Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/11/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
78
66
Giải bảy
226
951
Giải sáu
4891
1337
2778
7921
7164
2679
Giải năm
3338
4679
Giải tư
17568
18678
10377
25812
31901
34199
88631
23433
90261
84057
01646
07602
64929
83278
Giải ba
19192
51411
18468
77741
Giải nhì
31229
54286
Giải nhất
77727
01816
Đặc biệt
769941
303037
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01 02
Đầu 1 11; 12 16
Đầu 2 26; 27; 29 21; 29
Đầu 3 31; 37; 38 33; 37
Đầu 4 41 41; 46
Đầu 5 51; 57
Đầu 6 68 61; 64; 66; 68
Đầu 7 77; 78(3) 78; 79(2)
Đầu 8 86
Đầu 9 91; 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 20/11/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
92
52
Giải bảy
966
767
Giải sáu
8973
6240
0800
5554
7558
6823
Giải năm
2583
2206
Giải tư
23673
62986
65632
03501
10428
04784
46157
32113
90767
04966
78179
78740
71720
99577
Giải ba
47538
76086
28916
80644
Giải nhì
70596
03672
Giải nhất
98983
33706
Đặc biệt
589977
884641
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 01 06(2)
Đầu 1 13; 16
Đầu 2 28 20; 23
Đầu 3 32; 38
Đầu 4 40 40; 41; 44
Đầu 5 57 52; 54; 58
Đầu 6 66 66; 67(2)
Đầu 7 73(2); 77 72; 77; 79
Đầu 8 83(2); 84; 86(2)
Đầu 9 92; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/11/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
13
95
Giải bảy
371
896
Giải sáu
0457
0945
3003
1575
6026
3109
Giải năm
0686
1982
Giải tư
28760
97264
05012
83173
75928
88199
25559
40833
98080
30403
90240
54650
68518
17429
Giải ba
07985
99548
52475
44236
Giải nhì
53089
50258
Giải nhất
88344
25946
Đặc biệt
239252
242294
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03 03; 09
Đầu 1 12; 13 18
Đầu 2 28 26; 29
Đầu 3 33; 36
Đầu 4 44; 45; 48 40; 46
Đầu 5 52; 57; 59 50; 58
Đầu 6 60; 64
Đầu 7 71; 73 75(2)
Đầu 8 85; 86; 89 80; 82
Đầu 9 99 94; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/11/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
36
53
Giải bảy
983
200
Giải sáu
8204
5235
9842
7619
9638
3512
Giải năm
7417
2181
Giải tư
65384
53433
82638
44589
72986
16251
52128
10405
13103
47975
12583
21692
84532
34019
Giải ba
60150
93724
59763
45318
Giải nhì
90430
43571
Giải nhất
99841
27320
Đặc biệt
232160
879010
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04 00; 03; 05
Đầu 1 17 10; 12; 18; 19(2)
Đầu 2 24; 28 20
Đầu 3 30; 33; 35; 36; 38 32; 38
Đầu 4 41; 42
Đầu 5 50; 51 53
Đầu 6 60 63
Đầu 7 71; 75
Đầu 8 83; 84; 86; 89 81; 83
Đầu 9 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 30/10/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
44
93
Giải bảy
466
246
Giải sáu
6124
0585
8380
2917
0867
5732
Giải năm
0179
8592
Giải tư
67473
35391
56402
43564
73602
30003
15438
72214
21013
75575
45527
62749
79252
38062
Giải ba
42103
60063
83984
92884
Giải nhì
29912
20601
Giải nhất
10483
15758
Đặc biệt
677129
278331
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02(2); 03(2) 01
Đầu 1 12 13; 14; 17
Đầu 2 24; 29 27
Đầu 3 38 31; 32
Đầu 4 44 46; 49
Đầu 5 52; 58
Đầu 6 63; 64; 66 62; 67
Đầu 7 73; 79 75
Đầu 8 80; 83; 85 84(2)
Đầu 9 91 92; 93