Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/07/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
33
54
99
Giải bảy
356
017
184
Giải sáu
0238
0625
8781
2221
4931
0480
7102
5701
8191
Giải năm
8461
1707
1790
Giải tư
71067
03420
39399
40961
35347
68925
54510
56010
01113
13459
25760
58029
96301
82333
87608
05855
29297
06282
16467
02300
35835
Giải ba
80204
20163
61772
52985
14320
67224
Giải nhì
08784
72310
72583
Giải nhất
24894
02996
05727
Đặc biệt
212776
550229
167124
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04 01; 07 00; 01; 02; 08
Đầu 1 10 10(2); 13; 17
Đầu 2 20; 25(2) 21; 29(2) 20; 24(2); 27
Đầu 3 33; 38 31; 33 35
Đầu 4 47
Đầu 5 56 54; 59 55
Đầu 6 61(2); 63; 67 60 67
Đầu 7 76 72
Đầu 8 81; 84 80; 85 82; 83; 84
Đầu 9 94; 99 96 90; 91; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/07/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
12
77
19
Giải bảy
305
452
099
Giải sáu
1008
6673
7971
0070
8960
8385
8166
3444
3716
Giải năm
3625
4267
8375
Giải tư
24395
13547
07018
03500
72335
61032
63884
81549
03736
16503
37278
72789
41705
55052
01630
96857
67400
02038
44467
87178
48905
Giải ba
71673
58868
54972
29404
84291
79086
Giải nhì
30670
13459
97548
Giải nhất
51324
36277
37425
Đặc biệt
963900
259700
891481
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00(2); 05; 08 00; 03; 04; 05 00; 05
Đầu 1 12; 18 16; 19
Đầu 2 24; 25 25
Đầu 3 32; 35 36 30; 38
Đầu 4 47 49 44; 48
Đầu 5 52(2); 59 57
Đầu 6 68 60; 67 66; 67
Đầu 7 70; 71; 73(2) 70; 72; 77(2); 78 75; 78
Đầu 8 84 85; 89 81; 86
Đầu 9 95 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 28/06/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
15
26
25
Giải bảy
426
351
797
Giải sáu
7924
0784
8437
3088
6878
8361
7316
5629
0378
Giải năm
7703
1973
7583
Giải tư
82795
40427
15328
44609
33646
48071
23900
19196
46129
44035
63991
89150
71696
02979
76436
17965
93687
71172
61112
63320
11972
Giải ba
07130
11252
09997
47894
76391
87902
Giải nhì
26744
74322
55246
Giải nhất
72289
46595
80438
Đặc biệt
196833
011877
237705
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 03; 09 02; 05
Đầu 1 15 12; 16
Đầu 2 24; 26; 27; 28 22; 26; 29 20; 25; 29
Đầu 3 30; 33; 37 35 36; 38
Đầu 4 44; 46 46
Đầu 5 52 50; 51
Đầu 6 61 65
Đầu 7 71 73; 77; 78; 79 72(2); 78
Đầu 8 84; 89 88 83; 87
Đầu 9 95 91; 94; 95; 96(2); 97 91; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 21/06/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
69
36
32
Giải bảy
557
967
634
Giải sáu
2998
1999
4962
6800
1395
1343
3110
4179
0819
Giải năm
4060
4238
9143
Giải tư
35751
66260
18612
90392
74144
58162
66692
90802
99991
45543
07647
83171
00436
01495
67026
69013
91826
67503
55101
42413
86352
Giải ba
11534
26658
72121
57249
89069
61755
Giải nhì
99806
06472
62710
Giải nhất
76929
99604
41118
Đặc biệt
384090
465818
716224
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06 00; 02; 04 01; 03
Đầu 1 12 18 10(2); 13(2); 18; 19
Đầu 2 29 21 24; 26(2)
Đầu 3 34 36(2); 38 32; 34
Đầu 4 44 43(2); 47; 49 43
Đầu 5 51; 57; 58 52; 55
Đầu 6 60(2); 62(2); 69 67 69
Đầu 7 71; 72 79
Đầu 8
Đầu 9 90; 92(2); 98; 99 91; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 14/06/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
07
84
37
Giải bảy
395
223
069
Giải sáu
6535
6839
8144
8256
3853
0745
4538
8545
3754
Giải năm
6199
0118
6359
Giải tư
46493
61235
92340
02084
98887
34643
16047
06115
96281
11094
25822
88051
00394
54354
09703
79748
89168
71738
44591
14324
16781
Giải ba
26829
30913
32042
12968
54130
02825
Giải nhì
60452
80703
53061
Giải nhất
61296
16203
38772
Đặc biệt
857694
051495
710711
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 03(2) 03
Đầu 1 13 15; 18 11
Đầu 2 29 22; 23 24; 25
Đầu 3 35(2); 39 30; 37; 38(2)
Đầu 4 40; 43; 44; 47 42; 45 45; 48
Đầu 5 52 51; 53; 54; 56 54; 59
Đầu 6 68 61; 68; 69
Đầu 7 72
Đầu 8 84; 87 81; 84 81
Đầu 9 93; 94; 95; 96; 99 94(2); 95 91