Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 06/03/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
59
60
Giải bảy
549
726
Giải sáu
6464
8875
5550
7659
1860
4778
Giải năm
2919
7569
Giải tư
30272
40442
23027
63304
12827
82919
36335
43778
33749
17466
26192
15840
48832
12248
Giải ba
74803
46994
81752
50651
Giải nhì
63945
21177
Giải nhất
23481
73309
Đặc biệt
364030
593540
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 04 09
Đầu 1 19(2)
Đầu 2 27(2) 26
Đầu 3 30; 35 32
Đầu 4 42; 45; 49 40(2); 48; 49
Đầu 5 50; 59 51; 52; 59
Đầu 6 64 60(2); 66; 69
Đầu 7 72; 75 77; 78(2)
Đầu 8 81
Đầu 9 94 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 27/02/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
96
70
Giải bảy
237
302
Giải sáu
0028
1368
0043
4027
0859
3343
Giải năm
6763
5628
Giải tư
36216
23913
45469
70296
75407
41682
58247
70951
17462
78009
84115
70992
69901
11768
Giải ba
82225
01269
50619
36625
Giải nhì
03860
93855
Giải nhất
48214
13992
Đặc biệt
386063
268233
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 01; 02; 09
Đầu 1 13; 14; 16 15; 19
Đầu 2 25; 28 25; 27; 28
Đầu 3 37 33
Đầu 4 43; 47 43
Đầu 5 51; 55; 59
Đầu 6 60; 63(2); 68; 69(2) 62; 68
Đầu 7 70
Đầu 8 82
Đầu 9 96(2) 92(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 20/02/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
37
54
Giải bảy
258
962
Giải sáu
6776
3813
5589
9890
8203
3579
Giải năm
4931
2141
Giải tư
36049
07115
82573
31718
69508
90262
10917
56809
65618
97274
43381
82173
64365
10384
Giải ba
04373
83377
99353
10452
Giải nhì
19104
35177
Giải nhất
47878
79932
Đặc biệt
180234
601653
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 08 03; 09
Đầu 1 13; 15; 17; 18 18
Đầu 2
Đầu 3 31; 34; 37 32
Đầu 4 49 41
Đầu 5 58 52; 53(2); 54
Đầu 6 62 62; 65
Đầu 7 73(2); 76; 77; 78 73; 74; 77; 79
Đầu 8 89 81; 84
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 13/02/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
50
83
Giải bảy
827
009
Giải sáu
7462
2265
0111
1423
8164
1013
Giải năm
8806
2966
Giải tư
01459
51218
34431
14972
90011
17886
45347
05329
14630
43728
49034
89412
63546
80683
Giải ba
34668
09054
19901
36606
Giải nhì
49326
47239
Giải nhất
23100
71861
Đặc biệt
009802
643371
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 02; 06 01; 06; 09
Đầu 1 11(2); 18 12; 13
Đầu 2 26; 27 23; 28; 29
Đầu 3 31 30; 34; 39
Đầu 4 47 46
Đầu 5 50; 54; 59
Đầu 6 62; 65; 68 61; 64; 66
Đầu 7 72 71
Đầu 8 86 83(2)
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 06/02/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
18
04
Giải bảy
118
001
Giải sáu
6765
2414
8084
8074
5054
6413
Giải năm
3265
3589
Giải tư
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
Giải ba
39999
93656
74450
30540
Giải nhì
09185
76391
Giải nhất
24469
46060
Đặc biệt
828237
162802
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 06 01; 02; 04; 05; 06; 08
Đầu 1 14; 18(2) 13
Đầu 2 20
Đầu 3 37
Đầu 4 41 40; 44(2)
Đầu 5 56 50; 54
Đầu 6 62; 64; 65(2); 69 60; 68
Đầu 7 75 74
Đầu 8 84; 85 89
Đầu 9 98; 99 91