Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/07/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
86
91
Giải bảy
466
353
Giải sáu
0497
4880
1759
8835
7443
3338
Giải năm
8809
6979
Giải tư
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
Giải ba
77458
63000
88543
74579
Giải nhì
81270
72455
Giải nhất
86353
90109
Đặc biệt
237503
786612
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 03; 09 09
Đầu 1 15; 19 12
Đầu 2 21 22
Đầu 3 35; 38
Đầu 4 46; 49 43(2)
Đầu 5 53; 58; 59 53; 54; 55
Đầu 6 66 61; 68
Đầu 7 70 70; 79(2)
Đầu 8 80; 82; 86
Đầu 9 97; 98 91(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/07/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
29
51
Giải bảy
273
515
Giải sáu
3504
9590
9032
0576
5476
6124
Giải năm
1446
5983
Giải tư
40118
31864
03264
88536
26829
18836
04839
76062
50130
80729
10042
23216
15937
90749
Giải ba
35399
03191
73375
94418
Giải nhì
59648
82194
Giải nhất
13460
99274
Đặc biệt
897608
355814
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 08
Đầu 1 18 14; 15; 16; 18
Đầu 2 29(2) 24; 29
Đầu 3 32; 36(2); 39 30; 37
Đầu 4 46; 48 42; 49
Đầu 5 51
Đầu 6 60; 64(2) 62
Đầu 7 73 74; 75; 76(2)
Đầu 8 83
Đầu 9 90; 91; 99 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 27/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
95
87
Giải bảy
635
754
Giải sáu
2316
7328
0811
6665
9383
9898
Giải năm
7853
6580
Giải tư
73584
91417
55225
39073
88100
18286
51433
54193
95140
58218
06777
17181
17183
87013
Giải ba
60240
81020
38167
84790
Giải nhì
82487
69698
Giải nhất
72118
13601
Đặc biệt
571816
528354
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00 01
Đầu 1 11; 16(2); 17; 18 13; 18
Đầu 2 20; 25; 28
Đầu 3 33; 35
Đầu 4 40 40
Đầu 5 53 54(2)
Đầu 6 65; 67
Đầu 7 73 77
Đầu 8 84; 86; 87 80; 81; 83(2); 87
Đầu 9 95 90; 93; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 20/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
22
03
Giải bảy
897
489
Giải sáu
6406
3258
4738
9091
9569
9958
Giải năm
3775
9512
Giải tư
37454
03739
21739
25620
81552
60679
07429
37349
25759
14011
64427
76566
18599
16879
Giải ba
74086
53888
63215
87976
Giải nhì
74263
65836
Giải nhất
55844
99065
Đặc biệt
799935
505229
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06 03
Đầu 1 11; 12; 15
Đầu 2 20; 22; 29 27; 29
Đầu 3 35; 38; 39(2) 36
Đầu 4 44 49
Đầu 5 52; 54; 58 58; 59
Đầu 6 63 65; 66; 69
Đầu 7 75; 79 76; 79
Đầu 8 86; 88 89
Đầu 9 97 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 13/06/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
90
59
Giải bảy
634
304
Giải sáu
4537
9538
6322
0903
2813
0668
Giải năm
4978
0407
Giải tư
92400
24319
11307
21716
28203
59865
75662
79825
61233
83213
34474
52687
77509
10689
Giải ba
16523
55327
68519
98865
Giải nhì
59499
44789
Giải nhất
59238
72397
Đặc biệt
611651
316267
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 03; 07 03; 04; 07; 09
Đầu 1 16; 19 13(2); 19
Đầu 2 22; 23; 27 25
Đầu 3 34; 37; 38(2) 33
Đầu 4
Đầu 5 51 59
Đầu 6 62; 65 65; 67; 68
Đầu 7 78 74
Đầu 8 87; 89(2)
Đầu 9 90; 99 97