Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 10/07/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
36
72
Giải bảy
540
969
Giải sáu
4265
1062
9772
1485
1930
6006
Giải năm
3884
8865
Giải tư
52044
87504
51542
18002
06279
61963
39987
14074
82670
19999
17069
71413
54509
47181
Giải ba
25984
13773
57181
13217
Giải nhì
96571
50271
Giải nhất
93298
46514
Đặc biệt
832738
336619
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 04 06; 09
Đầu 1 13; 14; 17; 19
Đầu 2
Đầu 3 36; 38 30
Đầu 4 40; 42; 44
Đầu 5
Đầu 6 62; 63; 65 65; 69(2)
Đầu 7 71; 72; 73; 79 70; 71; 72; 74
Đầu 8 84(2); 87 81(2); 85
Đầu 9 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 03/07/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
16
54
Giải bảy
804
898
Giải sáu
4438
0605
2534
5696
8935
6352
Giải năm
5390
8593
Giải tư
22389
87524
02326
82289
41418
44608
01956
51473
06741
35447
97652
62337
59577
74122
Giải ba
58315
74860
80418
84439
Giải nhì
95048
53399
Giải nhất
31230
97108
Đặc biệt
016167
092024
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 05; 08 08
Đầu 1 15; 16; 18 18
Đầu 2 24; 26 22; 24
Đầu 3 30; 34; 38 35; 37; 39
Đầu 4 48 41; 47
Đầu 5 56 52(2); 54
Đầu 6 60; 67
Đầu 7 73; 77
Đầu 8 89(2)
Đầu 9 90 93; 96; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 26/06/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
08
38
Giải bảy
734
228
Giải sáu
3851
8212
5683
6058
7310
4773
Giải năm
8539
4235
Giải tư
58297
13165
89385
23153
90571
24691
36030
26926
05109
68136
98008
66845
73975
96902
Giải ba
49493
60212
86581
72420
Giải nhì
13046
07733
Giải nhất
23906
42729
Đặc biệt
413217
211423
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06; 08 02; 08; 09
Đầu 1 12(2); 17 10
Đầu 2 20; 23; 26; 28; 29
Đầu 3 30; 34; 39 33; 35; 36; 38
Đầu 4 46 45
Đầu 5 51; 53 58
Đầu 6 65
Đầu 7 71 73; 75
Đầu 8 83; 85 81
Đầu 9 91; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 19/06/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
69
56
Giải bảy
019
508
Giải sáu
9835
2335
1095
6444
4629
3991
Giải năm
3974
0987
Giải tư
92991
50896
00873
93575
43956
76193
81211
76168
71399
54632
48681
47729
66418
85830
Giải ba
35073
09285
76945
84472
Giải nhì
01656
49585
Giải nhất
03316
63891
Đặc biệt
413221
041750
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 08
Đầu 1 11; 16; 19 18
Đầu 2 21 29(2)
Đầu 3 35(2) 30; 32
Đầu 4 44; 45
Đầu 5 56(2) 50; 56
Đầu 6 69 68
Đầu 7 73(2); 74; 75 72
Đầu 8 85 81; 85; 87
Đầu 9 91; 93; 95; 96 91(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 12/06/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
47
88
Giải bảy
949
718
Giải sáu
3099
6268
7244
8377
7435
8485
Giải năm
0963
4821
Giải tư
66685
97423
95494
45713
04301
01260
36659
06821
00138
63184
28702
18139
32091
25864
Giải ba
47715
96299
52234
56076
Giải nhì
10772
66774
Giải nhất
47414
55103
Đặc biệt
475522
687359
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 02; 03
Đầu 1 13; 14; 15 18
Đầu 2 22; 23 21(2)
Đầu 3 34; 35; 38; 39
Đầu 4 44; 47; 49
Đầu 5 59 59
Đầu 6 60; 63; 68 64
Đầu 7 72 74; 76; 77
Đầu 8 85 84; 85; 88
Đầu 9 94; 99(2) 91