Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
24
91
Giải bảy
653
378
Giải sáu
0014
8331
3371
6397
7855
0827
Giải năm
7619
4352
Giải tư
55429
69100
87021
55973
09893
14561
30803
46075
54852
46662
22716
68789
25112
83020
Giải ba
90286
05739
87672
53698
Giải nhì
35014
46513
Giải nhất
74920
44372
Đặc biệt
741741
878472
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 03
Đầu 1 14(2); 19 12; 13; 16
Đầu 2 20; 21; 24; 29 20; 27
Đầu 3 31; 39
Đầu 4 41
Đầu 5 53 52(2); 55
Đầu 6 61 62
Đầu 7 71; 73 72(3); 75; 78
Đầu 8 86 89
Đầu 9 93 91; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 25/07/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
76
87
Giải bảy
791
637
Giải sáu
5732
4730
1697
8762
2617
2514
Giải năm
4948
1833
Giải tư
62892
18560
16424
66799
84607
99448
67592
35038
26713
72162
25404
46570
19560
47664
Giải ba
02364
48761
69275
11895
Giải nhì
48891
29185
Giải nhất
85082
34235
Đặc biệt
620098
110894
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 04
Đầu 1 13; 14; 17
Đầu 2 24
Đầu 3 30; 32 33; 35; 37; 38
Đầu 4 48(2)
Đầu 5
Đầu 6 60; 61; 64 60; 62(2); 64
Đầu 7 76 70; 75
Đầu 8 82 85; 87
Đầu 9 91(2); 92(2); 97; 98; 99 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 18/07/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
10
31
Giải bảy
358
100
Giải sáu
9296
8814
6617
7415
5175
9180
Giải năm
5231
6564
Giải tư
43862
78464
18724
89223
65234
85141
03948
45530
03104
46630
17356
28952
61848
92233
Giải ba
85987
27663
93229
33416
Giải nhì
65299
92728
Giải nhất
15291
51026
Đặc biệt
278959
112044
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 04
Đầu 1 10; 14; 17 15; 16
Đầu 2 23; 24 26; 28; 29
Đầu 3 31; 34 30(2); 31; 33
Đầu 4 41; 48 44; 48
Đầu 5 58; 59 52; 56
Đầu 6 62; 63; 64 64
Đầu 7 75
Đầu 8 87 80
Đầu 9 91; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/07/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
86
91
Giải bảy
466
353
Giải sáu
0497
4880
1759
8835
7443
3338
Giải năm
8809
6979
Giải tư
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
Giải ba
77458
63000
88543
74579
Giải nhì
81270
72455
Giải nhất
86353
90109
Đặc biệt
237503
786612
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 03; 09 09
Đầu 1 15; 19 12
Đầu 2 21 22
Đầu 3 35; 38
Đầu 4 46; 49 43(2)
Đầu 5 53; 58; 59 53; 54; 55
Đầu 6 66 61; 68
Đầu 7 70 70; 79(2)
Đầu 8 80; 82; 86
Đầu 9 97; 98 91(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/07/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
29
51
Giải bảy
273
515
Giải sáu
3504
9590
9032
0576
5476
6124
Giải năm
1446
5983
Giải tư
40118
31864
03264
88536
26829
18836
04839
76062
50130
80729
10042
23216
15937
90749
Giải ba
35399
03191
73375
94418
Giải nhì
59648
82194
Giải nhất
13460
99274
Đặc biệt
897608
355814
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 08
Đầu 1 18 14; 15; 16; 18
Đầu 2 29(2) 24; 29
Đầu 3 32; 36(2); 39 30; 37
Đầu 4 46; 48 42; 49
Đầu 5 51
Đầu 6 60; 64(2) 62
Đầu 7 73 74; 75; 76(2)
Đầu 8 83
Đầu 9 90; 91; 99 94