Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 02/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
12
56
Giải bảy
501
141
Giải sáu
6478
5650
6247
4423
8837
9640
Giải năm
5246
2808
Giải tư
83770
69914
44621
81928
42560
11973
63545
10580
23408
15762
71936
37112
28904
30118
Giải ba
31316
36190
41376
16869
Giải nhì
47516
59597
Giải nhất
20645
59632
Đặc biệt
635930
933772
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 04; 08(2)
Đầu 1 12; 14; 16(2) 12; 18
Đầu 2 21; 28 23
Đầu 3 30 32; 36; 37
Đầu 4 45(2); 46; 47 40; 41
Đầu 5 50 56
Đầu 6 60 62; 69
Đầu 7 70; 73; 78 72; 76
Đầu 8 80
Đầu 9 90 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 25/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
72
63
Giải bảy
790
139
Giải sáu
1917
7054
2925
7652
1982
1379
Giải năm
3591
2821
Giải tư
79421
27495
86308
94219
80690
82926
60071
39638
06157
08796
31589
20972
84713
01865
Giải ba
95080
75348
83417
62622
Giải nhì
38487
32727
Giải nhất
36112
99361
Đặc biệt
321621
990697
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 08
Đầu 1 12; 17; 19 13; 17
Đầu 2 21(2); 25; 26 21; 22; 27
Đầu 3 38; 39
Đầu 4 48
Đầu 5 54 52; 57
Đầu 6 61; 63; 65
Đầu 7 71; 72 72; 79
Đầu 8 80; 87 82; 89
Đầu 9 90(2); 91; 95 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 18/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
56
12
Giải bảy
616
717
Giải sáu
1134
2354
9253
9124
4031
3159
Giải năm
8725
9927
Giải tư
85796
19360
75309
34045
95287
69244
85613
65258
10289
11963
74434
39269
30055
46464
Giải ba
80944
40767
94132
45470
Giải nhì
57299
20351
Giải nhất
52031
22472
Đặc biệt
789219
269550
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09
Đầu 1 13; 16; 19 12; 17
Đầu 2 25 24; 27
Đầu 3 31; 34 31; 32; 34
Đầu 4 44(2); 45
Đầu 5 53; 54; 56 50; 51; 55; 58; 59
Đầu 6 60; 67 63; 64; 69
Đầu 7 70; 72
Đầu 8 87 89
Đầu 9 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
44
34
Giải bảy
255
797
Giải sáu
9511
8994
3112
8095
6152
8989
Giải năm
3242
7962
Giải tư
35934
50062
39054
14351
13884
47654
51258
27122
94103
40536
34597
18507
70151
63378
Giải ba
05359
49178
09243
92363
Giải nhì
42213
14095
Giải nhất
81485
75284
Đặc biệt
444882
225459
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 07
Đầu 1 11; 12; 13
Đầu 2 22
Đầu 3 34 34; 36
Đầu 4 42; 44 43
Đầu 5 51; 54(2); 55; 58; 59 51; 52; 59
Đầu 6 62 62; 63
Đầu 7 78 78
Đầu 8 82; 84; 85 84; 89
Đầu 9 94 95(2); 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/04/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
87
74
Giải bảy
273
167
Giải sáu
0017
9581
7113
7947
5921
5611
Giải năm
2815
8563
Giải tư
02609
79360
89680
72918
10442
41039
67761
29667
39687
30572
84809
49719
55192
98993
Giải ba
28209
02433
76776
55655
Giải nhì
89522
55857
Giải nhất
98745
90815
Đặc biệt
750555
794097
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09(2) 09
Đầu 1 13; 15; 17; 18 11; 15; 19
Đầu 2 22 21
Đầu 3 33; 39
Đầu 4 42; 45 47
Đầu 5 55 55; 57
Đầu 6 60; 61 63; 67(2)
Đầu 7 73 72; 74; 76
Đầu 8 80; 81; 87 87
Đầu 9 92; 93; 97