Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 07/12/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
28
44
Giải bảy
281
240
Giải sáu
4858
5844
2473
1399
9726
9103
Giải năm
1889
5841
Giải tư
92753
12134
91470
38758
58062
26123
01264
01047
89614
00781
74526
20580
82453
55765
Giải ba
92631
63974
48320
42110
Giải nhì
78931
17160
Giải nhất
88987
42102
Đặc biệt
955686
320316
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 03
Đầu 1 10; 14; 16
Đầu 2 23; 28 20; 26(2)
Đầu 3 31(2); 34
Đầu 4 44 40; 41; 44; 47
Đầu 5 53; 58(2) 53
Đầu 6 62; 64 60; 65
Đầu 7 70; 73; 74
Đầu 8 81; 86; 87; 89 80; 81
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 30/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
05
39
Giải bảy
518
910
Giải sáu
6432
4419
3447
2537
4582
1753
Giải năm
4229
9775
Giải tư
32900
18864
66726
08166
82920
52874
69464
88531
32693
89623
54275
87467
52333
92840
Giải ba
14750
65224
74448
30537
Giải nhì
41908
92065
Giải nhất
80675
65541
Đặc biệt
188377
255126
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 05; 08
Đầu 1 18; 19 10
Đầu 2 20; 24; 26; 29 23; 26
Đầu 3 32 31; 33; 37(2); 39
Đầu 4 47 40; 41; 48
Đầu 5 50 53
Đầu 6 64(2); 66 65; 67
Đầu 7 74; 75; 77 75(2)
Đầu 8 82
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 23/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
58
47
Giải bảy
099
071
Giải sáu
1781
3388
6347
4521
9348
6390
Giải năm
7877
8099
Giải tư
60618
14670
18025
79235
67504
40930
23448
49136
12541
60753
64183
98113
31918
46215
Giải ba
31556
34364
21515
50355
Giải nhì
50564
05008
Giải nhất
00461
37546
Đặc biệt
506682
832244
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04 08
Đầu 1 18 13; 15(2); 18
Đầu 2 25 21
Đầu 3 30; 35 36
Đầu 4 47; 48 41; 44; 46; 47; 48
Đầu 5 56; 58 53; 55
Đầu 6 61; 64(2)
Đầu 7 70; 77 71
Đầu 8 81; 82; 88 83
Đầu 9 99 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
83
34
Giải bảy
234
570
Giải sáu
3756
7798
3568
8872
6481
7170
Giải năm
2220
3643
Giải tư
77302
94597
49189
01950
89165
55793
51059
21683
86738
39865
96191
84758
06339
22483
Giải ba
07446
02625
77273
96894
Giải nhì
87181
03823
Giải nhất
56144
83799
Đặc biệt
951309
136259
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 09
Đầu 1
Đầu 2 20; 25 23
Đầu 3 34 34; 38; 39
Đầu 4 44; 46 43
Đầu 5 50; 56; 59 58; 59
Đầu 6 65; 68 65
Đầu 7 70(2); 72; 73
Đầu 8 81; 83; 89 81; 83(2)
Đầu 9 93; 97; 98 91; 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
12
01
Giải bảy
439
134
Giải sáu
4895
4055
1816
8316
0398
0466
Giải năm
1305
8138
Giải tư
18483
87001
76872
55237
36478
46863
58930
63329
93804
37677
63169
35157
62105
95448
Giải ba
44735
31311
84537
95808
Giải nhì
16131
80422
Giải nhất
98968
61823
Đặc biệt
525986
177842
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 05 01; 04; 05; 08
Đầu 1 11; 12; 16 16
Đầu 2 22; 23; 29
Đầu 3 30; 31; 35; 37; 39 34; 37; 38
Đầu 4 42; 48
Đầu 5 55 57
Đầu 6 63; 68 66; 69
Đầu 7 72; 78 77
Đầu 8 83; 86
Đầu 9 95 98