Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/05/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
77
11
Giải bảy
165
559
Giải sáu
4438
4365
7948
6482
8062
8064
Giải năm
0799
4131
Giải tư
05076
32909
24149
41236
76377
13649
85822
23773
44036
83674
19842
33241
99545
65378
Giải ba
03409
78065
67552
83286
Giải nhì
82582
63946
Giải nhất
19140
16624
Đặc biệt
815591
068705
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09(2) 05
Đầu 1 11
Đầu 2 22 24
Đầu 3 36; 38 31; 36
Đầu 4 40; 48; 49(2) 41; 42; 45; 46
Đầu 5 52; 59
Đầu 6 65(3) 62; 64
Đầu 7 76; 77(2) 73; 74; 78
Đầu 8 82 82; 86
Đầu 9 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/05/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
13
96
Giải bảy
503
675
Giải sáu
7650
9438
4220
1169
7999
2497
Giải năm
9589
1584
Giải tư
86114
20552
67457
09865
50595
94955
91519
06558
31335
67449
09210
07570
73857
40932
Giải ba
02127
07015
53234
35015
Giải nhì
97087
83119
Giải nhất
48663
23270
Đặc biệt
721928
078627
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03
Đầu 1 13; 14; 15; 19 10; 15; 19
Đầu 2 20; 27; 28 27
Đầu 3 38 32; 34; 35
Đầu 4 49
Đầu 5 50; 52; 55; 57 57; 58
Đầu 6 63; 65 69
Đầu 7 70(2); 75
Đầu 8 87; 89 84
Đầu 9 95 96; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/05/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
51
05
Giải bảy
080
694
Giải sáu
1218
6145
7961
4424
8719
1019
Giải năm
9480
1248
Giải tư
75591
64118
24013
74633
97009
80495
64098
63446
50743
18775
77865
00858
28226
20571
Giải ba
04494
54569
62477
34654
Giải nhì
39112
09604
Giải nhất
64194
36386
Đặc biệt
971540
609305
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09 04; 05(2)
Đầu 1 12; 13; 18(2) 19(2)
Đầu 2 24; 26
Đầu 3 33
Đầu 4 40; 45 43; 46; 48
Đầu 5 51 54; 58
Đầu 6 61; 69 65
Đầu 7 71; 75; 77
Đầu 8 80(2) 86
Đầu 9 91; 94(2); 95; 98 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/05/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
59
06
Giải bảy
582
365
Giải sáu
2917
9312
4267
9604
4407
0153
Giải năm
4911
4779
Giải tư
75651
46743
82533
00041
11195
75163
43208
66333
69592
33276
12017
77226
43779
63762
Giải ba
47437
95933
75452
85678
Giải nhì
50112
61071
Giải nhất
07329
76907
Đặc biệt
411279
361625
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08 04; 06; 07(2)
Đầu 1 11; 12(2); 17 17
Đầu 2 29 25; 26
Đầu 3 33(2); 37 33
Đầu 4 41; 43
Đầu 5 51; 59 52; 53
Đầu 6 63; 67 62; 65
Đầu 7 79 71; 76; 78; 79(2)
Đầu 8 82
Đầu 9 95 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 26/04/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
56
61
Giải bảy
248
101
Giải sáu
5762
4112
5336
8814
8651
8243
Giải năm
7651
3755
Giải tư
95603
76269
69462
43411
69349
09648
76414
79572
71461
07725
49864
52091
10298
82755
Giải ba
07002
79750
27171
65424
Giải nhì
18806
35136
Giải nhất
90168
11146
Đặc biệt
124809
784251
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 03; 06; 09 01
Đầu 1 11; 12; 14 14
Đầu 2 24; 25
Đầu 3 36 36
Đầu 4 48(2); 49 43; 46
Đầu 5 50; 51; 56 51(2); 55(2)
Đầu 6 62(2); 68; 69 61(2); 64
Đầu 7 71; 72
Đầu 8
Đầu 9 91; 98