Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 11/01/2010

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giải tám
05
Giải bảy
616
Giải sáu
9185
1575
0280
Giải năm
4705
Giải tư
62540
85603
49263
13782
71895
41420
61210
Giải ba
84213
55933
Giải nhì
98605
Giải nhất
74444
Đặc biệt
24447
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 05(3)
Đầu 1 10; 13; 16
Đầu 2 20
Đầu 3 33
Đầu 4 40; 44; 47
Đầu 5
Đầu 6 63
Đầu 7 75
Đầu 8 80; 82; 85
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 04/01/2010

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
14
44
Giải bảy
604
440
Giải sáu
4741
6924
5321
7830
7041
0195
Giải năm
5732
7352
Giải tư
81235
28759
45957
05798
66327
06512
01635
79832
17571
95086
98665
65431
14704
19806
Giải ba
00869
78166
24537
95052
Giải nhì
38708
60098
Giải nhất
47799
27240
Đặc biệt
06278
90064
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 08 04; 06
Đầu 1 12; 14
Đầu 2 21; 24; 27
Đầu 3 32; 35(2) 30; 31; 32; 37
Đầu 4 41 40(2); 41; 44
Đầu 5 57; 59 52(2)
Đầu 6 66; 69 64; 65
Đầu 7 78 71
Đầu 8 86
Đầu 9 98; 99 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 28/12/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
88
77
Giải bảy
909
722
Giải sáu
1530
2687
3001
4116
3992
8759
Giải năm
0171
2774
Giải tư
20212
11545
92178
34020
43852
04180
74772
40361
78120
49068
47710
68306
74936
11063
Giải ba
43300
94397
81911
59463
Giải nhì
51218
42427
Giải nhất
15408
24275
Đặc biệt
44587
16614
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 01; 08; 09 06
Đầu 1 12; 18 10; 11; 14; 16
Đầu 2 20 20; 22; 27
Đầu 3 30 36
Đầu 4 45
Đầu 5 52 59
Đầu 6 61; 63(2); 68
Đầu 7 71; 72; 78 74; 75; 77
Đầu 8 80; 87(2); 88
Đầu 9 97 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 21/12/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
69
54
Giải bảy
463
645
Giải sáu
3722
1216
1663
6902
0183
8777
Giải năm
3768
7194
Giải tư
11267
96240
06921
71938
34729
37077
17454
13670
93643
17231
42594
10016
47774
41754
Giải ba
38662
54623
51590
34380
Giải nhì
73981
91729
Giải nhất
98403
61750
Đặc biệt
60429
96700
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03 00; 02
Đầu 1 16 16
Đầu 2 21; 22; 23; 29(2) 29
Đầu 3 38 31
Đầu 4 40 43; 45
Đầu 5 54 50; 54(2)
Đầu 6 62; 63(2); 67; 68; 69
Đầu 7 77 70; 74; 77
Đầu 8 81 80; 83
Đầu 9 90; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 14/12/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
47
90
Giải bảy
775
365
Giải sáu
5474
7600
6724
0345
8028
4551
Giải năm
6041
2932
Giải tư
68143
16182
50770
64963
45081
63402
40171
40065
26291
69813
87243
59069
37529
44727
Giải ba
87171
41616
88514
15222
Giải nhì
86225
22318
Giải nhất
97410
54345
Đặc biệt
16877
90334
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 02
Đầu 1 10; 16 13; 14; 18
Đầu 2 24; 25 22; 27; 28; 29
Đầu 3 32; 34
Đầu 4 41; 43; 47 43; 45(2)
Đầu 5 51
Đầu 6 63 65(2); 69
Đầu 7 70; 71(2); 74; 75; 77
Đầu 8 81; 82
Đầu 9 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 07/12/2009

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên
Giải tám
22
Giải bảy
848
Giải sáu
3336
3013
4849
Giải năm
5227
Giải tư
03319
64903
42881
05737
74097
35303
06678
Giải ba
10830
70038
Giải nhì
82053
Giải nhất
54172
Đặc biệt
03147
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên
Đầu 0 03(2)
Đầu 1 13; 19
Đầu 2 22; 27
Đầu 3 30; 36; 37; 38
Đầu 4 47; 48; 49
Đầu 5 53
Đầu 6
Đầu 7 72; 78
Đầu 8 81
Đầu 9 97