Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
83
34
Giải bảy
234
570
Giải sáu
3756
7798
3568
8872
6481
7170
Giải năm
2220
3643
Giải tư
77302
94597
49189
01950
89165
55793
51059
21683
86738
39865
96191
84758
06339
22483
Giải ba
07446
02625
77273
96894
Giải nhì
87181
03823
Giải nhất
56144
83799
Đặc biệt
951309
136259
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 09
Đầu 1
Đầu 2 20; 25 23
Đầu 3 34 34; 38; 39
Đầu 4 44; 46 43
Đầu 5 50; 56; 59 58; 59
Đầu 6 65; 68 65
Đầu 7 70(2); 72; 73
Đầu 8 81; 83; 89 81; 83(2)
Đầu 9 93; 97; 98 91; 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
12
01
Giải bảy
439
134
Giải sáu
4895
4055
1816
8316
0398
0466
Giải năm
1305
8138
Giải tư
18483
87001
76872
55237
36478
46863
58930
63329
93804
37677
63169
35157
62105
95448
Giải ba
44735
31311
84537
95808
Giải nhì
16131
80422
Giải nhất
98968
61823
Đặc biệt
525986
177842
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 05 01; 04; 05; 08
Đầu 1 11; 12; 16 16
Đầu 2 22; 23; 29
Đầu 3 30; 31; 35; 37; 39 34; 37; 38
Đầu 4 42; 48
Đầu 5 55 57
Đầu 6 63; 68 66; 69
Đầu 7 72; 78 77
Đầu 8 83; 86
Đầu 9 95 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
54
73
Giải bảy
615
617
Giải sáu
0572
5401
1210
8556
6687
4109
Giải năm
5434
1755
Giải tư
68792
15344
61272
15900
24108
10390
15005
93097
35614
22670
16829
51771
59305
35528
Giải ba
04088
28439
05244
52172
Giải nhì
57781
19325
Giải nhất
57623
59988
Đặc biệt
370117
659229
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 01; 05; 08 05; 09
Đầu 1 10; 15; 17 14; 17
Đầu 2 23 25; 28; 29(2)
Đầu 3 34; 39
Đầu 4 44 44
Đầu 5 54 55; 56
Đầu 6
Đầu 7 72(2) 70; 71; 72; 73
Đầu 8 81; 88 87; 88
Đầu 9 90; 92 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 26/10/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
24
52
Giải bảy
228
710
Giải sáu
4349
2521
2860
6227
0252
7912
Giải năm
0488
6226
Giải tư
90202
41819
86765
71881
64351
30272
41158
42175
27730
88523
11963
83117
30431
77084
Giải ba
84338
36209
19183
74177
Giải nhì
30623
56252
Giải nhất
12836
19405
Đặc biệt
039647
928305
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 09 05(2)
Đầu 1 19 10; 12; 17
Đầu 2 21; 23; 24; 28 23; 26; 27
Đầu 3 36; 38 30; 31
Đầu 4 47; 49
Đầu 5 51; 58 52(3)
Đầu 6 60; 65 63
Đầu 7 72 75; 77
Đầu 8 81; 88 83; 84
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 19/10/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
50
56
Giải bảy
907
862
Giải sáu
6307
8550
5439
0085
8964
9484
Giải năm
9271
4867
Giải tư
10138
90572
74465
67669
12984
57262
49244
34670
46614
02093
81440
14739
92160
01537
Giải ba
16458
80743
24287
35961
Giải nhì
73810
60372
Giải nhất
86390
55350
Đặc biệt
462115
920735
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07(2)
Đầu 1 10; 15 14
Đầu 2
Đầu 3 38; 39 35; 37; 39
Đầu 4 43; 44 40
Đầu 5 50(2); 58 50; 56
Đầu 6 62; 65; 69 60; 61; 62; 64; 67
Đầu 7 71; 72 70; 72
Đầu 8 84 84; 85; 87
Đầu 9 90 93