Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/07/2009

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
81
20
Giải bảy
815
268
Giải sáu
3675
3885
1173
5797
2919
4691
Giải năm
9526
8274
Giải tư
07916
12259
00842
77765
94385
01134
28414
95859
84469
64729
79353
91688
98890
66593
Giải ba
21041
83046
83251
68464
Giải nhì
66007
48354
Giải nhất
32496
10359
Đặc biệt
66432
33748
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07
Đầu 1 14; 15; 16 19
Đầu 2 26 20; 29
Đầu 3 32; 34
Đầu 4 41; 42; 46 48
Đầu 5 59 51; 53; 54; 59(2)
Đầu 6 65 64; 68; 69
Đầu 7 73; 75 74
Đầu 8 81; 85(2) 88
Đầu 9 96 90; 91; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/07/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
77
07
43
Giải bảy
292
056
650
Giải sáu
8797
3595
8031
8398
2492
6971
1344
9431
6338
Giải năm
2321
7911
5196
Giải tư
50750
26597
60509
20964
54085
53939
92993
64585
39245
90874
94886
09922
72738
38608
02392
59007
24624
18808
33414
73587
53093
Giải ba
31922
59533
48253
33544
08696
78980
Giải nhì
37471
70300
54873
Giải nhất
57305
16747
29929
Đặc biệt
07956
93371
55702
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 09 00; 07; 08 02; 07; 08
Đầu 1 11 14
Đầu 2 21; 22 22 24; 29
Đầu 3 31; 33; 39 38 31; 38
Đầu 4 44; 45; 47 43; 44
Đầu 5 50; 56 53; 56 50
Đầu 6 64
Đầu 7 71; 77 71(2); 74 73
Đầu 8 85 85; 86 80; 87
Đầu 9 92; 93; 95; 97(2) 92; 98 92; 93; 96(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 25/06/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
07
54
39
Giải bảy
718
942
559
Giải sáu
8268
3230
4063
4055
4639
2693
3978
9002
7725
Giải năm
0330
9044
4742
Giải tư
22140
93512
43122
66159
89897
16800
80195
73487
13926
49878
17477
00470
84576
46563
19057
57904
87128
03681
53040
45245
22013
Giải ba
29541
12523
46434
59934
24297
27610
Giải nhì
15403
45946
77530
Giải nhất
50315
32114
51758
Đặc biệt
59902
06008
46523
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 02; 03; 07 08 02; 04
Đầu 1 12; 15; 18 14 10; 13
Đầu 2 22; 23 26 23; 25; 28
Đầu 3 30(2) 34(2); 39 30; 39
Đầu 4 40; 41 42; 44; 46 40; 42; 45
Đầu 5 59 54; 55 57; 58; 59
Đầu 6 63; 68 63
Đầu 7 70; 76; 77; 78 78
Đầu 8 87 81
Đầu 9 95; 97 93 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 18/06/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
33
92
65
Giải bảy
490
944
516
Giải sáu
7459
4380
6826
9817
9323
6852
4263
4706
3841
Giải năm
2710
2416
6769
Giải tư
91123
76588
50941
06595
71419
46881
49769
91446
10465
94231
94653
59375
39079
83497
52934
87549
50313
20205
12024
29723
79336
Giải ba
23971
11532
21040
23606
20488
62828
Giải nhì
44989
03162
81099
Giải nhất
99001
85266
90502
Đặc biệt
55670
75106
62722
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01 06(2) 02; 05; 06
Đầu 1 10; 19 16; 17 13; 16
Đầu 2 23; 26 23 22; 23; 24; 28
Đầu 3 32; 33 31 34; 36
Đầu 4 41 40; 44; 46 41; 49
Đầu 5 59 52; 53
Đầu 6 69 62; 65; 66 63; 65; 69
Đầu 7 70; 71 75; 79
Đầu 8 80; 81; 88; 89 88
Đầu 9 90; 95 92; 97 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 11/06/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
27
00
87
Giải bảy
981
412
826
Giải sáu
8650
8086
6998
3097
1513
9665
9871
5018
0920
Giải năm
3318
9976
0530
Giải tư
93827
94727
24776
98592
41715
16374
41651
03560
68192
42860
46184
49160
45956
44415
13782
20278
21647
36143
01028
15331
61578
Giải ba
24158
76031
89229
72477
89209
97684
Giải nhì
10289
48556
39888
Giải nhất
90837
65200
24220
Đặc biệt
35996
13292
21625
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00(2) 09
Đầu 1 15; 18 12; 13; 15 18
Đầu 2 27(3) 29 20(2); 25; 26; 28
Đầu 3 31; 37 30; 31
Đầu 4 43; 47
Đầu 5 50; 51; 58 56(2)
Đầu 6 60(3); 65
Đầu 7 74; 76 76; 77 71; 78(2)
Đầu 8 81; 86; 89 84 82; 84; 87; 88
Đầu 9 92; 96; 98 92(2); 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 04/06/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

Tỉnh Bình Định
Giải tám
76
Giải bảy
349
Giải sáu
6013
5572
7480
Giải năm
5925
Giải tư
93247
03385
12939
29264
71903
93629
29050
Giải ba
70045
05079
Giải nhì
33182
Giải nhất
04487
Đặc biệt
67321
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định
Đầu 0 03
Đầu 1 13
Đầu 2 21; 25; 29
Đầu 3 39
Đầu 4 45; 47; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 64
Đầu 7 72; 76; 79
Đầu 8 80; 82; 85; 87
Đầu 9