Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 21/11/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
11
84
88
Giải bảy
969
436
697
Giải sáu
6027
5102
4979
4860
8671
4141
5321
5096
2565
Giải năm
7008
3276
5651
Giải tư
38949
58147
02068
30744
30100
17669
76611
53359
96596
30550
67600
57033
32796
83334
43213
86973
30144
00649
61771
91812
05077
Giải ba
14635
73175
25269
23289
34332
27647
Giải nhì
22046
79086
40403
Giải nhất
50472
23834
84850
Đặc biệt
423280
980415
430830
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 02; 08 00 03
Đầu 1 11(2) 15 12; 13
Đầu 2 27 21
Đầu 3 35 33; 34(2); 36 30; 32
Đầu 4 44; 46; 47; 49 41 44; 47; 49
Đầu 5 50; 59 50; 51
Đầu 6 68; 69(2) 60; 69 65
Đầu 7 72; 75; 79 71; 76 71; 73; 77
Đầu 8 80 84; 86; 89 88
Đầu 9 96(2) 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 14/11/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
69
29
31
Giải bảy
721
475
986
Giải sáu
0873
1395
5876
6529
9144
0987
9586
0927
3753
Giải năm
0355
7418
2396
Giải tư
96029
05348
43572
71979
50759
68033
18864
24283
26961
08465
64120
65978
27166
32892
86712
51050
64466
34056
81228
61777
86920
Giải ba
89737
15154
82052
91434
12904
07060
Giải nhì
75680
91845
26070
Giải nhất
50865
80483
38925
Đặc biệt
639875
999966
647494
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04
Đầu 1 18 12
Đầu 2 21; 29 20; 29(2) 20; 25; 27; 28
Đầu 3 33; 37 34 31
Đầu 4 48 44; 45
Đầu 5 54; 55; 59 52 50; 53; 56
Đầu 6 64; 65; 69 61; 65; 66(2) 60; 66
Đầu 7 72; 73; 75; 76; 79 75; 78 70; 77
Đầu 8 80 83(2); 87 86(2)
Đầu 9 95 92 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 07/11/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
07
46
52
Giải bảy
139
907
506
Giải sáu
8454
0865
7531
4445
4421
0512
3313
4503
9866
Giải năm
4759
1071
6112
Giải tư
00109
50304
34299
07502
46181
89669
07736
54304
35984
92487
66204
50108
65530
61218
05701
27444
90377
96367
06285
46927
70940
Giải ba
97331
43027
33494
53251
88336
86401
Giải nhì
33366
35661
74255
Giải nhất
33581
85882
05537
Đặc biệt
811255
298660
680980
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 04; 07; 09 04(2); 07; 08 01(2); 03; 06
Đầu 1 12; 18 12; 13
Đầu 2 27 21 27
Đầu 3 31(2); 36; 39 30 36; 37
Đầu 4 45; 46 40; 44
Đầu 5 54; 55; 59 51 52; 55
Đầu 6 65; 66; 69 60; 61 66; 67
Đầu 7 71 77
Đầu 8 81(2) 82; 84; 87 80; 85
Đầu 9 99 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 31/10/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
37
18
11
Giải bảy
240
047
064
Giải sáu
3907
8388
3571
9696
9917
2040
4614
4099
8287
Giải năm
3342
1139
5224
Giải tư
23338
82409
20296
97785
30666
21344
84162
96231
68895
92581
30364
71531
42375
86740
62063
84163
42156
00506
69731
74531
26983
Giải ba
81739
94724
04991
89999
17057
92166
Giải nhì
88810
22148
58834
Giải nhất
54375
41179
66349
Đặc biệt
563026
831049
369746
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07; 09 06
Đầu 1 10 17; 18 11; 14
Đầu 2 24; 26 24
Đầu 3 37; 38; 39 31(2); 39 31(2); 34
Đầu 4 40; 42; 44 40(2); 47; 48; 49 46; 49
Đầu 5 56; 57
Đầu 6 62; 66 64 63(2); 64; 66
Đầu 7 71; 75 75; 79
Đầu 8 85; 88 81 83; 87
Đầu 9 96 91; 95; 96; 99 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 24/10/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
61
74
34
Giải bảy
744
920
762
Giải sáu
4347
4573
9457
8135
3726
5857
6414
5682
2602
Giải năm
1285
4437
1549
Giải tư
72145
79876
99288
63225
62350
22113
86920
26225
09445
06986
32564
10198
87816
33580
79806
95282
92091
79388
70622
26172
48050
Giải ba
21074
20609
57580
36387
61694
28605
Giải nhì
71003
79838
00877
Giải nhất
97604
17630
53625
Đặc biệt
992185
806522
995436
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04; 09 02; 05; 06
Đầu 1 13 16 14
Đầu 2 20; 25 20; 22; 25; 26 22; 25
Đầu 3 30; 35; 37; 38 34; 36
Đầu 4 44; 45; 47 45 49
Đầu 5 50; 57 57 50
Đầu 6 61 64 62
Đầu 7 73; 74; 76 74 72; 77
Đầu 8 85(2); 88 80(2); 86; 87 82(2); 88
Đầu 9 98 91; 94