Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 13/12/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
13
42
Giải bảy
637
563
Giải sáu
0361
3284
9231
1110
9730
6177
Giải năm
7959
6861
Giải tư
26479
91769
01907
24411
26075
70829
89329
95686
75213
68539
92212
00913
79840
31392
Giải ba
33161
55494
35449
64924
Giải nhì
13050
86315
Giải nhất
72095
82590
Đặc biệt
649099
999031
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07
Đầu 1 11; 13 10; 12; 13(2); 15
Đầu 2 29(2) 24
Đầu 3 31; 37 30; 31; 39
Đầu 4 40; 42; 49
Đầu 5 50; 59
Đầu 6 61(2); 69 61; 63
Đầu 7 75; 79 77
Đầu 8 84 86
Đầu 9 94; 95; 99 90; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 06/12/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
36
47
Giải bảy
958
039
Giải sáu
0026
1352
1369
5481
2586
2052
Giải năm
0144
1473
Giải tư
59000
49272
75554
43490
53705
71456
66407
48544
55763
42753
44507
94235
35994
30821
Giải ba
61506
54065
72170
06327
Giải nhì
08371
51301
Giải nhất
18062
84548
Đặc biệt
596046
472774
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 05; 06; 07 01; 07
Đầu 1
Đầu 2 26 21; 27
Đầu 3 36 35; 39
Đầu 4 44; 46 44; 47; 48
Đầu 5 52; 54; 56; 58 52; 53
Đầu 6 62; 65; 69 63
Đầu 7 71; 72 70; 73; 74
Đầu 8 81; 86
Đầu 9 90 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 29/11/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
18
06
Giải bảy
477
085
Giải sáu
0986
4227
2350
7599
5330
4319
Giải năm
6138
7580
Giải tư
72773
14465
93679
73773
31707
52027
58580
54854
48367
96615
74042
06472
27314
16406
Giải ba
49939
02892
60692
55174
Giải nhì
45586
37829
Giải nhất
26590
05770
Đặc biệt
244394
812464
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 06(2)
Đầu 1 18 14; 15; 19
Đầu 2 27(2) 29
Đầu 3 38; 39 30
Đầu 4 42
Đầu 5 50 54
Đầu 6 65 64; 67
Đầu 7 73(2); 77; 79 70; 72; 74
Đầu 8 80; 86(2) 80; 85
Đầu 9 90; 92; 94 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/11/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
80
46
Giải bảy
987
599
Giải sáu
2175
0490
1568
4778
3719
7224
Giải năm
5620
2757
Giải tư
16416
67796
18742
30987
21627
20301
40898
94301
78345
51814
38550
03055
00003
46835
Giải ba
74275
74324
35524
54582
Giải nhì
06323
65660
Giải nhất
54857
41051
Đặc biệt
331290
690149
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 01; 03
Đầu 1 16 14; 19
Đầu 2 20; 23; 24; 27 24(2)
Đầu 3 35
Đầu 4 42 45; 46; 49
Đầu 5 57 50; 51; 55; 57
Đầu 6 68 60
Đầu 7 75(2) 78
Đầu 8 80; 87(2) 82
Đầu 9 90(2); 96; 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/11/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
34
77
Giải bảy
413
665
Giải sáu
9102
4920
6632
5624
8860
7471
Giải năm
3255
0485
Giải tư
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
Giải ba
10327
38764
77226
50441
Giải nhì
16749
79675
Giải nhất
43712
38699
Đặc biệt
304656
876480
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 07
Đầu 1 12; 13; 17(2) 11; 14; 18
Đầu 2 20; 23; 27 24; 26(2)
Đầu 3 31; 32; 34
Đầu 4 49 41; 46; 49
Đầu 5 55; 56; 58
Đầu 6 64; 66 60; 65
Đầu 7 71; 75; 77
Đầu 8 80; 85; 87
Đầu 9 99