Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/06/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
98
85
Giải bảy
339
403
Giải sáu
0795
8873
6708
8603
4472
4746
Giải năm
2350
1962
Giải tư
02068
08652
03517
68563
48555
08369
58534
69886
76981
26633
18517
55748
23868
19033
Giải ba
10567
82521
12264
73887
Giải nhì
05581
76054
Giải nhất
31681
82031
Đặc biệt
649061
213839
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08 03(2)
Đầu 1 17 17
Đầu 2 21
Đầu 3 34; 39 31; 33(2); 39
Đầu 4 46; 48
Đầu 5 50; 52; 55 54
Đầu 6 61; 63; 67; 68; 69 62; 64; 68
Đầu 7 73 72
Đầu 8 81(2) 81; 85; 86; 87
Đầu 9 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 26/05/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
54
05
Giải bảy
230
945
Giải sáu
5393
9362
8575
0692
0684
5305
Giải năm
6623
0252
Giải tư
28605
14023
89026
13733
81736
90791
29703
73831
55741
25441
88687
70543
52696
33802
Giải ba
22959
38564
97995
27409
Giải nhì
04667
35592
Giải nhất
51902
84241
Đặc biệt
187804
925327
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 03; 04; 05 02; 05(2); 09
Đầu 1
Đầu 2 23(2); 26 27
Đầu 3 30; 33; 36 31
Đầu 4 41(3); 43; 45
Đầu 5 54; 59 52
Đầu 6 62; 64; 67
Đầu 7 75
Đầu 8 84; 87
Đầu 9 91; 93 92(2); 95; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 19/05/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
30
65
Giải bảy
731
596
Giải sáu
2372
3170
5120
2511
8638
1563
Giải năm
9908
3858
Giải tư
13193
68596
20551
24595
21773
58838
59662
98953
11526
45132
58937
88252
56036
36751
Giải ba
59530
44695
24752
17384
Giải nhì
73162
31829
Giải nhất
44423
45898
Đặc biệt
258605
762471
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05; 08
Đầu 1 11
Đầu 2 20; 23 26; 29
Đầu 3 30(2); 31; 38 32; 36; 37; 38
Đầu 4
Đầu 5 51 51; 52(2); 53; 58
Đầu 6 62(2) 63; 65
Đầu 7 70; 72; 73 71
Đầu 8 84
Đầu 9 93; 95(2); 96 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 12/05/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
93
93
Giải bảy
200
672
Giải sáu
8646
9658
5296
3352
8811
1712
Giải năm
8908
3192
Giải tư
04405
61722
14283
18198
41606
85386
02753
87262
53750
53643
30010
53661
27096
26414
Giải ba
14357
94327
77302
46638
Giải nhì
85780
81259
Giải nhất
74597
58237
Đặc biệt
287944
539810
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 05; 06; 08 02
Đầu 1 10(2); 11; 12; 14
Đầu 2 22; 27
Đầu 3 37; 38
Đầu 4 44; 46 43
Đầu 5 53; 57; 58 50; 52; 59
Đầu 6 61; 62
Đầu 7 72
Đầu 8 80; 83; 86
Đầu 9 93; 96; 97; 98 92; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 05/05/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
16
52
Giải bảy
975
412
Giải sáu
9397
2942
5507
8765
9174
8423
Giải năm
1262
7674
Giải tư
45573
03384
68183
76080
82664
95037
07373
78560
26212
57682
78810
15136
24747
85118
Giải ba
56543
56538
62149
73330
Giải nhì
44491
58844
Giải nhất
06312
92477
Đặc biệt
663389
094332
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07
Đầu 1 12; 16 10; 12(2); 18
Đầu 2 23
Đầu 3 37; 38 30; 32; 36
Đầu 4 42; 43 44; 47; 49
Đầu 5 52
Đầu 6 62; 64 60; 65
Đầu 7 73(2); 75 74(2); 77
Đầu 8 80; 83; 84; 89 82
Đầu 9 91; 97