Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 05/01/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
85
73
Giải bảy
894
287
Giải sáu
4750
4989
2195
4972
5183
8364
Giải năm
9923
6269
Giải tư
86660
69260
15184
14808
13479
53838
95507
84808
63379
00129
94120
81876
65555
58520
Giải ba
80483
82553
83656
87065
Giải nhì
22771
61095
Giải nhất
94693
53758
Đặc biệt
582780
315825
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07; 08 08
Đầu 1
Đầu 2 23 20(2); 25; 29
Đầu 3 38
Đầu 4
Đầu 5 50; 53 55; 56; 58
Đầu 6 60(2) 64; 65; 69
Đầu 7 71; 79 72; 73; 76; 79
Đầu 8 80; 83; 84; 85; 89 83; 87
Đầu 9 93; 94; 95 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 29/12/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
58
19
Giải bảy
863
006
Giải sáu
5243
8607
6672
8425
8347
1110
Giải năm
7576
9002
Giải tư
97170
59970
34504
08589
49317
52723
80479
41108
00309
53402
90247
27526
58301
51940
Giải ba
29783
59011
41810
47709
Giải nhì
60143
30724
Giải nhất
23555
00676
Đặc biệt
429411
512784
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 07 01; 02(2); 06; 08; 09(2)
Đầu 1 11(2); 17 10(2); 19
Đầu 2 23 24; 25; 26
Đầu 3
Đầu 4 43(2) 40; 47(2)
Đầu 5 55; 58
Đầu 6 63
Đầu 7 70(2); 72; 76; 79 76
Đầu 8 83; 89 84
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 22/12/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
58
11
Giải bảy
670
579
Giải sáu
8333
1547
7337
7716
7430
5490
Giải năm
6722
6649
Giải tư
77373
47610
90177
90394
22136
56339
77098
67900
59804
24119
77277
04986
07645
66871
Giải ba
10043
24568
47725
12355
Giải nhì
97222
58444
Giải nhất
84920
78998
Đặc biệt
602001
857310
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01 00; 04
Đầu 1 10 10; 11; 16; 19
Đầu 2 20; 22(2) 25
Đầu 3 33; 36; 37; 39 30
Đầu 4 43; 47 44; 45; 49
Đầu 5 58 55
Đầu 6 68
Đầu 7 70; 73; 77 71; 77; 79
Đầu 8 86
Đầu 9 94; 98 90; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 15/12/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
53
48
Giải bảy
630
949
Giải sáu
6741
3600
2399
7831
6132
9772
Giải năm
8955
7770
Giải tư
00311
33369
67230
10956
86445
28306
86250
36679
73817
62302
18047
61245
61479
55351
Giải ba
46256
64672
56423
40339
Giải nhì
50127
89499
Giải nhất
60731
25097
Đặc biệt
505380
514104
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 06 02; 04
Đầu 1 11 17
Đầu 2 27 23
Đầu 3 30(2); 31 31; 32; 39
Đầu 4 41; 45 45; 47; 48; 49
Đầu 5 50; 53; 55; 56(2) 51
Đầu 6 69
Đầu 7 72 70; 72; 79(2)
Đầu 8 80
Đầu 9 99 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 08/12/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
52
88
Giải bảy
279
735
Giải sáu
6122
3587
2601
1687
9693
2424
Giải năm
5333
3417
Giải tư
18597
76739
70382
07359
63849
07244
14732
61287
64616
41437
16312
56651
48967
33538
Giải ba
66686
69073
69094
17348
Giải nhì
68017
00303
Giải nhất
35475
60453
Đặc biệt
757807
368115
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 07 03
Đầu 1 17 12; 15; 16; 17
Đầu 2 22 24
Đầu 3 32; 33; 39 35; 37; 38
Đầu 4 44; 49 48
Đầu 5 52; 59 51; 53
Đầu 6 67
Đầu 7 73; 75; 79
Đầu 8 82; 86; 87 87(2); 88
Đầu 9 97 93; 94