Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 31/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
56
65
Giải bảy
352
815
Giải sáu
1448
0815
8854
1207
6045
3486
Giải năm
0229
1118
Giải tư
69817
00630
87278
97395
80794
58712
80110
20444
10402
70918
01344
26658
29684
74865
Giải ba
51978
89929
28753
73324
Giải nhì
98087
95408
Giải nhất
08410
13179
Đặc biệt
289956
642675
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 07; 08
Đầu 1 10(2); 12; 15; 17 15; 18(2)
Đầu 2 29(2) 24
Đầu 3 30
Đầu 4 48 44(2); 45
Đầu 5 52; 54; 56(2) 53; 58
Đầu 6 65(2)
Đầu 7 78(2) 75; 79
Đầu 8 87 84; 86
Đầu 9 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 24/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
04
53
Giải bảy
437
796
Giải sáu
2136
5853
8169
3630
1231
0562
Giải năm
6375
7030
Giải tư
22438
83602
54569
05986
49139
52857
88599
04856
53801
46444
84706
78378
01787
55211
Giải ba
95063
08575
37446
48612
Giải nhì
33208
34889
Giải nhất
81578
58677
Đặc biệt
293227
704085
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 04; 08 01; 06
Đầu 1 11; 12
Đầu 2 27
Đầu 3 36; 37; 38; 39 30(2); 31
Đầu 4 44; 46
Đầu 5 53; 57 53; 56
Đầu 6 63; 69(2) 62
Đầu 7 75(2); 78 77; 78
Đầu 8 86 85; 87; 89
Đầu 9 99 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 17/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
06
15
Giải bảy
348
503
Giải sáu
0448
6419
9292
4755
2713
0164
Giải năm
3798
9126
Giải tư
03336
61624
42421
38747
90361
29769
59903
98802
99510
08736
05045
46265
48530
75003
Giải ba
94417
93698
68657
92500
Giải nhì
44173
15849
Giải nhất
20558
93388
Đặc biệt
640128
121388
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 06 00; 02; 03(2)
Đầu 1 17; 19 10; 13; 15
Đầu 2 21; 24; 28 26
Đầu 3 36 30; 36
Đầu 4 47; 48(2) 45; 49
Đầu 5 58 55; 57
Đầu 6 61; 69 64; 65
Đầu 7 73
Đầu 8 88(2)
Đầu 9 92; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 10/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
35
20
Giải bảy
701
749
Giải sáu
7212
0448
1691
5227
5041
8306
Giải năm
9254
1948
Giải tư
98690
76755
89815
39337
94279
80510
04050
80584
18546
47965
49402
02680
68592
12705
Giải ba
36267
10718
96481
38197
Giải nhì
90783
34394
Giải nhất
41117
80079
Đặc biệt
535671
913289
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 02; 05; 06
Đầu 1 10; 12; 15; 17; 18
Đầu 2 20; 27
Đầu 3 35; 37
Đầu 4 48 41; 46; 48; 49
Đầu 5 50; 54; 55
Đầu 6 67 65
Đầu 7 71; 79 79
Đầu 8 83 80; 81; 84; 89
Đầu 9 90; 91 92; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 03/10/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
50
52
Giải bảy
494
967
Giải sáu
2841
8664
5452
1429
1507
7195
Giải năm
8482
7787
Giải tư
37327
61594
70283
80449
86225
13537
48094
33397
42592
43421
33520
51180
45504
87649
Giải ba
99860
82638
67937
87860
Giải nhì
27735
20461
Giải nhất
18496
76857
Đặc biệt
538244
968722
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 07
Đầu 1
Đầu 2 25; 27 20; 21; 22; 29
Đầu 3 35; 37; 38 37
Đầu 4 41; 44; 49 49
Đầu 5 50; 52 52; 57
Đầu 6 60; 64 60; 61; 67
Đầu 7
Đầu 8 82; 83 80; 87
Đầu 9 94(3); 96 92; 95; 97