Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/10/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
57
57
Giải bảy
587
861
Giải sáu
1711
5678
8431
5685
7564
8435
Giải năm
1818
6043
Giải tư
48460
56836
18234
45897
72808
46317
08422
62522
85797
85066
29869
74929
59807
25011
Giải ba
50411
09618
85415
11830
Giải nhì
84973
99907
Giải nhất
93753
08499
Đặc biệt
251887
884392
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 08 07(2)
Đầu 1 11(2); 17; 18(2) 11; 15
Đầu 2 22 22; 29
Đầu 3 31; 34; 36 30; 35
Đầu 4 43
Đầu 5 53; 57 57
Đầu 6 60 61; 64; 66; 69
Đầu 7 73; 78
Đầu 8 87(2) 85
Đầu 9 97 92; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 27/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
80
80
Giải bảy
478
171
Giải sáu
7091
5150
0478
9743
6876
6019
Giải năm
6846
8402
Giải tư
56032
01837
48176
07663
84152
03050
39077
06251
29877
55800
79584
91600
82035
76970
Giải ba
20362
06960
83640
12203
Giải nhì
62586
23668
Giải nhất
95375
92135
Đặc biệt
982134
036238
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00(2); 02; 03
Đầu 1 19
Đầu 2
Đầu 3 32; 34; 37 35(2); 38
Đầu 4 46 40; 43
Đầu 5 50(2); 52 51
Đầu 6 60; 62; 63 68
Đầu 7 75; 76; 77; 78(2) 70; 71; 76; 77
Đầu 8 80; 86 80; 84
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 20/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
40
92
Giải bảy
935
935
Giải sáu
5168
0837
4239
9100
5134
4892
Giải năm
3484
2258
Giải tư
26086
93244
09813
07112
31165
77351
68435
72803
85974
94700
37326
12457
45471
84547
Giải ba
35846
55564
54905
48453
Giải nhì
96447
60724
Giải nhất
52904
60672
Đặc biệt
408318
872716
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04 00(2); 03; 05
Đầu 1 12; 13; 18 16
Đầu 2 24; 26
Đầu 3 35(2); 37; 39 34; 35
Đầu 4 40; 44; 46; 47 47
Đầu 5 51 53; 57; 58
Đầu 6 64; 65; 68
Đầu 7 71; 72; 74
Đầu 8 84; 86
Đầu 9 92(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 13/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
01
12
Giải bảy
158
256
Giải sáu
8787
4048
4302
7784
1155
2221
Giải năm
5571
5979
Giải tư
27786
67761
47991
61643
97405
01035
36621
60721
10318
51641
54964
44067
88521
24068
Giải ba
81950
29911
68748
87202
Giải nhì
66251
06087
Giải nhất
96671
16613
Đặc biệt
217102
573882
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 02(2); 05 02
Đầu 1 11 12; 13; 18
Đầu 2 21 21(3)
Đầu 3 35
Đầu 4 43; 48 41; 48
Đầu 5 50; 51; 58 55; 56
Đầu 6 61 64; 67; 68
Đầu 7 71(2) 79
Đầu 8 86; 87 82; 84; 87
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 06/09/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
20
09
Giải bảy
071
557
Giải sáu
6867
1536
1658
6835
1058
4903
Giải năm
5840
1925
Giải tư
75243
18744
33372
68349
51163
45235
37844
48100
67197
11987
11577
94432
30116
12894
Giải ba
11756
89393
26898
01187
Giải nhì
01980
38540
Giải nhất
59408
81002
Đặc biệt
772371
589095
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 08 00; 02; 03; 09
Đầu 1 16
Đầu 2 20 25
Đầu 3 35; 36 32; 35
Đầu 4 40; 43; 44(2); 49 40
Đầu 5 56; 58 57; 58
Đầu 6 63; 67
Đầu 7 71(2); 72 77
Đầu 8 80 87(2)
Đầu 9 93 94; 95; 97; 98