Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 10/08/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
36
01
32
Giải bảy
043
007
897
Giải sáu
6440
7930
7850
7758
3030
2875
1748
2836
6843
Giải năm
7051
0125
3683
Giải tư
66891
34153
41108
47908
39106
35365
77562
38642
81092
63297
62934
64321
47957
10122
49658
13641
22409
24804
67250
35694
25096
Giải ba
25051
23913
63625
73420
02113
85107
Giải nhì
88870
13405
26644
Giải nhất
56576
32106
70883
Đặc biệt
687018
417542
300292
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 08(2) 01; 05; 06; 07 04; 07; 09
Đầu 1 13; 18 13
Đầu 2 20; 21; 22; 25(2)
Đầu 3 30; 36 30; 34 32; 36
Đầu 4 40; 43 42(2) 41; 43; 44; 48
Đầu 5 50; 51(2); 53 57; 58 50; 58
Đầu 6 62; 65
Đầu 7 70; 76 75
Đầu 8 83(2)
Đầu 9 91 92; 97 92; 94; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 03/08/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
52
51
67
Giải bảy
164
708
418
Giải sáu
5765
3374
5247
2699
7646
8703
7121
5103
3952
Giải năm
8566
4268
2776
Giải tư
82526
42291
94747
50852
49226
60627
93781
68188
18293
00985
09353
91304
79104
76674
37435
79462
95353
65333
02251
75088
77181
Giải ba
46607
71548
31308
52440
97062
20511
Giải nhì
75448
17238
20060
Giải nhất
60065
56923
24610
Đặc biệt
295341
536081
650752
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 03; 04(2); 08(2) 03
Đầu 1 10; 11; 18
Đầu 2 26(2); 27 23 21
Đầu 3 38 33; 35
Đầu 4 41; 47(2); 48(2) 40; 46
Đầu 5 52(2) 51; 53 51; 52(2); 53
Đầu 6 64; 65(2); 66 68 60; 62(2); 67
Đầu 7 74 74 76
Đầu 8 81 81; 85; 88 81; 88
Đầu 9 91 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 27/07/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
75
00
45
Giải bảy
438
425
042
Giải sáu
7246
5038
3690
5724
5059
8698
6874
6702
2478
Giải năm
7860
5231
6611
Giải tư
65561
23002
87329
98214
16650
47830
93611
26739
03394
33645
55346
92970
22058
13314
53669
01917
00340
11401
21806
83015
45246
Giải ba
25137
47287
93686
63584
52203
77167
Giải nhì
96190
84793
01486
Giải nhất
02120
95707
69132
Đặc biệt
675944
344306
272365
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02 00; 06; 07 01; 02; 03; 06
Đầu 1 11; 14 14 11; 15; 17
Đầu 2 20; 29 24; 25
Đầu 3 30; 37; 38(2) 31; 39 32
Đầu 4 44; 46 45; 46 40; 42; 45; 46
Đầu 5 50 58; 59
Đầu 6 60; 61 65; 67; 69
Đầu 7 75 70 74; 78
Đầu 8 87 84; 86 86
Đầu 9 90(2) 93; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 20/07/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
46
04
20
Giải bảy
901
593
222
Giải sáu
0580
1295
7095
8133
6473
1495
8824
9841
3829
Giải năm
8136
7859
5530
Giải tư
90994
86623
13021
14611
03328
43093
66792
72526
80694
86436
64883
00946
69251
46431
00337
33246
88347
15609
32563
29564
19303
Giải ba
33826
98696
62129
12362
71576
11912
Giải nhì
93808
74674
03049
Giải nhất
31074
69399
92842
Đặc biệt
193947
944087
616019
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 08 04 03; 09
Đầu 1 11 12; 19
Đầu 2 21; 23; 26; 28 26; 29 20; 22; 24; 29
Đầu 3 36 31; 33; 36 30; 37
Đầu 4 46; 47 46 41; 42; 46; 47; 49
Đầu 5 51; 59
Đầu 6 62 63; 64
Đầu 7 74 73; 74 76
Đầu 8 80 83; 87
Đầu 9 92; 93; 94; 95(2); 96 93; 94; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 13/07/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
77
66
86
Giải bảy
514
946
654
Giải sáu
2364
6152
2324
8142
5514
8441
3505
6118
7493
Giải năm
0533
7094
3052
Giải tư
20480
60847
64675
04773
62534
61793
85034
92780
42269
89986
94719
39325
35324
82258
17114
25608
90734
13214
77078
63562
92573
Giải ba
61195
26022
73210
09027
91838
53518
Giải nhì
48019
13312
30128
Giải nhất
73982
47973
53757
Đặc biệt
396582
393207
344518
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 05; 08
Đầu 1 14; 19 10; 12; 14; 19 14(2); 18(3)
Đầu 2 22; 24 24; 25; 27 28
Đầu 3 33; 34(2) 34; 38
Đầu 4 47 41; 42; 46
Đầu 5 52 58 52; 54; 57
Đầu 6 64 66; 69 62
Đầu 7 73; 75; 77 73 73; 78
Đầu 8 80; 82(2) 80; 86 86
Đầu 9 93; 95 94 93