Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/10/2009

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
46
76
Giải bảy
371
665
Giải sáu
3856
2886
3077
6569
9653
4262
Giải năm
1797
9988
Giải tư
77989
14387
69747
40266
27018
94190
28375
02092
26787
31042
82151
68542
77072
08452
Giải ba
99622
05647
65730
54250
Giải nhì
21280
69801
Giải nhất
77312
84656
Đặc biệt
13822
89296
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01
Đầu 1 12; 18
Đầu 2 22(2)
Đầu 3 30
Đầu 4 46; 47(2) 42(2)
Đầu 5 56 50; 51; 52; 53; 56
Đầu 6 66 62; 65; 69
Đầu 7 71; 75; 77 72; 76
Đầu 8 80; 86; 87; 89 87; 88
Đầu 9 90; 97 92; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/10/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
98
97
70
Giải bảy
212
607
199
Giải sáu
0112
1643
5937
0829
3541
1756
1583
8639
5665
Giải năm
4694
6737
3388
Giải tư
16044
82558
58182
39104
37918
25419
28578
32468
17326
15235
78880
91988
08018
15296
23317
08331
99020
87106
16001
43099
19177
Giải ba
49749
67954
93127
63394
59285
11269
Giải nhì
26961
60290
55232
Giải nhất
74490
53715
76112
Đặc biệt
27271
62262
34021
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04 07 01; 06
Đầu 1 12(2); 18; 19 15; 18 12; 17
Đầu 2 26; 27; 29 20; 21
Đầu 3 37 35; 37 31; 32; 39
Đầu 4 43; 44; 49 41
Đầu 5 54; 58 56
Đầu 6 61 62; 68 65; 69
Đầu 7 71; 78 70; 77
Đầu 8 82 80; 88 83; 85; 88
Đầu 9 90; 94; 98 90; 94; 96; 97 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/10/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
52
84
20
Giải bảy
689
590
482
Giải sáu
7381
3155
8171
8995
9843
7195
8215
1488
6248
Giải năm
9214
6186
5500
Giải tư
29470
34374
09246
89672
36312
18647
85515
83124
77933
56432
35478
00192
91394
97724
60364
72618
67762
29568
77337
68638
29148
Giải ba
74002
44299
49947
03892
70278
55641
Giải nhì
12692
16844
22955
Giải nhất
20378
16620
89004
Đặc biệt
02663
20151
89733
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02 00; 04
Đầu 1 12; 14; 15 15; 18
Đầu 2 20; 24(2) 20
Đầu 3 32; 33 33; 37; 38
Đầu 4 46; 47 43; 44; 47 41; 48(2)
Đầu 5 52; 55 51 55
Đầu 6 63 62; 64; 68
Đầu 7 70; 71; 72; 74; 78 78 78
Đầu 8 81; 89 84; 86 82; 88
Đầu 9 92; 99 90; 92(2); 94; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 24/09/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
56
76
05
Giải bảy
571
965
968
Giải sáu
2302
6614
6784
0855
9320
4621
5982
6638
6824
Giải năm
0333
9739
6757
Giải tư
72447
65450
38626
97702
22147
34224
88903
15183
30600
17573
27033
86985
74261
07635
12680
23898
71161
62683
65103
41868
89423
Giải ba
39298
78712
31958
65922
40039
70942
Giải nhì
28124
21687
07950
Giải nhất
85317
17915
74018
Đặc biệt
53559
05500
98300
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02(2); 03 00(2) 00; 03; 05
Đầu 1 12; 14; 17 15 18
Đầu 2 24(2); 26 20; 21; 22 23; 24
Đầu 3 33 33; 35; 39 38; 39
Đầu 4 47(2) 42
Đầu 5 50; 56; 59 55; 58 50; 57
Đầu 6 61; 65 61; 68(2)
Đầu 7 71 73; 76
Đầu 8 84 83; 85; 87 80; 82; 83
Đầu 9 98 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 17/09/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
38
64
72
Giải bảy
997
533
675
Giải sáu
6688
6794
7086
0769
8260
1427
9016
1472
7825
Giải năm
0198
8926
6243
Giải tư
55202
12623
31978
62230
90730
42834
15380
59748
31646
14481
92875
99386
82391
44018
40040
65641
50564
50011
87564
75103
94575
Giải ba
90582
88086
14487
42212
55067
41303
Giải nhì
28551
59441
72274
Giải nhất
40163
32122
34007
Đặc biệt
60399
67294
45504
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02 03(2); 04; 07
Đầu 1 12; 18 11; 16
Đầu 2 23 22; 26; 27 25
Đầu 3 30(2); 34; 38 33
Đầu 4 41; 46; 48 40; 41; 43
Đầu 5 51
Đầu 6 63 60; 64; 69 64(2); 67
Đầu 7 78 75 72(2); 74; 75(2)
Đầu 8 80; 82; 86(2); 88 81; 86; 87
Đầu 9 94; 97; 98; 99 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 10/09/2009

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

Tỉnh Bình Định
Giải tám
59
Giải bảy
574
Giải sáu
8560
2005
4966
Giải năm
1340
Giải tư
00838
12329
89230
66167
32146
32834
87718
Giải ba
20200
35572
Giải nhì
23724
Giải nhất
06323
Đặc biệt
47634
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định
Đầu 0 00; 05
Đầu 1 18
Đầu 2 23; 24; 29
Đầu 3 30; 34(2); 38
Đầu 4 40; 46
Đầu 5 59
Đầu 6 60; 66; 67
Đầu 7 72; 74
Đầu 8
Đầu 9