Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 26/06/2009

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Ninh Thuận
Giải tám
37
Giải bảy
644
Giải sáu
9876
2978
8103
Giải năm
4428
Giải tư
21569
52878
67730
26300
98140
34365
58201
Giải ba
56437
06226
Giải nhì
46530
Giải nhất
06981
Đặc biệt
28933
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Ninh Thuận
Đầu 0 00; 01; 03
Đầu 1
Đầu 2 26; 28
Đầu 3 30(2); 33; 37(2)
Đầu 4 40; 44
Đầu 5
Đầu 6 65; 69
Đầu 7 76; 78(2)
Đầu 8 81
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 19/06/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
74
23
Giải bảy
114
387
Giải sáu
0191
5578
8813
2431
7311
6536
Giải năm
3358
5845
Giải tư
58613
36157
47461
11024
18985
78248
89481
13285
37831
52195
88622
75309
18095
57362
Giải ba
67066
23249
79744
46620
Giải nhì
44647
57814
Giải nhất
57382
11865
Đặc biệt
85803
19665
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03 09
Đầu 1 13(2); 14 11; 14
Đầu 2 24 20; 22; 23
Đầu 3 31(2); 36
Đầu 4 47; 48; 49 44; 45
Đầu 5 57; 58
Đầu 6 61; 66 62; 65(2)
Đầu 7 74; 78
Đầu 8 81; 82; 85 85; 87
Đầu 9 91 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 12/06/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
72
26
Giải bảy
578
154
Giải sáu
7634
9230
6111
5971
3593
8423
Giải năm
1576
3987
Giải tư
44480
26864
78373
66272
54757
38283
06032
12782
28815
04002
62375
72738
63904
27213
Giải ba
53338
36339
86817
90355
Giải nhì
84077
97128
Giải nhất
97533
33545
Đặc biệt
83477
15209
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 04; 09
Đầu 1 11 13; 15; 17
Đầu 2 23; 26; 28
Đầu 3 30; 32; 33; 34; 38; 39 38
Đầu 4 45
Đầu 5 57 54; 55
Đầu 6 64
Đầu 7 72(2); 73; 76; 77(2); 78 71; 75
Đầu 8 80; 83 82; 87
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 05/06/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
47
37
Giải bảy
465
270
Giải sáu
0323
0361
0222
7824
9307
1920
Giải năm
0582
5037
Giải tư
72593
16805
70542
98357
60191
77174
38546
55814
72611
21887
10782
93893
63917
14500
Giải ba
42262
66173
00838
31294
Giải nhì
97455
79174
Giải nhất
20811
22974
Đặc biệt
78601
67343
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 05 00; 07
Đầu 1 11 11; 14; 17
Đầu 2 22; 23 20; 24
Đầu 3 37(2); 38
Đầu 4 42; 46; 47 43
Đầu 5 55; 57
Đầu 6 61; 62; 65
Đầu 7 73; 74 70; 74(2)
Đầu 8 82 82; 87
Đầu 9 91; 93 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 29/05/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
05
76
Giải bảy
952
486
Giải sáu
0588
0852
6143
2171
9809
6852
Giải năm
6608
9541
Giải tư
29144
28586
84446
53493
58074
36088
58552
51925
70025
65401
05893
22849
79305
95389
Giải ba
74490
39519
40856
18058
Giải nhì
79765
09571
Giải nhất
46686
89750
Đặc biệt
10406
16239
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05; 06; 08 01; 05; 09
Đầu 1 19
Đầu 2 25(2)
Đầu 3 39
Đầu 4 43; 44; 46 41; 49
Đầu 5 52(3) 50; 52; 56; 58
Đầu 6 65
Đầu 7 74 71(2); 76
Đầu 8 86(2); 88(2) 86; 89
Đầu 9 90; 93 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 22/05/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai
Giải tám
06
Giải bảy
294
Giải sáu
8644
9732
4993
Giải năm
2416
Giải tư
04736
66382
08996
53285
04021
69283
15910
Giải ba
39693
86333
Giải nhì
12175
Giải nhất
42661
Đặc biệt
33971
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai
Đầu 0 06
Đầu 1 10; 16
Đầu 2 21
Đầu 3 32; 33; 36
Đầu 4 44
Đầu 5
Đầu 6 61
Đầu 7 71; 75
Đầu 8 82; 83; 85
Đầu 9 93(2); 94; 96