Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 24/09/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
99
07
Giải bảy
313
906
Giải sáu
4474
5811
1201
7769
4704
1416
Giải năm
7233
1374
Giải tư
40567
12866
05829
98731
29543
53685
11999
53133
18044
51090
69664
68592
13360
31744
Giải ba
92758
06456
37629
85611
Giải nhì
06896
70062
Giải nhất
49841
48586
Đặc biệt
086404
640656
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 04 04; 06; 07
Đầu 1 11; 13 11; 16
Đầu 2 29 29
Đầu 3 31; 33 33
Đầu 4 41; 43 44(2)
Đầu 5 56; 58 56
Đầu 6 66; 67 60; 62; 64; 69
Đầu 7 74 74
Đầu 8 85 86
Đầu 9 96; 99(2) 90; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 17/09/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
42
49
Giải bảy
731
627
Giải sáu
4734
0987
7341
1865
7024
1707
Giải năm
5811
9105
Giải tư
98671
62279
73005
03050
10829
79468
99515
28210
39719
39278
36643
61899
64466
28439
Giải ba
06278
44171
15897
91688
Giải nhì
87930
96660
Giải nhất
93865
70912
Đặc biệt
755052
190010
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05 05; 07
Đầu 1 11; 15 10(2); 12; 19
Đầu 2 29 24; 27
Đầu 3 30; 31; 34 39
Đầu 4 41; 42 43; 49
Đầu 5 50; 52
Đầu 6 65; 68 60; 65; 66
Đầu 7 71(2); 78; 79 78
Đầu 8 87 88
Đầu 9 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 10/09/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
64
48
Giải bảy
787
763
Giải sáu
4305
7614
8905
3799
7735
9584
Giải năm
1958
5251
Giải tư
49502
63971
26175
73515
25971
36321
96762
54612
09729
83728
98886
87279
59399
94425
Giải ba
66349
94888
80468
29337
Giải nhì
81830
07947
Giải nhất
74347
58585
Đặc biệt
070681
840693
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 05(2)
Đầu 1 14; 15 12
Đầu 2 21 25; 28; 29
Đầu 3 30 35; 37
Đầu 4 47; 49 47; 48
Đầu 5 58 51
Đầu 6 62; 64 63; 68
Đầu 7 71(2); 75 79
Đầu 8 81; 87; 88 84; 85; 86
Đầu 9 93; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 03/09/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
87
75
Giải bảy
512
073
Giải sáu
8643
8468
5751
9348
2993
9150
Giải năm
2729
2771
Giải tư
63405
70985
06058
78411
78076
10246
48663
57228
06439
45165
36616
70217
19074
60825
Giải ba
87016
84376
67691
97713
Giải nhì
56422
03592
Giải nhất
27181
94618
Đặc biệt
347938
099297
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05
Đầu 1 11; 12; 16 13; 16; 17; 18
Đầu 2 22; 29 25; 28
Đầu 3 38 39
Đầu 4 43; 46 48
Đầu 5 51; 58 50
Đầu 6 63; 68 65
Đầu 7 76(2) 71; 73; 74; 75
Đầu 8 81; 85; 87
Đầu 9 91; 92; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/08/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
73
10
Giải bảy
073
021
Giải sáu
1524
8361
0036
8632
3266
5791
Giải năm
3977
4140
Giải tư
89662
60785
46930
91915
79934
24179
10027
64666
89010
04547
66087
74463
58369
02324
Giải ba
64661
08168
08286
76590
Giải nhì
93526
56443
Giải nhất
72116
57353
Đặc biệt
357965
476089
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 15; 16 10(2)
Đầu 2 24; 26; 27 21; 24
Đầu 3 30; 34; 36 32
Đầu 4 40; 43; 47
Đầu 5 53
Đầu 6 61(2); 62; 65; 68 63; 66(2); 69
Đầu 7 73(2); 77; 79
Đầu 8 85 86; 87; 89
Đầu 9 90; 91