Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 12/10/2009

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giải tám
14
Giải bảy
601
Giải sáu
1108
9066
8871
Giải năm
4482
Giải tư
13898
74086
65059
48017
77395
04003
30918
Giải ba
43645
31284
Giải nhì
21165
Giải nhất
47720
Đặc biệt
78854
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 03; 08
Đầu 1 14; 17; 18
Đầu 2 20
Đầu 3
Đầu 4 45
Đầu 5 54; 59
Đầu 6 65; 66
Đầu 7 71
Đầu 8 82; 84; 86
Đầu 9 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 05/10/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
10
71
Giải bảy
809
948
Giải sáu
7033
1637
9835
6187
7008
9531
Giải năm
6767
9319
Giải tư
61436
69464
21824
38063
97554
42800
14621
94429
09638
90220
50953
90609
76588
56619
Giải ba
60687
11912
16373
85249
Giải nhì
73739
47973
Giải nhất
65848
86820
Đặc biệt
28546
62244
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 09 08; 09
Đầu 1 10; 12 19(2)
Đầu 2 21; 24 20(2); 29
Đầu 3 3 ; 35; 36; 39 31; 38
Đầu 4 46; 48 44; 48; 49
Đầu 5 54 53
Đầu 6 63; 64; 67
Đầu 7 7 71; 73(2)
Đầu 8 87 87; 88
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 28/09/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
91
75
Giải bảy
685
216
Giải sáu
2454
1588
0262
9754
3534
2418
Giải năm
0975
2801
Giải tư
98638
66890
10372
72363
90758
73720
16480
70771
12790
65532
30570
26224
59183
32538
Giải ba
17143
96989
87585
71701
Giải nhì
24548
76841
Giải nhất
72518
18316
Đặc biệt
80303
71378
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03 01(2)
Đầu 1 18 16(2); 18
Đầu 2 20 24
Đầu 3 38 32; 34; 38
Đầu 4 43; 48 41
Đầu 5 54; 58 54
Đầu 6 62; 63
Đầu 7 72; 75 70; 71; 75; 78
Đầu 8 80; 85; 88; 89 83; 85
Đầu 9 90; 91 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 21/09/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
30
60
Giải bảy
110
958
Giải sáu
0933
9580
3016
6572
9284
1541
Giải năm
8823
9636
Giải tư
01451
86814
04637
97458
16271
27117
30235
33282
55314
73873
25653
60765
84203
99470
Giải ba
95844
67633
75023
36133
Giải nhì
08323
71941
Giải nhất
98613
31366
Đặc biệt
18262
24898
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03
Đầu 1 10; 13; 14; 16; 17 14
Đầu 2 23(2) 23
Đầu 3 30; 33(2); 35; 37 33; 36
Đầu 4 44 41(2)
Đầu 5 51; 58 53; 58
Đầu 6 62 60; 65; 66
Đầu 7 71 70; 72; 73
Đầu 8 80 82; 84
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 14/09/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
39
09
Giải bảy
567
351
Giải sáu
1407
4291
5202
4102
8358
4220
Giải năm
1726
8579
Giải tư
45351
44137
42992
18478
24127
02519
88660
76055
87323
62586
35990
25402
37771
56665
Giải ba
85080
13035
12147
47711
Giải nhì
56896
93229
Giải nhất
77860
70786
Đặc biệt
49357
45963
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 07 02(2); 09
Đầu 1 19 11
Đầu 2 26; 27 20; 23; 29
Đầu 3 35; 37; 39
Đầu 4 47
Đầu 5 51; 57 51; 55; 58
Đầu 6 60(2); 67 63; 65
Đầu 7 78 71; 79
Đầu 8 80 86(2)
Đầu 9 91; 92; 96 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 07/09/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên
Giải tám
78
Giải bảy
357
Giải sáu
3719
4439
3182
Giải năm
6888
Giải tư
85177
17394
79283
10836
49033
77771
28244
Giải ba
97373
16761
Giải nhì
78593
Giải nhất
28437
Đặc biệt
58787
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên
Đầu 0
Đầu 1 19
Đầu 2
Đầu 3 33; 36; 37; 39
Đầu 4 44
Đầu 5 57
Đầu 6 61
Đầu 7 71; 73; 77; 78
Đầu 8 82; 83; 87; 88
Đầu 9 93; 94