Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 31/08/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
83
07
89
Giải bảy
090
742
328
Giải sáu
5569
7368
9959
2022
6145
8533
7400
7834
8708
Giải năm
8410
3075
3079
Giải tư
51467
02059
21821
46010
29293
02006
04484
69771
76703
61336
05914
20317
95393
78180
27637
68657
28066
90400
77266
32773
20425
Giải ba
61438
23738
95314
04119
68841
95032
Giải nhì
82055
41465
35855
Giải nhất
17958
00331
81799
Đặc biệt
349596
803563
329026
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06 03; 07 00(2); 08
Đầu 1 10(2) 14(2); 17; 19
Đầu 2 21 22 25; 26; 28
Đầu 3 38(2) 31; 33; 36 32; 34; 37
Đầu 4 42; 45 41
Đầu 5 55; 58; 59(2) 55; 57
Đầu 6 67; 68; 69 63; 65 66(2)
Đầu 7 71; 75 73; 79
Đầu 8 83; 84 80 89
Đầu 9 90; 93; 96 93 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 24/08/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
33
24
79
Giải bảy
843
886
666
Giải sáu
5479
3952
7133
7053
4636
8683
7152
7544
1638
Giải năm
5290
5269
4999
Giải tư
22180
77040
06276
40259
75571
26020
50970
73069
60190
25440
93897
17526
14384
65808
58037
37848
21065
71318
73061
22015
97064
Giải ba
90896
38472
89363
71217
48433
36395
Giải nhì
07050
32478
81179
Giải nhất
16025
48055
26416
Đặc biệt
601136
277534
950211
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08
Đầu 1 17 11; 15; 16; 18
Đầu 2 20; 25 24; 26
Đầu 3 33(2); 36 34; 36 33; 37; 38
Đầu 4 40; 43 40 44; 48
Đầu 5 50; 52; 59 53; 55 52
Đầu 6 63; 69(2) 61; 64; 65; 66
Đầu 7 70; 71; 72; 76; 79 78 79(2)
Đầu 8 80 83; 84; 86
Đầu 9 90; 96 90; 97 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 17/08/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
62
42
64
Giải bảy
808
466
927
Giải sáu
5269
9969
5613
9929
7417
9054
6531
5765
8551
Giải năm
2373
6354
5538
Giải tư
07190
96006
72250
90311
47370
24082
88855
44628
81764
54129
35755
43071
07956
21625
70542
65287
59721
95782
74682
51807
78048
Giải ba
31815
44991
22685
08060
47319
37005
Giải nhì
55203
57454
88000
Giải nhất
36672
20747
41936
Đặc biệt
466901
319939
971117
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03; 06; 08 00; 05; 07
Đầu 1 11; 13; 15 17 17; 19
Đầu 2 25; 28; 29(2) 21; 27
Đầu 3 39 31; 36; 38
Đầu 4 42; 47 42; 48
Đầu 5 50; 55 54(3); 55; 56 51
Đầu 6 62; 69(2) 60; 64; 66 64; 65
Đầu 7 70; 72; 73 71
Đầu 8 82 85 82(2); 87
Đầu 9 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 10/08/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
36
01
32
Giải bảy
043
007
897
Giải sáu
6440
7930
7850
7758
3030
2875
1748
2836
6843
Giải năm
7051
0125
3683
Giải tư
66891
34153
41108
47908
39106
35365
77562
38642
81092
63297
62934
64321
47957
10122
49658
13641
22409
24804
67250
35694
25096
Giải ba
25051
23913
63625
73420
02113
85107
Giải nhì
88870
13405
26644
Giải nhất
56576
32106
70883
Đặc biệt
687018
417542
300292
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 08(2) 01; 05; 06; 07 04; 07; 09
Đầu 1 13; 18 13
Đầu 2 20; 21; 22; 25(2)
Đầu 3 30; 36 30; 34 32; 36
Đầu 4 40; 43 42(2) 41; 43; 44; 48
Đầu 5 50; 51(2); 53 57; 58 50; 58
Đầu 6 62; 65
Đầu 7 70; 76 75
Đầu 8 83(2)
Đầu 9 91 92; 97 92; 94; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 03/08/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
52
51
67
Giải bảy
164
708
418
Giải sáu
5765
3374
5247
2699
7646
8703
7121
5103
3952
Giải năm
8566
4268
2776
Giải tư
82526
42291
94747
50852
49226
60627
93781
68188
18293
00985
09353
91304
79104
76674
37435
79462
95353
65333
02251
75088
77181
Giải ba
46607
71548
31308
52440
97062
20511
Giải nhì
75448
17238
20060
Giải nhất
60065
56923
24610
Đặc biệt
295341
536081
650752
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 03; 04(2); 08(2) 03
Đầu 1 10; 11; 18
Đầu 2 26(2); 27 23 21
Đầu 3 38 33; 35
Đầu 4 41; 47(2); 48(2) 40; 46
Đầu 5 52(2) 51; 53 51; 52(2); 53
Đầu 6 64; 65(2); 66 68 60; 62(2); 67
Đầu 7 74 74 76
Đầu 8 81 81; 85; 88 81; 88
Đầu 9 91 93; 99