Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 05/07/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
42
40
Giải bảy
580
914
Giải sáu
8466
7050
2159
8331
3372
2105
Giải năm
7752
5295
Giải tư
31232
34991
67102
18463
04525
55679
37739
98883
20658
72951
50577
48825
48022
17372
Giải ba
24607
37381
60347
18321
Giải nhì
29337
59244
Giải nhất
98127
85911
Đặc biệt
510766
720284
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 07 05
Đầu 1 11; 14
Đầu 2 25; 27 21; 22; 25
Đầu 3 32; 37; 39 31
Đầu 4 42 40; 44; 47
Đầu 5 50; 52; 59 51; 58
Đầu 6 63; 66(2)
Đầu 7 79 72(2); 77
Đầu 8 80; 81 83; 84
Đầu 9 91 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
89
10
Giải bảy
239
099
Giải sáu
3752
6242
1100
0975
0703
3816
Giải năm
3195
0783
Giải tư
77900
20731
23625
63513
48220
99814
26160
16017
15263
21325
89021
61306
23205
48784
Giải ba
45172
99689
85541
29643
Giải nhì
58256
37084
Giải nhất
08514
80002
Đặc biệt
003809
609220
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00(2); 09 02; 03; 05; 06
Đầu 1 13; 14(2) 10; 16; 17
Đầu 2 20; 25 20; 21; 25
Đầu 3 31; 39
Đầu 4 42 41; 43
Đầu 5 52; 56
Đầu 6 60 63
Đầu 7 72 75
Đầu 8 89(2) 83; 84(2)
Đầu 9 95 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 21/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
36
72
Giải bảy
719
356
Giải sáu
7228
3640
7406
9096
0035
8998
Giải năm
2495
8953
Giải tư
46187
10807
34356
18008
63683
78972
41324
73186
91788
04672
33966
06404
10625
24417
Giải ba
12258
01486
20682
62342
Giải nhì
23016
25765
Giải nhất
53763
90028
Đặc biệt
260828
010864
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06; 07; 08 04
Đầu 1 16; 19 17
Đầu 2 24; 28(2) 25; 28
Đầu 3 36 35
Đầu 4 40 42
Đầu 5 56; 58 53; 56
Đầu 6 63 64; 65; 66
Đầu 7 72 72(2)
Đầu 8 83; 86; 87 82; 86; 88
Đầu 9 95 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
62
36
Giải bảy
144
945
Giải sáu
1404
3795
5988
5723
3053
3309
Giải năm
7613
8183
Giải tư
15797
01934
30640
04665
14100
75617
12112
78416
43580
67610
08238
53580
27383
88697
Giải ba
19682
58134
06500
26531
Giải nhì
58315
71791
Giải nhất
37463
32855
Đặc biệt
029707
258096
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 04; 07 00; 09
Đầu 1 12; 13; 15; 17 10; 16
Đầu 2 23
Đầu 3 34(2) 31; 36; 38
Đầu 4 40; 44 45
Đầu 5 53; 55
Đầu 6 62; 63; 65
Đầu 7
Đầu 8 82; 88 80(2); 83(2)
Đầu 9 95; 97 91; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 07/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
31
42
Giải bảy
371
267
Giải sáu
7663
4242
3949
3564
4385
1405
Giải năm
3563
5837
Giải tư
30053
89135
43227
59833
45918
21520
16520
27353
52099
61397
21079
25910
27578
08870
Giải ba
47289
45610
89635
73848
Giải nhì
48063
81293
Giải nhất
10531
46523
Đặc biệt
598642
432312
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05
Đầu 1 10; 18 10; 12
Đầu 2 20(2); 27 23
Đầu 3 31(2); 33; 35 35; 37
Đầu 4 42(2); 49 42; 48
Đầu 5 53 53
Đầu 6 63(3) 64; 67
Đầu 7 71 70; 78; 79
Đầu 8 89 85
Đầu 9 93; 97; 99