Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/08/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
59
24
43
Giải bảy
493
688
819
Giải sáu
4667
2011
6054
1739
9050
1961
5186
0284
3756
Giải năm
0511
2951
4617
Giải tư
41547
69722
39839
55209
29314
84134
83255
73480
68388
55243
06836
93054
03858
60964
66696
32867
31854
81532
85142
13753
05418
Giải ba
13238
86283
70914
10390
46538
87519
Giải nhì
78658
42584
38211
Giải nhất
86470
20898
71786
Đặc biệt
868160
771547
272760
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09
Đầu 1 11(2); 14 14 11; 17; 18; 19(2)
Đầu 2 22 24
Đầu 3 34; 38; 39 36; 39 32; 38
Đầu 4 47 43; 47 42; 43
Đầu 5 54; 55; 58; 59 50; 51; 54; 58 53; 54; 56
Đầu 6 60; 67 61; 64 60; 67
Đầu 7 70
Đầu 8 83 80; 84; 88(2) 84; 86(2)
Đầu 9 93 90; 98 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 26/07/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
34
66
18
Giải bảy
030
553
033
Giải sáu
1506
1877
9506
4752
9898
9606
4549
3961
1093
Giải năm
8390
6083
0275
Giải tư
60116
40371
14124
97805
33666
08398
92098
32586
21646
06110
90693
16827
31782
80905
83039
33226
18013
19299
04938
29381
88692
Giải ba
00584
42856
07186
87608
01804
50746
Giải nhì
23698
32028
15857
Giải nhất
30712
16590
46472
Đặc biệt
021073
945181
886144
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 06(2) 05; 06; 08 04
Đầu 1 12; 16 10 13; 18
Đầu 2 24 27; 28 26
Đầu 3 30; 34 33; 38; 39
Đầu 4 46 44; 46; 49
Đầu 5 56 52; 53 57
Đầu 6 66 66 61
Đầu 7 71; 73; 77 72; 75
Đầu 8 84 81; 82; 83; 86(2) 81
Đầu 9 90; 98(3) 90; 93; 98 92; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 19/07/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
34
15
11
Giải bảy
075
829
213
Giải sáu
4048
1337
4911
0755
3286
7811
7962
3084
1961
Giải năm
3209
3496
0951
Giải tư
56556
22941
64756
18786
17913
40328
54531
06215
63208
13775
70619
63671
27311
66131
54224
93267
91245
92315
70284
78503
87189
Giải ba
08103
39778
87566
09407
68684
72466
Giải nhì
42927
39735
23421
Giải nhất
91271
37674
09175
Đặc biệt
809065
299508
454971
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 09 07; 08(2) 03
Đầu 1 11; 13 11(2); 15(2); 19 11; 13; 15
Đầu 2 27; 28 29 21; 24
Đầu 3 31; 34; 37 31; 35
Đầu 4 41; 48 45
Đầu 5 56(2) 55 51
Đầu 6 65 66 61; 62; 66; 67
Đầu 7 71; 75; 78 71; 74; 75 71; 75
Đầu 8 86 86 84(3); 89
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/07/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
33
54
99
Giải bảy
356
017
184
Giải sáu
0238
0625
8781
2221
4931
0480
7102
5701
8191
Giải năm
8461
1707
1790
Giải tư
71067
03420
39399
40961
35347
68925
54510
56010
01113
13459
25760
58029
96301
82333
87608
05855
29297
06282
16467
02300
35835
Giải ba
80204
20163
61772
52985
14320
67224
Giải nhì
08784
72310
72583
Giải nhất
24894
02996
05727
Đặc biệt
212776
550229
167124
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04 01; 07 00; 01; 02; 08
Đầu 1 10 10(2); 13; 17
Đầu 2 20; 25(2) 21; 29(2) 20; 24(2); 27
Đầu 3 33; 38 31; 33 35
Đầu 4 47
Đầu 5 56 54; 59 55
Đầu 6 61(2); 63; 67 60 67
Đầu 7 76 72
Đầu 8 81; 84 80; 85 82; 83; 84
Đầu 9 94; 99 96 90; 91; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/07/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
12
77
19
Giải bảy
305
452
099
Giải sáu
1008
6673
7971
0070
8960
8385
8166
3444
3716
Giải năm
3625
4267
8375
Giải tư
24395
13547
07018
03500
72335
61032
63884
81549
03736
16503
37278
72789
41705
55052
01630
96857
67400
02038
44467
87178
48905
Giải ba
71673
58868
54972
29404
84291
79086
Giải nhì
30670
13459
97548
Giải nhất
51324
36277
37425
Đặc biệt
963900
259700
891481
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00(2); 05; 08 00; 03; 04; 05 00; 05
Đầu 1 12; 18 16; 19
Đầu 2 24; 25 25
Đầu 3 32; 35 36 30; 38
Đầu 4 47 49 44; 48
Đầu 5 52(2); 59 57
Đầu 6 68 60; 67 66; 67
Đầu 7 70; 71; 73(2) 70; 72; 77(2); 78 75; 78
Đầu 8 84 85; 89 81; 86
Đầu 9 95 91; 99