Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 28/08/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
21
68
Giải bảy
432
162
Giải sáu
5297
0220
9219
8437
9235
1193
Giải năm
3179
1097
Giải tư
97724
68383
83585
69360
79281
44840
44780
87900
70150
37958
94096
65067
35813
43580
Giải ba
83360
28346
10035
00897
Giải nhì
37349
66378
Giải nhất
40692
56970
Đặc biệt
542739
060635
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00
Đầu 1 19 13
Đầu 2 20; 21; 24
Đầu 3 32; 39 35(3); 37
Đầu 4 40; 46; 49
Đầu 5 50; 58
Đầu 6 60(2) 62; 67; 68
Đầu 7 79 70; 78
Đầu 8 80; 81; 83; 85 80
Đầu 9 92; 97 93; 96; 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 21/08/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
95
51
Giải bảy
390
604
Giải sáu
6732
3259
5550
9941
5506
8536
Giải năm
9210
0996
Giải tư
36156
98356
38038
63113
60116
34566
38785
64489
44367
82372
83070
16521
52630
09740
Giải ba
30549
03807
96673
25342
Giải nhì
46456
37268
Giải nhất
79047
74746
Đặc biệt
887664
343208
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07 04; 06; 08
Đầu 1 10; 13; 16
Đầu 2 21
Đầu 3 32; 38 30; 36
Đầu 4 47; 49 40; 41; 42; 46
Đầu 5 50; 56(3); 59 51
Đầu 6 64; 66 67; 68
Đầu 7 70; 72; 73
Đầu 8 85 89
Đầu 9 90; 95 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 14/08/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
50
46
Giải bảy
508
621
Giải sáu
2370
4249
0060
6026
9909
5834
Giải năm
2597
5080
Giải tư
07368
87885
14700
28108
52908
24503
74648
72354
05657
22205
37824
62048
07010
87507
Giải ba
34406
48576
47049
09410
Giải nhì
09118
23037
Giải nhất
53265
00256
Đặc biệt
626239
077873
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 03; 06; 08(3) 05; 07; 09
Đầu 1 18 10(2)
Đầu 2 21; 24; 26
Đầu 3 39 34; 37
Đầu 4 48; 49 46; 48; 49
Đầu 5 50 54; 56; 57
Đầu 6 60; 65; 68
Đầu 7 70; 76 73
Đầu 8 85 80
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 07/08/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
89
14
Giải bảy
582
813
Giải sáu
8110
4039
9289
7116
5269
8168
Giải năm
9363
2175
Giải tư
92248
82904
17038
90841
83490
45537
59200
89520
44169
41206
63447
00535
81459
05849
Giải ba
88610
42813
61719
05448
Giải nhì
27386
91307
Giải nhất
23942
55678
Đặc biệt
857317
296550
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 04 06; 07
Đầu 1 10(2); 13; 17 13; 14; 16; 19
Đầu 2 20
Đầu 3 37; 38; 39 35
Đầu 4 41; 42; 48 47; 48; 49
Đầu 5 50; 59
Đầu 6 63 68; 69(2)
Đầu 7 75; 78
Đầu 8 82; 86; 89(2)
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 31/07/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
01
65
Giải bảy
756
641
Giải sáu
8021
5653
0863
4728
6582
8249
Giải năm
4681
4614
Giải tư
90518
09736
43596
34530
34358
53271
64974
94604
25592
36663
78539
88315
94045
07279
Giải ba
56767
35049
32054
02809
Giải nhì
54316
32398
Giải nhất
99358
97327
Đặc biệt
722735
297745
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01 04; 09
Đầu 1 16; 18 14; 15
Đầu 2 21 27; 28
Đầu 3 30; 35; 36 39
Đầu 4 49 41; 45(2); 49
Đầu 5 53; 56; 58(2) 54
Đầu 6 63; 67 63; 65
Đầu 7 71; 74 79
Đầu 8 81 82
Đầu 9 96 92; 98