Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 30/03/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
46
88
Giải bảy
842
297
Giải sáu
5364
6561
7073
0022
6143
7663
Giải năm
7257
3876
Giải tư
02851
61886
25311
44678
87374
36547
60245
30508
20217
63156
96504
64179
32629
62949
Giải ba
25180
61720
03457
82289
Giải nhì
30059
24961
Giải nhất
97651
53318
Đặc biệt
420318
871647
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 08
Đầu 1 11; 18 17; 18
Đầu 2 20 22; 29
Đầu 3
Đầu 4 42; 45; 46; 47 43; 47; 49
Đầu 5 51(2); 57; 59 56; 57
Đầu 6 61; 64 61; 63
Đầu 7 73; 74; 78 76; 79
Đầu 8 80; 86 88; 89
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 23/03/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
59
83
Giải bảy
668
830
Giải sáu
8203
3281
6619
0927
7531
9584
Giải năm
0143
7187
Giải tư
59827
01675
07001
89170
93099
23581
58110
12501
90166
74860
87742
63952
94257
15816
Giải ba
69919
00570
13108
88295
Giải nhì
76272
87479
Giải nhất
38855
27910
Đặc biệt
380596
215303
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 03 01; 03; 08
Đầu 1 10; 19(2) 10; 16
Đầu 2 27 27
Đầu 3 30; 31
Đầu 4 43 42
Đầu 5 55; 59 52; 57
Đầu 6 68 60; 66
Đầu 7 70(2); 72; 75 79
Đầu 8 81(2) 83; 84; 87
Đầu 9 96; 99 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/03/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
88
99
Giải bảy
180
439
Giải sáu
5974
5456
9939
9264
6743
6241
Giải năm
0854
8150
Giải tư
26307
74235
18483
61174
06525
71466
74151
41768
40321
31167
01732
73369
86625
05428
Giải ba
46191
05171
56685
25550
Giải nhì
86559
35142
Giải nhất
07035
33091
Đặc biệt
204189
200421
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07
Đầu 1
Đầu 2 25 21(2); 25; 28
Đầu 3 35(2); 39 32; 39
Đầu 4 41; 42; 43
Đầu 5 51; 54; 56; 59 50(2)
Đầu 6 66 64; 67; 68; 69
Đầu 7 71; 74(2)
Đầu 8 80; 83; 88; 89 85
Đầu 9 91 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/03/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
04
43
Giải bảy
739
933
Giải sáu
3492
2289
9732
4024
4030
1388
Giải năm
0179
6796
Giải tư
78059
44881
15225
40390
32663
46806
08537
03960
32018
79620
99155
87244
32582
03433
Giải ba
56629
60837
85941
81616
Giải nhì
01364
07243
Giải nhất
43784
39210
Đặc biệt
730210
495680
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 06
Đầu 1 10 10; 16; 18
Đầu 2 25; 29 20; 24
Đầu 3 32; 37(2); 39 30; 33(2)
Đầu 4 41; 43(2); 44
Đầu 5 59 55
Đầu 6 63; 64 60
Đầu 7 79
Đầu 8 81; 84; 89 80; 82; 88
Đầu 9 90; 92 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/03/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
32
56
Giải bảy
299
482
Giải sáu
5999
8915
7454
6180
2110
7107
Giải năm
7562
4691
Giải tư
62589
37324
63553
81174
32840
85425
62506
59426
70384
97118
62094
38989
05449
45919
Giải ba
81197
42180
16691
12456
Giải nhì
96561
55340
Giải nhất
22448
75591
Đặc biệt
782110
639375
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06 07
Đầu 1 10; 15 10; 18; 19
Đầu 2 24; 25 26
Đầu 3 32
Đầu 4 40; 48 40; 49
Đầu 5 53; 54 56(2)
Đầu 6 61; 62
Đầu 7 74 75
Đầu 8 80; 89 80; 82; 84; 89
Đầu 9 97; 99(2) 91(3); 94