Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/04/2009

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
36
21
Giải bảy
639
444
Giải sáu
1228
5748
1979
5185
0998
4852
Giải năm
6405
2531
Giải tư
91341
92324
06934
24647
60328
12888
71852
72543
87582
67893
65286
96476
99157
07514
Giải ba
58039
30118
90395
75621
Giải nhì
18008
58924
Giải nhất
78513
95105
Đặc biệt
43128
20240
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 08 05
Đầu 1 13; 18 14
Đầu 2 24; 28(3) 21(2); 24
Đầu 3 34; 36; 39(2) 31
Đầu 4 41; 47; 48 40; 43; 44
Đầu 5 52 52; 57
Đầu 6
Đầu 7 79 76
Đầu 8 88 82; 85; 86
Đầu 9 93; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/04/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
72
05
28
Giải bảy
483
942
255
Giải sáu
5944
4259
1101
2986
8017
7247
5593
0828
6408
Giải năm
6740
1317
8831
Giải tư
87941
41963
13879
80421
61678
64521
09940
51833
28749
49821
44112
97303
38342
72166
44082
02007
22702
53134
55611
84592
16108
Giải ba
02935
53838
70087
75814
73144
93873
Giải nhì
15478
63665
04932
Giải nhất
13636
01525
59876
Đặc biệt
45188
57635
75876
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01 03; 05 02; 07; 08(2)
Đầu 1 12; 14; 17(2) 11
Đầu 2 21(2) 21; 25 28(2)
Đầu 3 35; 36; 38 33; 35 31; 32; 34
Đầu 4 40(2); 41; 44 42(2); 47; 49 44
Đầu 5 59 55
Đầu 6 63 65; 66
Đầu 7 72; 78(2); 79 73; 76(2)
Đầu 8 83; 88 86; 87 82
Đầu 9 92; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/04/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
81
67
88
Giải bảy
732
390
496
Giải sáu
5661
8039
0575
3806
0371
4111
9091
5778
0933
Giải năm
4027
1390
4729
Giải tư
58046
30182
59558
58255
74970
38967
91081
09531
26047
76057
67779
08936
51113
34713
65807
83778
57178
35794
24223
65919
06102
Giải ba
12371
99318
47199
95570
37122
54271
Giải nhì
25438
92900
07481
Giải nhất
79160
44897
87129
Đặc biệt
37762
77266
89942
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 06 02; 07
Đầu 1 18 11; 13(2) 19
Đầu 2 27 22; 23; 29(2)
Đầu 3 32; 38; 39 31; 36 33
Đầu 4 46 47 42
Đầu 5 55; 58 57
Đầu 6 60; 61; 62; 67 66; 67
Đầu 7 70; 71; 75 70; 71; 79 71; 78(3)
Đầu 8 81(2); 82 81; 88
Đầu 9 90(2); 97; 99 91; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 26/03/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
75
82
93
Giải bảy
958
949
987
Giải sáu
2207
6624
9791
6277
7249
6902
1376
4958
0968
Giải năm
9754
1421
6109
Giải tư
92995
21422
75068
06014
37100
37077
71956
15448
03674
32699
32533
65936
66142
11548
30299
83194
83348
58437
45244
19198
00210
Giải ba
96810
07777
80348
48151
19399
38864
Giải nhì
40907
08042
94186
Giải nhất
54292
20331
53609
Đặc biệt
49457
59194
97252
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 07(2) 02 09(2)
Đầu 1 10; 14 10
Đầu 2 22; 24 21
Đầu 3 31; 33; 36 37
Đầu 4 42(2); 48(3); 49(2) 44; 48
Đầu 5 54; 56; 57; 58 51 52; 58
Đầu 6 68 64; 68
Đầu 7 75; 77(2) 74; 77 76
Đầu 8 82 86; 87
Đầu 9 91; 92; 95 94; 99 93; 94; 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 19/03/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
64
32
02
Giải bảy
376
928
899
Giải sáu
7439
5405
9160
9307
2383
5448
5949
2130
7107
Giải năm
1996
2239
6168
Giải tư
03650
56772
77970
11582
51871
69471
00414
59364
48411
45507
74203
86120
63265
01891
89092
88237
36801
64730
62965
68975
22694
Giải ba
27161
67095
20327
53078
88995
18547
Giải nhì
50438
27364
99107
Giải nhất
09226
55527
03916
Đặc biệt
12377
10272
43348
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 03; 07(2) 01; 02; 07(2)
Đầu 1 14 11 16
Đầu 2 26 20; 27(2); 28
Đầu 3 38; 39 32; 39 30(2); 37
Đầu 4 48 47; 48; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 60; 61; 64 64(2); 65 65; 68
Đầu 7 70; 71(2); 72; 76; 77 72; 78 75
Đầu 8 82 83
Đầu 9 95; 96 91 92; 94; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 12/03/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

Tỉnh Bình Định
Giải tám
77
Giải bảy
270
Giải sáu
7519
9649
3172
Giải năm
8034
Giải tư
98596
45078
96240
50846
95653
03217
63965
Giải ba
61670
85849
Giải nhì
48452
Giải nhất
31277
Đặc biệt
16469
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định
Đầu 0
Đầu 1 17; 19
Đầu 2
Đầu 3 34
Đầu 4 40; 46; 49(2)
Đầu 5 52; 53
Đầu 6 65; 69
Đầu 7 70(2); 72; 77(2); 78
Đầu 8
Đầu 9 96