Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 12/10/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
00
92
Giải bảy
615
135
Giải sáu
4660
7358
0420
3653
3034
4956
Giải năm
5784
4092
Giải tư
94003
76916
04710
96355
03117
72176
93509
38558
68715
59182
57834
83686
99040
53013
Giải ba
54736
38096
57043
61894
Giải nhì
19334
82004
Giải nhất
39552
14021
Đặc biệt
975126
621863
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 03; 09 04
Đầu 1 10; 15; 16; 17 13; 15
Đầu 2 20; 26 21
Đầu 3 34; 36 34(2); 35
Đầu 4 40; 43
Đầu 5 52; 55; 58 53; 56; 58
Đầu 6 60 63
Đầu 7 76
Đầu 8 84 82; 86
Đầu 9 96 92(2); 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 05/10/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
43
90
Giải bảy
352
040
Giải sáu
7741
0432
0943
7290
7502
5985
Giải năm
6583
9600
Giải tư
91166
30359
30490
58208
84616
41202
75600
55621
51501
75534
47030
68939
26365
13653
Giải ba
35672
73762
54670
51915
Giải nhì
65267
43444
Giải nhất
40306
62635
Đặc biệt
607775
505261
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 02; 06; 08 00; 01; 02
Đầu 1 16 15
Đầu 2 21
Đầu 3 32 30; 34; 35; 39
Đầu 4 41; 43(2) 40; 44
Đầu 5 52; 59 53
Đầu 6 62; 66; 67 61; 65
Đầu 7 72; 75 70
Đầu 8 83 85
Đầu 9 90 90(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 28/09/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
49
32
Giải bảy
559
565
Giải sáu
6485
6525
3644
5765
1792
3939
Giải năm
8077
1572
Giải tư
46129
78748
51535
55077
35252
71810
07913
19872
84793
10977
01145
21854
89981
75938
Giải ba
67803
42059
18521
04297
Giải nhì
91433
79386
Giải nhất
83516
61065
Đặc biệt
448134
140049
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03
Đầu 1 10; 13; 16
Đầu 2 25; 29 21
Đầu 3 33; 34; 35 32; 38; 39
Đầu 4 44; 48; 49 45; 49
Đầu 5 52; 59(2) 54
Đầu 6 65(3)
Đầu 7 77(2) 72(2); 77
Đầu 8 85 81; 86
Đầu 9 92; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 21/09/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
98
20
Giải bảy
991
547
Giải sáu
0504
8670
7881
8899
3340
7155
Giải năm
7167
2373
Giải tư
89385
39186
03613
73652
17742
78242
04640
88182
02898
21554
09879
36499
47582
92504
Giải ba
26534
24476
22935
95756
Giải nhì
76477
79574
Giải nhất
53210
32695
Đặc biệt
872881
502761
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04 04
Đầu 1 10; 13
Đầu 2 20
Đầu 3 34 35
Đầu 4 40; 42(2) 40; 47
Đầu 5 52 54; 55; 56
Đầu 6 67 61
Đầu 7 70; 76; 77 73; 74; 79
Đầu 8 81(2); 85; 86 82(2)
Đầu 9 91; 98 95; 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 14/09/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
72
96
Giải bảy
023
493
Giải sáu
7763
6417
0543
8176
2127
4392
Giải năm
3094
6932
Giải tư
47586
12837
53661
65428
41552
23106
17344
81510
51090
22016
47659
82116
36882
62254
Giải ba
52647
77493
51280
67950
Giải nhì
11623
45931
Giải nhất
93419
62226
Đặc biệt
409306
114163
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06(2)
Đầu 1 17; 19 10; 16(2)
Đầu 2 23(2); 28 26; 27
Đầu 3 37 31; 32
Đầu 4 43; 44; 47
Đầu 5 52 50; 54; 59
Đầu 6 61; 63 63
Đầu 7 72 76
Đầu 8 86 80; 82
Đầu 9 93; 94 90; 92; 93; 96