Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
60
99
86
Giải bảy
062
794
959
Giải sáu
6055
9046
9389
9340
4336
9787
8464
6144
3569
Giải năm
9549
7985
3240
Giải tư
40043
93198
98671
56373
40865
95699
26405
56197
17461
85884
59403
54745
77879
35285
53119
28554
97283
04181
60220
61124
90212
Giải ba
63857
35351
63907
79370
58087
37495
Giải nhì
67076
38296
06877
Giải nhất
30598
90933
69906
Đặc biệt
354745
385960
571293
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 03; 07 06
Đầu 1 12; 19
Đầu 2 20; 24
Đầu 3 33; 36
Đầu 4 43; 45; 46; 49 40; 45 40; 44
Đầu 5 51; 55; 57 54; 59
Đầu 6 60; 62; 65 60; 61 64; 69
Đầu 7 71; 73; 76 70; 79 77
Đầu 8 89 84; 85(2); 87 81; 83; 86; 87
Đầu 9 98(2); 99 94; 96; 97; 99 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
19
44
79
Giải bảy
219
338
232
Giải sáu
7020
1901
9685
5426
3748
4040
1617
7348
2261
Giải năm
1156
0984
7029
Giải tư
89384
23685
56423
14987
76203
90165
09888
73016
82007
02924
83864
03316
20059
32915
22019
71147
90258
82700
15402
54450
36772
Giải ba
24268
57264
61623
34038
62691
53339
Giải nhì
32348
89898
46929
Giải nhất
47827
17044
10360
Đặc biệt
296527
163728
581619
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03 07 00; 02
Đầu 1 19(2) 15; 16(2) 17; 19(2)
Đầu 2 20; 23; 27(2) 23; 24; 26; 28 29(2)
Đầu 3 38(2) 32; 39
Đầu 4 48 40; 44(2); 48 47; 48
Đầu 5 56 59 50; 58
Đầu 6 64; 65; 68 64 60; 61
Đầu 7 72; 79
Đầu 8 84; 85(2); 87; 88 84
Đầu 9 98 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
73
46
04
Giải bảy
319
929
817
Giải sáu
3712
1122
4236
6078
6337
1122
5880
6773
9166
Giải năm
5755
0108
6478
Giải tư
89018
42680
18520
16712
68518
22833
66796
65001
88671
34995
32547
72356
52014
93342
34344
67629
47398
38739
37035
36814
47496
Giải ba
37132
14785
21614
52563
59717
16222
Giải nhì
16175
09453
42492
Giải nhất
34504
47115
99486
Đặc biệt
592806
646758
800850
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 06 01; 08 04
Đầu 1 12(2); 18(2); 19 14(2); 15 14; 17(2)
Đầu 2 20; 22 22; 29 22; 29
Đầu 3 32; 33; 36 37 35; 39
Đầu 4 42; 46; 47 44
Đầu 5 55 53; 56; 58 50
Đầu 6 63 66
Đầu 7 73; 75 71; 78 73; 78
Đầu 8 80; 85 80; 86
Đầu 9 96 95 92; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 25/10/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
51
73
35
Giải bảy
190
456
361
Giải sáu
5639
5926
2924
3649
5496
0640
6370
6865
0131
Giải năm
8995
3822
9119
Giải tư
85432
28479
87212
90000
00370
29944
56150
81822
03925
68918
90664
80739
27674
40063
48366
31873
03381
09899
56617
42156
83659
Giải ba
18987
55898
89202
78069
33338
96902
Giải nhì
94017
65985
82792
Giải nhất
63699
98568
96306
Đặc biệt
045673
795291
848959
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 02 02; 06
Đầu 1 12; 17 18 17; 19
Đầu 2 24; 26 22(2); 25
Đầu 3 32; 39 39 31; 35; 38
Đầu 4 44 40; 49
Đầu 5 50; 51 56 56; 59(2)
Đầu 6 63; 64; 68; 69 61; 65; 66
Đầu 7 70; 73; 79 73; 74 70; 73
Đầu 8 87 85 81
Đầu 9 90; 95; 98; 99 91; 96 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 18/10/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
74
09
95
Giải bảy
233
773
595
Giải sáu
6947
5064
1003
5583
1141
7346
5398
8562
0818
Giải năm
0057
0705
1347
Giải tư
46775
44006
23244
80985
20680
21054
13739
79020
10401
38029
25515
90964
46972
60193
90956
74539
95754
46381
26718
49410
94548
Giải ba
75003
18745
68210
62414
09780
19688
Giải nhì
23033
49694
09164
Giải nhất
41739
05853
75726
Đặc biệt
411501
178459
665374
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03(2); 06 01; 05; 09
Đầu 1 10; 14; 15 10; 18(2)
Đầu 2 20; 29 26
Đầu 3 33(2); 39(2) 39
Đầu 4 44; 45; 47 41; 46 47; 48
Đầu 5 54; 57 53; 59 54; 56
Đầu 6 64 64 62; 64
Đầu 7 74; 75 72; 73 74
Đầu 8 80; 85 83 80; 81; 88
Đầu 9 93; 94 95(2); 98