Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 03/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
18
84
30
Giải bảy
035
940
900
Giải sáu
5761
1363
0284
4941
6347
9737
8071
8719
4860
Giải năm
4210
0381
0817
Giải tư
27251
79720
85742
11368
05859
65364
97542
48046
88633
43637
71868
88261
07032
71532
46166
33657
48827
51271
95029
41997
58610
Giải ba
48345
53925
35261
98861
18523
22046
Giải nhì
96241
46557
82951
Giải nhất
74131
22375
94850
Đặc biệt
203333
613146
730554
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00
Đầu 1 10; 18 10; 17; 19
Đầu 2 20; 25 23; 27; 29
Đầu 3 31; 33; 35 32(2); 33; 37(2) 30
Đầu 4 41; 42(2); 45 40; 41; 46(2); 47 46
Đầu 5 51; 59 57 50; 51; 54; 57
Đầu 6 61; 63; 64; 68 61(3); 68 60; 66
Đầu 7 75 71(2)
Đầu 8 84 81; 84
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 26/04/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
22
98
67
Giải bảy
288
094
517
Giải sáu
5050
6914
6321
4585
3777
3974
0357
1690
2308
Giải năm
1728
0155
6103
Giải tư
64033
68751
27180
17627
18656
01098
45779
38339
37498
72796
14205
87417
35422
31127
05736
98702
65952
69395
25876
83362
52261
Giải ba
51509
24906
71046
74323
23287
49430
Giải nhì
04267
08733
40302
Giải nhất
68293
80952
05039
Đặc biệt
659813
353445
941451
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 09 05 02(2); 03; 08
Đầu 1 13; 14 17 17
Đầu 2 21; 22; 27; 28 22; 23; 27
Đầu 3 33 33; 39 30; 36; 39
Đầu 4 45; 46
Đầu 5 50; 51; 56 52; 55 51; 52; 57
Đầu 6 67 61; 62; 67
Đầu 7 79 74; 77 76
Đầu 8 80; 88 85 87
Đầu 9 93; 98 94; 96; 98(2) 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 19/04/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
84
76
88
Giải bảy
418
389
794
Giải sáu
6847
9089
9803
9756
9258
1836
6414
9305
3766
Giải năm
5887
1406
5893
Giải tư
37004
47811
29522
71435
71672
26136
07043
04927
47785
93278
92392
46546
24734
69185
75952
12644
04517
77435
83886
65294
60085
Giải ba
06609
66228
86267
25517
78645
85128
Giải nhì
18790
03562
08392
Giải nhất
67381
85163
65284
Đặc biệt
408151
625693
018189
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04; 09 06 05
Đầu 1 11; 18 17 14; 17
Đầu 2 22; 28 27 28
Đầu 3 35; 36 34; 36 35
Đầu 4 43; 47 46 44; 45
Đầu 5 51 56; 58 52
Đầu 6 62; 63; 67 66
Đầu 7 72 76; 78
Đầu 8 81; 84; 87; 89 85(2); 89 84; 85; 86; 88; 89
Đầu 9 90 92; 93 92; 93; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/04/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
69
35
34
Giải bảy
303
507
810
Giải sáu
4187
8069
3400
4238
9986
8871
5071
7673
6411
Giải năm
5976
5516
7874
Giải tư
85274
74204
20690
31760
09502
84031
52525
93616
38134
41753
95136
99346
80058
54624
35810
65117
19127
16934
99212
54974
18708
Giải ba
02575
05160
07864
23614
22292
14121
Giải nhì
51391
98710
93406
Giải nhất
50542
39646
04085
Đặc biệt
683008
002073
348708
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 02; 03; 04; 08 07 06; 08(2)
Đầu 1 10; 14; 16(2) 10(2); 11; 12; 17
Đầu 2 25 24 21; 27
Đầu 3 31 34; 35; 36; 38 34(2)
Đầu 4 42 46(2)
Đầu 5 53; 58
Đầu 6 60(2); 69(2) 64
Đầu 7 74; 75; 76 71; 73 71; 73; 74(2)
Đầu 8 87 86 85
Đầu 9 90; 91 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 05/04/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
62
92
14
Giải bảy
979
192
109
Giải sáu
1368
3816
9600
1143
2992
9130
9898
5833
2479
Giải năm
5284
0827
1718
Giải tư
04071
90482
28289
31057
46750
91982
30675
04552
98787
14571
11942
46421
10068
36189
35030
64082
05666
41642
60096
56171
57819
Giải ba
16054
75581
72029
64219
31446
28619
Giải nhì
55864
65074
54320
Giải nhất
20055
65077
23908
Đặc biệt
267112
965704
733037
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 04 08; 09
Đầu 1 12; 16 19 14; 18; 19(2)
Đầu 2 21; 27; 29 20
Đầu 3 30 30; 33; 37
Đầu 4 42; 43 42; 46
Đầu 5 50; 54; 55; 57 52
Đầu 6 62; 64; 68 68 66
Đầu 7 71; 75; 79 71; 74; 77 71; 79
Đầu 8 81; 82(2); 84; 89 87; 89 82
Đầu 9 92(3) 96; 98