Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/06/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
41
98
89
Giải bảy
277
101
029
Giải sáu
6257
3288
6547
9555
2724
6094
4498
8614
1557
Giải năm
3589
8110
6409
Giải tư
24192
93892
68906
16490
75460
35138
99118
60619
53844
44216
29993
82467
75113
57973
88492
19887
52799
30317
07478
21158
49669
Giải ba
93388
89731
69885
79627
08668
16217
Giải nhì
01700
17525
54725
Giải nhất
61211
30688
64545
Đặc biệt
358684
658194
077977
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 06 01 09
Đầu 1 11; 18 10; 13; 16; 19 14; 17(2)
Đầu 2 24; 25; 27 25; 29
Đầu 3 31; 38
Đầu 4 41; 47 44 45
Đầu 5 57 55 57; 58
Đầu 6 60 67 68; 69
Đầu 7 77 73 77; 78
Đầu 8 84; 88(2); 89 85; 88 87; 89
Đầu 9 90; 92(2) 93; 94(2); 98 92; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 25/05/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
60
42
40
Giải bảy
639
299
854
Giải sáu
4266
3026
9204
8101
0212
6583
8912
1742
2986
Giải năm
3418
8187
9286
Giải tư
00540
97729
47046
27748
62372
39315
27348
24754
63162
97381
61583
59588
53797
45948
55518
06248
36321
23675
96410
90277
23115
Giải ba
07107
03168
87989
19077
50447
16800
Giải nhì
80060
83195
33298
Giải nhất
70562
42745
41357
Đặc biệt
696581
257121
342438
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 07 01 00
Đầu 1 15; 18 12 10; 12; 15; 18
Đầu 2 26; 29 21 21
Đầu 3 39 38
Đầu 4 40; 46; 48(2) 42; 45; 48 40; 42; 47; 48
Đầu 5 54 54; 57
Đầu 6 60(2); 62; 66; 68 62
Đầu 7 72 77 75; 77
Đầu 8 81 81; 83(2); 87; 88; 89 86(2)
Đầu 9 95; 97; 99 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 18/05/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
75
97
89
Giải bảy
077
517
774
Giải sáu
7279
3989
3071
7274
9848
4773
9083
6672
6701
Giải năm
9770
2731
3045
Giải tư
99919
07478
30023
77571
67508
11308
27901
15825
73773
77338
21741
61742
06730
79036
45238
31218
87765
55278
11843
77124
37989
Giải ba
01883
93530
14796
26786
06522
82290
Giải nhì
03337
77962
83463
Giải nhất
83213
60455
23245
Đặc biệt
677855
120078
454276
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 08(2) 01
Đầu 1 13; 19 17 18
Đầu 2 23 25 22; 24
Đầu 3 30; 37 30; 31; 36; 38 38
Đầu 4 41; 42; 48 43; 45(2)
Đầu 5 55 55
Đầu 6 62 63; 65
Đầu 7 70; 71(2); 75; 77; 78; 79 73(2); 74; 78 72; 74; 76; 78
Đầu 8 83; 89 86 83; 89(2)
Đầu 9 96; 97 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 11/05/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
98
32
70
Giải bảy
720
992
469
Giải sáu
9622
8446
9638
1620
5334
0770
1922
3348
9546
Giải năm
6830
3468
8133
Giải tư
56256
35938
36174
95936
75468
56917
80429
17214
81602
77128
37026
60384
64953
35133
88966
38331
85515
48844
21806
49724
09102
Giải ba
99886
59713
97269
28594
65395
28447
Giải nhì
61314
78791
85894
Giải nhất
89592
81763
53404
Đặc biệt
984394
537604
335756
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 04 02; 04; 06
Đầu 1 13; 14; 17 14 15
Đầu 2 20; 22; 29 20; 26; 28 22; 24
Đầu 3 30; 36; 38(2) 32; 33; 34 31; 33
Đầu 4 46 44; 46; 47; 48
Đầu 5 56 53 56
Đầu 6 68 63; 68; 69 66; 69
Đầu 7 74 70 70
Đầu 8 86 84
Đầu 9 92; 94; 98 91; 92; 94 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 04/05/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
50
26
85
Giải bảy
056
959
458
Giải sáu
1902
2863
3287
3138
6557
2607
9256
1510
8480
Giải năm
9878
9387
8964
Giải tư
81283
25462
74806
58075
50901
04720
13954
02379
72417
97233
29587
91654
43818
92213
80322
88216
88912
45201
06159
17545
17320
Giải ba
11239
57704
83180
62323
33090
07034
Giải nhì
70674
87395
35098
Giải nhất
43762
80305
39032
Đặc biệt
898716
814954
062974
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 02; 04; 06 05; 07 01
Đầu 1 16 13; 17; 18 10; 12; 16
Đầu 2 20 23; 26 20; 22
Đầu 3 39 33; 38 32; 34
Đầu 4 45
Đầu 5 50; 54; 56 54(2); 57; 59 56; 58; 59
Đầu 6 62(2); 63 64
Đầu 7 74; 75; 78 79 74
Đầu 8 83; 87 80; 87(2) 80; 85
Đầu 9 95 90; 98