Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 25/10/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
51
73
35
Giải bảy
190
456
361
Giải sáu
5639
5926
2924
3649
5496
0640
6370
6865
0131
Giải năm
8995
3822
9119
Giải tư
85432
28479
87212
90000
00370
29944
56150
81822
03925
68918
90664
80739
27674
40063
48366
31873
03381
09899
56617
42156
83659
Giải ba
18987
55898
89202
78069
33338
96902
Giải nhì
94017
65985
82792
Giải nhất
63699
98568
96306
Đặc biệt
045673
795291
848959
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 02 02; 06
Đầu 1 12; 17 18 17; 19
Đầu 2 24; 26 22(2); 25
Đầu 3 32; 39 39 31; 35; 38
Đầu 4 44 40; 49
Đầu 5 50; 51 56 56; 59(2)
Đầu 6 63; 64; 68; 69 61; 65; 66
Đầu 7 70; 73; 79 73; 74 70; 73
Đầu 8 87 85 81
Đầu 9 90; 95; 98; 99 91; 96 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 18/10/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
74
09
95
Giải bảy
233
773
595
Giải sáu
6947
5064
1003
5583
1141
7346
5398
8562
0818
Giải năm
0057
0705
1347
Giải tư
46775
44006
23244
80985
20680
21054
13739
79020
10401
38029
25515
90964
46972
60193
90956
74539
95754
46381
26718
49410
94548
Giải ba
75003
18745
68210
62414
09780
19688
Giải nhì
23033
49694
09164
Giải nhất
41739
05853
75726
Đặc biệt
411501
178459
665374
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03(2); 06 01; 05; 09
Đầu 1 10; 14; 15 10; 18(2)
Đầu 2 20; 29 26
Đầu 3 33(2); 39(2) 39
Đầu 4 44; 45; 47 41; 46 47; 48
Đầu 5 54; 57 53; 59 54; 56
Đầu 6 64 64 62; 64
Đầu 7 74; 75 72; 73 74
Đầu 8 80; 85 83 80; 81; 88
Đầu 9 93; 94 95(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 11/10/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
02
87
85
Giải bảy
640
254
096
Giải sáu
5745
4760
0042
4703
6666
0920
6549
9164
0954
Giải năm
1610
6399
6208
Giải tư
76288
23531
11045
04389
71103
43849
66117
65500
13734
59023
57560
85862
97405
75499
17307
65312
23763
27671
74794
02514
74375
Giải ba
80437
62144
88344
34049
88289
15305
Giải nhì
35917
52494
66051
Giải nhất
35577
42332
77563
Đặc biệt
409799
250098
361952
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 03 00; 03; 05 05; 07; 08
Đầu 1 10; 17(2) 12; 14
Đầu 2 20; 23
Đầu 3 31; 37 32; 34
Đầu 4 40; 42; 44; 45(2); 49 44; 49 49
Đầu 5 54 51; 52; 54
Đầu 6 60 60; 62; 66 63(2); 64
Đầu 7 77 71; 75
Đầu 8 88; 89 87 85; 89
Đầu 9 99 94; 98; 99(2) 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 04/10/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
77
31
56
Giải bảy
238
665
284
Giải sáu
5234
5209
0023
4809
2350
4222
3071
3131
6905
Giải năm
3238
5342
5602
Giải tư
83003
60355
78297
28362
36162
08305
44604
44781
34319
83648
85674
33867
68413
50256
81610
73758
04739
92772
71887
19861
45293
Giải ba
51329
54504
39709
46994
21379
77101
Giải nhì
40907
45316
24305
Giải nhất
11014
87171
16601
Đặc biệt
570047
369902
806880
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04(2); 05; 07; 09 02; 09(2) 01(2); 02; 05(2)
Đầu 1 14 13; 16; 19 10
Đầu 2 23; 29 22
Đầu 3 34; 38(2) 31 31; 39
Đầu 4 47 42; 48
Đầu 5 55 50; 56 56; 58
Đầu 6 62(2) 65; 67 61
Đầu 7 77 71; 74 71; 72; 79
Đầu 8 81 80; 84; 87
Đầu 9 97 94 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 27/09/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
93
17
85
Giải bảy
669
716
302
Giải sáu
6776
7294
0293
2677
2691
9824
6736
6533
0642
Giải năm
3667
4560
8354
Giải tư
17417
85593
74085
01176
29438
83186
09358
55398
77351
80931
27713
69434
64487
32743
67142
78697
41185
28421
11180
11723
51343
Giải ba
26077
38032
62479
48522
32270
33158
Giải nhì
10191
24507
65510
Giải nhất
64829
78684
25708
Đặc biệt
023749
082960
005246
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 02; 08
Đầu 1 17 13; 16; 17 10
Đầu 2 29 22; 24 21; 23
Đầu 3 32; 38 31; 34 33; 36
Đầu 4 49 43 42(2); 43; 46
Đầu 5 58 51 54; 58
Đầu 6 67; 69 60(2)
Đầu 7 76(2); 77 77; 79 70
Đầu 8 85; 86 84; 87 80; 85(2)
Đầu 9 91; 93(3); 94 91; 98 97