Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 09/08/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
13
91
Giải bảy
449
513
Giải sáu
2989
9773
1430
7141
0289
5972
Giải năm
7914
8274
Giải tư
72464
30381
60615
46512
45398
92556
87137
67440
10240
73850
14258
14033
76773
77383
Giải ba
63464
95922
18067
00249
Giải nhì
92842
60856
Giải nhất
65968
89650
Đặc biệt
199910
820470
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0
Đầu 1 10; 12; 13; 14; 15 13
Đầu 2 22
Đầu 3 30; 37 33
Đầu 4 42; 49 40(2); 41; 49
Đầu 5 56 50(2); 56; 58
Đầu 6 64(2); 68 67
Đầu 7 73 70; 72; 73; 74
Đầu 8 81; 89 83; 89
Đầu 9 98 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 02/08/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
07
72
Giải bảy
610
352
Giải sáu
1922
1465
7917
7328
5372
3738
Giải năm
5872
9469
Giải tư
90995
82726
86917
39774
07104
01757
31948
37493
39862
23734
53050
36142
47291
90140
Giải ba
93175
93139
95201
85100
Giải nhì
52230
76394
Giải nhất
86508
08670
Đặc biệt
816909
771622
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 07; 08; 09 00; 01
Đầu 1 10; 17(2)
Đầu 2 22; 26 22; 28
Đầu 3 30; 39 34; 38
Đầu 4 48 40; 42
Đầu 5 57 50; 52
Đầu 6 65 62; 69
Đầu 7 72; 74; 75 70; 72(2)
Đầu 8
Đầu 9 95 91; 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 26/07/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
13
15
Giải bảy
958
649
Giải sáu
4219
2417
8459
4843
6850
7538
Giải năm
5572
2639
Giải tư
92328
67664
31377
14800
32199
54740
55033
71936
23827
51305
60941
42193
68527
55811
Giải ba
61609
74563
18237
36487
Giải nhì
19404
31326
Giải nhất
35908
49351
Đặc biệt
658884
736649
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 04; 08; 09 05
Đầu 1 13; 17; 19 11; 15
Đầu 2 28 26; 27(2)
Đầu 3 33 36; 37; 38; 39
Đầu 4 40 41; 43; 49(2)
Đầu 5 58; 59 50; 51
Đầu 6 63; 64
Đầu 7 72; 77
Đầu 8 84 87
Đầu 9 99 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 19/07/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
44
16
Giải bảy
981
109
Giải sáu
4667
4231
1182
4850
3644
5650
Giải năm
5256
3731
Giải tư
81109
12825
03925
78439
59080
97903
81144
01406
65694
08187
94815
76771
39344
30662
Giải ba
62606
41459
37208
78661
Giải nhì
82029
04224
Giải nhất
74881
09936
Đặc biệt
491067
328266
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 06; 09 06; 08; 09
Đầu 1 15; 16
Đầu 2 25(2); 29 24
Đầu 3 31; 39 31; 36
Đầu 4 44(2) 44(2)
Đầu 5 56; 59 50(2)
Đầu 6 67(2) 61; 62; 66
Đầu 7 71
Đầu 8 80; 81(2); 82 87
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 12/07/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
06
88
Giải bảy
254
517
Giải sáu
3189
6288
2142
2841
1524
9118
Giải năm
2386
8038
Giải tư
26578
41795
23756
98785
63316
60705
97192
82484
69243
26053
03539
37221
62294
67739
Giải ba
23967
34260
04099
59213
Giải nhì
49898
64196
Giải nhất
63036
26718
Đặc biệt
543106
136562
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 06(2)
Đầu 1 16 13; 17; 18(2)
Đầu 2 21; 24
Đầu 3 36 38; 39(2)
Đầu 4 42 41; 43
Đầu 5 54; 56 53
Đầu 6 60; 67 62
Đầu 7 78
Đầu 8 85; 86; 88; 89 84; 88
Đầu 9 92; 95; 98 94; 96; 99