2)
Đầu 5
Đầu 6 65 65
Đầu 7 74 73; 76; 78
Đầu 8 81; 87(2); 88
Đầu 9 96; 97; 99 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 22/05/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
41
27
Giải bảy
442
813
Giải sáu
0846
1155
8999
0600
0651
2618
Giải năm
5825
5929
Giải tư
88060
18176
87748
34598
65269
29531
87638
64379
75582
24981
14983
61648
34811
64373
Giải ba
69462
86877
99215
43033
Giải nhì
28135
70292
Giải nhất
41720
55004
Đặc biệt
723824
845413
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 04
Đầu 1 11; 13(2); 15; 18
Đầu 2 20; 24; 25 27; 29
Đầu 3 31; 35; 38 33
Đầu 4 41; 42; 46; 48 48
Đầu 5 55 51
Đầu 6 60; 62; 69
Đầu 7 76; 77 73; 79
Đầu 8 81; 82; 83
Đầu 9 98; 99 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 15/05/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
50
54
Giải bảy
593
294
Giải sáu
1886
0726
4726
2758
7348
2466
Giải năm
8050
3904
Giải tư
72198
35217
66498
01387
67123
47309
11056
03352
94023
23767
97768
96600
34074
41256
Giải ba
72612
05384
00394
10487
Giải nhì
46747
48736
Giải nhất
38186
98556
Đặc biệt
130391
877559
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 00; 04
Đầu 1 12; 17
Đầu 2 23; 26(2) 23
Đầu 3 36
Đầu 4 47 48
Đầu 5 50(2); 56 52; 54; 56(2); 58; 59
Đầu 6 66; 67; 68
Đầu 7 74
Đầu 8 84; 86(2); 87 87
Đầu 9 91; 93; 98(2) 94(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 08/05/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
85
53
Giải bảy
482
059
Giải sáu
3395
5904
4689
7241
4901
6161
Giải năm
6140
1033
Giải tư
69862
10761
25205
78456
81201
68287
83416
67446
56190
17546
01291
46991
08507
95766
Giải ba
59304
43716
04354
62350
Giải nhì
05664
62752
Giải nhất
72249
89732
Đặc biệt
546619
036965
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 04(2); 05 01; 07
Đầu 1 16(2); 19
Đầu 2
Đầu 3 32; 33
Đầu 4 40; 49 41; 46(2)
Đầu 5 56 50; 52; 53; 54; 59
Đầu 6 61; 62; 64 61; 65; 66
Đầu 7
Đầu 8 82; 85; 87; 89
Đầu 9 95 90; 91(2)