Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 13/09/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
51
14
18
Giải bảy
454
151
689
Giải sáu
6455
0406
1118
8812
3288
8878
7740
6637
6922
Giải năm
1082
1837
8774
Giải tư
48603
54250
06809
55222
94927
00378
06383
21451
94910
24164
03315
45387
96995
29006
86097
87833
98021
43322
97953
20316
73490
Giải ba
83575
18005
08621
32604
30501
43058
Giải nhì
29033
78711
26885
Giải nhất
79385
76472
32980
Đặc biệt
466377
345695
832727
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 05; 06; 09 04; 06 01
Đầu 1 18 10; 11; 12; 14; 15 16; 18
Đầu 2 22; 27 21 21; 22(2); 27
Đầu 3 33 37 33; 37
Đầu 4 40
Đầu 5 50; 51; 54; 55 51(2) 53; 58
Đầu 6 64
Đầu 7 75; 77; 78 72; 78 74
Đầu 8 82; 83; 85 87; 88 80; 85; 89
Đầu 9 95(2) 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 06/09/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
45
19
31
Giải bảy
285
567
668
Giải sáu
4560
3407
6039
0214
4873
1204
1700
7998
5814
Giải năm
1325
7984
3095
Giải tư
71481
51626
26566
76122
09684
19294
52632
84391
98692
14003
38093
79320
85031
30011
56144
15931
45032
56636
12766
75341
51915
Giải ba
41229
30273
60317
78812
53840
74706
Giải nhì
08096
87321
86141
Giải nhất
06162
88516
42016
Đặc biệt
781709
463521
997145
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07; 09 03; 04 00; 06
Đầu 1 11; 12; 14; 16; 17; 19 14; 15; 16
Đầu 2 22; 25; 26; 29 20; 21(2)
Đầu 3 32; 39 31 31(2); 32; 36
Đầu 4 45 40; 41(2); 44; 45
Đầu 5
Đầu 6 60; 62; 66 67 66; 68
Đầu 7 73 73
Đầu 8 81; 84; 85 84
Đầu 9 94; 96 91; 92; 93 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 30/08/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
54
46
31
Giải bảy
782
404
839
Giải sáu
7506
3929
9315
6055
7046
7167
5832
6905
4678
Giải năm
2225
5601
7361
Giải tư
29798
43075
30336
90708
14869
50586
55210
79157
23844
12025
73553
10091
53155
26692
05807
65203
47350
57914
90858
72732
04911
Giải ba
78071
15036
47816
07151
45577
70050
Giải nhì
00565
58091
15616
Giải nhất
07185
84518
03598
Đặc biệt
886017
447315
945066
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 08 01; 04 03; 05; 07
Đầu 1 10; 15; 17 15; 16; 18 11; 14; 16
Đầu 2 25; 29 25
Đầu 3 36(2) 31; 32(2); 39
Đầu 4 44; 46(2)
Đầu 5 54 51; 53; 55(2); 57 50(2); 58
Đầu 6 65; 69 67 61; 66
Đầu 7 71; 75 77; 78
Đầu 8 82; 85; 86
Đầu 9 98 91(2); 92 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/08/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
28
31
35
Giải bảy
044
133
738
Giải sáu
1365
4069
1020
9755
5459
1431
9974
6543
3986
Giải năm
1243
5194
2967
Giải tư
30342
46604
28462
04985
87508
41405
54627
10009
65854
13513
41739
77772
01343
80578
97047
61835
73818
94117
21397
15678
00633
Giải ba
02144
39698
10938
36154
26960
35683
Giải nhì
23157
06103
76368
Giải nhất
55908
29168
68683
Đặc biệt
806833
063444
892753
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 05; 08(2) 03; 09
Đầu 1 13 17; 18
Đầu 2 20; 27; 28
Đầu 3 33 31(2); 33; 38; 39 33; 35(2); 38
Đầu 4 42; 43; 44(2) 43; 44 43; 47
Đầu 5 57 54(2); 55; 59 53
Đầu 6 62; 65; 69 68 60; 67; 68
Đầu 7 72; 78 74; 78
Đầu 8 85 83(2); 86
Đầu 9 98 94 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/08/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
80
13
13
Giải bảy
558
724
327
Giải sáu
1711
3543
1980
4211
7680
2577
4608
3395
8382
Giải năm
9527
8860
6146
Giải tư
64491
98560
67312
11994
98451
04550
00863
91799
25557
77601
89837
67291
26459
84022
17652
17458
11985
86746
20251
12164
48115
Giải ba
82863
53562
99051
00457
74316
21685
Giải nhì
23486
65473
28894
Giải nhất
49104
05553
32172
Đặc biệt
270498
246236
849325
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04 01 08
Đầu 1 11; 12 11; 13 13; 15; 16
Đầu 2 27 22; 24 25; 27
Đầu 3 36; 37
Đầu 4 43 46(2)
Đầu 5 50; 51; 58 51; 53; 57(2); 59 51; 52; 58
Đầu 6 60; 62; 63(2) 60 64
Đầu 7 73; 77 72
Đầu 8 80(2); 86 80 82; 85(2)
Đầu 9 91; 94; 98 91; 99 94; 95