Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 09/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
54
30
Giải bảy
467
059
Giải sáu
7819
8159
1961
0640
5580
6429
Giải năm
8677
2990
Giải tư
58575
95796
51146
45714
26181
26727
69717
96533
47018
87532
46852
62347
44991
01904
Giải ba
73718
34768
26841
97594
Giải nhì
72007
90587
Giải nhất
53875
30146
Đặc biệt
097325
833942
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 04
Đầu 1 14; 17; 18; 19 18
Đầu 2 25; 27 29
Đầu 3 30; 32; 33
Đầu 4 46 40; 41; 42; 46; 47
Đầu 5 54; 59 52; 59
Đầu 6 61; 67; 68
Đầu 7 75(2); 77
Đầu 8 81 80; 87
Đầu 9 96 90; 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 02/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
12
56
Giải bảy
501
141
Giải sáu
6478
5650
6247
4423
8837
9640
Giải năm
5246
2808
Giải tư
83770
69914
44621
81928
42560
11973
63545
10580
23408
15762
71936
37112
28904
30118
Giải ba
31316
36190
41376
16869
Giải nhì
47516
59597
Giải nhất
20645
59632
Đặc biệt
635930
933772
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 04; 08(2)
Đầu 1 12; 14; 16(2) 12; 18
Đầu 2 21; 28 23
Đầu 3 30 32; 36; 37
Đầu 4 45(2); 46; 47 40; 41
Đầu 5 50 56
Đầu 6 60 62; 69
Đầu 7 70; 73; 78 72; 76
Đầu 8 80
Đầu 9 90 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 25/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
72
63
Giải bảy
790
139
Giải sáu
1917
7054
2925
7652
1982
1379
Giải năm
3591
2821
Giải tư
79421
27495
86308
94219
80690
82926
60071
39638
06157
08796
31589
20972
84713
01865
Giải ba
95080
75348
83417
62622
Giải nhì
38487
32727
Giải nhất
36112
99361
Đặc biệt
321621
990697
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 08
Đầu 1 12; 17; 19 13; 17
Đầu 2 21(2); 25; 26 21; 22; 27
Đầu 3 38; 39
Đầu 4 48
Đầu 5 54 52; 57
Đầu 6 61; 63; 65
Đầu 7 71; 72 72; 79
Đầu 8 80; 87 82; 89
Đầu 9 90(2); 91; 95 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 18/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
56
12
Giải bảy
616
717
Giải sáu
1134
2354
9253
9124
4031
3159
Giải năm
8725
9927
Giải tư
85796
19360
75309
34045
95287
69244
85613
65258
10289
11963
74434
39269
30055
46464
Giải ba
80944
40767
94132
45470
Giải nhì
57299
20351
Giải nhất
52031
22472
Đặc biệt
789219
269550
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09
Đầu 1 13; 16; 19 12; 17
Đầu 2 25 24; 27
Đầu 3 31; 34 31; 32; 34
Đầu 4 44(2); 45
Đầu 5 53; 54; 56 50; 51; 55; 58; 59
Đầu 6 60; 67 63; 64; 69
Đầu 7 70; 72
Đầu 8 87 89
Đầu 9 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
44
34
Giải bảy
255
797
Giải sáu
9511
8994
3112
8095
6152
8989
Giải năm
3242
7962
Giải tư
35934
50062
39054
14351
13884
47654
51258
27122
94103
40536
34597
18507
70151
63378
Giải ba
05359
49178
09243
92363
Giải nhì
42213
14095
Giải nhất
81485
75284
Đặc biệt
444882
225459
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 07
Đầu 1 11; 12; 13
Đầu 2 22
Đầu 3 34 34; 36
Đầu 4 42; 44 43
Đầu 5 51; 54(2); 55; 58; 59 51; 52; 59
Đầu 6 62 62; 63
Đầu 7 78 78
Đầu 8 82; 84; 85 84; 89
Đầu 9 94 95(2); 97(2)