Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/10/2009

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Ninh Thuận
Giải tám
67
Giải bảy
131
Giải sáu
9809
2327
4300
Giải năm
2317
Giải tư
57360
75806
37462
13828
86902
82137
77670
Giải ba
11509
91393
Giải nhì
30572
Giải nhất
44521
Đặc biệt
02983
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Ninh Thuận
Đầu 0 00; 02; 06; 09(2)
Đầu 1 17
Đầu 2 21; 27; 28
Đầu 3 31; 37
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6 60; 62; 67
Đầu 7 70; 72
Đầu 8 83
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/10/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
62
63
Giải bảy
430
063
Giải sáu
4384
3504
3453
6261
0525
3098
Giải năm
2954
9422
Giải tư
11921
30929
08454
00009
00193
80025
90252
14052
73140
79572
85454
50929
37374
40596
Giải ba
11674
24457
04546
85044
Giải nhì
06885
95414
Giải nhất
17540
33277
Đặc biệt
56359
73853
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 09
Đầu 1 14
Đầu 2 21; 25; 29 22; 25; 29
Đầu 3 30
Đầu 4 40 40; 44; 46
Đầu 5 52; 53; 54(2); 57; 59 52; 53; 54
Đầu 6 62 61; 63(2)
Đầu 7 74 72; 74; 77
Đầu 8 84; 85
Đầu 9 93 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/10/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
51
88
Giải bảy
034
117
Giải sáu
8690
1159
5020
8733
0588
6648
Giải năm
3547
1804
Giải tư
21410
36947
41336
14511
14413
76711
40188
10972
79309
24466
22526
49858
37166
84101
Giải ba
37171
04826
85714
40253
Giải nhì
11729
96662
Giải nhất
20232
56521
Đặc biệt
31697
69629
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 04; 09
Đầu 1 10; 11(2); 13 14; 17
Đầu 2 20; 26; 29 21; 26; 29
Đầu 3 32; 34; 36 33
Đầu 4 47(2) 48
Đầu 5 51; 59 53; 58
Đầu 6 62; 66(2)
Đầu 7 71 72
Đầu 8 88 88(2)
Đầu 9 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 25/09/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
81
88
Giải bảy
187
877
Giải sáu
5641
2294
5977
1611
0217
3706
Giải năm
4431
2610
Giải tư
29329
20077
14382
92117
76632
71834
00506
02400
94563
40978
30081
35011
53757
52647
Giải ba
63637
34921
18232
77251
Giải nhì
02786
33044
Giải nhất
40540
25767
Đặc biệt
72891
52249
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06 00; 06
Đầu 1 17 10; 11(2); 17
Đầu 2 21; 29
Đầu 3 31; 32; 34; 37 32
Đầu 4 40; 41 44; 47; 49
Đầu 5 51; 57
Đầu 6 63; 67
Đầu 7 77(2) 77; 78
Đầu 8 81; 82; 86; 87 81; 88
Đầu 9 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 18/09/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
64
10
Giải bảy
134
975
Giải sáu
4555
0314
2391
8577
9128
3926
Giải năm
4085
1413
Giải tư
89706
80980
63660
77157
81459
58753
65424
06399
67612
18705
00836
79021
37533
43590
Giải ba
18836
05173
64362
59476
Giải nhì
58770
42902
Giải nhất
48566
97505
Đặc biệt
95005
84300
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05; 06 00; 02; 05(2)
Đầu 1 14 10; 12; 13
Đầu 2 24 21; 26; 28
Đầu 3 34; 36 33; 36
Đầu 4
Đầu 5 53; 55; 57; 59
Đầu 6 60; 64; 66 62
Đầu 7 70; 73 75; 76; 77
Đầu 8 80; 85
Đầu 9 91 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 11/09/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai
Giải tám
08
Giải bảy
948
Giải sáu
2726
5781
5793
Giải năm
8458
Giải tư
37684
71086
90465
12630
25383
89691
71475
Giải ba
01271
60851
Giải nhì
52684
Giải nhất
20796
Đặc biệt
67949
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai
Đầu 0 08
Đầu 1
Đầu 2 26
Đầu 3 30
Đầu 4 48; 49
Đầu 5 51; 58
Đầu 6 65
Đầu 7 71; 75
Đầu 8 81; 83; 84(2); 86
Đầu 9 91; 93; 96