Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/09/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
88
73
42
Giải bảy
595
354
491
Giải sáu
1899
8961
5778
7897
8567
6845
2966
7490
7719
Giải năm
5703
6586
6913
Giải tư
35417
77164
77378
20817
06159
92247
18230
86460
97047
62619
76414
75151
36722
53765
36666
47706
45736
18941
35738
24347
90121
Giải ba
20175
86522
82171
46117
66695
22326
Giải nhì
60780
32055
62929
Giải nhất
90648
03207
30572
Đặc biệt
952133
716591
130781
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03 07 06
Đầu 1 17(2) 14; 17; 19 13; 19
Đầu 2 22 22 21; 26; 29
Đầu 3 30; 33 36; 38
Đầu 4 47; 48 45; 47 41; 42; 47
Đầu 5 59 51; 54; 55
Đầu 6 61; 64 60; 65; 67 66(2)
Đầu 7 75; 78(2) 71; 73 72
Đầu 8 80; 88 86 81
Đầu 9 95; 99 91; 97 90; 91; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/09/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
12
62
03
Giải bảy
326
628
460
Giải sáu
8758
9931
7943
6179
7915
0862
5831
0165
8594
Giải năm
2460
0150
8266
Giải tư
35346
30598
63647
62198
70771
65349
25392
86848
16501
69060
39784
35678
49215
11065
45562
53244
33640
65817
94731
38600
53051
Giải ba
35038
23862
29500
82593
75061
95026
Giải nhì
01017
35883
30120
Giải nhất
71726
90716
32911
Đặc biệt
208779
396099
415999
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 01 00; 03
Đầu 1 12; 17 15(2); 16 11; 17
Đầu 2 26(2) 28 20; 26
Đầu 3 31; 38 31(2)
Đầu 4 43; 46; 47; 49 48 40; 44
Đầu 5 58 50 51
Đầu 6 60; 62 60; 62(2); 65 60; 61; 62; 65; 66
Đầu 7 71; 79 78; 79
Đầu 8 83; 84
Đầu 9 92; 98(2) 93; 99 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 29/08/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
77
20
93
Giải bảy
841
942
955
Giải sáu
8990
8167
2718
8185
0118
4376
8819
6081
0616
Giải năm
8902
8995
4396
Giải tư
53826
12120
14895
02461
46780
65615
93904
13695
33802
83998
21172
00504
45501
28638
54059
89450
37149
88839
34315
58084
42720
Giải ba
40228
02712
78249
89894
05872
69089
Giải nhì
02811
18770
71147
Giải nhất
93264
88124
91840
Đặc biệt
866685
237596
295067
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 04 01; 02; 04
Đầu 1 11; 12; 15; 18 18 15; 16; 19
Đầu 2 20; 26; 28 20; 24 20
Đầu 3 38 39
Đầu 4 41 42; 49 40; 47; 49
Đầu 5 50; 55; 59
Đầu 6 61; 64; 67 67
Đầu 7 77 70; 72; 76 72
Đầu 8 80; 85 85 81; 84; 89
Đầu 9 90; 95 94; 95(2); 96; 98 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 22/08/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
11
64
65
Giải bảy
606
547
490
Giải sáu
8150
2086
1986
7394
3949
0926
4263
0611
2610
Giải năm
0038
6759
3787
Giải tư
51793
19971
99405
79634
31510
03341
85568
98732
42399
52380
36666
97376
41992
18249
08880
25085
89959
66640
95935
28638
31025
Giải ba
63690
82297
76708
77721
87141
52366
Giải nhì
74096
95661
66144
Giải nhất
40601
78115
51636
Đặc biệt
685486
904880
034612
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 05; 06 08
Đầu 1 10; 11 15 10; 11; 12
Đầu 2 21; 26 25
Đầu 3 34; 38 32 35; 36; 38
Đầu 4 41 47; 49(2) 40; 41; 44
Đầu 5 50 59 59
Đầu 6 68 61; 64; 66 63; 65; 66
Đầu 7 71 76
Đầu 8 86(3) 80(2) 80; 85; 87
Đầu 9 90; 93; 96; 97 92; 94; 99 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/08/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
71
60
30
Giải bảy
895
001
641
Giải sáu
2257
7744
3501
2734
8498
0739
1027
8435
7019
Giải năm
3948
5683
6395
Giải tư
70320
03809
85258
25357
46238
55375
09410
02525
49408
62163
48880
04178
96518
81242
63974
69414
59059
78520
05691
95322
50175
Giải ba
16430
96472
95014
87670
41943
78581
Giải nhì
68243
11441
77149
Giải nhất
10793
97351
80045
Đặc biệt
504382
464659
799416
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 09 01; 08
Đầu 1 10 14; 18 14; 16; 19
Đầu 2 20 25 20; 22; 27
Đầu 3 30; 38 34; 39 30; 35
Đầu 4 43; 44; 48 41; 42 41; 43; 45; 49
Đầu 5 57(2); 58 51; 59 59
Đầu 6 60; 63
Đầu 7 71; 72; 75 70; 78 74; 75
Đầu 8 82 80; 83 81
Đầu 9 93; 95 98 91; 95