Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/03/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
31
07
Giải bảy
478
651
Giải sáu
3662
5537
2292
0821
9034
7822
Giải năm
9996
8837
Giải tư
15514
39382
02049
17220
04558
25582
44983
11878
59227
68565
23648
05021
38775
58201
Giải ba
98773
90804
65486
32158
Giải nhì
35333
49081
Giải nhất
21799
66337
Đặc biệt
488674
310318
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04 01; 07
Đầu 1 14 18
Đầu 2 20 21(2); 22; 27
Đầu 3 31; 33; 37 34; 37(2)
Đầu 4 49 48
Đầu 5 58 51; 58
Đầu 6 62 65
Đầu 7 73; 74; 78 75; 78
Đầu 8 82(2); 83 81; 86
Đầu 9 92; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 07/03/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
04
86
Giải bảy
567
816
Giải sáu
9081
3360
5739
8455
7514
4475
Giải năm
6771
9848
Giải tư
17561
72003
82621
55165
77948
16947
90883
32624
99174
68261
15542
71151
80844
17370
Giải ba
92446
39531
46166
77950
Giải nhì
66232
81340
Giải nhất
82343
50905
Đặc biệt
610804
547380
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 04(2) 05
Đầu 1 14; 16
Đầu 2 21 24
Đầu 3 31; 32; 39
Đầu 4 43; 46; 47; 48 40; 42; 44; 48
Đầu 5 50; 51; 55
Đầu 6 60; 61; 65; 67 61; 66
Đầu 7 71 70; 74; 75
Đầu 8 81; 83 80; 86
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
28
19
Giải bảy
317
372
Giải sáu
7752
5846
9295
9512
5426
1146
Giải năm
5022
1390
Giải tư
76842
13601
30838
39433
77478
54504
04199
61591
59183
83850
49465
14626
80733
08903
Giải ba
35940
20916
01354
71444
Giải nhì
69083
31396
Giải nhất
84780
30742
Đặc biệt
443127
649481
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 04 03
Đầu 1 16; 17 12; 19
Đầu 2 22; 27; 28 26(2)
Đầu 3 33; 38 33
Đầu 4 40; 42; 46 42; 44; 46
Đầu 5 52 50; 54
Đầu 6 65
Đầu 7 78 72
Đầu 8 80; 83 81; 83
Đầu 9 95; 99 90; 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 21/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
89
36
Giải bảy
539
201
Giải sáu
4600
5242
9564
0754
2833
7800
Giải năm
9449
8775
Giải tư
63177
49078
82985
07228
88908
34353
05417
91164
14020
21365
67437
95143
78485
21925
Giải ba
02725
47515
51997
61075
Giải nhì
17995
04602
Giải nhất
88901
44931
Đặc biệt
668378
095086
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 01; 08 00; 01; 02
Đầu 1 15; 17
Đầu 2 25; 28 20; 25
Đầu 3 39 31; 33; 36; 37
Đầu 4 42; 49 43
Đầu 5 53 54
Đầu 6 64 64; 65
Đầu 7 77; 78(2) 75(2)
Đầu 8 85; 89 85; 86
Đầu 9 95 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
96
72
Giải bảy
125
787
Giải sáu
8646
2579
7028
2295
3578
7606
Giải năm
0214
0709
Giải tư
49193
84992
65539
25923
16520
37220
37828
45519
00227
09669
76605
04872
80253
22306
Giải ba
27010
83393
48717
23612
Giải nhì
54263
91971
Giải nhất
40010
06141
Đặc biệt
285929
015898
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 06(2); 09
Đầu 1 10(2); 14 12; 17; 19
Đầu 2 20(2); 23; 25; 28(2); 29 27
Đầu 3 39
Đầu 4 46 41
Đầu 5 53
Đầu 6 63 69
Đầu 7 79 71; 72(2); 78
Đầu 8 87
Đầu 9 92; 93(2); 96 95; 98