Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/04/2009

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Ninh Thuận
Giải tám
57
Giải bảy
937
Giải sáu
0498
5005
6343
Giải năm
0180
Giải tư
93594
83364
47728
24728
16331
58485
21702
Giải ba
24983
33810
Giải nhì
54071
Giải nhất
91607
Đặc biệt
96886
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Ninh Thuận
Đầu 0 02; 05; 07
Đầu 1 10
Đầu 2 28(2)
Đầu 3 31; 37
Đầu 4 43
Đầu 5 57
Đầu 6 64
Đầu 7 71
Đầu 8 80; 83; 85; 86
Đầu 9 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/04/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
76
33
Giải bảy
886
453
Giải sáu
0190
7016
5063
1943
7733
8480
Giải năm
6095
1456
Giải tư
34014
16979
81055
11383
50791
71730
09827
55054
14963
17320
84682
73677
78903
26365
Giải ba
64446
30278
69770
32193
Giải nhì
88068
09410
Giải nhất
28595
06355
Đặc biệt
31262
41641
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03
Đầu 1 14; 16 10
Đầu 2 27 20
Đầu 3 30 33(2)
Đầu 4 46 41; 43
Đầu 5 55 53; 54; 55; 56
Đầu 6 62; 63; 68 63; 65
Đầu 7 76; 78; 79 70; 77
Đầu 8 83; 86 80; 82
Đầu 9 90; 91; 95(2) 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/04/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
21
42
Giải bảy
232
511
Giải sáu
2805
0734
3440
2888
8250
8968
Giải năm
0051
6220
Giải tư
17463
47032
59509
17325
54703
34466
86402
42444
94956
85247
07409
64928
75148
62799
Giải ba
18220
07002
95415
90278
Giải nhì
32769
46902
Giải nhất
37319
85267
Đặc biệt
41098
88317
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02(2); 03; 05; 09 02; 09
Đầu 1 19 11; 15; 17
Đầu 2 20; 21; 25 20; 28
Đầu 3 32(2); 34
Đầu 4 40 42; 44; 47; 48
Đầu 5 51 50; 56
Đầu 6 63; 66; 69 67; 68
Đầu 7 78
Đầu 8 88
Đầu 9 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/04/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
00
34
Giải bảy
741
992
Giải sáu
6599
1411
5041
7739
2191
0868
Giải năm
5901
4701
Giải tư
23709
05369
82216
39441
32308
93796
26648
76019
30836
49507
97626
15173
05944
04798
Giải ba
91234
83335
48925
35237
Giải nhì
02458
92974
Giải nhất
11007
07279
Đặc biệt
72170
62761
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 01; 07; 08; 09 01; 07
Đầu 1 11; 16 19
Đầu 2 25; 26
Đầu 3 34; 35 34; 36; 37; 39
Đầu 4 41(3); 48 44
Đầu 5 58
Đầu 6 69 61; 68
Đầu 7 70 73; 74; 79
Đầu 8
Đầu 9 96; 99 91; 92; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 27/03/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
29
78
Giải bảy
770
991
Giải sáu
1057
5570
6857
9109
7030
9216
Giải năm
9999
1600
Giải tư
00894
91680
27569
96252
85633
66037
49285
43181
45742
88041
09543
42039
10766
70386
Giải ba
58351
26089
43370
98516
Giải nhì
86208
87719
Giải nhất
16597
70032
Đặc biệt
80565
23187
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08 00; 09
Đầu 1 16(2); 19
Đầu 2 29
Đầu 3 33; 37 30; 32; 39
Đầu 4 41; 42; 43
Đầu 5 51; 52; 57(2)
Đầu 6 65; 69 66
Đầu 7 70(2) 70; 78
Đầu 8 80; 85; 89 81; 86; 87
Đầu 9 94; 97; 99 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 20/03/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai
Giải tám
89
Giải bảy
512
Giải sáu
3397
5640
2467
Giải năm
2791
Giải tư
66947
05996
25573
69762
36655
24095
29035
Giải ba
15396
94629
Giải nhì
24209
Giải nhất
08666
Đặc biệt
11240
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai
Đầu 0 09
Đầu 1 12
Đầu 2 29
Đầu 3 35
Đầu 4 40(2); 47
Đầu 5 55
Đầu 6 62; 66; 67
Đầu 7 73
Đầu 8 89
Đầu 9 91; 95; 96(2); 97