Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 01/06/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
53
84
Giải bảy
861
246
Giải sáu
1914
6392
4117
3985
7563
3523
Giải năm
8609
2812
Giải tư
85313
79252
40238
09772
59686
50451
99043
73952
84701
82089
54750
20186
69153
97271
Giải ba
49427
15664
42581
95646
Giải nhì
00918
29752
Giải nhất
88390
37375
Đặc biệt
928264
496578
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09 01
Đầu 1 13; 14; 17; 18 12
Đầu 2 27 23
Đầu 3 38
Đầu 4 43 46(2)
Đầu 5 51; 52; 53 50; 52(2); 53
Đầu 6 61; 64(2) 63
Đầu 7 72 71; 75; 78
Đầu 8 86 81; 84; 85; 86; 89
Đầu 9 90; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 25/05/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
19
34
Giải bảy
535
372
Giải sáu
4952
3180
3212
4160
7194
2488
Giải năm
3685
3119
Giải tư
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
13262
31766
10137
54466
21724
06376
37035
Giải ba
35931
62942
67317
72895
Giải nhì
77168
82518
Giải nhất
74026
48952
Đặc biệt
422916
511400
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00
Đầu 1 12; 16; 19 17; 18; 19
Đầu 2 26 24
Đầu 3 31; 35; 36 34; 35; 37
Đầu 4 42; 44
Đầu 5 50; 52; 59(2) 52
Đầu 6 68 60; 62; 66(2)
Đầu 7 72; 76
Đầu 8 80; 81; 85; 88 88
Đầu 9 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 18/05/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
32
82
Giải bảy
997
744
Giải sáu
9511
3782
3511
0134
0070
1009
Giải năm
6780
1342
Giải tư
17466
18666
20043
73024
48027
44527
69466
02690
96072
85548
11037
84255
99485
88020
Giải ba
50908
99274
96735
67056
Giải nhì
04664
81598
Giải nhất
66162
89219
Đặc biệt
805946
345783
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08 09
Đầu 1 11(2) 19
Đầu 2 24; 27(2) 20
Đầu 3 32 34; 35; 37
Đầu 4 43; 46 42; 44; 48
Đầu 5 55; 56
Đầu 6 62; 64; 66(3)
Đầu 7 74 70; 72
Đầu 8 80; 82 82; 83; 85
Đầu 9 97 90; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 11/05/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
84
81
Giải bảy
517
124
Giải sáu
2063
9732
2947
4002
5208
4004
Giải năm
4816
1676
Giải tư
12296
08531
32216
85239
13590
35722
82065
15192
36824
80730
95574
45283
65038
96123
Giải ba
84126
82758
72372
65554
Giải nhì
62812
26362
Giải nhất
16641
65147
Đặc biệt
965891
345309
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 04; 08; 09
Đầu 1 12; 16(2); 17
Đầu 2 22; 26 23; 24(2)
Đầu 3 31; 32; 39 30; 38
Đầu 4 41; 47 47
Đầu 5 58 54
Đầu 6 63; 65 62
Đầu 7 72; 74; 76
Đầu 8 84 81; 83
Đầu 9 90; 91; 96 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 04/05/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
40
67
Giải bảy
760
094
Giải sáu
2762
8420
9232
7276
2815
4649
Giải năm
0957
9679
Giải tư
60244
79678
33745
92341
84275
01279
01989
26817
09655
20640
02520
63111
47650
52963
Giải ba
10437
44609
71236
65623
Giải nhì
96053
52146
Giải nhất
93152
06498
Đặc biệt
853509
231767
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09(2)
Đầu 1 11; 15; 17
Đầu 2 20 20; 23
Đầu 3 32; 37 36
Đầu 4 40; 41; 44; 45 40; 46; 49
Đầu 5 52; 53; 57 50; 55
Đầu 6 60; 62 63; 67(2)
Đầu 7 75; 78; 79 76; 79
Đầu 8 89
Đầu 9 94; 98