Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 04/01/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
06
67
17
Giải bảy
764
943
467
Giải sáu
9904
4318
4300
6427
7717
7060
4323
1759
0038
Giải năm
4411
3599
4273
Giải tư
50415
12368
94370
01841
48748
03753
47942
00178
56071
34080
40788
59049
03406
55623
11956
54697
81676
57620
58900
74229
74137
Giải ba
61056
74221
26904
57373
51950
92381
Giải nhì
23911
27814
49224
Giải nhất
20091
44528
63546
Đặc biệt
824996
793010
843493
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 04; 06 04; 06 00
Đầu 1 11(2); 15; 18 10; 14; 17 17
Đầu 2 21 23; 27; 28 20; 23; 24; 29
Đầu 3 37; 38
Đầu 4 41; 42; 48 43; 49 46
Đầu 5 53; 56 50; 56; 59
Đầu 6 64; 68 60; 67 67
Đầu 7 70 71; 73; 78 73; 76
Đầu 8 80; 88 81
Đầu 9 91; 96 99 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 28/12/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
40
88
96
Giải bảy
468
217
96
Giải sáu
9927
3125
3386
1841
5391
8097
2768
4058
3610
Giải năm
9648
9426
9523
Giải tư
13405
06848
42132
50442
93665
85754
16517
21287
07736
98314
95102
52483
51845
31562
01628
13620
74748
41490
31185
24288
61340
Giải ba
55148
54306
73672
19677
08360
53419
Giải nhì
09476
28120
79527
Giải nhất
74216
07843
64175
Đặc biệt
419052
734301
343161
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 06 01; 02
Đầu 1 16; 17 14; 17 10; 19
Đầu 2 25; 27 20; 26 20; 23; 27; 28
Đầu 3 32 36
Đầu 4 40; 42; 48(3) 41; 43; 45 40; 48
Đầu 5 52; 54 58
Đầu 6 65; 68 62 60; 61; 68
Đầu 7 76 72; 77 75
Đầu 8 86 83; 87; 88 85; 88
Đầu 9 91; 97 90; 96(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 21/12/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
61
68
84
Giải bảy
950
165
949
Giải sáu
4929
0737
5981
0096
1470
4235
0680
2390
6398
Giải năm
3739
8973
7918
Giải tư
11586
91949
21039
55616
58422
44105
35311
61308
87160
95627
62990
16745
37153
34817
52725
71976
16980
01652
43700
96349
65003
Giải ba
29750
82869
45662
47735
54960
97755
Giải nhì
02040
49388
34336
Giải nhất
60407
10873
96340
Đặc biệt
207580
387500
312863
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 07 00; 08 00; 03
Đầu 1 11; 16 17 18
Đầu 2 22; 29 27 25
Đầu 3 37; 39(2) 35(2) 36
Đầu 4 40; 49 45 40; 49(2)
Đầu 5 50(2) 53 52; 55
Đầu 6 61; 69 60; 62; 65; 68 60; 63
Đầu 7 70; 73(2) 76
Đầu 8 80; 81; 86 88 80(2); 84
Đầu 9 90; 96 90; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 14/12/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
43
94
74
Giải bảy
239
598
872
Giải sáu
6412
0943
1825
2298
0500
7880
3495
3222
6648
Giải năm
4688
5647
0804
Giải tư
50661
24242
50205
36890
48160
78739
06940
74589
63199
28752
02267
53509
59571
51252
51278
76025
31741
11921
81450
53101
52798
Giải ba
77059
07175
27218
93355
45592
07276
Giải nhì
53388
33727
24513
Giải nhất
92360
33597
60372
Đặc biệt
510546
478254
750032
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 00; 09 01; 04
Đầu 1 12 18 13
Đầu 2 25 27 21; 22; 25
Đầu 3 39(2) 32
Đầu 4 40; 42; 43(2); 46 47 41; 48
Đầu 5 59 52(2); 54; 55 50
Đầu 6 60(2); 61 67
Đầu 7 75 71 72(2); 74; 76; 78
Đầu 8 88(2) 80; 89
Đầu 9 90 94; 97; 98(2); 99 92; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 07/12/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
37
99
48
Giải bảy
434
035
514
Giải sáu
5104
2278
0546
7405
9618
1730
9867
1351
9805
Giải năm
8975
3750
1441
Giải tư
47360
76537
23984
38801
55545
65427
28736
12309
96980
76662
86501
74953
38471
96418
62429
72214
89743
00681
04640
53966
76529
Giải ba
10559
30050
25300
65980
27283
96047
Giải nhì
72449
32755
83921
Giải nhất
29773
78812
02045
Đặc biệt
581114
987383
505728
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 04 00; 01; 05; 09 05
Đầu 1 14 12; 18(2) 14(2)
Đầu 2 27 21; 28; 29(2)
Đầu 3 34; 36; 37(2) 30; 35
Đầu 4 45; 46; 49 40; 41; 43; 45; 47; 48
Đầu 5 50; 59 50; 53; 55 51
Đầu 6 60 62 66; 67
Đầu 7 73; 75; 78 71
Đầu 8 84 80(2); 83 81; 83
Đầu 9 99