Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 29/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
99
68
85
Giải bảy
980
396
317
Giải sáu
8044
9973
4870
9962
2398
1229
6683
3236
5399
Giải năm
5411
0010
2771
Giải tư
58317
26527
24860
02798
18607
53148
01986
21319
19185
71943
14539
76731
77797
12864
97891
96429
26334
29575
89087
86038
48895
Giải ba
55498
86259
71642
42705
32422
14328
Giải nhì
42068
59161
04093
Giải nhất
10317
82696
00828
Đặc biệt
867076
664552
287057
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 05
Đầu 1 11; 17(2) 10; 19 17
Đầu 2 27 29 22; 28(2); 29
Đầu 3 31; 39 34; 36; 38
Đầu 4 44; 48 42; 43
Đầu 5 59 52 57
Đầu 6 60; 68 61; 62; 64; 68
Đầu 7 70; 73; 76 71; 75
Đầu 8 80; 86 85 83; 85; 87
Đầu 9 98(2); 99 96(2); 97; 98 91; 93; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 22/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
62
36
40
Giải bảy
371
156
608
Giải sáu
1775
8965
2150
9512
6257
1280
4967
2896
2470
Giải năm
4760
3919
5600
Giải tư
78038
59623
24272
88745
67418
09721
24660
82031
95581
93571
87651
90970
95546
48422
57207
75552
67384
59799
73618
96033
90794
Giải ba
52255
34075
62322
85359
83988
28424
Giải nhì
65633
48376
60487
Giải nhất
58985
89101
04717
Đặc biệt
164521
031554
202236
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01 00; 07; 08
Đầu 1 18 12; 19 17; 18
Đầu 2 21(2); 23 22(2) 24
Đầu 3 33; 38 31; 36 33; 36
Đầu 4 45 46 40
Đầu 5 50; 55 51; 54; 56; 57; 59 52
Đầu 6 60(2); 62; 65 67
Đầu 7 71; 72; 75(2) 70; 71; 76 70
Đầu 8 85 80; 81 84; 87; 88
Đầu 9 94; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
60
99
86
Giải bảy
062
794
959
Giải sáu
6055
9046
9389
9340
4336
9787
8464
6144
3569
Giải năm
9549
7985
3240
Giải tư
40043
93198
98671
56373
40865
95699
26405
56197
17461
85884
59403
54745
77879
35285
53119
28554
97283
04181
60220
61124
90212
Giải ba
63857
35351
63907
79370
58087
37495
Giải nhì
67076
38296
06877
Giải nhất
30598
90933
69906
Đặc biệt
354745
385960
571293
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 03; 07 06
Đầu 1 12; 19
Đầu 2 20; 24
Đầu 3 33; 36
Đầu 4 43; 45; 46; 49 40; 45 40; 44
Đầu 5 51; 55; 57 54; 59
Đầu 6 60; 62; 65 60; 61 64; 69
Đầu 7 71; 73; 76 70; 79 77
Đầu 8 89 84; 85(2); 87 81; 83; 86; 87
Đầu 9 98(2); 99 94; 96; 97; 99 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
19
44
79
Giải bảy
219
338
232
Giải sáu
7020
1901
9685
5426
3748
4040
1617
7348
2261
Giải năm
1156
0984
7029
Giải tư
89384
23685
56423
14987
76203
90165
09888
73016
82007
02924
83864
03316
20059
32915
22019
71147
90258
82700
15402
54450
36772
Giải ba
24268
57264
61623
34038
62691
53339
Giải nhì
32348
89898
46929
Giải nhất
47827
17044
10360
Đặc biệt
296527
163728
581619
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03 07 00; 02
Đầu 1 19(2) 15; 16(2) 17; 19(2)
Đầu 2 20; 23; 27(2) 23; 24; 26; 28 29(2)
Đầu 3 38(2) 32; 39
Đầu 4 48 40; 44(2); 48 47; 48
Đầu 5 56 59 50; 58
Đầu 6 64; 65; 68 64 60; 61
Đầu 7 72; 79
Đầu 8 84; 85(2); 87; 88 84
Đầu 9 98 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
73
46
04
Giải bảy
319
929
817
Giải sáu
3712
1122
4236
6078
6337
1122
5880
6773
9166
Giải năm
5755
0108
6478
Giải tư
89018
42680
18520
16712
68518
22833
66796
65001
88671
34995
32547
72356
52014
93342
34344
67629
47398
38739
37035
36814
47496
Giải ba
37132
14785
21614
52563
59717
16222
Giải nhì
16175
09453
42492
Giải nhất
34504
47115
99486
Đặc biệt
592806
646758
800850
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 06 01; 08 04
Đầu 1 12(2); 18(2); 19 14(2); 15 14; 17(2)
Đầu 2 20; 22 22; 29 22; 29
Đầu 3 32; 33; 36 37 35; 39
Đầu 4 42; 46; 47 44
Đầu 5 55 53; 56; 58 50
Đầu 6 63 66
Đầu 7 73; 75 71; 78 73; 78
Đầu 8 80; 85 80; 86
Đầu 9 96 95 92; 96; 98