Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 18/01/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
78
47
Giải bảy
195
683
Giải sáu
5617
3947
4158
9651
1751
3911
Giải năm
3186
8715
Giải tư
45449
40423
83347
63455
01328
61835
25769
55914
12964
77475
27698
27386
60233
80777
Giải ba
36038
71098
93594
99915
Giải nhì
30107
15864
Giải nhất
31768
45225
Đặc biệt
761415
732584
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07
Đầu 1 15; 17 11; 14; 15(2)
Đầu 2 23; 28 25
Đầu 3 35; 38 33
Đầu 4 47(2); 49 47
Đầu 5 55; 58 51(2)
Đầu 6 68; 69 64(2)
Đầu 7 78 75; 77
Đầu 8 86 83; 84; 86
Đầu 9 95; 98 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 11/01/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
50
50
Giải bảy
219
428
Giải sáu
0553
9138
0022
2532
8213
5956
Giải năm
8968
5179
Giải tư
76403
97607
50632
97062
46222
78680
90495
11670
22810
46874
42407
49648
39301
54877
Giải ba
43516
18563
50225
39785
Giải nhì
58948
40770
Giải nhất
37172
75062
Đặc biệt
035115
721281
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 07 01; 07
Đầu 1 15; 16; 19 10; 13
Đầu 2 22(2) 25; 28
Đầu 3 32; 38 32
Đầu 4 48 48
Đầu 5 50; 53 50; 56
Đầu 6 62; 63; 68 62
Đầu 7 72 70(2); 74; 77; 79
Đầu 8 80 81; 85
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 04/01/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
06
02
Giải bảy
568
087
Giải sáu
0790
1631
8130
9668
7358
2640
Giải năm
9164
9136
Giải tư
51586
13953
93751
16829
23338
88955
76252
59375
97305
43792
72160
96604
35365
84733
Giải ba
77929
98870
45251
63130
Giải nhì
87564
87483
Giải nhất
22960
17822
Đặc biệt
503204
088363
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 06 02; 04; 05
Đầu 1
Đầu 2 29(2) 22
Đầu 3 30; 31; 38 30; 33; 36
Đầu 4 40
Đầu 5 51; 52; 53; 55 51; 58
Đầu 6 60; 64(2); 68 60; 63; 65; 68
Đầu 7 70 75
Đầu 8 86 83; 87
Đầu 9 90 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 28/12/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
09
53
Giải bảy
967
187
Giải sáu
0960
1943
4746
9824
1055
1433
Giải năm
6335
1762
Giải tư
08644
84492
85299
31925
09714
53440
74901
56913
72230
63137
14200
35323
35710
93583
Giải ba
28366
83363
12039
36793
Giải nhì
93187
28559
Giải nhất
76538
93646
Đặc biệt
874315
048433
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 09 00
Đầu 1 14; 15 10; 13
Đầu 2 25 23; 24
Đầu 3 35; 38 30; 33(2); 37; 39
Đầu 4 40; 43; 44; 46 46
Đầu 5 53; 55; 59
Đầu 6 60; 63; 66; 67 62
Đầu 7
Đầu 8 87 83; 87
Đầu 9 92; 99 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 21/12/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
36
14
Giải bảy
256
646
Giải sáu
4754
1644
4832
0315
9663
5298
Giải năm
3393
3198
Giải tư
91734
07002
16410
50021
27376
87354
43303
48633
31754
44986
00627
91780
42025
86659
Giải ba
74727
13670
76582
22162
Giải nhì
84016
05454
Giải nhất
90598
59714
Đặc biệt
132312
263667
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 03
Đầu 1 10; 12; 16 14(2); 15
Đầu 2 21; 27 25; 27
Đầu 3 32; 34; 36 33
Đầu 4 44 46
Đầu 5 54(2); 56 54(2); 59
Đầu 6 62; 63; 67
Đầu 7 70; 76
Đầu 8 80; 82; 86
Đầu 9 93; 98 98(2)