Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 24/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
17
46
88
Giải bảy
412
935
758
Giải sáu
1067
1209
7946
9719
5533
8982
0440
4475
2413
Giải năm
7590
1136
4220
Giải tư
40773
03367
65013
24305
07420
12652
99364
52668
50895
28546
98872
27267
80934
39122
98381
65918
34831
79804
81925
17905
46113
Giải ba
49657
96947
73145
58035
27142
93838
Giải nhì
31388
75688
42340
Giải nhất
60878
60121
20152
Đặc biệt
657422
672394
758265
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 09 04; 05
Đầu 1 12; 13; 17 19 13(2); 18
Đầu 2 20; 22 21; 22 20; 25
Đầu 3 33; 34; 35(2); 36 31; 38
Đầu 4 46; 47 45; 46(2) 40(2); 42
Đầu 5 52; 57 52; 58
Đầu 6 64; 67(2) 67; 68 65
Đầu 7 73; 78 72 75
Đầu 8 88 82; 88 81; 88
Đầu 9 90 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 17/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
88
12
81
Giải bảy
969
715
046
Giải sáu
4207
9877
7330
5552
7599
7561
5717
0601
3533
Giải năm
8554
9986
4261
Giải tư
97373
63319
97334
00392
94048
44441
15047
42682
71825
90676
41816
92907
04064
92746
61804
13593
22981
92617
69655
74344
71732
Giải ba
11409
20720
68072
76968
11610
66234
Giải nhì
60545
09251
02119
Giải nhất
58481
11332
97873
Đặc biệt
646624
095667
172742
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07; 09 07 01; 04
Đầu 1 19 12; 15; 16 10; 17(2); 19
Đầu 2 20; 24 25
Đầu 3 30; 34 32 32; 33; 34
Đầu 4 41; 45; 47; 48 46 42; 44; 46
Đầu 5 54 51; 52 55
Đầu 6 69 61; 64; 67; 68 61
Đầu 7 73; 77 72; 76 73
Đầu 8 81; 88 82; 86 81(2)
Đầu 9 92 99 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 10/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
43
85
35
Giải bảy
482
306
228
Giải sáu
9077
7659
2237
2162
3353
5741
4177
2476
5331
Giải năm
2944
7208
1612
Giải tư
16735
88803
69943
39601
60449
51123
07854
47217
08773
53235
84021
29698
14190
20447
68358
83659
71637
85186
90530
67682
38937
Giải ba
13632
85846
50570
52390
20784
53942
Giải nhì
20355
82125
32345
Giải nhất
84746
30530
42905
Đặc biệt
845617
513859
601279
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03 06; 08 05
Đầu 1 17 17 12
Đầu 2 23 21; 25 28
Đầu 3 32; 35; 37 30; 35 30; 31; 35; 37(2)
Đầu 4 43(2); 44; 46(2); 49 41; 47 42; 45
Đầu 5 54; 55; 59 53; 59 58; 59
Đầu 6 62
Đầu 7 77 70; 73 76; 77; 79
Đầu 8 82 85 82; 84; 86
Đầu 9 90(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 03/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
18
84
30
Giải bảy
035
940
900
Giải sáu
5761
1363
0284
4941
6347
9737
8071
8719
4860
Giải năm
4210
0381
0817
Giải tư
27251
79720
85742
11368
05859
65364
97542
48046
88633
43637
71868
88261
07032
71532
46166
33657
48827
51271
95029
41997
58610
Giải ba
48345
53925
35261
98861
18523
22046
Giải nhì
96241
46557
82951
Giải nhất
74131
22375
94850
Đặc biệt
203333
613146
730554
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00
Đầu 1 10; 18 10; 17; 19
Đầu 2 20; 25 23; 27; 29
Đầu 3 31; 33; 35 32(2); 33; 37(2) 30
Đầu 4 41; 42(2); 45 40; 41; 46(2); 47 46
Đầu 5 51; 59 57 50; 51; 54; 57
Đầu 6 61; 63; 64; 68 61(3); 68 60; 66
Đầu 7 75 71(2)
Đầu 8 84 81; 84
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 26/04/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
22
98
67
Giải bảy
288
094
517
Giải sáu
5050
6914
6321
4585
3777
3974
0357
1690
2308
Giải năm
1728
0155
6103
Giải tư
64033
68751
27180
17627
18656
01098
45779
38339
37498
72796
14205
87417
35422
31127
05736
98702
65952
69395
25876
83362
52261
Giải ba
51509
24906
71046
74323
23287
49430
Giải nhì
04267
08733
40302
Giải nhất
68293
80952
05039
Đặc biệt
659813
353445
941451
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 09 05 02(2); 03; 08
Đầu 1 13; 14 17 17
Đầu 2 21; 22; 27; 28 22; 23; 27
Đầu 3 33 33; 39 30; 36; 39
Đầu 4 45; 46
Đầu 5 50; 51; 56 52; 55 51; 52; 57
Đầu 6 67 61; 62; 67
Đầu 7 79 74; 77 76
Đầu 8 80; 88 85 87
Đầu 9 93; 98 94; 96; 98(2) 90; 95