Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/11/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
13
03
40
Giải bảy
227
999
534
Giải sáu
8963
9844
0904
4815
7412
8769
0273
5423
1273
Giải năm
4910
5989
5522
Giải tư
28362
40398
22788
96194
07636
92801
20387
26984
40432
07043
29036
60116
46413
33143
59453
33664
43311
28699
16296
25700
77597
Giải ba
33669
80701
65014
11135
95108
30115
Giải nhì
89345
47679
68688
Giải nhất
56438
74549
63906
Đặc biệt
652096
167042
381106
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01(2); 04 03 00; 06(2); 08
Đầu 1 10; 13 12; 13; 14; 15; 16 11; 15
Đầu 2 27 22; 23
Đầu 3 36; 38 32; 35; 36 34
Đầu 4 44; 45 42; 43(2); 49 40
Đầu 5 53
Đầu 6 62; 63; 69 69 64
Đầu 7 79 73(2)
Đầu 8 87; 88 84; 89 88
Đầu 9 94; 96; 98 99 96; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/11/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
20
56
53
Giải bảy
879
862
260
Giải sáu
4202
9830
0087
7711
9290
7686
6030
6333
3536
Giải năm
9851
4850
8572
Giải tư
55914
96233
41399
81714
32348
06309
05180
53554
33425
68810
15945
96882
42748
32919
41019
00313
18764
75953
79107
26894
25927
Giải ba
89840
52757
12740
79843
66199
60924
Giải nhì
47561
76233
46648
Giải nhất
60123
21875
33365
Đặc biệt
753343
037578
834694
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 09 07
Đầu 1 14(2) 10; 11; 19 13; 19
Đầu 2 20; 23 25 24; 27
Đầu 3 30; 33 33 30; 33; 36
Đầu 4 40; 43; 48 40; 43; 45; 48 48
Đầu 5 51; 57 50; 54; 56 53(2)
Đầu 6 61 62 60; 64; 65
Đầu 7 79 75; 78 72
Đầu 8 80; 87 82; 86
Đầu 9 99 90 94(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 26/10/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
80
18
26
Giải bảy
721
415
002
Giải sáu
8428
7814
5361
1166
3090
8611
3644
2370
3719
Giải năm
3248
7540
2251
Giải tư
06238
48024
76650
22146
85027
17985
60345
03132
43550
14215
29915
77280
40926
14855
10380
12382
60315
89327
26713
78313
11862
Giải ba
34904
36643
84881
20019
33124
81950
Giải nhì
87149
67490
51615
Giải nhất
83091
21480
10131
Đặc biệt
872674
023273
254624
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04 02
Đầu 1 14 11; 15(3); 18; 19 13(2); 15(2); 19
Đầu 2 21; 24; 27; 28 26 24(2); 26; 27
Đầu 3 38 32 31
Đầu 4 43; 45; 46; 48; 49 40 44
Đầu 5 50 50; 55 50; 51
Đầu 6 61 66 62
Đầu 7 74 73 70
Đầu 8 80; 85 80(2); 81 80; 82
Đầu 9 91 90(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 19/10/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
27
10
17
Giải bảy
712
413
499
Giải sáu
7847
9583
4858
5562
6465
7915
7450
5066
2714
Giải năm
5225
8705
9053
Giải tư
21850
55022
57781
69614
25751
90347
23009
01208
60577
08305
47765
18268
04844
61528
76436
37986
12737
16696
25461
00733
28954
Giải ba
06916
47902
48129
39479
41091
86611
Giải nhì
36350
08526
10268
Giải nhất
56404
55963
73804
Đặc biệt
932473
907432
054460
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 04; 09 05(2); 08 04
Đầu 1 12; 14; 16 10; 13; 15 11; 14; 17
Đầu 2 22; 25; 27 26; 28; 29
Đầu 3 32 33; 36; 37
Đầu 4 47(2) 44
Đầu 5 50(2); 51; 58 50; 53; 54
Đầu 6 62; 63; 65(2); 68 60; 61; 66; 68
Đầu 7 73 77; 79
Đầu 8 81; 83 86
Đầu 9 91; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/10/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
96
39
53
Giải bảy
685
304
321
Giải sáu
7028
8953
9619
0844
5565
2561
8595
4483
9641
Giải năm
4134
2179
8765
Giải tư
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
75530
13666
73130
66552
19739
26306
82303
42042
62931
33063
85736
52593
83380
59948
Giải ba
56339
35293
18818
09422
30743
85077
Giải nhì
43147
02569
29654
Giải nhất
22047
30537
09358
Đặc biệt
010387
922112
945267
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01 03; 04; 06
Đầu 1 19(2) 12; 18
Đầu 2 25; 28 22 21
Đầu 3 34; 39 30(2); 37; 39(2) 31; 36
Đầu 4 47(2) 44 41; 42; 43; 48
Đầu 5 53(2) 52 53; 54; 58
Đầu 6 66 61; 65; 66; 69 63; 65; 67
Đầu 7 70; 73 79 77
Đầu 8 85; 87 80; 83
Đầu 9 93; 96 93; 95