Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 27/08/2009

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
31
14
Giải bảy
138
775
Giải sáu
0058
4154
4252
5131
1467
2330
Giải năm
1876
8201
Giải tư
42442
22816
60379
47126
24186
54327
93501
27434
85636
51435
30780
48198
92627
07215
Giải ba
76670
66845
94943
57680
Giải nhì
83995
83745
Giải nhất
82298
56093
Đặc biệt
52256
14979
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01 01
Đầu 1 16 14; 15
Đầu 2 26; 27 27
Đầu 3 31; 38 30; 31; 34; 35; 36
Đầu 4 42; 45 43; 45
Đầu 5 52; 54; 56; 58
Đầu 6 67
Đầu 7 70; 76; 79 75; 79
Đầu 8 86 80(2)
Đầu 9 95; 98 93; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 20/08/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
27
23
00
Giải bảy
622
731
666
Giải sáu
0040
1290
4806
2901
7553
5916
5684
7800
6957
Giải năm
8849
5678
7870
Giải tư
51735
75256
36536
50742
47171
03934
79527
54781
56424
40355
66371
27248
40730
42435
32367
34376
76520
84824
32060
01121
57994
Giải ba
73886
61165
14643
64653
73057
41979
Giải nhì
09061
75775
09718
Giải nhất
78308
73099
03582
Đặc biệt
48733
73737
24644
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 08 01 00(2)
Đầu 1 16 18
Đầu 2 22; 27(2) 23; 24 20; 21; 24
Đầu 3 33; 34; 35; 36 30; 31; 35; 37
Đầu 4 40; 42; 49 43; 48 44
Đầu 5 56 53(2); 55 57(2)
Đầu 6 61; 65 60; 66; 67
Đầu 7 71 71; 75; 78 70; 76; 79
Đầu 8 86 81 82; 84
Đầu 9 90 99 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 13/08/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
32
76
64
Giải bảy
597
299
044
Giải sáu
7834
7465
7998
3676
3424
3655
2926
4234
1214
Giải năm
8671
7379
8436
Giải tư
16472
67227
05828
87424
69505
73729
11625
45563
72545
01871
61163
61770
06139
48255
46293
95117
66008
96680
19741
14453
10351
Giải ba
75492
26904
27969
35726
17445
20200
Giải nhì
36433
87732
47587
Giải nhất
15647
98777
22220
Đặc biệt
54927
92258
71923
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 05 00; 08
Đầu 1 14; 17
Đầu 2 24; 25; 27(2); 28; 29 24; 26 20; 23; 26
Đầu 3 32; 33; 34 32; 39 34; 36
Đầu 4 47 45 41; 44; 45
Đầu 5 55(2); 58 51; 53
Đầu 6 65 63(2); 69 64
Đầu 7 71; 72 70; 71; 76(2); 77; 79
Đầu 8 80; 87
Đầu 9 92; 97; 98 99 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 06/08/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
85
83
19
Giải bảy
324
507
466
Giải sáu
5514
4176
9045
0259
8193
1680
5395
0453
0317
Giải năm
6523
0113
6739
Giải tư
13336
91555
69827
38116
22515
57005
03215
98674
33312
87798
67867
83281
32686
87848
79349
94381
22067
23891
25354
78471
13552
Giải ba
01266
23976
99449
60621
37815
02653
Giải nhì
07648
73680
58507
Giải nhất
07283
82635
71613
Đặc biệt
45631
96979
49238
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 07 07
Đầu 1 14; 15(2); 16 12; 13 13; 15; 17; 19
Đầu 2 23; 24; 27 21
Đầu 3 31; 36 35 38; 39
Đầu 4 45; 48 48; 49 49
Đầu 5 55 59 52; 53(2); 54
Đầu 6 66 67 66; 67
Đầu 7 76(2) 74; 79 71
Đầu 8 83; 85 80(2); 81; 83; 86 81
Đầu 9 93; 98 91; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 30/07/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
54
00
30
Giải bảy
688
786
036
Giải sáu
4958
4585
0229
2980
2055
6376
4173
5482
3733
Giải năm
6012
9096
5897
Giải tư
82356
65634
27878
41613
27502
62309
05315
05057
39938
54875
18559
03105
34085
89674
10648
06124
90125
55663
37552
00415
68752
Giải ba
16859
27943
04003
65983
07265
90070
Giải nhì
69721
84076
45276
Giải nhất
76982
52788
08735
Đặc biệt
74117
16063
26490
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 09 00; 03; 05
Đầu 1 12; 13; 15; 17 15
Đầu 2 21; 29 24; 25
Đầu 3 34 38 30; 33; 35; 36
Đầu 4 43 48
Đầu 5 54; 56; 58; 59 55; 57; 59 52(2)
Đầu 6 63 63; 65
Đầu 7 78 74; 75; 76(2) 70; 73; 76
Đầu 8 82; 85; 88 80; 83; 85; 86; 88 82
Đầu 9 96 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/07/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

Tỉnh Bình Định
Giải tám
10
Giải bảy
921
Giải sáu
7928
0680
5689
Giải năm
6691
Giải tư
60359
67938
46971
47249
54172
52615
20401
Giải ba
32720
00656
Giải nhì
67933
Giải nhất
50204
Đặc biệt
31094
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định
Đầu 0 01; 04
Đầu 1 10; 15
Đầu 2 20; 21; 28
Đầu 3 33; 38
Đầu 4 49
Đầu 5 56; 59
Đầu 6
Đầu 7 71; 72
Đầu 8 80; 89
Đầu 9 91; 94