Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 15/12/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
53
48
Giải bảy
630
949
Giải sáu
6741
3600
2399
7831
6132
9772
Giải năm
8955
7770
Giải tư
00311
33369
67230
10956
86445
28306
86250
36679
73817
62302
18047
61245
61479
55351
Giải ba
46256
64672
56423
40339
Giải nhì
50127
89499
Giải nhất
60731
25097
Đặc biệt
505380
514104
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 06 02; 04
Đầu 1 11 17
Đầu 2 27 23
Đầu 3 30(2); 31 31; 32; 39
Đầu 4 41; 45 45; 47; 48; 49
Đầu 5 50; 53; 55; 56(2) 51
Đầu 6 69
Đầu 7 72 70; 72; 79(2)
Đầu 8 80
Đầu 9 99 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 08/12/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
52
88
Giải bảy
279
735
Giải sáu
6122
3587
2601
1687
9693
2424
Giải năm
5333
3417
Giải tư
18597
76739
70382
07359
63849
07244
14732
61287
64616
41437
16312
56651
48967
33538
Giải ba
66686
69073
69094
17348
Giải nhì
68017
00303
Giải nhất
35475
60453
Đặc biệt
757807
368115
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 07 03
Đầu 1 17 12; 15; 16; 17
Đầu 2 22 24
Đầu 3 32; 33; 39 35; 37; 38
Đầu 4 44; 49 48
Đầu 5 52; 59 51; 53
Đầu 6 67
Đầu 7 73; 75; 79
Đầu 8 82; 86; 87 87(2); 88
Đầu 9 97 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 01/12/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
95
29
Giải bảy
027
132
Giải sáu
4591
2595
5798
0899
7614
7624
Giải năm
0877
2887
Giải tư
50364
17597
74196
78388
57923
86842
22392
60189
85630
91673
79064
46032
34804
90886
Giải ba
91144
12958
58462
17907
Giải nhì
77354
25884
Giải nhất
62063
62483
Đặc biệt
721267
978036
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 07
Đầu 1 14
Đầu 2 23; 27 24; 29
Đầu 3 30; 32(2); 36
Đầu 4 42; 44
Đầu 5 54; 58
Đầu 6 63; 64; 67 62; 64
Đầu 7 77 73
Đầu 8 88 83; 84; 86; 87; 89
Đầu 9 91; 92; 95(2); 96; 97; 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/11/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
98
17
Giải bảy
645
203
Giải sáu
6704
6871
0618
9459
8874
9499
Giải năm
9344
7500
Giải tư
34923
09723
78370
55860
73015
68743
42788
94298
01798
49319
44228
37928
19760
61073
Giải ba
42187
22517
75753
74778
Giải nhì
40977
54801
Giải nhất
98082
41644
Đặc biệt
010924
116394
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04 00; 01; 03
Đầu 1 15; 17; 18 17; 19
Đầu 2 23(2); 24 28(2)
Đầu 3
Đầu 4 43; 44; 45 44
Đầu 5 53; 59
Đầu 6 60 60
Đầu 7 70; 71; 77 73; 74; 78
Đầu 8 82; 87; 88
Đầu 9 98 94; 98(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/11/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
58
66
Giải bảy
361
613
Giải sáu
4325
7190
1735
5277
7981
4012
Giải năm
7838
3957
Giải tư
45537
76383
10169
18483
28570
42934
39755
36766
64361
98547
48873
14757
64425
68211
Giải ba
89825
10091
53955
03126
Giải nhì
65880
82685
Giải nhất
74557
93535
Đặc biệt
640891
292381
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0
Đầu 1 11; 12; 13
Đầu 2 25(2) 25; 26
Đầu 3 34; 35; 37; 38 35
Đầu 4 47
Đầu 5 55; 57; 58 55; 57(2)
Đầu 6 61; 69 61; 66(2)
Đầu 7 70 73; 77
Đầu 8 80; 83(2) 81(2); 85
Đầu 9 90; 91(2)