Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/11/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
38
40
Giải bảy
677
560
Giải sáu
4974
0072
1575
4137
4896
7137
Giải năm
7167
3871
Giải tư
86719
31568
11805
78496
47469
20325
37721
58131
27210
01950
64157
86344
29383
76958
Giải ba
25743
80471
96274
54868
Giải nhì
20055
18922
Giải nhất
28086
66313
Đặc biệt
011771
624283
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05
Đầu 1 19 10; 13
Đầu 2 21; 25 22
Đầu 3 38 31; 37(2)
Đầu 4 43 40; 44
Đầu 5 55 50; 57; 58
Đầu 6 67; 68; 69 60; 68
Đầu 7 71(2); 72; 74; 75; 77 71; 74
Đầu 8 86 83(2)
Đầu 9 96 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/11/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
25
62
Giải bảy
107
926
Giải sáu
4606
5607
6827
0089
3969
4614
Giải năm
6156
3481
Giải tư
27562
19805
00358
40734
72626
30641
68031
25094
09420
33870
62363
16313
40177
67700
Giải ba
36254
07596
04992
10396
Giải nhì
25234
22799
Giải nhất
43922
38101
Đặc biệt
603228
857880
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 06; 07(2) 00; 01
Đầu 1 13; 14
Đầu 2 22; 25; 26; 27; 28 20; 26
Đầu 3 31; 34(2)
Đầu 4 41
Đầu 5 54; 56; 58
Đầu 6 62 62; 63; 69
Đầu 7 70; 77
Đầu 8 80; 81; 89
Đầu 9 96 92; 94; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 25/10/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
02
30
Giải bảy
986
124
Giải sáu
2822
5673
6403
8526
5362
9488
Giải năm
0491
4130
Giải tư
19952
32352
66882
68322
98460
56986
38158
50668
69704
93908
10623
77444
07606
26201
Giải ba
75703
38232
43099
00256
Giải nhì
79471
19030
Giải nhất
42310
52208
Đặc biệt
608560
582898
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 03(2) 01; 04; 06; 08(2)
Đầu 1 10
Đầu 2 22(2) 23; 24; 26
Đầu 3 32 30(3)
Đầu 4 44
Đầu 5 52(2); 58 56
Đầu 6 60(2) 62; 68
Đầu 7 71; 73
Đầu 8 82; 86(2) 88
Đầu 9 91 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 18/10/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
61
40
Giải bảy
896
480
Giải sáu
5383
1905
9002
9384
3980
2473
Giải năm
4108
9953
Giải tư
09874
41466
80580
44999
99683
36086
67010
39357
90980
39810
22499
82519
22633
14371
Giải ba
32074
41495
08163
98007
Giải nhì
36196
06680
Giải nhất
11660
10634
Đặc biệt
322588
950529
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 05; 08 07
Đầu 1 10 10; 19
Đầu 2 29
Đầu 3 33; 34
Đầu 4 40
Đầu 5 53; 57
Đầu 6 60; 61; 66 63
Đầu 7 74(2) 71; 73
Đầu 8 80; 83(2); 86; 88 80(4); 84
Đầu 9 95; 96(2); 99 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/10/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
32
78
Giải bảy
420
786
Giải sáu
0067
9422
8537
1987
1339
2923
Giải năm
5526
6565
Giải tư
56181
53175
02249
20909
83479
06682
67009
69865
85608
00358
22799
52524
68680
78457
Giải ba
31333
82078
63028
60296
Giải nhì
77940
74166
Giải nhất
21699
65473
Đặc biệt
253950
104182
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09(2) 08
Đầu 1
Đầu 2 20; 22; 26 23; 24; 28
Đầu 3 32; 33; 37 39
Đầu 4 40; 49
Đầu 5 50 57; 58
Đầu 6 67 65(2); 66
Đầu 7 75; 78; 79 73; 78
Đầu 8 81; 82 80; 82; 86; 87
Đầu 9 99 96; 99