Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/07/2009

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giải tám
89
Giải bảy
572
Giải sáu
3372
7031
9137
Giải năm
2046
Giải tư
98408
24769
70149
39120
33709
62856
84589
Giải ba
74619
52897
Giải nhì
68190
Giải nhất
80898
Đặc biệt
04215
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu 0 08; 09
Đầu 1 15; 19
Đầu 2 20
Đầu 3 31; 37
Đầu 4 46; 49
Đầu 5 56
Đầu 6 69
Đầu 7 72(2)
Đầu 8 89(2)
Đầu 9 90; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/07/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
63
40
Giải bảy
793
059
Giải sáu
7090
6075
1095
7054
6866
2465
Giải năm
5681
2188
Giải tư
32762
53646
59698
57180
19579
69844
81796
36057
63049
61732
07895
47793
05642
51753
Giải ba
06860
60531
20644
18373
Giải nhì
28438
54903
Giải nhất
18709
80328
Đặc biệt
52837
03567
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 03
Đầu 1
Đầu 2 28
Đầu 3 31; 37; 38 32
Đầu 4 44; 46 40; 42; 44; 49
Đầu 5 53; 54; 57; 59
Đầu 6 60; 62; 63 65; 66; 67
Đầu 7 75; 79 73
Đầu 8 80; 81 88
Đầu 9 90; 93; 95; 96; 98 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 29/06/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
07
11
Giải bảy
575
673
Giải sáu
8052
4324
3726
6630
8621
0298
Giải năm
4978
8168
Giải tư
91419
60795
94816
17188
25023
56443
65987
18219
74847
50513
44388
10986
79421
52654
Giải ba
90462
30732
66882
25370
Giải nhì
42420
71943
Giải nhất
25844
55569
Đặc biệt
25221
09012
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07
Đầu 1 16; 19 11; 12; 13; 19
Đầu 2 20; 21; 23; 24; 26 21(2)
Đầu 3 32 30
Đầu 4 43; 44 43; 47
Đầu 5 52 54
Đầu 6 62 68; 69
Đầu 7 75; 78 70; 73
Đầu 8 87; 88 82; 86; 88
Đầu 9 95 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 22/06/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
72
29
Giải bảy
534
026
Giải sáu
3271
1457
7401
6584
5494
6378
Giải năm
4154
1884
Giải tư
73260
89599
58044
07434
50066
81060
12060
10168
54933
77969
02100
61120
36439
30246
Giải ba
85005
72914
86745
79147
Giải nhì
09820
91125
Giải nhất
88684
10840
Đặc biệt
75168
35327
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 05 00
Đầu 1 14
Đầu 2 20 20; 25; 26; 27; 29
Đầu 3 34(2) 33; 39
Đầu 4 44 40; 45; 46; 47
Đầu 5 54; 57
Đầu 6 60(3); 66; 68 68; 69
Đầu 7 71; 72 78
Đầu 8 84 84(2)
Đầu 9 99 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 15/06/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
63
01
Giải bảy
211
698
Giải sáu
5058
6408
6689
4703
3611
3969
Giải năm
3998
7503
Giải tư
05419
08266
09862
73149
10553
27317
29112
50292
70994
53049
15349
79177
32931
46797
Giải ba
81218
20541
84723
72402
Giải nhì
32858
07682
Giải nhất
43824
10487
Đặc biệt
36204
33197
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 08 01; 02; 03(2)
Đầu 1 11; 12; 17; 18; 19 11
Đầu 2 24 23
Đầu 3 31
Đầu 4 41; 49 49(2)
Đầu 5 53; 58(2)
Đầu 6 62; 63; 66 69
Đầu 7 77
Đầu 8 89 82; 87
Đầu 9 98 92; 94; 97(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 08/06/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên
Giải tám
47
Giải bảy
146
Giải sáu
8688
0945
5324
Giải năm
1438
Giải tư
17656
99602
78812
81699
08164
07041
27824
Giải ba
87610
85064
Giải nhì
10669
Giải nhất
63412
Đặc biệt
09736
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên
Đầu 0 02
Đầu 1 10; 12(2)
Đầu 2 24(2)
Đầu 3 36; 38
Đầu 4 41; 45; 46; 47
Đầu 5 56
Đầu 6 64(2); 69
Đầu 7
Đầu 8 88
Đầu 9 99