Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 12/07/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
37
29
Giải bảy
041
099
Giải sáu
8073
5882
1290
0712
4895
7397
Giải năm
2590
3799
Giải tư
81537
34379
42391
60906
26840
33277
75067
78596
20161
14660
15955
69380
93346
57509
Giải ba
25057
13273
12761
65329
Giải nhì
21830
03755
Giải nhất
23792
77621
Đặc biệt
294969
979766
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06 09
Đầu 1 12
Đầu 2 21; 29(2)
Đầu 3 30; 37(2)
Đầu 4 40; 41 46
Đầu 5 57 55(2)
Đầu 6 67; 69 60; 61(2); 66
Đầu 7 73(2); 77; 79
Đầu 8 82 80
Đầu 9 90(2); 91; 92 95; 96; 97; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 05/07/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
27
14
Giải bảy
683
067
Giải sáu
3406
1859
4455
7227
0790
6938
Giải năm
2011
0211
Giải tư
49868
28903
72405
10181
30263
17212
25221
51874
60195
04395
42916
65868
75873
39753
Giải ba
47648
01550
63476
98167
Giải nhì
28687
93147
Giải nhất
81715
77975
Đặc biệt
642847
150767
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 05; 06
Đầu 1 11; 12; 15 11; 14; 16
Đầu 2 21; 27 27
Đầu 3 38
Đầu 4 47; 48 47
Đầu 5 50; 55; 59 53
Đầu 6 63; 68 67(3); 68
Đầu 7 73; 74; 75; 76
Đầu 8 81; 83; 87
Đầu 9 90; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 28/06/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
61
81
Giải bảy
501
770
Giải sáu
2045
6587
8385
7608
6030
3027
Giải năm
7480
1446
Giải tư
75787
61179
99392
44869
30506
87823
98320
60479
64986
90516
63429
59775
15821
78023
Giải ba
49464
47931
01104
84315
Giải nhì
91154
74115
Giải nhất
89653
36993
Đặc biệt
290258
316726
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 06 04; 08
Đầu 1 15(2); 16
Đầu 2 20; 23 21; 23; 26; 27; 29
Đầu 3 31 30
Đầu 4 45 46
Đầu 5 53; 54; 58
Đầu 6 61; 64; 69
Đầu 7 79 70; 75; 79
Đầu 8 80; 85; 87(2) 81; 86
Đầu 9 92 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 21/06/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
24
19
Giải bảy
470
745
Giải sáu
1286
2003
7245
2190
2407
2267
Giải năm
3942
6405
Giải tư
02243
77381
48905
91604
31762
59631
19132
18911
36106
68681
08786
88360
86161
85404
Giải ba
52015
99669
60257
55867
Giải nhì
80855
51129
Giải nhất
63235
45495
Đặc biệt
862471
369268
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 04; 05 04; 05; 06; 07
Đầu 1 15 11; 19
Đầu 2 24 29
Đầu 3 31; 32; 35
Đầu 4 42; 43; 45 45
Đầu 5 55 57
Đầu 6 62; 69 60; 61; 67(2); 68
Đầu 7 70; 71
Đầu 8 81; 86 81; 86
Đầu 9 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 14/06/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
87
00
Giải bảy
153
077
Giải sáu
2988
6353
1619
5889
1569
6291
Giải năm
3757
0457
Giải tư
15394
43638
44561
26628
88046
22356
96369
42323
01606
64773
74853
29207
62801
93732
Giải ba
54432
15809
14224
29460
Giải nhì
69309
15151
Giải nhất
17719
53058
Đặc biệt
759135
438905
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09(2) 00; 01; 05; 06; 07
Đầu 1 19(2)
Đầu 2 28 23; 24
Đầu 3 32; 35; 38 32
Đầu 4 46
Đầu 5 53(2); 56; 57 51; 53; 57; 58
Đầu 6 61; 69 60; 69
Đầu 7 73; 77
Đầu 8 87; 88 89
Đầu 9 94 91