Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 04/09/2009

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Ninh Thuận
Giải tám
86
Giải bảy
643
Giải sáu
1784
5633
3176
Giải năm
2560
Giải tư
18007
24501
91646
93506
76551
66658
38682
Giải ba
53735
11182
Giải nhì
90248
Giải nhất
33027
Đặc biệt
67510
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Ninh Thuận
Đầu 0 01; 06; 07
Đầu 1 10
Đầu 2 27
Đầu 3 33; 35
Đầu 4 43; 46; 48
Đầu 5 51; 58
Đầu 6 60
Đầu 7 76
Đầu 8 82(2); 84; 86
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 28/08/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
86
93
Giải bảy
010
850
Giải sáu
3101
9786
0648
8567
8339
2930
Giải năm
2570
3384
Giải tư
34123
40844
41562
62649
10560
50658
14807
91143
20439
57351
25452
12022
85701
86103
Giải ba
29108
46806
56249
43944
Giải nhì
21035
87060
Giải nhất
08411
39134
Đặc biệt
09181
58559
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 06; 07; 08 01; 03
Đầu 1 10; 11
Đầu 2 23 22
Đầu 3 35 30; 34; 39(2)
Đầu 4 44; 48; 49 43; 44; 49
Đầu 5 58 50; 51; 52; 59
Đầu 6 60; 62 60; 67
Đầu 7 70
Đầu 8 81; 86(2) 84
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 21/08/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
10
27
Giải bảy
622
357
Giải sáu
3600
0608
4742
1812
2067
2644
Giải năm
6172
7732
Giải tư
33577
02898
71938
57791
78354
79203
95421
20831
06708
29750
23882
34554
66075
45213
Giải ba
00376
72316
50207
84550
Giải nhì
32722
48921
Giải nhất
67672
72520
Đặc biệt
59625
20896
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 03; 08 07; 08
Đầu 1 10; 16 12; 13
Đầu 2 21; 22(2); 25 20; 21; 27
Đầu 3 38 31; 32
Đầu 4 42 44
Đầu 5 54 50(2); 54; 57
Đầu 6 67
Đầu 7 72(2); 76; 77 75
Đầu 8 82
Đầu 9 91; 98 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 14/08/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
91
63
Giải bảy
072
684
Giải sáu
7684
1620
8671
4235
1332
8239
Giải năm
1463
7062
Giải tư
38316
92326
33839
33801
94827
28112
24889
64016
14401
12992
21536
79364
60294
12848
Giải ba
94513
23011
39049
03664
Giải nhì
09381
83137
Giải nhất
19776
22041
Đặc biệt
61885
88493
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01 01
Đầu 1 11; 12; 13; 16 16
Đầu 2 20; 26; 27
Đầu 3 39 32; 35; 36; 37; 39
Đầu 4 41; 48; 49
Đầu 5
Đầu 6 63 62; 63; 64(2)
Đầu 7 71; 72; 76
Đầu 8 81; 84; 85; 89 84
Đầu 9 91 92; 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 07/08/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
91
20
Giải bảy
179
229
Giải sáu
4630
9650
4074
3580
3588
0904
Giải năm
4905
8008
Giải tư
10633
69130
92791
31895
18282
02962
72409
55076
31403
84882
53083
31778
13304
24073
Giải ba
39761
76696
52737
85270
Giải nhì
61299
06222
Giải nhất
77996
03603
Đặc biệt
49654
62451
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05; 09 03(2); 04(2); 08
Đầu 1
Đầu 2 20; 22; 29
Đầu 3 30(2); 33 37
Đầu 4
Đầu 5 50; 54 51
Đầu 6 61; 62
Đầu 7 74; 79 70; 73; 76; 78
Đầu 8 82 80; 82; 83; 88
Đầu 9 91(2); 95; 96(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 31/07/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai
Giải tám
31
Giải bảy
514
Giải sáu
0208
1385
9344
Giải năm
3027
Giải tư
16775
58048
27350
21627
35776
05653
16663
Giải ba
15038
14226
Giải nhì
40879
Giải nhất
60013
Đặc biệt
37983
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai
Đầu 0 08
Đầu 1 13; 14
Đầu 2 26; 27(2)
Đầu 3 31; 38
Đầu 4 44; 48
Đầu 5 50; 53
Đầu 6 63
Đầu 7 75; 76; 79
Đầu 8 83; 85
Đầu 9