Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 28/01/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
07
48
Giải bảy
266
742
Giải sáu
1878
5065
5651
2145
6522
0057
Giải năm
5710
1200
Giải tư
77798
74602
71143
96615
99040
96800
59887
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
Giải ba
13883
30724
56671
52038
Giải nhì
42391
84584
Giải nhất
84080
14997
Đặc biệt
262598
941612
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 02; 07 00; 08
Đầu 1 10; 15 12
Đầu 2 24 22
Đầu 3 30; 38
Đầu 4 40; 43 42; 45; 46; 47; 48
Đầu 5 51 57
Đầu 6 65; 66
Đầu 7 78 71; 74
Đầu 8 80; 83; 87 82; 84
Đầu 9 91; 98(2) 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 21/01/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
24
21
Giải bảy
457
517
Giải sáu
5087
0379
3685
5397
3183
2849
Giải năm
2525
9641
Giải tư
53945
43672
18600
77378
02107
84477
75978
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
Giải ba
10304
95842
86649
51545
Giải nhì
73219
09612
Giải nhất
95038
29697
Đặc biệt
773108
967790
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 04; 07; 08 04
Đầu 1 19 11; 12; 17
Đầu 2 24; 25 21
Đầu 3 38 38
Đầu 4 42; 45 41; 45; 49(2)
Đầu 5 57
Đầu 6
Đầu 7 72; 77; 78(2); 79 76; 79
Đầu 8 85; 87 81; 83
Đầu 9 90; 97(3)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 14/01/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
19
54
Giải bảy
240
658
Giải sáu
5756
5061
5641
4682
4786
6085
Giải năm
5598
6966
Giải tư
36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
Giải ba
40084
44599
95454
68273
Giải nhì
01593
01430
Giải nhất
86231
27684
Đặc biệt
528350
032094
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 03; 07 00; 08
Đầu 1 19
Đầu 2 20 21(2)
Đầu 3 31 30; 32
Đầu 4 40; 41
Đầu 5 50; 56 50; 54(2); 58; 59
Đầu 6 61(2) 66
Đầu 7 78 73
Đầu 8 84(2) 82; 84; 85; 86
Đầu 9 93; 98; 99 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 07/01/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
17
81
Giải bảy
638
469
Giải sáu
4566
7868
9604
8646
0132
4455
Giải năm
8260
5983
Giải tư
20795
81948
42148
64458
50249
86710
12927
32598
96383
33826
27619
62633
45469
83581
Giải ba
72982
37496
42729
72836
Giải nhì
86061
73298
Giải nhất
95559
64076
Đặc biệt
602237
087343
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04
Đầu 1 10; 17 19
Đầu 2 27 26; 29
Đầu 3 37; 38 32; 33; 36
Đầu 4 48(2); 49 43; 46
Đầu 5 58; 59 55
Đầu 6 60; 61; 66; 68 69(2)
Đầu 7 76
Đầu 8 82 81(2); 83(2)
Đầu 9 95; 96 98(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 31/12/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
85
56
Giải bảy
926
870
Giải sáu
7286
8580
5304
3220
3534
3692
Giải năm
5660
5138
Giải tư
75310
75061
53977
86058
64117
29614
40970
71229
55641
68610
25184
87568
36083
74269
Giải ba
35554
59080
51710
55450
Giải nhì
51108
23646
Giải nhất
93850
03499
Đặc biệt
483693
513219
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 08
Đầu 1 10; 14; 17 10(2); 19
Đầu 2 26 20; 29
Đầu 3 34; 38
Đầu 4 41; 46
Đầu 5 50; 54; 58 50; 56
Đầu 6 60; 61 68; 69
Đầu 7 70; 77 70
Đầu 8 80(2); 85; 86 83; 84
Đầu 9 93 92; 99