Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
43
35
19
Giải bảy
173
361
461
Giải sáu
9399
3467
1386
2932
2236
3363
8060
7094
4360
Giải năm
2361
3173
6320
Giải tư
42172
38595
08877
67427
56841
08100
16238
64488
07742
95016
82379
54196
15110
43480
06117
70500
41111
88541
39796
48172
54013
Giải ba
72226
37756
41137
90247
19041
08305
Giải nhì
57713
16495
27547
Giải nhất
66877
36900
38141
Đặc biệt
450787
316232
576171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 00 00; 05
Đầu 1 13 10; 16 11; 13; 17; 19
Đầu 2 26; 27 20
Đầu 3 38 32(2); 35; 36; 37
Đầu 4 41; 43 42; 47 41(3); 47
Đầu 5 56
Đầu 6 61; 67 61; 63 60(2); 61
Đầu 7 72; 73; 77(2) 73; 79 71; 72
Đầu 8 86; 87 80; 88
Đầu 9 95; 99 95; 96 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
81
31
10
Giải bảy
083
704
901
Giải sáu
7545
5673
3248
8713
4669
4547
9923
5335
7229
Giải năm
6488
9864
4546
Giải tư
68459
09139
76577
79704
05386
74817
39984
73243
62457
18704
92616
35275
53228
48991
46934
98596
21555
65599
79985
69552
05289
Giải ba
97670
37462
76772
69007
42867
49935
Giải nhì
18993
58335
13323
Giải nhất
15967
26717
91718
Đặc biệt
211667
269143
884210
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04 04(2); 07 01
Đầu 1 17 13; 16; 17 10(2); 18
Đầu 2 28 23(2); 29
Đầu 3 39 31; 35 34; 35(2)
Đầu 4 45; 48 43(2); 47 46
Đầu 5 59 57 52; 55
Đầu 6 62; 67(2) 64; 69 67
Đầu 7 70; 73; 77 72; 75
Đầu 8 81; 83; 84; 86; 88 85; 89
Đầu 9 93 91 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 25/01/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
96
75
01
Giải bảy
042
423
283
Giải sáu
0921
9426
6255
9796
7600
7943
8813
2201
1585
Giải năm
7560
4920
1096
Giải tư
27832
53815
95744
54062
70811
50214
76775
49300
67276
45283
04260
57840
51544
15114
17989
99395
82022
19794
48727
10074
72886
Giải ba
09091
14275
72632
80253
55772
57116
Giải nhì
32117
85659
89795
Giải nhất
40330
90762
27534
Đặc biệt
179436
933697
166988
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00(2) 01(2)
Đầu 1 11; 14; 15; 17 14 13; 16
Đầu 2 21; 26 20; 23 22; 27
Đầu 3 30; 32; 36 32 34
Đầu 4 42; 44 40; 43; 44
Đầu 5 55 53; 59
Đầu 6 60; 62 60; 62
Đầu 7 75(2) 75; 76 72; 74
Đầu 8 83 83; 85; 86; 88; 89
Đầu 9 91; 96 96; 97 94; 95(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 18/01/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
81
78
84
Giải bảy
028
961
810
Giải sáu
0999
0604
8904
1685
2700
9745
2693
9627
8257
Giải năm
5456
5643
0168
Giải tư
79279
18258
82470
88949
78955
90689
63601
02941
73718
33258
92570
55941
36212
70538
01830
49297
28127
31116
46364
44518
23605
Giải ba
92127
16326
56079
72044
46894
81597
Giải nhì
25413
56663
18960
Giải nhất
64152
81205
07232
Đặc biệt
650269
643874
717522
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 04(2) 00; 05 05
Đầu 1 13 12; 18 10; 16; 18
Đầu 2 26; 27; 28 22; 27(2)
Đầu 3 38 30; 32
Đầu 4 49 41(2); 43; 44; 45
Đầu 5 52; 55; 56; 58 58 57
Đầu 6 69 61; 63 60; 64; 68
Đầu 7 70; 79 70; 74; 78; 79
Đầu 8 81; 89 85 84
Đầu 9 99 93; 94; 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 11/01/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
31
44
90
Giải bảy
180
112
926
Giải sáu
5952
4885
1999
0333
0036
9776
4550
6484
7604
Giải năm
1959
9958
6878
Giải tư
08938
68548
26100
98459
73558
09046
74944
25095
46796
74514
45403
27576
12885
57523
13240
62391
16304
38457
32368
07412
75465
Giải ba
93585
66879
83299
08933
85784
01773
Giải nhì
74915
02688
01637
Giải nhất
67891
60324
22033
Đặc biệt
240210
073605
188861
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 03; 05 04(2)
Đầu 1 10; 15 12; 14 12
Đầu 2 23; 24 26
Đầu 3 31; 38 33(2); 36 33; 37
Đầu 4 44; 46; 48 44 40
Đầu 5 52; 58; 59(2) 58 50; 57
Đầu 6 61; 65; 68
Đầu 7 79 76(2) 73; 78
Đầu 8 80; 85(2) 85; 88 84(2)
Đầu 9 91; 99 95; 96; 99 90; 91