Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 18/06/2009

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
92
65
Giải bảy
944
516
Giải sáu
9817
9323
6852
4263
4706
3841
Giải năm
2416
6769
Giải tư
91446
10465
94231
94653
59375
39079
83497
52934
87549
50313
20205
12024
29723
79336
Giải ba
21040
23606
20488
62828
Giải nhì
03162
81099
Giải nhất
85266
90502
Đặc biệt
75106
62722
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06(2) 02; 05; 06
Đầu 1 16; 17 13; 16
Đầu 2 23 22; 23; 24; 28
Đầu 3 31 34; 36
Đầu 4 40; 44; 46 41; 49
Đầu 5 52; 53
Đầu 6 62; 65; 66 63; 65; 69
Đầu 7 75; 79
Đầu 8 88
Đầu 9 92; 97 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 11/06/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
27
00
87
Giải bảy
981
412
826
Giải sáu
8650
8086
6998
3097
1513
9665
9871
5018
0920
Giải năm
3318
9976
0530
Giải tư
93827
94727
24776
98592
41715
16374
41651
03560
68192
42860
46184
49160
45956
44415
13782
20278
21647
36143
01028
15331
61578
Giải ba
24158
76031
89229
72477
89209
97684
Giải nhì
10289
48556
39888
Giải nhất
90837
65200
24220
Đặc biệt
35996
13292
21625
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00(2) 09
Đầu 1 15; 18 12; 13; 15 18
Đầu 2 27(3) 29 20(2); 25; 26; 28
Đầu 3 31; 37 30; 31
Đầu 4 43; 47
Đầu 5 50; 51; 58 56(2)
Đầu 6 60(3); 65
Đầu 7 74; 76 76; 77 71; 78(2)
Đầu 8 81; 86; 89 84 82; 84; 87; 88
Đầu 9 92; 96; 98 92(2); 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 04/06/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
76
52
95
Giải bảy
349
988
808
Giải sáu
6013
5572
7480
9288
7250
6099
6584
7736
3672
Giải năm
5925
6195
5127
Giải tư
93247
03385
12939
29264
71903
93629
29050
34285
34907
79278
50140
11478
49019
89472
86521
92870
74196
04975
61210
97647
13195
Giải ba
70045
05079
40394
84733
29029
33156
Giải nhì
33182
70440
53209
Giải nhất
04487
92116
28313
Đặc biệt
67321
27627
70062
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03 07 08; 09
Đầu 1 13 16; 19 10; 13
Đầu 2 21; 25; 29 27 21; 27; 29
Đầu 3 39 33 36
Đầu 4 45; 47; 49 40(2) 47
Đầu 5 50 50; 52 56
Đầu 6 64 62
Đầu 7 72; 76; 79 72; 78(2) 70; 72; 75
Đầu 8 80; 82; 85; 87 85; 88(2) 84
Đầu 9 94; 95; 99 95(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 28/05/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
89
48
32
Giải bảy
221
766
401
Giải sáu
2937
3923
1839
6931
1688
9292
6112
1594
0257
Giải năm
3054
3034
0026
Giải tư
71802
24956
39980
03218
17247
14516
55712
68765
15407
06345
23774
37227
78675
66156
34983
78388
40788
58678
61164
34865
31101
Giải ba
85255
73021
81653
23033
72835
03515
Giải nhì
18879
14720
71564
Giải nhất
42327
25507
95395
Đặc biệt
26602
47166
21489
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02(2) 07(2) 01(2)
Đầu 1 12; 16; 18 12; 15
Đầu 2 21(2); 23; 27 20; 27 26
Đầu 3 37; 39 31; 33; 34 32; 35
Đầu 4 47 45; 48
Đầu 5 54; 55; 56 53; 56 57
Đầu 6 65; 66(2) 64(2); 65
Đầu 7 79 74; 75 78
Đầu 8 80; 89 88 83; 88(2); 89
Đầu 9 92 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 21/05/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
49
73
32
Giải bảy
647
003
411
Giải sáu
9178
4265
7020
2679
9303
2596
9713
1337
1328
Giải năm
2576
0387
4959
Giải tư
54105
63183
90437
24778
98143
00591
35843
41276
72153
20422
28738
06478
10129
66152
40968
82679
11233
25784
58550
89180
82675
Giải ba
29854
57653
02261
19077
93893
28181
Giải nhì
89235
62767
63038
Giải nhất
68217
30990
20930
Đặc biệt
24896
43948
81180
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 03(2)
Đầu 1 17 11; 13
Đầu 2 20 22; 29 28
Đầu 3 35; 37 38 30; 32; 33; 37; 38
Đầu 4 43(2); 47; 49 48
Đầu 5 53; 54 52; 53 50; 59
Đầu 6 65 61; 67 68
Đầu 7 76; 78(2) 73; 76; 77; 78; 79 75; 79
Đầu 8 83 87 80(2); 81; 84
Đầu 9 91; 96 90; 96 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 14/05/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

Tỉnh Bình Định
Giải tám
69
Giải bảy
709
Giải sáu
2967
4079
6688
Giải năm
5022
Giải tư
80330
30331
35443
42491
90510
52036
50516
Giải ba
63186
42965
Giải nhì
76428
Giải nhất
92081
Đặc biệt
24546
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định
Đầu 0 09
Đầu 1 10; 16
Đầu 2 22; 28
Đầu 3 30; 31; 36
Đầu 4 43; 46
Đầu 5
Đầu 6 65; 67; 69
Đầu 7 79
Đầu 8 81; 86; 88
Đầu 9 91