Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/03/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
63
06
08
Giải bảy
746
753
697
Giải sáu
0024
6990
2700
8853
1453
9601
0147
4757
9332
Giải năm
4726
8093
2812
Giải tư
09582
99199
98318
90218
49134
53090
08071
47101
03196
34374
60007
16340
92778
77436
70856
58121
25054
01068
78931
26475
29334
Giải ba
29535
62417
97286
97852
61598
35287
Giải nhì
78060
17832
61442
Giải nhất
61958
34108
40001
Đặc biệt
248051
981107
280820
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 01(2); 06; 07(2); 08 01; 08
Đầu 1 17; 18(2) 12
Đầu 2 24; 26 20; 21
Đầu 3 34; 35 32; 36 31; 32; 34
Đầu 4 46 40 42; 47
Đầu 5 51; 58 52; 53(3) 54; 56; 57
Đầu 6 60; 63 68
Đầu 7 71 74; 78 75
Đầu 8 82 86 87
Đầu 9 90(2); 99 93; 96 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/03/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
50
78
11
Giải bảy
157
667
828
Giải sáu
9576
9163
6865
1262
2020
5943
4135
6050
8885
Giải năm
9190
3019
0402
Giải tư
50781
65652
82358
07296
75439
85572
08357
28127
66242
16811
96697
85125
42660
86844
02409
91713
61506
77531
56971
36083
97587
Giải ba
39732
50129
21745
66081
79591
65179
Giải nhì
01017
20744
46487
Giải nhất
46779
39754
62171
Đặc biệt
748866
023111
580292
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 06; 09
Đầu 1 17 11(2); 19 11; 13
Đầu 2 29 20; 25; 27 28
Đầu 3 32; 39 31; 35
Đầu 4 42; 43; 44(2); 45
Đầu 5 50; 52; 57(2); 58 54 50
Đầu 6 63; 65; 66 60; 62; 67
Đầu 7 72; 76; 79 78 71(2); 79
Đầu 8 81 81 83; 85; 87(2)
Đầu 9 90; 96 97 91; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/03/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
10
45
22
Giải bảy
018
686
839
Giải sáu
2453
2423
7190
2111
0774
6661
9254
6408
9495
Giải năm
2896
7450
7300
Giải tư
02221
20897
22287
00536
10648
93148
72611
93838
35752
50472
15868
60351
86458
59160
40051
96910
49882
35171
82768
78878
86382
Giải ba
66279
49367
11348
56253
69746
56442
Giải nhì
92407
62155
49960
Giải nhất
88489
27469
97864
Đặc biệt
280325
977597
862765
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 00; 08
Đầu 1 10; 11; 18 11 10
Đầu 2 21; 23; 25 22
Đầu 3 36 38 39
Đầu 4 48(2) 45; 48 42; 46
Đầu 5 53 50; 51; 52; 53; 55; 58 51; 54
Đầu 6 67 60; 61; 68; 69 60; 64; 65; 68
Đầu 7 79 72; 74 71; 78
Đầu 8 87; 89 86 82(2)
Đầu 9 90; 96; 97 97 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 22/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
35
15
83
Giải bảy
581
650
476
Giải sáu
6115
1304
3278
5086
2647
4004
1940
6400
0160
Giải năm
7876
2545
7736
Giải tư
25792
41686
30624
08541
48513
84544
67267
90887
76500
79907
87473
40865
26944
94433
32709
31971
02804
79861
70549
00897
90296
Giải ba
49665
65803
80269
01649
59424
50932
Giải nhì
19208
98225
58220
Giải nhất
83225
46296
66623
Đặc biệt
480829
544684
939882
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04; 08 00; 04; 07 00; 04; 09
Đầu 1 13; 15 15
Đầu 2 24; 25; 29 25 20; 23; 24
Đầu 3 35 33 32; 36
Đầu 4 41; 44 44; 45; 47; 49 40; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 65; 67 65; 69 60; 61
Đầu 7 76; 78 73 71; 76
Đầu 8 81; 86 84; 86; 87 82; 83
Đầu 9 92 96 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
78
97
43
Giải bảy
627
843
986
Giải sáu
4072
0246
6892
1009
6074
5410
4272
9330
4593
Giải năm
5070
0452
1249
Giải tư
17553
90118
03957
06611
61742
04272
51433
16843
78429
89371
65754
91361
66820
10990
78792
51292
47706
33236
32117
28741
45451
Giải ba
97244
50965
18539
37106
35425
96881
Giải nhì
98931
69028
12951
Giải nhất
90476
84389
96290
Đặc biệt
668303
290528
542849
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03 06; 09 06
Đầu 1 11; 18 10 17
Đầu 2 27 20; 28(2); 29 25
Đầu 3 31; 33 39 30; 36
Đầu 4 42; 44; 46 43(2) 41; 43; 49(2)
Đầu 5 53; 57 52; 54 51(2)
Đầu 6 65 61
Đầu 7 70; 72(2); 76; 78 71; 74 72
Đầu 8 89 81; 86
Đầu 9 92 90; 97 90; 92(2); 93