Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 14/12/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
43
94
74
Giải bảy
239
598
872
Giải sáu
6412
0943
1825
2298
0500
7880
3495
3222
6648
Giải năm
4688
5647
0804
Giải tư
50661
24242
50205
36890
48160
78739
06940
74589
63199
28752
02267
53509
59571
51252
51278
76025
31741
11921
81450
53101
52798
Giải ba
77059
07175
27218
93355
45592
07276
Giải nhì
53388
33727
24513
Giải nhất
92360
33597
60372
Đặc biệt
510546
478254
750032
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 00; 09 01; 04
Đầu 1 12 18 13
Đầu 2 25 27 21; 22; 25
Đầu 3 39(2) 32
Đầu 4 40; 42; 43(2); 46 47 41; 48
Đầu 5 59 52(2); 54; 55 50
Đầu 6 60(2); 61 67
Đầu 7 75 71 72(2); 74; 76; 78
Đầu 8 88(2) 80; 89
Đầu 9 90 94; 97; 98(2); 99 92; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 07/12/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
37
99
48
Giải bảy
434
035
514
Giải sáu
5104
2278
0546
7405
9618
1730
9867
1351
9805
Giải năm
8975
3750
1441
Giải tư
47360
76537
23984
38801
55545
65427
28736
12309
96980
76662
86501
74953
38471
96418
62429
72214
89743
00681
04640
53966
76529
Giải ba
10559
30050
25300
65980
27283
96047
Giải nhì
72449
32755
83921
Giải nhất
29773
78812
02045
Đặc biệt
581114
987383
505728
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 04 00; 01; 05; 09 05
Đầu 1 14 12; 18(2) 14(2)
Đầu 2 27 21; 28; 29(2)
Đầu 3 34; 36; 37(2) 30; 35
Đầu 4 45; 46; 49 40; 41; 43; 45; 47; 48
Đầu 5 50; 59 50; 53; 55 51
Đầu 6 60 62 66; 67
Đầu 7 73; 75; 78 71
Đầu 8 84 80(2); 83 81; 83
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 30/11/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
66
23
52
Giải bảy
805
323
798
Giải sáu
3753
8809
0891
4021
6021
5851
0359
3151
3712
Giải năm
3375
5376
0555
Giải tư
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
44102
42850
62846
63639
56886
57934
96831
57746
83590
79050
20149
85687
80803
42520
Giải ba
88760
41449
62062
45251
75212
28039
Giải nhì
84007
89550
88274
Giải nhất
75488
80242
41705
Đặc biệt
808960
512663
167307
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 07; 09 02 03; 05; 07
Đầu 1 12(2)
Đầu 2 25 21(2); 23(2) 20
Đầu 3 31; 34; 39 39
Đầu 4 49 42; 46 46; 49
Đầu 5 53; 54 50(2); 51(2) 50; 51; 52; 55; 59
Đầu 6 60(2); 65; 66; 68 62; 63
Đầu 7 75 76 74
Đầu 8 82; 88 86 87
Đầu 9 91(2); 92 90; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/11/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
75
52
19
Giải bảy
648
313
481
Giải sáu
4117
3680
1053
9324
1398
9891
1619
3013
1833
Giải năm
0567
6314
4458
Giải tư
15993
08554
31288
98136
83728
02404
15816
51122
94622
80998
15872
64796
79041
52115
23678
72635
14856
56903
46799
83305
53170
Giải ba
75589
13204
12946
08807
43258
82677
Giải nhì
10698
60722
31832
Giải nhất
26637
82016
97045
Đặc biệt
522633
944525
976769
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04(2) 07 03; 05
Đầu 1 16; 17 13; 14; 15; 16 13; 19(2)
Đầu 2 28 22(3); 24; 25
Đầu 3 33; 36; 37 32; 33; 35
Đầu 4 48 41; 46 45
Đầu 5 53; 54 52 56; 58(2)
Đầu 6 67 69
Đầu 7 75 72 70; 77; 78
Đầu 8 80; 88; 89 81
Đầu 9 93; 98 91; 96; 98(2) 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/11/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
66
66
58
Giải bảy
938
668
156
Giải sáu
9676
0848
4730
5672
3095
7499
8333
0359
8923
Giải năm
1816
0719
8669
Giải tư
17850
12691
66125
11436
69801
31835
02050
39053
05332
23070
99866
91054
97689
75737
53286
98426
20268
20300
30543
63409
00232
Giải ba
93408
58401
23305
92533
97737
59115
Giải nhì
72756
99286
85001
Giải nhất
11531
35154
04868
Đặc biệt
794265
625704
548369
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01(2); 08 04; 05 00; 01; 09
Đầu 1 16 19 15
Đầu 2 25 23; 26
Đầu 3 30; 31; 35; 36; 38 32; 33; 37 32; 33; 37
Đầu 4 48 43
Đầu 5 50(2); 56 53; 54(2) 56; 58; 59
Đầu 6 65; 66 66(2); 68 68(2); 69(2)
Đầu 7 76 70; 72
Đầu 8 86; 89 86
Đầu 9 91 95; 99