Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 22/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
35
15
83
Giải bảy
581
650
476
Giải sáu
6115
1304
3278
5086
2647
4004
1940
6400
0160
Giải năm
7876
2545
7736
Giải tư
25792
41686
30624
08541
48513
84544
67267
90887
76500
79907
87473
40865
26944
94433
32709
31971
02804
79861
70549
00897
90296
Giải ba
49665
65803
80269
01649
59424
50932
Giải nhì
19208
98225
58220
Giải nhất
83225
46296
66623
Đặc biệt
480829
544684
939882
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04; 08 00; 04; 07 00; 04; 09
Đầu 1 13; 15 15
Đầu 2 24; 25; 29 25 20; 23; 24
Đầu 3 35 33 32; 36
Đầu 4 41; 44 44; 45; 47; 49 40; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 65; 67 65; 69 60; 61
Đầu 7 76; 78 73 71; 76
Đầu 8 81; 86 84; 86; 87 82; 83
Đầu 9 92 96 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
78
97
43
Giải bảy
627
843
986
Giải sáu
4072
0246
6892
1009
6074
5410
4272
9330
4593
Giải năm
5070
0452
1249
Giải tư
17553
90118
03957
06611
61742
04272
51433
16843
78429
89371
65754
91361
66820
10990
78792
51292
47706
33236
32117
28741
45451
Giải ba
97244
50965
18539
37106
35425
96881
Giải nhì
98931
69028
12951
Giải nhất
90476
84389
96290
Đặc biệt
668303
290528
542849
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03 06; 09 06
Đầu 1 11; 18 10 17
Đầu 2 27 20; 28(2); 29 25
Đầu 3 31; 33 39 30; 36
Đầu 4 42; 44; 46 43(2) 41; 43; 49(2)
Đầu 5 53; 57 52; 54 51(2)
Đầu 6 65 61
Đầu 7 70; 72(2); 76; 78 71; 74 72
Đầu 8 89 81; 86
Đầu 9 92 90; 97 90; 92(2); 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
43
35
19
Giải bảy
173
361
461
Giải sáu
9399
3467
1386
2932
2236
3363
8060
7094
4360
Giải năm
2361
3173
6320
Giải tư
42172
38595
08877
67427
56841
08100
16238
64488
07742
95016
82379
54196
15110
43480
06117
70500
41111
88541
39796
48172
54013
Giải ba
72226
37756
41137
90247
19041
08305
Giải nhì
57713
16495
27547
Giải nhất
66877
36900
38141
Đặc biệt
450787
316232
576171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 00 00; 05
Đầu 1 13 10; 16 11; 13; 17; 19
Đầu 2 26; 27 20
Đầu 3 38 32(2); 35; 36; 37
Đầu 4 41; 43 42; 47 41(3); 47
Đầu 5 56
Đầu 6 61; 67 61; 63 60(2); 61
Đầu 7 72; 73; 77(2) 73; 79 71; 72
Đầu 8 86; 87 80; 88
Đầu 9 95; 99 95; 96 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
81
31
10
Giải bảy
083
704
901
Giải sáu
7545
5673
3248
8713
4669
4547
9923
5335
7229
Giải năm
6488
9864
4546
Giải tư
68459
09139
76577
79704
05386
74817
39984
73243
62457
18704
92616
35275
53228
48991
46934
98596
21555
65599
79985
69552
05289
Giải ba
97670
37462
76772
69007
42867
49935
Giải nhì
18993
58335
13323
Giải nhất
15967
26717
91718
Đặc biệt
211667
269143
884210
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04 04(2); 07 01
Đầu 1 17 13; 16; 17 10(2); 18
Đầu 2 28 23(2); 29
Đầu 3 39 31; 35 34; 35(2)
Đầu 4 45; 48 43(2); 47 46
Đầu 5 59 57 52; 55
Đầu 6 62; 67(2) 64; 69 67
Đầu 7 70; 73; 77 72; 75
Đầu 8 81; 83; 84; 86; 88 85; 89
Đầu 9 93 91 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 25/01/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
96
75
01
Giải bảy
042
423
283
Giải sáu
0921
9426
6255
9796
7600
7943
8813
2201
1585
Giải năm
7560
4920
1096
Giải tư
27832
53815
95744
54062
70811
50214
76775
49300
67276
45283
04260
57840
51544
15114
17989
99395
82022
19794
48727
10074
72886
Giải ba
09091
14275
72632
80253
55772
57116
Giải nhì
32117
85659
89795
Giải nhất
40330
90762
27534
Đặc biệt
179436
933697
166988
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00(2) 01(2)
Đầu 1 11; 14; 15; 17 14 13; 16
Đầu 2 21; 26 20; 23 22; 27
Đầu 3 30; 32; 36 32 34
Đầu 4 42; 44 40; 43; 44
Đầu 5 55 53; 59
Đầu 6 60; 62 60; 62
Đầu 7 75(2) 75; 76 72; 74
Đầu 8 83 83; 85; 86; 88; 89
Đầu 9 91; 96 96; 97 94; 95(2); 96