Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/05/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
46
54
65
Giải bảy
061
942
129
Giải sáu
0709
6824
6182
3387
8097
9901
3325
7139
2125
Giải năm
5760
8660
9723
Giải tư
03438
59128
89232
59501
87756
94667
05003
40397
00272
80605
66251
55289
95365
17238
29773
10230
66154
33759
94845
89673
94569
Giải ba
89378
72782
81890
27519
75224
28988
Giải nhì
23895
26977
09896
Giải nhất
83809
85124
66019
Đặc biệt
890212
844730
508025
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03; 09(2) 01; 05
Đầu 1 12 19 19
Đầu 2 24; 28 24 23; 24; 25(3); 29
Đầu 3 32; 38 30; 38 30; 39
Đầu 4 46 42 45
Đầu 5 56 51; 54 54; 59
Đầu 6 60; 61; 67 60; 65 65; 69
Đầu 7 78 72; 77 73(2)
Đầu 8 82(2) 87; 89 88
Đầu 9 95 90; 97(2) 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/05/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
30
62
77
Giải bảy
965
723
932
Giải sáu
7877
8337
8630
0331
6379
1519
6654
2441
8913
Giải năm
0034
6206
8897
Giải tư
34864
80868
77822
95853
13819
89815
03381
27506
30207
77469
26951
32570
89538
16759
98073
20990
99812
54519
37376
08276
72281
Giải ba
02319
67343
67182
53262
95474
85725
Giải nhì
97847
02191
89709
Giải nhất
62167
45787
10935
Đặc biệt
401910
938961
940577
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06(2); 07 09
Đầu 1 10; 15; 19(2) 19 12; 13; 19
Đầu 2 22 23 25
Đầu 3 30(2); 34; 37 31; 38 32; 35
Đầu 4 43; 47 41
Đầu 5 53 51; 59 54
Đầu 6 64; 65; 67; 68 61; 62(2); 69
Đầu 7 77 70; 79 73; 74; 76(2); 77(2)
Đầu 8 81 82; 87 81
Đầu 9 91 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 25/04/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
20
79
80
Giải bảy
835
784
715
Giải sáu
3595
4342
2574
6327
1922
6993
1890
2118
5252
Giải năm
1085
2753
0030
Giải tư
05986
64284
08925
88591
95527
10915
95500
14174
77819
16866
39183
92084
83536
37675
79423
47116
56485
68174
90123
96440
03213
Giải ba
56484
79430
68042
96342
17701
78247
Giải nhì
73470
76872
51164
Giải nhất
95349
90667
89118
Đặc biệt
137538
250809
331815
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 09 01
Đầu 1 15 19 13; 15(2); 16; 18(2)
Đầu 2 20; 25; 27 22; 27 23(2)
Đầu 3 30; 35; 38 36 30
Đầu 4 42; 49 42(2) 40; 47
Đầu 5 53 52
Đầu 6 66; 67 64
Đầu 7 70; 74 72; 74; 75; 79 74
Đầu 8 84(2); 85; 86 83; 84(2) 80; 85
Đầu 9 91; 95 93 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 18/04/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
37
26
42
Giải bảy
275
851
944
Giải sáu
4544
5765
9532
3499
4642
9908
0987
2351
6941
Giải năm
5339
2658
1223
Giải tư
53061
83924
44210
48034
62805
17838
98161
09958
61861
32491
15714
69105
09933
71170
42241
30828
95858
84787
66833
53413
55633
Giải ba
31170
98705
85809
96885
61540
31573
Giải nhì
10441
44936
01204
Giải nhất
85112
63729
53348
Đặc biệt
214214
221215
428878
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05(2) 05; 08; 09 04
Đầu 1 10; 12; 14 14; 15 13
Đầu 2 24 26; 29 23; 28
Đầu 3 32; 34; 37; 38; 39 33; 36 33(2)
Đầu 4 41; 44 42 40; 41(2); 42; 44; 48
Đầu 5 51; 58(2) 51; 58
Đầu 6 61(2); 65 61
Đầu 7 70; 75 70 73; 78
Đầu 8 85 87(2)
Đầu 9 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 11/04/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
87
97
92
Giải bảy
754
870
867
Giải sáu
8241
3176
5991
9530
7855
2003
0673
8761
4501
Giải năm
6733
9217
3930
Giải tư
33880
92257
29101
53849
46442
82955
17121
92325
04410
33448
68181
25144
71193
35661
14629
26209
60755
32136
77968
92206
79498
Giải ba
78417
02348
60385
76100
62796
99123
Giải nhì
16901
38723
86544
Giải nhất
79642
51048
17886
Đặc biệt
976526
492586
445010
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01(2) 00; 03 01; 06; 09
Đầu 1 17 10; 17 10
Đầu 2 21; 26 23; 25 23; 29
Đầu 3 33 30 30; 36
Đầu 4 41; 42(2); 48; 49 44; 48(2) 44
Đầu 5 54; 55; 57 55 55
Đầu 6 61 61; 67; 68
Đầu 7 76 70 73
Đầu 8 80; 87 81; 85; 86 86
Đầu 9 91 93; 97 92; 96; 98