Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 04/04/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
97
35
22
Giải bảy
441
301
528
Giải sáu
1213
0752
1118
0494
5478
9399
4873
9806
3151
Giải năm
7398
2600
3289
Giải tư
75892
78385
15858
64021
11072
83936
54655
44106
86780
92720
13270
86668
04743
28083
03964
80400
81220
59203
56022
52383
03274
Giải ba
37288
98209
28835
45254
96336
87751
Giải nhì
55679
08779
70866
Giải nhất
06596
22180
26408
Đặc biệt
667189
431568
240706
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09 00; 01; 06 00; 03; 06(2); 08
Đầu 1 13; 18
Đầu 2 21 20 20; 22(2); 28
Đầu 3 36 35(2) 36
Đầu 4 41 43
Đầu 5 52; 55; 58 54 51(2)
Đầu 6 68(2) 64; 66
Đầu 7 72; 79 70; 78; 79 73; 74
Đầu 8 85; 88; 89 80(2); 83 83; 89
Đầu 9 92; 96; 97; 98 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 28/03/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
58
95
93
Giải bảy
624
326
302
Giải sáu
3614
1688
8035
9299
7653
2972
7601
6659
2108
Giải năm
4033
0117
4238
Giải tư
07001
13105
41160
46872
29675
98265
28342
83856
12414
34858
21666
18568
57162
81733
17707
04313
67823
41349
29022
04103
69708
Giải ba
87024
38030
90546
32866
33254
98896
Giải nhì
71368
15275
22858
Giải nhất
75201
49424
97776
Đặc biệt
740919
171805
659658
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01(2); 05 05 01; 02; 03; 07; 08(2)
Đầu 1 14; 19 14; 17 13
Đầu 2 24(2) 24; 26 22; 23
Đầu 3 30; 33; 35 33 38
Đầu 4 42 46 49
Đầu 5 58 53; 56; 58 54; 58(2); 59
Đầu 6 60; 65; 68 62; 66(2); 68
Đầu 7 72; 75 72; 75 76
Đầu 8 88
Đầu 9 95; 99 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 21/03/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
56
97
82
Giải bảy
963
945
028
Giải sáu
6702
0846
9554
0551
0565
8912
2656
2796
1553
Giải năm
4056
7124
5276
Giải tư
97229
86520
79107
25033
10419
49671
81601
16612
55822
38000
43942
29260
17924
98996
32246
18444
54659
26911
26879
41530
66799
Giải ba
09734
19819
18146
43697
32962
02936
Giải nhì
92673
95691
94792
Giải nhất
74695
07432
49079
Đặc biệt
042502
044515
962501
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 02(2); 07 00 01
Đầu 1 19(2) 12(2); 15 11
Đầu 2 20; 29 22; 24(2) 28
Đầu 3 33; 34 32 30; 36
Đầu 4 46 42; 45; 46 44; 46
Đầu 5 54; 56(2) 51 53; 56; 59
Đầu 6 63 60; 65 62
Đầu 7 71; 73 76; 79(2)
Đầu 8 82
Đầu 9 95 91; 96; 97(2) 92; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 14/03/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
31
48
11
Giải bảy
648
530
276
Giải sáu
7132
8924
4316
5482
6577
2208
4061
2721
0561
Giải năm
0950
0335
2865
Giải tư
98256
88436
12008
46314
53808
97471
15715
56047
53229
15031
87046
02995
67245
61722
92415
66555
52186
91253
86153
70381
77454
Giải ba
09032
74060
09997
82376
96738
38614
Giải nhì
30748
38900
80144
Giải nhất
35768
06499
49363
Đặc biệt
513310
759287
608343
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08(2) 00; 08
Đầu 1 10; 14; 15; 16 11; 14; 15
Đầu 2 24 22; 29 21
Đầu 3 31; 32(2); 36 30; 31; 35 38
Đầu 4 48(2) 45; 46; 47; 48 43; 44
Đầu 5 50; 56 53(2); 54; 55
Đầu 6 60; 68 61(2); 63; 65
Đầu 7 71 76; 77 76
Đầu 8 82; 87 81; 86
Đầu 9 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 07/03/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
20
91
84
Giải bảy
878
180
364
Giải sáu
2479
5676
7748
5424
4566
9225
5589
1385
1756
Giải năm
2885
8014
0221
Giải tư
48289
34658
83213
59071
71281
51761
91876
30292
24197
17989
06821
21155
50605
77007
72515
22555
92722
70917
98124
75643
62976
Giải ba
07469
68796
22490
45015
19322
67970
Giải nhì
12940
66285
58460
Giải nhất
53517
44245
01857
Đặc biệt
127409
326701
435258
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09 01; 05; 07
Đầu 1 13; 17 14; 15 15; 17
Đầu 2 20 21; 24; 25 21; 22(2); 24
Đầu 3
Đầu 4 40; 48 45 43
Đầu 5 58 55 55; 56; 57; 58
Đầu 6 61; 69 66 60; 64
Đầu 7 71; 76(2); 78; 79 70; 76
Đầu 8 81; 85; 89 80; 85; 89 84; 85; 89
Đầu 9 96 90; 91; 92; 97