Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 05/12/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
35
05
Giải bảy
996
410
Giải sáu
0809
1738
7619
6741
9113
3739
Giải năm
3693
9849
Giải tư
85683
16640
06352
58767
05928
70038
41805
05619
65977
91286
51467
88115
77103
45997
Giải ba
84070
08695
99219
35944
Giải nhì
85215
78446
Giải nhất
71728
30534
Đặc biệt
669590
659790
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 09 03; 05
Đầu 1 15; 19 10; 13; 15; 19(2)
Đầu 2 28(2)
Đầu 3 35; 38(2) 34; 39
Đầu 4 40 41; 44; 46; 49
Đầu 5 52
Đầu 6 67 67
Đầu 7 70 77
Đầu 8 83 86
Đầu 9 90; 93; 95; 96 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
57
09
Giải bảy
407
321
Giải sáu
2694
8674
6421
9375
3532
9588
Giải năm
2540
6973
Giải tư
14551
28326
15754
46446
17315
98630
27031
62338
77724
58312
22241
04185
29483
22229
Giải ba
62071
84391
73176
04781
Giải nhì
91090
66482
Giải nhất
34802
19156
Đặc biệt
759570
405331
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 07 09
Đầu 1 15 12
Đầu 2 21; 26 21; 24; 29
Đầu 3 30; 31 31; 32; 38
Đầu 4 40; 46 41
Đầu 5 51; 54; 57 56
Đầu 6
Đầu 7 70; 71; 74 73; 75; 76
Đầu 8 81; 82; 83; 85; 88
Đầu 9 90; 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 21/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
05
56
Giải bảy
390
374
Giải sáu
1819
0750
8010
2548
1892
6080
Giải năm
7207
2911
Giải tư
12975
17479
48483
45570
44670
55773
72532
38432
89327
85524
74949
19881
48981
89308
Giải ba
20765
57711
50854
34001
Giải nhì
69646
31033
Giải nhất
72921
00807
Đặc biệt
391325
185011
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 07 01; 07; 08
Đầu 1 10; 11; 19 11(2)
Đầu 2 21; 25 24; 27
Đầu 3 32 32; 33
Đầu 4 46 48; 49
Đầu 5 50 54; 56
Đầu 6 65
Đầu 7 70(2); 73; 75; 79 74
Đầu 8 83 80; 81(2)
Đầu 9 90 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
71
01
Giải bảy
414
506
Giải sáu
8592
0539
4237
4728
7235
1260
Giải năm
0125
4473
Giải tư
91767
17951
87614
06868
18207
73744
26864
88344
14234
96257
15048
18909
56647
03160
Giải ba
61381
80772
37407
12556
Giải nhì
74712
81212
Giải nhất
81241
53944
Đặc biệt
100046
249192
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 01; 06; 07; 09
Đầu 1 12; 14(2) 12
Đầu 2 25 28
Đầu 3 37; 39 34; 35
Đầu 4 41; 44; 46 44(2); 47; 48
Đầu 5 51 56; 57
Đầu 6 64; 67; 68 60(2)
Đầu 7 71; 72 73
Đầu 8 81
Đầu 9 92 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 07/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
51
32
Giải bảy
761
409
Giải sáu
6892
8816
6740
6255
6689
6554
Giải năm
4727
5215
Giải tư
15679
50298
93683
58468
68033
17510
60407
08011
71814
24897
40825
40497
38792
77998
Giải ba
19941
75449
85850
56060
Giải nhì
77373
96082
Giải nhất
43417
31696
Đặc biệt
190540
615884
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 09
Đầu 1 10; 16; 17 11; 14; 15
Đầu 2 27 25
Đầu 3 33 32
Đầu 4 40(2); 41; 49
Đầu 5 51 50; 54; 55
Đầu 6 61; 68 60
Đầu 7 73; 79
Đầu 8 83 82; 84; 89
Đầu 9 92; 98 92; 96; 97(2); 98