Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
87
74
Giải bảy
273
167
Giải sáu
0017
9581
7113
7947
5921
5611
Giải năm
2815
8563
Giải tư
02609
79360
89680
72918
10442
41039
67761
29667
39687
30572
84809
49719
55192
98993
Giải ba
28209
02433
76776
55655
Giải nhì
89522
55857
Giải nhất
98745
90815
Đặc biệt
750555
794097
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09(2) 09
Đầu 1 13; 15; 17; 18 11; 15; 19
Đầu 2 22 21
Đầu 3 33; 39
Đầu 4 42; 45 47
Đầu 5 55 55; 57
Đầu 6 60; 61 63; 67(2)
Đầu 7 73 72; 74; 76
Đầu 8 80; 81; 87 87
Đầu 9 92; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/03/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
10
43
Giải bảy
801
409
Giải sáu
0661
3553
9249
8350
3720
4288
Giải năm
0365
8829
Giải tư
84912
17361
43891
13154
14820
25960
18745
50819
75401
43882
39942
29524
18441
10255
Giải ba
78978
56667
58649
47176
Giải nhì
76484
40835
Giải nhất
47977
31080
Đặc biệt
329471
814191
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 01; 09
Đầu 1 10; 12 19
Đầu 2 20 20; 24; 29
Đầu 3 35
Đầu 4 45; 49 41; 42; 43; 49
Đầu 5 53; 54 50; 55
Đầu 6 60; 61(2); 65; 67
Đầu 7 71; 77; 78 76
Đầu 8 84 80; 82; 88
Đầu 9 91 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 21/03/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
50
60
Giải bảy
528
800
Giải sáu
1730
4576
9780
5882
6426
5709
Giải năm
1106
0197
Giải tư
15753
56530
97985
97855
01952
22710
32007
24157
12939
84590
71886
15486
31639
57891
Giải ba
29044
80972
15526
43038
Giải nhì
20995
84088
Giải nhất
22428
92242
Đặc biệt
789899
921003
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06; 07 00; 03; 09
Đầu 1 10
Đầu 2 28(2) 26(2)
Đầu 3 30(2) 38; 39(2)
Đầu 4 44 42
Đầu 5 50; 52; 53; 55 57
Đầu 6 60
Đầu 7 72; 76
Đầu 8 80; 85 82; 86(2); 88
Đầu 9 95; 99 90; 91; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/03/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
31
07
Giải bảy
478
651
Giải sáu
3662
5537
2292
0821
9034
7822
Giải năm
9996
8837
Giải tư
15514
39382
02049
17220
04558
25582
44983
11878
59227
68565
23648
05021
38775
58201
Giải ba
98773
90804
65486
32158
Giải nhì
35333
49081
Giải nhất
21799
66337
Đặc biệt
488674
310318
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04 01; 07
Đầu 1 14 18
Đầu 2 20 21(2); 22; 27
Đầu 3 31; 33; 37 34; 37(2)
Đầu 4 49 48
Đầu 5 58 51; 58
Đầu 6 62 65
Đầu 7 73; 74; 78 75; 78
Đầu 8 82(2); 83 81; 86
Đầu 9 92; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 07/03/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
04
86
Giải bảy
567
816
Giải sáu
9081
3360
5739
8455
7514
4475
Giải năm
6771
9848
Giải tư
17561
72003
82621
55165
77948
16947
90883
32624
99174
68261
15542
71151
80844
17370
Giải ba
92446
39531
46166
77950
Giải nhì
66232
81340
Giải nhất
82343
50905
Đặc biệt
610804
547380
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 04(2) 05
Đầu 1 14; 16
Đầu 2 21 24
Đầu 3 31; 32; 39
Đầu 4 43; 46; 47; 48 40; 42; 44; 48
Đầu 5 50; 51; 55
Đầu 6 60; 61; 65; 67 61; 66
Đầu 7 71 70; 74; 75
Đầu 8 81; 83 80; 86
Đầu 9