Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 31/08/2009

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giải tám
51
Giải bảy
430
Giải sáu
5677
7203
6497
Giải năm
2163
Giải tư
90461
92748
29481
47347
84406
58030
88204
Giải ba
53318
12680
Giải nhì
35846
Giải nhất
54859
Đặc biệt
94561
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04; 06
Đầu 1 18
Đầu 2
Đầu 3 30(2)
Đầu 4 46; 47; 48
Đầu 5 51; 59
Đầu 6 61(2); 63
Đầu 7 77
Đầu 8 80; 81
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 24/08/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
70
79
Giải bảy
487
961
Giải sáu
7190
4216
3216
1075
4232
7643
Giải năm
8510
8535
Giải tư
81903
67766
30109
63802
09900
19249
65938
57913
18028
03527
23864
51861
98109
78106
Giải ba
81245
62073
42407
56387
Giải nhì
05324
11764
Giải nhất
12896
11462
Đặc biệt
34949
85267
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 02; 03; 09 06; 07; 09
Đầu 1 10; 16(2) 13
Đầu 2 24 27; 28
Đầu 3 38 32; 35
Đầu 4 45; 49(2) 43
Đầu 5
Đầu 6 66 61(2); 62; 64(2); 67
Đầu 7 70; 73 75; 79
Đầu 8 87 87
Đầu 9 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 17/08/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
71
41
Giải bảy
587
870
Giải sáu
5875
1089
1011
7290
0208
4275
Giải năm
1074
2789
Giải tư
83786
41487
66290
71434
17475
39720
15439
06201
27778
20301
96255
61494
63396
07338
Giải ba
92764
26336
42701
89487
Giải nhì
95740
65025
Giải nhất
05986
32511
Đặc biệt
75804
60756
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04 01(3); 08
Đầu 1 11 11
Đầu 2 20 25
Đầu 3 34; 36; 39 38
Đầu 4 40 41
Đầu 5 55; 56
Đầu 6 64
Đầu 7 71; 74; 75(2) 70; 75; 78
Đầu 8 86(2); 87(2); 89 87; 89
Đầu 9 90 90; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 10/08/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
46
60
Giải bảy
187
833
Giải sáu
7132
0347
7354
1413
2257
0221
Giải năm
3866
8163
Giải tư
47687
35922
56489
85409
97416
75956
27234
40587
39799
73335
31185
23555
50447
03418
Giải ba
06461
16470
68948
58354
Giải nhì
29955
27294
Giải nhất
55334
89829
Đặc biệt
37582
32530
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09
Đầu 1 16 13; 18
Đầu 2 22 21; 29
Đầu 3 32; 34(2) 30; 33; 35
Đầu 4 46; 47 47; 48
Đầu 5 54; 55; 56 54; 55; 57
Đầu 6 61; 66 60; 63
Đầu 7 70
Đầu 8 82; 87(2); 89 85; 87
Đầu 9 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 03/08/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
31
80
Giải bảy
362
430
Giải sáu
7073
2094
0105
6219
1981
3653
Giải năm
6068
3900
Giải tư
47404
26681
14229
05866
43855
15099
72571
17569
14742
82166
07141
27717
25597
44925
Giải ba
89431
16091
91141
59517
Giải nhì
09550
45180
Giải nhất
41762
21885
Đặc biệt
70788
70470
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 05 00
Đầu 1 17(2)
Đầu 2 29 25
Đầu 3 3 ; 31(2) 30
Đầu 4 41(2); 42
Đầu 5 50; 55 53
Đầu 6 62(2); 66; 68 66; 69
Đầu 7 71 70
Đầu 8 81; 88 80(2); 81; 85
Đầu 9 91; 94; 99 9 ; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/07/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên
Giải tám
61
Giải bảy
493
Giải sáu
7303
3110
9387
Giải năm
2238
Giải tư
99215
29557
11122
14234
04558
99917
92857
Giải ba
25511
30139
Giải nhì
46371
Giải nhất
58015
Đặc biệt
89907
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên
Đầu 0 03; 07
Đầu 1 10; 11; 15(2); 17
Đầu 2 22
Đầu 3 34; 38; 39
Đầu 4
Đầu 5 57(2); 58
Đầu 6 61
Đầu 7 71
Đầu 8 87
Đầu 9 93