Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 11/07/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
72
25
15
Giải bảy
533
079
317
Giải sáu
2068
5353
0038
6404
5261
0484
3695
0888
3548
Giải năm
3892
5719
2004
Giải tư
70530
88245
41920
39066
35791
89216
15659
94709
83969
48173
68988
09614
74166
90088
61431
04610
10978
41007
95826
79831
41347
Giải ba
31420
92433
98543
43087
37822
63009
Giải nhì
02017
19914
45451
Giải nhất
67055
98302
69092
Đặc biệt
858575
086923
517076
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 04; 09 04; 07; 09
Đầu 1 16; 17 14(2); 19 10; 15; 17
Đầu 2 20(2) 23; 25 22; 26
Đầu 3 30; 33(2); 38 31(2)
Đầu 4 45 43 47; 48
Đầu 5 53; 55; 59 51
Đầu 6 66; 68 61; 66; 69
Đầu 7 72; 75 73; 79 76; 78
Đầu 8 84; 87; 88(2) 88
Đầu 9 91; 92 92; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 04/07/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
84
56
33
Giải bảy
292
754
636
Giải sáu
3560
5021
5561
3611
2088
1803
0858
3893
7159
Giải năm
1221
7491
9680
Giải tư
52841
48016
39115
77033
41066
05785
36394
35012
62410
07343
62647
23332
10749
23379
77043
57880
68351
45229
10566
13550
74231
Giải ba
42576
91086
62956
62396
85761
47849
Giải nhì
16809
85766
24494
Giải nhất
47119
61226
14300
Đặc biệt
513541
656884
288423
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09 03 00
Đầu 1 15; 16; 19 10; 11; 12
Đầu 2 21(2) 26 23; 29
Đầu 3 33 32 31; 33; 36
Đầu 4 41(2) 43; 47; 49 43; 49
Đầu 5 54; 56(2) 50; 51; 58; 59
Đầu 6 60; 61; 66 66 61; 66
Đầu 7 76 79
Đầu 8 84; 85; 86 84; 88 80(2)
Đầu 9 92; 94 91; 96 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 27/06/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
77
28
91
Giải bảy
101
795
079
Giải sáu
9219
2400
7084
8737
7156
1867
7038
8970
8246
Giải năm
4383
3522
2759
Giải tư
70967
19530
29365
58390
66239
36760
89871
49384
98456
99638
59992
95415
16287
23472
50784
42020
58053
85772
11794
69770
08275
Giải ba
95746
00220
71718
40728
03972
67274
Giải nhì
93474
08393
49241
Giải nhất
56525
10575
33521
Đặc biệt
893944
202262
159068
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 01
Đầu 1 19 15; 18
Đầu 2 20; 25 22; 28(2) 20; 21
Đầu 3 30; 39 37; 38 38
Đầu 4 44; 46 41; 46
Đầu 5 56(2) 53; 59
Đầu 6 60; 65; 67 62; 67 68
Đầu 7 71; 74; 77 72; 75 70(2); 72(2); 74; 75; 79
Đầu 8 83; 84 84; 87 84
Đầu 9 90 92; 93; 95 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 20/06/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
46
20
05
Giải bảy
829
680
263
Giải sáu
8227
0175
6161
2191
7691
7864
3338
5676
9686
Giải năm
3549
1303
3111
Giải tư
83282
27486
60713
55407
00657
60103
00007
08260
56548
01362
27933
65230
98584
16956
05008
28312
19910
77179
55129
24153
95176
Giải ba
47563
24756
94814
49836
11953
57946
Giải nhì
97802
35945
91825
Giải nhất
22917
48365
01494
Đặc biệt
264393
245680
752291
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 03; 07(2) 03 05; 08
Đầu 1 13; 17 14 10; 11; 12
Đầu 2 27; 29 20 25; 29
Đầu 3 30; 33; 36 38
Đầu 4 46; 49 45; 48 46
Đầu 5 56; 57 56 53(2)
Đầu 6 61; 63 60; 62; 64; 65 63
Đầu 7 75 76(2); 79
Đầu 8 82; 86 80(2); 84 86
Đầu 9 93 91(2) 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 13/06/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
44
75
30
Giải bảy
892
972
963
Giải sáu
4297
5772
0281
4937
4851
1103
6613
0629
1838
Giải năm
8215
6155
6201
Giải tư
84340
30802
01032
11005
53966
91640
88175
56056
38005
06290
04766
87306
03264
38781
29457
47011
53251
81100
70831
22781
82002
Giải ba
33274
21502
66201
78192
93727
37166
Giải nhì
30232
82844
44824
Giải nhất
88966
12760
51331
Đặc biệt
372570
952742
583195
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02(2); 05 01; 03; 05; 06 00; 01; 02
Đầu 1 15 11; 13
Đầu 2 24; 27; 29
Đầu 3 32(2) 37 30; 31(2); 38
Đầu 4 40(2); 44 42; 44
Đầu 5 51; 55; 56 51; 57
Đầu 6 66(2) 60; 64; 66 63; 66
Đầu 7 70; 72; 74; 75 72; 75
Đầu 8 81 81 81
Đầu 9 92; 97 90; 92 95