Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 11/10/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
02
87
85
Giải bảy
640
254
096
Giải sáu
5745
4760
0042
4703
6666
0920
6549
9164
0954
Giải năm
1610
6399
6208
Giải tư
76288
23531
11045
04389
71103
43849
66117
65500
13734
59023
57560
85862
97405
75499
17307
65312
23763
27671
74794
02514
74375
Giải ba
80437
62144
88344
34049
88289
15305
Giải nhì
35917
52494
66051
Giải nhất
35577
42332
77563
Đặc biệt
409799
250098
361952
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 03 00; 03; 05 05; 07; 08
Đầu 1 10; 17(2) 12; 14
Đầu 2 20; 23
Đầu 3 31; 37 32; 34
Đầu 4 40; 42; 44; 45(2); 49 44; 49 49
Đầu 5 54 51; 52; 54
Đầu 6 60 60; 62; 66 63(2); 64
Đầu 7 77 71; 75
Đầu 8 88; 89 87 85; 89
Đầu 9 99 94; 98; 99(2) 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 04/10/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
77
31
56
Giải bảy
238
665
284
Giải sáu
5234
5209
0023
4809
2350
4222
3071
3131
6905
Giải năm
3238
5342
5602
Giải tư
83003
60355
78297
28362
36162
08305
44604
44781
34319
83648
85674
33867
68413
50256
81610
73758
04739
92772
71887
19861
45293
Giải ba
51329
54504
39709
46994
21379
77101
Giải nhì
40907
45316
24305
Giải nhất
11014
87171
16601
Đặc biệt
570047
369902
806880
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04(2); 05; 07; 09 02; 09(2) 01(2); 02; 05(2)
Đầu 1 14 13; 16; 19 10
Đầu 2 23; 29 22
Đầu 3 34; 38(2) 31 31; 39
Đầu 4 47 42; 48
Đầu 5 55 50; 56 56; 58
Đầu 6 62(2) 65; 67 61
Đầu 7 77 71; 74 71; 72; 79
Đầu 8 81 80; 84; 87
Đầu 9 97 94 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 27/09/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
93
17
85
Giải bảy
669
716
302
Giải sáu
6776
7294
0293
2677
2691
9824
6736
6533
0642
Giải năm
3667
4560
8354
Giải tư
17417
85593
74085
01176
29438
83186
09358
55398
77351
80931
27713
69434
64487
32743
67142
78697
41185
28421
11180
11723
51343
Giải ba
26077
38032
62479
48522
32270
33158
Giải nhì
10191
24507
65510
Giải nhất
64829
78684
25708
Đặc biệt
023749
082960
005246
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 02; 08
Đầu 1 17 13; 16; 17 10
Đầu 2 29 22; 24 21; 23
Đầu 3 32; 38 31; 34 33; 36
Đầu 4 49 43 42(2); 43; 46
Đầu 5 58 51 54; 58
Đầu 6 67; 69 60(2)
Đầu 7 76(2); 77 77; 79 70
Đầu 8 85; 86 84; 87 80; 85(2)
Đầu 9 91; 93(3); 94 91; 98 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 20/09/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
13
02
80
Giải bảy
954
866
129
Giải sáu
3471
1775
7885
1181
5532
1613
2069
4314
7423
Giải năm
2805
1973
7077
Giải tư
39255
39038
69777
37173
80910
22255
22406
66568
76184
21388
81940
08660
04263
22146
73893
06205
98497
58252
13292
96561
47844
Giải ba
85785
81879
07429
50150
59685
84818
Giải nhì
96144
05616
09362
Giải nhất
85192
44845
45596
Đặc biệt
692579
495312
453400
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 06 02 00; 05
Đầu 1 10; 13 12; 13; 16 14; 18
Đầu 2 29 23; 29
Đầu 3 38 32
Đầu 4 44 40; 45; 46 44
Đầu 5 54; 55(2) 50 52
Đầu 6 60; 63; 66; 68 61; 62; 69
Đầu 7 71; 73; 75; 77; 79(2) 73 77
Đầu 8 85(2) 81; 84; 88 80; 85
Đầu 9 92 92; 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 13/09/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
51
14
18
Giải bảy
454
151
689
Giải sáu
6455
0406
1118
8812
3288
8878
7740
6637
6922
Giải năm
1082
1837
8774
Giải tư
48603
54250
06809
55222
94927
00378
06383
21451
94910
24164
03315
45387
96995
29006
86097
87833
98021
43322
97953
20316
73490
Giải ba
83575
18005
08621
32604
30501
43058
Giải nhì
29033
78711
26885
Giải nhất
79385
76472
32980
Đặc biệt
466377
345695
832727
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 05; 06; 09 04; 06 01
Đầu 1 18 10; 11; 12; 14; 15 16; 18
Đầu 2 22; 27 21 21; 22(2); 27
Đầu 3 33 37 33; 37
Đầu 4 40
Đầu 5 50; 51; 54; 55 51(2) 53; 58
Đầu 6 64
Đầu 7 75; 77; 78 72; 78 74
Đầu 8 82; 83; 85 87; 88 80; 85; 89
Đầu 9 95(2) 90; 97