Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 30/11/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
66
23
52
Giải bảy
805
323
798
Giải sáu
3753
8809
0891
4021
6021
5851
0359
3151
3712
Giải năm
3375
5376
0555
Giải tư
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
44102
42850
62846
63639
56886
57934
96831
57746
83590
79050
20149
85687
80803
42520
Giải ba
88760
41449
62062
45251
75212
28039
Giải nhì
84007
89550
88274
Giải nhất
75488
80242
41705
Đặc biệt
808960
512663
167307
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 07; 09 02 03; 05; 07
Đầu 1 12(2)
Đầu 2 25 21(2); 23(2) 20
Đầu 3 31; 34; 39 39
Đầu 4 49 42; 46 46; 49
Đầu 5 53; 54 50(2); 51(2) 50; 51; 52; 55; 59
Đầu 6 60(2); 65; 66; 68 62; 63
Đầu 7 75 76 74
Đầu 8 82; 88 86 87
Đầu 9 91(2); 92 90; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/11/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
75
52
19
Giải bảy
648
313
481
Giải sáu
4117
3680
1053
9324
1398
9891
1619
3013
1833
Giải năm
0567
6314
4458
Giải tư
15993
08554
31288
98136
83728
02404
15816
51122
94622
80998
15872
64796
79041
52115
23678
72635
14856
56903
46799
83305
53170
Giải ba
75589
13204
12946
08807
43258
82677
Giải nhì
10698
60722
31832
Giải nhất
26637
82016
97045
Đặc biệt
522633
944525
976769
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04(2) 07 03; 05
Đầu 1 16; 17 13; 14; 15; 16 13; 19(2)
Đầu 2 28 22(3); 24; 25
Đầu 3 33; 36; 37 32; 33; 35
Đầu 4 48 41; 46 45
Đầu 5 53; 54 52 56; 58(2)
Đầu 6 67 69
Đầu 7 75 72 70; 77; 78
Đầu 8 80; 88; 89 81
Đầu 9 93; 98 91; 96; 98(2) 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/11/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
66
66
58
Giải bảy
938
668
156
Giải sáu
9676
0848
4730
5672
3095
7499
8333
0359
8923
Giải năm
1816
0719
8669
Giải tư
17850
12691
66125
11436
69801
31835
02050
39053
05332
23070
99866
91054
97689
75737
53286
98426
20268
20300
30543
63409
00232
Giải ba
93408
58401
23305
92533
97737
59115
Giải nhì
72756
99286
85001
Giải nhất
11531
35154
04868
Đặc biệt
794265
625704
548369
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01(2); 08 04; 05 00; 01; 09
Đầu 1 16 19 15
Đầu 2 25 23; 26
Đầu 3 30; 31; 35; 36; 38 32; 33; 37 32; 33; 37
Đầu 4 48 43
Đầu 5 50(2); 56 53; 54(2) 56; 58; 59
Đầu 6 65; 66 66(2); 68 68(2); 69(2)
Đầu 7 76 70; 72
Đầu 8 86; 89 86
Đầu 9 91 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/11/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
13
03
40
Giải bảy
227
999
534
Giải sáu
8963
9844
0904
4815
7412
8769
0273
5423
1273
Giải năm
4910
5989
5522
Giải tư
28362
40398
22788
96194
07636
92801
20387
26984
40432
07043
29036
60116
46413
33143
59453
33664
43311
28699
16296
25700
77597
Giải ba
33669
80701
65014
11135
95108
30115
Giải nhì
89345
47679
68688
Giải nhất
56438
74549
63906
Đặc biệt
652096
167042
381106
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01(2); 04 03 00; 06(2); 08
Đầu 1 10; 13 12; 13; 14; 15; 16 11; 15
Đầu 2 27 22; 23
Đầu 3 36; 38 32; 35; 36 34
Đầu 4 44; 45 42; 43(2); 49 40
Đầu 5 53
Đầu 6 62; 63; 69 69 64
Đầu 7 79 73(2)
Đầu 8 87; 88 84; 89 88
Đầu 9 94; 96; 98 99 96; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/11/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
20
56
53
Giải bảy
879
862
260
Giải sáu
4202
9830
0087
7711
9290
7686
6030
6333
3536
Giải năm
9851
4850
8572
Giải tư
55914
96233
41399
81714
32348
06309
05180
53554
33425
68810
15945
96882
42748
32919
41019
00313
18764
75953
79107
26894
25927
Giải ba
89840
52757
12740
79843
66199
60924
Giải nhì
47561
76233
46648
Giải nhất
60123
21875
33365
Đặc biệt
753343
037578
834694
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 09 07
Đầu 1 14(2) 10; 11; 19 13; 19
Đầu 2 20; 23 25 24; 27
Đầu 3 30; 33 33 30; 33; 36
Đầu 4 40; 43; 48 40; 43; 45; 48 48
Đầu 5 51; 57 50; 54; 56 53(2)
Đầu 6 61 62 60; 64; 65
Đầu 7 79 75; 78 72
Đầu 8 80; 87 82; 86
Đầu 9 99 90 94(2); 99