Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 06/10/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
63
61
Giải bảy
266
650
Giải sáu
4110
1693
6506
2685
5289
8540
Giải năm
2905
4026
Giải tư
41176
94782
87040
52941
77768
88429
88249
21705
29147
82212
55107
16109
89919
83832
Giải ba
02921
40417
29839
36171
Giải nhì
80483
42121
Giải nhất
34741
64307
Đặc biệt
389702
164965
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 05; 06 05; 07(2); 09
Đầu 1 10; 17 12; 19
Đầu 2 21; 29 21; 26
Đầu 3 32; 39
Đầu 4 40; 41(2); 49 40; 47
Đầu 5 50
Đầu 6 63; 66; 68 61; 65
Đầu 7 76 71
Đầu 8 82; 83 85; 89
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 29/09/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
58
26
Giải bảy
784
512
Giải sáu
3098
8133
1619
9576
7118
8142
Giải năm
4678
9910
Giải tư
14616
87837
01195
20261
40290
10870
24596
67396
19469
62761
81633
41935
40454
09912
Giải ba
45746
40456
01985
57471
Giải nhì
96444
64167
Giải nhất
23048
20614
Đặc biệt
789299
780699
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0
Đầu 1 16; 19 10; 12(2); 14; 18
Đầu 2 26
Đầu 3 33; 37 33; 35
Đầu 4 44; 46; 48 42
Đầu 5 56; 58 54
Đầu 6 61 61; 67; 69
Đầu 7 70; 78 71; 76
Đầu 8 84 85
Đầu 9 90; 95; 96; 98; 99 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 22/09/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
84
78
Giải bảy
526
379
Giải sáu
4091
4831
6655
3333
5014
3744
Giải năm
5854
4207
Giải tư
84165
16276
98642
66665
95795
45804
44824
21951
43233
38849
54610
20277
60068
12076
Giải ba
55153
26608
08546
28175
Giải nhì
02122
63182
Giải nhất
70783
95315
Đặc biệt
136737
636066
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 08 07
Đầu 1 10; 14; 15
Đầu 2 22; 24; 26
Đầu 3 31; 37 33(2)
Đầu 4 42 44; 46; 49
Đầu 5 53; 54; 55 51
Đầu 6 65(2) 66; 68
Đầu 7 76 75; 76; 77; 78; 79
Đầu 8 83; 84 82
Đầu 9 91; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 15/09/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
85
34
Giải bảy
026
432
Giải sáu
2746
4955
1119
9003
1069
9829
Giải năm
9414
0946
Giải tư
22346
92970
80769
61592
45874
95743
28120
07901
49288
55109
02693
42416
96393
98763
Giải ba
30419
80807
74019
92388
Giải nhì
47655
76329
Giải nhất
11039
13442
Đặc biệt
711509
066250
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07; 09 01; 03; 09
Đầu 1 14; 19(2) 16; 19
Đầu 2 20; 26 29(2)
Đầu 3 39 32; 34
Đầu 4 43; 46(2) 42; 46
Đầu 5 55(2) 50
Đầu 6 69 63; 69
Đầu 7 70; 74
Đầu 8 85 88(2)
Đầu 9 92 93(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 08/09/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
39
45
Giải bảy
292
910
Giải sáu
3118
8034
2122
4331
3354
8915
Giải năm
8721
9092
Giải tư
21546
96405
77610
22436
28234
70887
30051
62926
51555
27625
67539
16319
59930
35634
Giải ba
21611
55917
81510
75463
Giải nhì
75760
70399
Giải nhất
28612
08387
Đặc biệt
623416
321622
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05
Đầu 1 10; 11; 12; 16; 17; 18 10(2); 15; 19
Đầu 2 21; 22 22; 25; 26
Đầu 3 34(2); 36; 39 30; 31; 34; 39
Đầu 4 46 45
Đầu 5 51 54; 55
Đầu 6 60 63
Đầu 7
Đầu 8 87 87
Đầu 9 92 92; 99