Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 29/03/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
59
67
26
Giải bảy
296
950
927
Giải sáu
8018
9903
5978
2398
5887
3020
5877
0619
6703
Giải năm
4529
7437
9735
Giải tư
97780
29525
59702
18625
48762
53651
22519
80560
27913
95476
88964
92212
66956
99301
67892
10156
28537
75937
52359
24943
27463
Giải ba
60816
89684
90993
65720
82615
07487
Giải nhì
88280
32532
58008
Giải nhất
59793
68993
84876
Đặc biệt
038805
895708
423462
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 03; 05 01; 08 03; 08
Đầu 1 16; 18; 19 12; 13 15; 19
Đầu 2 25(2); 29 20(2) 26; 27
Đầu 3 32; 37 35; 37(2)
Đầu 4 43
Đầu 5 51; 59 50; 56 56; 59
Đầu 6 62 60; 64; 67 62; 63
Đầu 7 78 76 76; 77
Đầu 8 80(2); 84 87 87
Đầu 9 93; 96 93(2); 98 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 22/03/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
02
11
88
Giải bảy
783
529
458
Giải sáu
0533
9168
5880
4328
0610
1862
0966
0867
7621
Giải năm
4217
4833
7030
Giải tư
95786
29253
42265
88616
24926
49703
31070
12043
68556
55223
11851
94034
29267
83716
75186
18417
58797
42700
08266
56022
86248
Giải ba
80539
80491
28432
79877
29518
21979
Giải nhì
79953
48409
95855
Giải nhất
93216
61030
45861
Đặc biệt
317213
901469
249680
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 03 09 00
Đầu 1 13; 16(2); 17 10; 11; 16 17; 18
Đầu 2 26 23; 28; 29 21; 22
Đầu 3 33; 39 30; 32; 33; 34 30
Đầu 4 43 48
Đầu 5 53(2) 51; 56 55; 58
Đầu 6 65; 68 62; 67; 69 61; 66(2); 67
Đầu 7 70 77 79
Đầu 8 80; 83; 86 80; 86; 88
Đầu 9 91 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/03/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
63
06
08
Giải bảy
746
753
697
Giải sáu
0024
6990
2700
8853
1453
9601
0147
4757
9332
Giải năm
4726
8093
2812
Giải tư
09582
99199
98318
90218
49134
53090
08071
47101
03196
34374
60007
16340
92778
77436
70856
58121
25054
01068
78931
26475
29334
Giải ba
29535
62417
97286
97852
61598
35287
Giải nhì
78060
17832
61442
Giải nhất
61958
34108
40001
Đặc biệt
248051
981107
280820
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 01(2); 06; 07(2); 08 01; 08
Đầu 1 17; 18(2) 12
Đầu 2 24; 26 20; 21
Đầu 3 34; 35 32; 36 31; 32; 34
Đầu 4 46 40 42; 47
Đầu 5 51; 58 52; 53(3) 54; 56; 57
Đầu 6 60; 63 68
Đầu 7 71 74; 78 75
Đầu 8 82 86 87
Đầu 9 90(2); 99 93; 96 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/03/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
50
78
11
Giải bảy
157
667
828
Giải sáu
9576
9163
6865
1262
2020
5943
4135
6050
8885
Giải năm
9190
3019
0402
Giải tư
50781
65652
82358
07296
75439
85572
08357
28127
66242
16811
96697
85125
42660
86844
02409
91713
61506
77531
56971
36083
97587
Giải ba
39732
50129
21745
66081
79591
65179
Giải nhì
01017
20744
46487
Giải nhất
46779
39754
62171
Đặc biệt
748866
023111
580292
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 06; 09
Đầu 1 17 11(2); 19 11; 13
Đầu 2 29 20; 25; 27 28
Đầu 3 32; 39 31; 35
Đầu 4 42; 43; 44(2); 45
Đầu 5 50; 52; 57(2); 58 54 50
Đầu 6 63; 65; 66 60; 62; 67
Đầu 7 72; 76; 79 78 71(2); 79
Đầu 8 81 81 83; 85; 87(2)
Đầu 9 90; 96 97 91; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/03/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
10
45
22
Giải bảy
018
686
839
Giải sáu
2453
2423
7190
2111
0774
6661
9254
6408
9495
Giải năm
2896
7450
7300
Giải tư
02221
20897
22287
00536
10648
93148
72611
93838
35752
50472
15868
60351
86458
59160
40051
96910
49882
35171
82768
78878
86382
Giải ba
66279
49367
11348
56253
69746
56442
Giải nhì
92407
62155
49960
Giải nhất
88489
27469
97864
Đặc biệt
280325
977597
862765
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 00; 08
Đầu 1 10; 11; 18 11 10
Đầu 2 21; 23; 25 22
Đầu 3 36 38 39
Đầu 4 48(2) 45; 48 42; 46
Đầu 5 53 50; 51; 52; 53; 55; 58 51; 54
Đầu 6 67 60; 61; 68; 69 60; 64; 65; 68
Đầu 7 79 72; 74 71; 78
Đầu 8 87; 89 86 82(2)
Đầu 9 90; 96; 97 97 95