Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/05/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
14
17
29
Giải bảy
528
155
883
Giải sáu
0152
4069
9025
7686
3902
8181
6902
3679
3230
Giải năm
4678
3120
3923
Giải tư
57250
84704
96173
19026
46058
77832
87672
69067
65307
22244
19333
26373
59185
89126
40581
03779
50407
23331
78601
67477
21020
Giải ba
02709
66567
00295
13613
63373
48819
Giải nhì
94126
18603
38226
Giải nhất
58567
75971
90123
Đặc biệt
287715
174772
791109
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 09 02; 03; 07 01; 02; 07; 09
Đầu 1 14; 15 13; 17 19
Đầu 2 25; 26(2); 28 20; 26 20; 23(2); 26; 29
Đầu 3 32 33 30; 31
Đầu 4 44
Đầu 5 50; 52; 58 55
Đầu 6 67(2); 69 67
Đầu 7 72; 73; 78 71; 72; 73 73; 77; 79(2)
Đầu 8 81; 85; 86 81; 83
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/05/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
88
50
35
Giải bảy
032
871
179
Giải sáu
9345
6017
7566
1966
5755
3679
0591
8410
3648
Giải năm
1822
0327
8069
Giải tư
44062
08251
05508
34608
55913
63768
41719
67864
15799
49115
83541
67255
00570
39932
55161
51679
96188
85786
74203
38484
92061
Giải ba
44219
81345
77492
30141
32111
58865
Giải nhì
45535
33884
38478
Giải nhất
02962
17552
35568
Đặc biệt
949450
123631
221774
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08(2) 03
Đầu 1 13; 17; 19(2) 15 10; 11
Đầu 2 22 27
Đầu 3 32; 35 31; 32 35
Đầu 4 45(2) 41(2) 48
Đầu 5 50; 51 50; 52; 55(2)
Đầu 6 62(2); 66; 68 64; 66 61(2); 65; 68; 69
Đầu 7 70; 71; 79 74; 78; 79(2)
Đầu 8 88 84 84; 86; 88
Đầu 9 92; 99 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/05/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
46
54
65
Giải bảy
061
942
129
Giải sáu
0709
6824
6182
3387
8097
9901
3325
7139
2125
Giải năm
5760
8660
9723
Giải tư
03438
59128
89232
59501
87756
94667
05003
40397
00272
80605
66251
55289
95365
17238
29773
10230
66154
33759
94845
89673
94569
Giải ba
89378
72782
81890
27519
75224
28988
Giải nhì
23895
26977
09896
Giải nhất
83809
85124
66019
Đặc biệt
890212
844730
508025
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03; 09(2) 01; 05
Đầu 1 12 19 19
Đầu 2 24; 28 24 23; 24; 25(3); 29
Đầu 3 32; 38 30; 38 30; 39
Đầu 4 46 42 45
Đầu 5 56 51; 54 54; 59
Đầu 6 60; 61; 67 60; 65 65; 69
Đầu 7 78 72; 77 73(2)
Đầu 8 82(2) 87; 89 88
Đầu 9 95 90; 97(2) 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/05/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
30
62
77
Giải bảy
965
723
932
Giải sáu
7877
8337
8630
0331
6379
1519
6654
2441
8913
Giải năm
0034
6206
8897
Giải tư
34864
80868
77822
95853
13819
89815
03381
27506
30207
77469
26951
32570
89538
16759
98073
20990
99812
54519
37376
08276
72281
Giải ba
02319
67343
67182
53262
95474
85725
Giải nhì
97847
02191
89709
Giải nhất
62167
45787
10935
Đặc biệt
401910
938961
940577
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06(2); 07 09
Đầu 1 10; 15; 19(2) 19 12; 13; 19
Đầu 2 22 23 25
Đầu 3 30(2); 34; 37 31; 38 32; 35
Đầu 4 43; 47 41
Đầu 5 53 51; 59 54
Đầu 6 64; 65; 67; 68 61; 62(2); 69
Đầu 7 77 70; 79 73; 74; 76(2); 77(2)
Đầu 8 81 82; 87 81
Đầu 9 91 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 25/04/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
20
79
80
Giải bảy
835
784
715
Giải sáu
3595
4342
2574
6327
1922
6993
1890
2118
5252
Giải năm
1085
2753
0030
Giải tư
05986
64284
08925
88591
95527
10915
95500
14174
77819
16866
39183
92084
83536
37675
79423
47116
56485
68174
90123
96440
03213
Giải ba
56484
79430
68042
96342
17701
78247
Giải nhì
73470
76872
51164
Giải nhất
95349
90667
89118
Đặc biệt
137538
250809
331815
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 09 01
Đầu 1 15 19 13; 15(2); 16; 18(2)
Đầu 2 20; 25; 27 22; 27 23(2)
Đầu 3 30; 35; 38 36 30
Đầu 4 42; 49 42(2) 40; 47
Đầu 5 53 52
Đầu 6 66; 67 64
Đầu 7 70; 74 72; 74; 75; 79 74
Đầu 8 84(2); 85; 86 83; 84(2) 80; 85
Đầu 9 91; 95 93 90