Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 07/06/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
91
41
92
Giải bảy
831
044
047
Giải sáu
2137
6230
4825
3367
8729
0561
2619
0142
5974
Giải năm
1156
4014
0323
Giải tư
97946
06910
61731
69889
29410
98840
37432
61129
58480
94356
96101
42858
24571
24954
78896
83899
26159
62660
29555
48288
17361
Giải ba
57948
60644
55917
62817
78593
84180
Giải nhì
56786
10919
33565
Giải nhất
86069
37174
15351
Đặc biệt
990473
942549
121346
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01
Đầu 1 10(2) 14; 17(2); 19 19
Đầu 2 25 29(2) 23
Đầu 3 30; 31(2); 32; 37
Đầu 4 40; 44; 46; 48 41; 44; 49 42; 46; 47
Đầu 5 56 54; 56; 58 51; 55; 59
Đầu 6 69 61; 67 60; 61; 65
Đầu 7 73 71; 74 74
Đầu 8 86; 89 80 80; 88
Đầu 9 91 92; 93; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 31/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
54
78
39
Giải bảy
800
012
049
Giải sáu
9129
9182
5160
3540
2590
8064
9750
7064
8142
Giải năm
1824
4006
0122
Giải tư
74567
59102
52090
30407
88688
47579
50660
81204
55656
85071
53223
68743
48687
63816
47546
33191
33577
66961
98129
44759
68933
Giải ba
44563
57839
36176
86319
71512
55187
Giải nhì
54743
36630
20892
Giải nhất
86754
42892
44758
Đặc biệt
583362
574709
546154
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 02; 07 04; 06; 09
Đầu 1 12; 16; 19 12
Đầu 2 24; 29 23 22; 29
Đầu 3 39 30 33; 39
Đầu 4 43 40; 43 42; 46; 49
Đầu 5 54(2) 56 50; 54; 58; 59
Đầu 6 60(2); 62; 63; 67 64 61; 64
Đầu 7 79 71; 76; 78 77
Đầu 8 82; 88 87 87
Đầu 9 90 90; 92 91; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 24/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
17
46
88
Giải bảy
412
935
758
Giải sáu
1067
1209
7946
9719
5533
8982
0440
4475
2413
Giải năm
7590
1136
4220
Giải tư
40773
03367
65013
24305
07420
12652
99364
52668
50895
28546
98872
27267
80934
39122
98381
65918
34831
79804
81925
17905
46113
Giải ba
49657
96947
73145
58035
27142
93838
Giải nhì
31388
75688
42340
Giải nhất
60878
60121
20152
Đặc biệt
657422
672394
758265
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 09 04; 05
Đầu 1 12; 13; 17 19 13(2); 18
Đầu 2 20; 22 21; 22 20; 25
Đầu 3 33; 34; 35(2); 36 31; 38
Đầu 4 46; 47 45; 46(2) 40(2); 42
Đầu 5 52; 57 52; 58
Đầu 6 64; 67(2) 67; 68 65
Đầu 7 73; 78 72 75
Đầu 8 88 82; 88 81; 88
Đầu 9 90 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 17/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
88
12
81
Giải bảy
969
715
046
Giải sáu
4207
9877
7330
5552
7599
7561
5717
0601
3533
Giải năm
8554
9986
4261
Giải tư
97373
63319
97334
00392
94048
44441
15047
42682
71825
90676
41816
92907
04064
92746
61804
13593
22981
92617
69655
74344
71732
Giải ba
11409
20720
68072
76968
11610
66234
Giải nhì
60545
09251
02119
Giải nhất
58481
11332
97873
Đặc biệt
646624
095667
172742
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07; 09 07 01; 04
Đầu 1 19 12; 15; 16 10; 17(2); 19
Đầu 2 20; 24 25
Đầu 3 30; 34 32 32; 33; 34
Đầu 4 41; 45; 47; 48 46 42; 44; 46
Đầu 5 54 51; 52 55
Đầu 6 69 61; 64; 67; 68 61
Đầu 7 73; 77 72; 76 73
Đầu 8 81; 88 82; 86 81(2)
Đầu 9 92 99 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 10/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
43
85
35
Giải bảy
482
306
228
Giải sáu
9077
7659
2237
2162
3353
5741
4177
2476
5331
Giải năm
2944
7208
1612
Giải tư
16735
88803
69943
39601
60449
51123
07854
47217
08773
53235
84021
29698
14190
20447
68358
83659
71637
85186
90530
67682
38937
Giải ba
13632
85846
50570
52390
20784
53942
Giải nhì
20355
82125
32345
Giải nhất
84746
30530
42905
Đặc biệt
845617
513859
601279
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03 06; 08 05
Đầu 1 17 17 12
Đầu 2 23 21; 25 28
Đầu 3 32; 35; 37 30; 35 30; 31; 35; 37(2)
Đầu 4 43(2); 44; 46(2); 49 41; 47 42; 45
Đầu 5 54; 55; 59 53; 59 58; 59
Đầu 6 62
Đầu 7 77 70; 73 76; 77; 79
Đầu 8 82 85 82; 84; 86
Đầu 9 90(2); 98