Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/10/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
32
89
26
Giải bảy
628
795
516
Giải sáu
5611
1903
8229
1267
0750
8403
5019
6027
7146
Giải năm
2430
0784
9606
Giải tư
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
34192
93719
28965
97874
78507
48758
25480
52877
84125
71128
05940
59427
28488
57270
Giải ba
25009
23188
55549
61603
21698
28715
Giải nhì
69899
42497
33773
Giải nhất
68556
73151
82307
Đặc biệt
219735
200647
936340
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 09 03(2); 07 06; 07
Đầu 1 11 19 15; 16; 19
Đầu 2 28; 29 25; 26; 27(2); 28
Đầu 3 30; 32; 35(2)
Đầu 4 44; 48 47; 49 40(2); 46
Đầu 5 56(2) 50; 51; 58
Đầu 6 65; 67
Đầu 7 72 74 70; 73; 77
Đầu 8 88 80; 84; 89 88
Đầu 9 93; 94; 99 92; 95; 97 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 28/09/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
62
23
19
Giải bảy
044
970
207
Giải sáu
3190
9439
1673
3624
7716
2510
8634
4968
9843
Giải năm
6914
0945
6496
Giải tư
49211
75658
94869
00714
36762
16526
50828
60344
63942
28532
70268
74615
69478
93185
54872
09737
39697
40465
51662
40549
19773
Giải ba
68024
52316
95129
75720
53800
20054
Giải nhì
07932
91013
52698
Giải nhất
42910
87317
58663
Đặc biệt
585000
292529
033743
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 00; 07
Đầu 1 10; 11; 14(2); 16 10; 13; 15; 16; 17 19
Đầu 2 24; 26; 28 20; 23; 24; 29(2)
Đầu 3 32; 39 32 34; 37
Đầu 4 44 42; 44; 45 43(2); 49
Đầu 5 58 54
Đầu 6 62(2); 69 68 62; 63; 65; 68
Đầu 7 73 70; 78 72; 73
Đầu 8 85
Đầu 9 90 96; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 21/09/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
98
44
08
Giải bảy
929
165
023
Giải sáu
2578
8522
7059
8530
7497
7874
4602
8081
3471
Giải năm
0843
0766
5815
Giải tư
55744
38150
02577
89868
21862
12118
68835
26808
42559
24811
16553
23076
96527
18242
36741
76596
40259
24205
06758
38758
44877
Giải ba
69127
90884
40492
42992
34147
76722
Giải nhì
80185
14730
72991
Giải nhất
99779
48005
73962
Đặc biệt
924868
231874
280854
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 08 02; 05; 08
Đầu 1 18 11 15
Đầu 2 22; 27; 29 27 22; 23
Đầu 3 35 30(2)
Đầu 4 43; 44 42; 44 41; 47
Đầu 5 50; 59 53; 59 54; 58(2); 59
Đầu 6 62; 68(2) 65; 66 62
Đầu 7 77; 78; 79 74(2); 76 71; 77
Đầu 8 84; 85 81
Đầu 9 98 92(2); 97 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 14/09/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
73
99
00
Giải bảy
574
087
775
Giải sáu
4107
5381
1316
5811
2483
5013
5904
6525
4056
Giải năm
9127
0960
9509
Giải tư
80693
22717
84478
87304
37221
11095
63599
82545
49664
74562
15671
99809
79937
21723
02001
26033
47418
77770
37785
13767
24973
Giải ba
80416
03859
49994
99002
58871
48121
Giải nhì
92091
63288
53194
Giải nhất
76295
29621
21004
Đặc biệt
101900
206347
776396
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 04; 07 02; 09 00; 01; 04(2); 09
Đầu 1 16(2); 17 11; 13 18
Đầu 2 21; 27 21; 23 21; 25
Đầu 3 37 33
Đầu 4 45; 47
Đầu 5 59 56
Đầu 6 60; 62; 64 67
Đầu 7 73; 74; 78 71 70; 71; 73; 75
Đầu 8 81 83; 87; 88 85
Đầu 9 91; 93; 95(2); 99 94; 99 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 07/09/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
74
83
53
Giải bảy
689
055
695
Giải sáu
7584
4041
0282
6945
3066
5553
0534
9550
3268
Giải năm
2353
3747
5193
Giải tư
36828
71195
16689
62936
35626
80225
28708
17379
40441
49167
59836
49960
07660
98357
80805
63736
19572
65506
31467
69259
08477
Giải ba
91089
03349
09735
02890
10810
02429
Giải nhì
34668
01074
20010
Giải nhất
79422
08009
55891
Đặc biệt
117871
862178
809128
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08 09 05; 06
Đầu 1 10(2)
Đầu 2 22; 25; 26; 28 28; 29
Đầu 3 36 35; 36 34; 36
Đầu 4 41; 49 41; 45; 47
Đầu 5 53 53; 55; 57 50; 53; 59
Đầu 6 68 60(2); 66; 67 67; 68
Đầu 7 71; 74 74; 78; 79 72; 77
Đầu 8 82; 84; 89(3) 83
Đầu 9 95 90 91; 93; 95