Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
28
19
Giải bảy
317
372
Giải sáu
7752
5846
9295
9512
5426
1146
Giải năm
5022
1390
Giải tư
76842
13601
30838
39433
77478
54504
04199
61591
59183
83850
49465
14626
80733
08903
Giải ba
35940
20916
01354
71444
Giải nhì
69083
31396
Giải nhất
84780
30742
Đặc biệt
443127
649481
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 04 03
Đầu 1 16; 17 12; 19
Đầu 2 22; 27; 28 26(2)
Đầu 3 33; 38 33
Đầu 4 40; 42; 46 42; 44; 46
Đầu 5 52 50; 54
Đầu 6 65
Đầu 7 78 72
Đầu 8 80; 83 81; 83
Đầu 9 95; 99 90; 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 21/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
89
36
Giải bảy
539
201
Giải sáu
4600
5242
9564
0754
2833
7800
Giải năm
9449
8775
Giải tư
63177
49078
82985
07228
88908
34353
05417
91164
14020
21365
67437
95143
78485
21925
Giải ba
02725
47515
51997
61075
Giải nhì
17995
04602
Giải nhất
88901
44931
Đặc biệt
668378
095086
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 01; 08 00; 01; 02
Đầu 1 15; 17
Đầu 2 25; 28 20; 25
Đầu 3 39 31; 33; 36; 37
Đầu 4 42; 49 43
Đầu 5 53 54
Đầu 6 64 64; 65
Đầu 7 77; 78(2) 75(2)
Đầu 8 85; 89 85; 86
Đầu 9 95 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
96
72
Giải bảy
125
787
Giải sáu
8646
2579
7028
2295
3578
7606
Giải năm
0214
0709
Giải tư
49193
84992
65539
25923
16520
37220
37828
45519
00227
09669
76605
04872
80253
22306
Giải ba
27010
83393
48717
23612
Giải nhì
54263
91971
Giải nhất
40010
06141
Đặc biệt
285929
015898
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 06(2); 09
Đầu 1 10(2); 14 12; 17; 19
Đầu 2 20(2); 23; 25; 28(2); 29 27
Đầu 3 39
Đầu 4 46 41
Đầu 5 53
Đầu 6 63 69
Đầu 7 79 71; 72(2); 78
Đầu 8 87
Đầu 9 92; 93(2); 96 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 07/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
30
39
Giải bảy
564
321
Giải sáu
1673
8516
7496
8068
1610
8710
Giải năm
6239
0921
Giải tư
75131
52066
74567
56139
77866
18752
70536
86579
93427
16239
60152
96506
29110
97282
Giải ba
04048
18206
19561
50246
Giải nhì
44136
59801
Giải nhất
21660
29159
Đặc biệt
714038
308474
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06 01; 06
Đầu 1 16 10(3)
Đầu 2 21(2); 27
Đầu 3 30; 31; 36(2); 38; 39(2) 39(2)
Đầu 4 48 46
Đầu 5 52 52; 59
Đầu 6 60; 64; 66(2); 67 61; 68
Đầu 7 73 74; 79
Đầu 8 82
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 31/01/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
85
75
Giải bảy
235
115
Giải sáu
5060
6618
1851
3142
3474
5393
Giải năm
8032
8459
Giải tư
18980
35406
44044
98812
93935
13482
80554
19466
86690
25425
35385
57254
79857
43284
Giải ba
24814
12877
54300
40726
Giải nhì
88759
57595
Giải nhất
15570
92906
Đặc biệt
807812
217901
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06 00; 01; 06
Đầu 1 12(2); 14; 18 15
Đầu 2 25; 26
Đầu 3 32; 35(2)
Đầu 4 44 42
Đầu 5 51; 54; 59 54; 57; 59
Đầu 6 60 66
Đầu 7 70; 77 74; 75
Đầu 8 80; 82; 85 84; 85
Đầu 9 90; 93; 95