Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 28/06/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
15
26
25
Giải bảy
426
351
797
Giải sáu
7924
0784
8437
3088
6878
8361
7316
5629
0378
Giải năm
7703
1973
7583
Giải tư
82795
40427
15328
44609
33646
48071
23900
19196
46129
44035
63991
89150
71696
02979
76436
17965
93687
71172
61112
63320
11972
Giải ba
07130
11252
09997
47894
76391
87902
Giải nhì
26744
74322
55246
Giải nhất
72289
46595
80438
Đặc biệt
196833
011877
237705
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 03; 09 02; 05
Đầu 1 15 12; 16
Đầu 2 24; 26; 27; 28 22; 26; 29 20; 25; 29
Đầu 3 30; 33; 37 35 36; 38
Đầu 4 44; 46 46
Đầu 5 52 50; 51
Đầu 6 61 65
Đầu 7 71 73; 77; 78; 79 72(2); 78
Đầu 8 84; 89 88 83; 87
Đầu 9 95 91; 94; 95; 96(2); 97 91; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 21/06/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
69
36
32
Giải bảy
557
967
634
Giải sáu
2998
1999
4962
6800
1395
1343
3110
4179
0819
Giải năm
4060
4238
9143
Giải tư
35751
66260
18612
90392
74144
58162
66692
90802
99991
45543
07647
83171
00436
01495
67026
69013
91826
67503
55101
42413
86352
Giải ba
11534
26658
72121
57249
89069
61755
Giải nhì
99806
06472
62710
Giải nhất
76929
99604
41118
Đặc biệt
384090
465818
716224
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06 00; 02; 04 01; 03
Đầu 1 12 18 10(2); 13(2); 18; 19
Đầu 2 29 21 24; 26(2)
Đầu 3 34 36(2); 38 32; 34
Đầu 4 44 43(2); 47; 49 43
Đầu 5 51; 57; 58 52; 55
Đầu 6 60(2); 62(2); 69 67 69
Đầu 7 71; 72 79
Đầu 8
Đầu 9 90; 92(2); 98; 99 91; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 14/06/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
07
84
37
Giải bảy
395
223
069
Giải sáu
6535
6839
8144
8256
3853
0745
4538
8545
3754
Giải năm
6199
0118
6359
Giải tư
46493
61235
92340
02084
98887
34643
16047
06115
96281
11094
25822
88051
00394
54354
09703
79748
89168
71738
44591
14324
16781
Giải ba
26829
30913
32042
12968
54130
02825
Giải nhì
60452
80703
53061
Giải nhất
61296
16203
38772
Đặc biệt
857694
051495
710711
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 03(2) 03
Đầu 1 13 15; 18 11
Đầu 2 29 22; 23 24; 25
Đầu 3 35(2); 39 30; 37; 38(2)
Đầu 4 40; 43; 44; 47 42; 45 45; 48
Đầu 5 52 51; 53; 54; 56 54; 59
Đầu 6 68 61; 68; 69
Đầu 7 72
Đầu 8 84; 87 81; 84 81
Đầu 9 93; 94; 95; 96; 99 94(2); 95 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 07/06/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
91
41
92
Giải bảy
831
044
047
Giải sáu
2137
6230
4825
3367
8729
0561
2619
0142
5974
Giải năm
1156
4014
0323
Giải tư
97946
06910
61731
69889
29410
98840
37432
61129
58480
94356
96101
42858
24571
24954
78896
83899
26159
62660
29555
48288
17361
Giải ba
57948
60644
55917
62817
78593
84180
Giải nhì
56786
10919
33565
Giải nhất
86069
37174
15351
Đặc biệt
990473
942549
121346
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01
Đầu 1 10(2) 14; 17(2); 19 19
Đầu 2 25 29(2) 23
Đầu 3 30; 31(2); 32; 37
Đầu 4 40; 44; 46; 48 41; 44; 49 42; 46; 47
Đầu 5 56 54; 56; 58 51; 55; 59
Đầu 6 69 61; 67 60; 61; 65
Đầu 7 73 71; 74 74
Đầu 8 86; 89 80 80; 88
Đầu 9 91 92; 93; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 31/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
54
78
39
Giải bảy
800
012
049
Giải sáu
9129
9182
5160
3540
2590
8064
9750
7064
8142
Giải năm
1824
4006
0122
Giải tư
74567
59102
52090
30407
88688
47579
50660
81204
55656
85071
53223
68743
48687
63816
47546
33191
33577
66961
98129
44759
68933
Giải ba
44563
57839
36176
86319
71512
55187
Giải nhì
54743
36630
20892
Giải nhất
86754
42892
44758
Đặc biệt
583362
574709
546154
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 02; 07 04; 06; 09
Đầu 1 12; 16; 19 12
Đầu 2 24; 29 23 22; 29
Đầu 3 39 30 33; 39
Đầu 4 43 40; 43 42; 46; 49
Đầu 5 54(2) 56 50; 54; 58; 59
Đầu 6 60(2); 62; 63; 67 64 61; 64
Đầu 7 79 71; 76; 78 77
Đầu 8 82; 88 87 87
Đầu 9 90 90; 92 91; 92