Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 28/02/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
12
22
46
Giải bảy
296
228
461
Giải sáu
0845
7561
6908
5782
8002
3113
0248
8788
4676
Giải năm
7734
2853
5524
Giải tư
21229
61098
74193
67796
07980
60306
51258
26563
53907
50581
98439
61232
47712
54151
98275
47242
24979
13415
55519
67283
58679
Giải ba
89447
93613
41018
30781
74007
50485
Giải nhì
66095
44807
70588
Giải nhất
71088
64269
00874
Đặc biệt
998478
330334
684709
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 08 02; 07(2) 07; 09
Đầu 1 12; 13 12; 13; 18 15; 19
Đầu 2 29 22; 28 24
Đầu 3 34 32; 34; 39
Đầu 4 45; 47 42; 46; 48
Đầu 5 58 51; 53
Đầu 6 61 63; 69 61
Đầu 7 78 74; 75; 76; 79(2)
Đầu 8 80; 88 81(2); 82 83; 85; 88(2)
Đầu 9 93; 95; 96(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 21/02/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
04
25
48
Giải bảy
403
166
718
Giải sáu
7664
6033
3270
5371
9195
2880
7495
1142
4788
Giải năm
0907
7488
3103
Giải tư
38412
35217
77334
87574
21192
04894
64234
20460
79132
14465
71387
90790
02692
02354
93777
96123
04983
88322
99988
12207
39360
Giải ba
59721
83707
88737
86781
14211
05673
Giải nhì
36492
30126
66324
Giải nhất
25670
48928
53511
Đặc biệt
968948
081633
607397
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04; 07(2) 03; 07
Đầu 1 12; 17 11(2); 18
Đầu 2 21 25; 26; 28 22; 23; 24
Đầu 3 33; 34(2) 32; 33; 37
Đầu 4 48 42; 48
Đầu 5 54
Đầu 6 64 60; 65; 66 60
Đầu 7 70(2); 74 71 73; 77
Đầu 8 80; 81; 87; 88 83; 88(2)
Đầu 9 92(2); 94 90; 92; 95 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 14/02/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
93
90
64
Giải bảy
165
609
747
Giải sáu
5111
0999
6600
5657
1948
1491
1926
2402
2221
Giải năm
0486
1899
0720
Giải tư
35937
88809
86430
88192
26832
54799
95445
38204
82301
58007
33461
26063
35618
79309
93146
49782
11346
41311
60796
09903
71334
Giải ba
49997
93135
22257
15300
34628
13933
Giải nhì
67013
76432
53319
Giải nhất
02097
58816
89873
Đặc biệt
476988
982632
598136
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 09 00; 01; 04; 07; 09(2) 02; 03
Đầu 1 11; 13 16; 18 11; 19
Đầu 2 20; 21; 26; 28
Đầu 3 30; 32; 35; 37 32(2) 33; 34; 36
Đầu 4 45 48 46(2); 47
Đầu 5 57(2)
Đầu 6 65 61; 63 64
Đầu 7 73
Đầu 8 86; 88 82
Đầu 9 92; 93; 97(2); 99(2) 90; 91; 99 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 31/01/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
67
59
67
Giải bảy
968
226
202
Giải sáu
1747
7843
2595
8771
3140
1516
5891
4168
9558
Giải năm
1780
3548
4108
Giải tư
26818
52576
14633
13408
13968
50493
98806
21301
53869
01191
56841
80294
24288
59056
96638
00760
85017
04791
02835
48027
10102
Giải ba
80225
84615
59103
37624
71548
63345
Giải nhì
74353
09151
67332
Giải nhất
99035
90852
12100
Đặc biệt
384244
456458
689165
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 08 01; 03 00; 02(2); 08
Đầu 1 15; 18 16 17
Đầu 2 25 24; 26 27
Đầu 3 33; 35 32; 35; 38
Đầu 4 43; 44; 47 40; 41; 48 45; 48
Đầu 5 53 51; 52; 56; 58; 59 58
Đầu 6 67; 68(2) 69 60; 65; 67; 68
Đầu 7 76 71
Đầu 8 80 88
Đầu 9 93; 95 91; 94 91(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 24/01/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
86
60
09
Giải bảy
486
126
605
Giải sáu
4706
3246
1805
2789
5161
6449
2339
8685
7596
Giải năm
5067
2608
2246
Giải tư
89157
51140
49626
96063
29001
49281
84119
43243
17053
06360
84131
64754
32954
47592
16343
42142
60843
54946
46692
26036
29660
Giải ba
03162
24216
99883
72800
81718
25593
Giải nhì
88133
60650
22732
Giải nhất
59908
31895
69527
Đặc biệt
507274
248928
347463
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 05; 06; 08 00; 08 05; 09
Đầu 1 16; 19 18
Đầu 2 26 26; 28 27
Đầu 3 33 31 32; 36; 39
Đầu 4 40; 46 43; 49 42; 43(2); 46(2)
Đầu 5 57 50; 53; 54(2)
Đầu 6 62; 63; 67 60(2); 61 60; 63
Đầu 7 74
Đầu 8 81; 86(2) 83; 89 85
Đầu 9 92; 95 92; 93; 96