Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 22/01/2010

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Ninh Thuận
Giải tám
98
Giải bảy
805
Giải sáu
4858
8425
1728
Giải năm
1597
Giải tư
34377
81203
73715
18318
62973
85371
68133
Giải ba
89225
61923
Giải nhì
16095
Giải nhất
53803
Đặc biệt
21459
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Ninh Thuận
Đầu 0 03(2); 05
Đầu 1 15; 18
Đầu 2 23; 25(2); 28
Đầu 3 33
Đầu 4
Đầu 5 58; 59
Đầu 6
Đầu 7 71; 73; 77
Đầu 8
Đầu 9 95; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 15/01/2010

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
42
79
Giải bảy
812
359
Giải sáu
8834
4981
6028
3049
9306
7924
Giải năm
5037
8159
Giải tư
07855
88280
98518
59272
20518
69314
69948
15550
92691
56716
92472
59794
88008
41787
Giải ba
28360
92793
85406
82207
Giải nhì
11790
30322
Giải nhất
24772
53656
Đặc biệt
87669
38284
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06(2); 07; 08
Đầu 1 12; 14; 18(2) 16
Đầu 2 28 22; 24
Đầu 3 34; 37
Đầu 4 42; 48 49
Đầu 5 55 50; 56; 59(2)
Đầu 6 60; 69
Đầu 7 72(2) 72; 79
Đầu 8 80; 81 84; 87
Đầu 9 90; 93 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 08/01/2010

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
00
89
Giải bảy
267
601
Giải sáu
7370
7691
5008
8439
7707
6156
Giải năm
5440
4962
Giải tư
61441
09003
49282
87278
99853
72861
25015
34866
43261
54884
76857
39352
93815
27340
Giải ba
77975
44472
66100
93778
Giải nhì
70085
54017
Giải nhất
81667
70829
Đặc biệt
19566
34679
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 03; 08 00; 01; 07
Đầu 1 15 15; 17
Đầu 2 29
Đầu 3 39
Đầu 4 40; 41 40
Đầu 5 53 52; 56; 57
Đầu 6 61; 66; 67(2) 61; 62; 66
Đầu 7 70; 72; 75; 78 78; 79
Đầu 8 82; 85 84; 89
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 01/01/2010

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
96
64
Giải bảy
297
766
Giải sáu
3444
6347
0976
6791
1426
7555
Giải năm
4600
1165
Giải tư
26293
93759
52710
70966
85256
60581
46146
62396
90313
82825
53314
88390
14399
89689
Giải ba
30907
70681
32654
53026
Giải nhì
61761
69025
Giải nhất
25531
38110
Đặc biệt
78751
14996
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 07
Đầu 1 10 10; 13; 14
Đầu 2 25(2); 26(2)
Đầu 3 31
Đầu 4 44; 46; 47
Đầu 5 51; 56; 59 54; 55
Đầu 6 61; 66 64; 65; 66
Đầu 7 76
Đầu 8 81(2) 89
Đầu 9 93; 96; 97 90; 91; 96(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 25/12/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
49
64
Giải bảy
622
185
Giải sáu
6952
8939
5678
6909
8870
4301
Giải năm
5593
8276
Giải tư
38965
81988
88611
20862
21379
11395
10840
50901
53183
07428
72046
51324
06776
36653
Giải ba
73703
24809
10690
52208
Giải nhì
02325
14644
Giải nhất
85697
04891
Đặc biệt
83558
28680
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 09 01(2); 08; 09
Đầu 1 11
Đầu 2 22; 25 24; 28
Đầu 3 39
Đầu 4 40; 49 44; 46
Đầu 5 52; 58 53
Đầu 6 62; 65 64
Đầu 7 78; 79 70; 76(2)
Đầu 8 88 80; 83; 85
Đầu 9 93; 95; 97 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 18/12/2009

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai
Giải tám
06
Giải bảy
578
Giải sáu
1054
9135
8936
Giải năm
6241
Giải tư
21637
63973
95070
80645
78416
92247
40803
Giải ba
03731
17414
Giải nhì
31924
Giải nhất
25378
Đặc biệt
98941
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai
Đầu 0 03; 06
Đầu 1 14; 16
Đầu 2 24
Đầu 3 31; 35; 36; 37
Đầu 4 41(2); 45; 47
Đầu 5 54
Đầu 6
Đầu 7 70; 73; 78(2)
Đầu 8
Đầu 9