Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/07/2009

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Ninh Thuận
Giải tám
68
Giải bảy
278
Giải sáu
9157
0590
3959
Giải năm
3038
Giải tư
04571
44165
86506
86657
05167
30004
59656
Giải ba
74761
21732
Giải nhì
40893
Giải nhất
37365
Đặc biệt
15812
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Ninh Thuận
Đầu 0 04; 06
Đầu 1 12
Đầu 2
Đầu 3 32; 38
Đầu 4
Đầu 5 56; 57(2); 59
Đầu 6 61; 65(2); 67; 68
Đầu 7 71; 78
Đầu 8
Đầu 9 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/07/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
58
40
Giải bảy
940
162
Giải sáu
7008
0953
3271
8072
0382
9226
Giải năm
4827
9433
Giải tư
40174
62447
83665
87746
23211
85287
10809
83021
12499
04741
06507
27078
44938
10444
Giải ba
18144
49743
12446
76161
Giải nhì
89176
45805
Giải nhất
96755
35393
Đặc biệt
50907
28418
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07; 08; 09 05; 07
Đầu 1 11 18
Đầu 2 27 21; 26
Đầu 3 33; 38
Đầu 4 40; 43; 44; 46; 47 40; 41; 44; 46
Đầu 5 53; 55; 58
Đầu 6 65 61; 62
Đầu 7 71; 74; 76 72; 78
Đầu 8 87 82
Đầu 9 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/07/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
06
59
Giải bảy
049
538
Giải sáu
7031
2133
8991
5475
0787
7380
Giải năm
9280
0452
Giải tư
50844
24171
07470
78813
63756
64273
63006
59859
22368
13461
74090
52495
49540
80665
Giải ba
10579
91890
46049
26194
Giải nhì
73407
66727
Giải nhất
86986
15932
Đặc biệt
35633
04744
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06(2); 07
Đầu 1 13
Đầu 2 27
Đầu 3 31; 33(2) 32; 38
Đầu 4 44; 49 40; 44; 49
Đầu 5 56 52; 59(2)
Đầu 6 61; 65; 68
Đầu 7 70; 71; 73; 79 75
Đầu 8 80; 86 80; 87
Đầu 9 90; 91 90; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/07/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
76
79
Giải bảy
048
358
Giải sáu
9462
3541
4688
6432
7263
4241
Giải năm
8684
7273
Giải tư
45376
40792
52690
21732
37113
37727
00127
60651
30158
50897
94742
23368
52995
51203
Giải ba
67280
25142
93587
80671
Giải nhì
97999
14975
Giải nhất
81477
19416
Đặc biệt
92485
77312
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03
Đầu 1 13 12; 16
Đầu 2 27(2)
Đầu 3 32 32
Đầu 4 41; 42; 48 41; 42
Đầu 5 51; 58(2)
Đầu 6 62 63; 68
Đầu 7 76(2); 77 71; 73; 75; 79
Đầu 8 80; 84; 85; 88 87
Đầu 9 90; 92; 99 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 26/06/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
24
37
Giải bảy
509
644
Giải sáu
3818
2042
2618
9876
2978
8103
Giải năm
2883
4428
Giải tư
70745
73003
67369
46086
13852
22406
43861
21569
52878
67730
26300
98140
34365
58201
Giải ba
97566
41216
56437
06226
Giải nhì
47601
46530
Giải nhất
48365
06981
Đặc biệt
44465
28933
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 03; 06; 09 00; 01; 03
Đầu 1 16; 18(2)
Đầu 2 24 26; 28
Đầu 3 30(2); 33; 37(2)
Đầu 4 42; 45 40; 44
Đầu 5 52
Đầu 6 61; 65(2); 66; 69 65; 69
Đầu 7 76; 78(2)
Đầu 8 83; 86 81
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 19/06/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai
Giải tám
74
Giải bảy
114
Giải sáu
0191
5578
8813
Giải năm
3358
Giải tư
58613
36157
47461
11024
18985
78248
89481
Giải ba
67066
23249
Giải nhì
44647
Giải nhất
57382
Đặc biệt
85803
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai
Đầu 0 03
Đầu 1 13(2); 14
Đầu 2 24
Đầu 3
Đầu 4 47; 48; 49
Đầu 5 57; 58
Đầu 6 61; 66
Đầu 7 74; 78
Đầu 8 81; 82; 85
Đầu 9 91