Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/04/2009

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giải tám
35
Giải bảy
669
Giải sáu
9503
3338
1215
Giải năm
8488
Giải tư
59857
30197
01539
24623
88602
43974
10410
Giải ba
65431
74442
Giải nhì
05613
Giải nhất
46490
Đặc biệt
98933
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 03
Đầu 1 10; 13; 15
Đầu 2 23
Đầu 3 31; 33; 35; 38; 39
Đầu 4 42
Đầu 5 57
Đầu 6 69
Đầu 7 74
Đầu 8 88
Đầu 9 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/04/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
54
88
Giải bảy
573
700
Giải sáu
5157
0605
2692
0156
9075
2467
Giải năm
5715
6718
Giải tư
39803
83026
17885
19786
44440
66025
59588
15778
99292
59487
54939
81169
26176
64405
Giải ba
70555
25563
62284
86949
Giải nhì
26562
52595
Giải nhất
09004
16147
Đặc biệt
81712
87784
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04; 05 00; 05
Đầu 1 12; 15 18
Đầu 2 25; 26
Đầu 3 39
Đầu 4 40 47; 49
Đầu 5 54; 55; 57 56
Đầu 6 62; 63 67; 69
Đầu 7 73 75; 76; 78
Đầu 8 85; 86; 88 84(2); 87; 88
Đầu 9 92 92; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 30/03/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
32
37
Giải bảy
688
834
Giải sáu
7845
4899
6509
2006
8553
2101
Giải năm
7962
6585
Giải tư
70428
09411
98460
04988
60963
05091
90089
26867
95956
33957
43638
86769
68176
72082
Giải ba
81183
18071
81021
93352
Giải nhì
80119
95326
Giải nhất
84932
58608
Đặc biệt
30895
66098
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 01; 06; 08
Đầu 1 11; 19
Đầu 2 28 21; 26
Đầu 3 32(2) 34; 37; 38
Đầu 4 45
Đầu 5 52; 53; 56; 57
Đầu 6 60; 62; 63 67; 69
Đầu 7 71 76
Đầu 8 83; 88(2); 89 82; 85
Đầu 9 91; 95; 99 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 23/03/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
65
10
Giải bảy
820
476
Giải sáu
8483
8207
3694
4111
6492
8799
Giải năm
1252
2430
Giải tư
74104
66071
42308
26609
30795
17823
72716
54766
22887
66678
49913
06497
69172
17299
Giải ba
63635
54929
13611
96856
Giải nhì
43197
91200
Giải nhất
68502
43681
Đặc biệt
63102
83096
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02(2); 04; 07; 08; 09 00
Đầu 1 16 10; 11(2); 13
Đầu 2 20; 23; 29
Đầu 3 35 30
Đầu 4
Đầu 5 52 56
Đầu 6 65 66
Đầu 7 71 72; 76; 78
Đầu 8 83 81; 87
Đầu 9 94; 95; 97 92; 96; 97; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 16/03/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
50
01
Giải bảy
876
539
Giải sáu
4045
0034
2560
2468
6744
0571
Giải năm
9205
3570
Giải tư
99203
17571
76398
42628
52514
29651
18370
50152
54777
96997
55016
27755
86008
46179
Giải ba
09243
44394
39012
58684
Giải nhì
10071
16610
Giải nhất
18570
53718
Đặc biệt
65296
26804
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 05 01; 04; 08
Đầu 1 14 10; 12; 16; 18
Đầu 2 28
Đầu 3 34 39
Đầu 4 43; 45 44
Đầu 5 50; 51 52; 55
Đầu 6 60 68
Đầu 7 70(2); 71(2); 76 70; 71; 77; 79
Đầu 8 84
Đầu 9 94; 96; 98 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 09/03/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên
Giải tám
95
Giải bảy
863
Giải sáu
8070
9659
9911
Giải năm
2975
Giải tư
45647
69471
07546
58932
34140
95249
70910
Giải ba
57661
41330
Giải nhì
56428
Giải nhất
94921
Đặc biệt
68654
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên
Đầu 0
Đầu 1 10; 11
Đầu 2 21; 28
Đầu 3 30; 32
Đầu 4 40; 46; 47; 49
Đầu 5 54; 59
Đầu 6 61; 63
Đầu 7 70; 71; 75
Đầu 8
Đầu 9 95