Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 03/01/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
83
87
99
Giải bảy
897
548
288
Giải sáu
2931
0487
5951
7910
6497
1794
3050
2880
3872
Giải năm
9951
0235
6687
Giải tư
60308
59150
19166
56858
89441
67234
80822
79152
19065
78069
38359
51472
57096
79343
37182
88146
06770
83465
47430
44273
90154
Giải ba
54264
86570
12895
00012
68067
32405
Giải nhì
40202
38050
13013
Giải nhất
58977
63224
91323
Đặc biệt
464474
587998
579665
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 08 05
Đầu 1 10; 12 13
Đầu 2 22 24 23
Đầu 3 31; 34 35 30
Đầu 4 41 43; 48 46
Đầu 5 50; 51(2); 58 50; 52; 59 50; 54
Đầu 6 64; 66 65; 69 65(2); 67
Đầu 7 70; 74; 77 72 70; 72; 73
Đầu 8 83; 87 87 80; 82; 87; 88
Đầu 9 97 94; 95; 96; 97; 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 27/12/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
91
80
08
Giải bảy
792
590
403
Giải sáu
5546
5947
6091
7115
4936
2223
0934
9849
0411
Giải năm
4073
4315
8411
Giải tư
29058
10792
23915
88434
34920
08710
66507
40585
83765
30709
63977
62902
61184
75586
61347
27331
41452
78804
60178
70453
84883
Giải ba
14345
75340
95105
19040
29710
37754
Giải nhì
96352
04681
39436
Giải nhất
50914
43879
17021
Đặc biệt
930006
200530
519377
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 07 02; 05; 09 03; 04; 08
Đầu 1 10; 14; 15 15(2) 10; 11(2)
Đầu 2 20 23 21
Đầu 3 34 30; 36 31; 34; 36
Đầu 4 40; 45; 46; 47 40 47; 49
Đầu 5 52; 58 52; 53; 54
Đầu 6 65
Đầu 7 73 77; 79 77; 78
Đầu 8 80; 81; 84; 85; 86 83
Đầu 9 91(2); 92(2) 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 20/12/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
64
31
23
Giải bảy
400
423
439
Giải sáu
6814
6571
9010
1312
4833
2786
5157
7204
3187
Giải năm
2761
1583
7903
Giải tư
73492
48634
70078
49245
90152
64387
47418
86279
06215
39382
81592
42556
81374
07306
37893
07472
52132
21286
86947
46733
54524
Giải ba
86293
83970
24528
78022
03913
03783
Giải nhì
50256
40876
34801
Giải nhất
76596
63555
04657
Đặc biệt
416934
843851
992959
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 06 01; 03; 04
Đầu 1 10; 14; 18 12; 15 13
Đầu 2 22; 23; 28 23; 24
Đầu 3 34(2) 31; 33 32; 33; 39
Đầu 4 45 47
Đầu 5 52; 56 51; 55; 56 57(2); 59
Đầu 6 61; 64
Đầu 7 70; 71; 78 74; 76; 79 72
Đầu 8 87 82; 83; 86 83; 86; 87
Đầu 9 92; 93; 96 92 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 13/12/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
70
62
99
Giải bảy
324
373
496
Giải sáu
8765
7357
5818
5150
6722
5488
6769
2068
0691
Giải năm
5278
2113
0725
Giải tư
09710
10165
13266
30806
23352
01195
04527
53380
31104
36107
04244
68524
20173
60080
74589
75191
36588
17400
42736
95319
21977
Giải ba
66592
83521
88404
24538
22400
26302
Giải nhì
97891
04763
74295
Giải nhất
12437
47959
09215
Đặc biệt
403096
507091
863102
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06 04(2); 07 00(2); 02(2)
Đầu 1 10; 18 13 15; 19
Đầu 2 21; 24; 27 22; 24 25
Đầu 3 37 38 36
Đầu 4 44
Đầu 5 52; 57 50; 59
Đầu 6 65(2); 66 62; 63 68; 69
Đầu 7 70; 78 73(2) 77
Đầu 8 80(2); 88 88; 89
Đầu 9 91; 92; 95; 96 91 91(2); 95; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 06/12/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
68
56
07
Giải bảy
746
543
228
Giải sáu
6324
7934
2997
0767
3973
1390
2215
5469
5202
Giải năm
9521
3084
2627
Giải tư
33724
42177
72435
55848
17229
60875
96103
16360
14878
11712
40502
49102
30926
24200
74901
96103
82396
62941
38451
12820
22096
Giải ba
31394
93067
69060
10069
11327
41905
Giải nhì
10161
94956
17103
Giải nhất
31203
07967
49700
Đặc biệt
861273
399852
636884
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03(2) 00; 02(2) 00; 01; 02; 03(2); 05; 07
Đầu 1 12 15
Đầu 2 21; 24(2); 29 26 20; 27(2); 28
Đầu 3 34; 35
Đầu 4 46; 48 43 41
Đầu 5 52; 56(2) 51
Đầu 6 61; 67; 68 60(2); 67(2); 69 69
Đầu 7 73; 75; 77 73; 78
Đầu 8 84 84
Đầu 9 94; 97 90 96(2)