Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 23/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
61
82
Giải bảy
950
876
Giải sáu
7664
2314
1168
8561
6565
7028
Giải năm
1298
6435
Giải tư
76198
58847
97335
67126
45018
00405
54069
31020
98112
85129
32669
18009
83615
90819
Giải ba
04423
87780
86561
90161
Giải nhì
06737
61831
Giải nhất
07503
58927
Đặc biệt
068543
058945
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 05 09
Đầu 1 14; 18 12; 15; 19
Đầu 2 23; 26 20; 27; 28; 29
Đầu 3 35; 37 31; 35
Đầu 4 43; 47 45
Đầu 5 50
Đầu 6 61; 64; 68; 69 61(3); 65; 69
Đầu 7 76
Đầu 8 80 82
Đầu 9 98(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 16/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
52
68
Giải bảy
236
199
Giải sáu
6712
0166
5135
5875
7288
5958
Giải năm
9329
7596
Giải tư
04453
18857
85226
24659
01275
39620
79053
72077
56995
71649
67042
41312
43559
20806
Giải ba
36413
71060
19921
17712
Giải nhì
46105
45887
Giải nhất
02845
35266
Đặc biệt
673475
600020
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05 06
Đầu 1 12; 13 12(2)
Đầu 2 20; 26; 29 20; 21
Đầu 3 35; 36
Đầu 4 45 42; 49
Đầu 5 52; 53(2); 57; 59 58; 59
Đầu 6 60; 66 66; 68
Đầu 7 75(2) 75; 77
Đầu 8 87; 88
Đầu 9 95; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 09/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
20
78
Giải bảy
909
808
Giải sáu
1721
7377
3556
6835
0518
4840
Giải năm
2635
9952
Giải tư
53250
69205
35123
82925
21998
81206
23326
78478
14163
92088
97896
73383
15359
13977
Giải ba
93434
72090
69571
04365
Giải nhì
51059
58003
Giải nhất
30218
58506
Đặc biệt
660796
099654
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 06; 09 03; 06; 08
Đầu 1 18 18
Đầu 2 20; 21; 23; 25; 26
Đầu 3 34; 35 35
Đầu 4 40
Đầu 5 50; 56; 59 52; 54; 59
Đầu 6 63; 65
Đầu 7 77 71; 77; 78(2)
Đầu 8 83; 88
Đầu 9 90; 96; 98 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 02/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
91
22
Giải bảy
663
188
Giải sáu
6860
4650
9523
2354
1697
7116
Giải năm
9479
6918
Giải tư
73894
15834
66389
04792
81947
36877
27734
56491
44927
20798
54856
39894
66375
49502
Giải ba
65281
08252
25769
58850
Giải nhì
53380
36578
Giải nhất
25573
25882
Đặc biệt
544025
494327
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02
Đầu 1 16; 18
Đầu 2 23; 25 22; 27(2)
Đầu 3 34(2)
Đầu 4 47
Đầu 5 50; 52 50; 54; 56
Đầu 6 60; 63 69
Đầu 7 73; 77; 79 75; 78
Đầu 8 80; 81; 89 82; 88
Đầu 9 91; 92; 94 91; 94; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 26/12/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
32
48
Giải bảy
283
427
Giải sáu
8647
9849
4470
0165
0461
9520
Giải năm
1064
6045
Giải tư
15951
16176
31596
72208
09703
08139
53282
14208
83131
06928
11365
50152
80720
41530
Giải ba
17518
59802
28559
71644
Giải nhì
12870
87543
Giải nhất
63514
14294
Đặc biệt
107610
181665
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 03; 08 08
Đầu 1 10; 14; 18
Đầu 2 20(2); 27; 28
Đầu 3 32; 39 30; 31
Đầu 4 47; 49 43; 44; 45; 48
Đầu 5 51 52; 59
Đầu 6 64 61; 65(3)
Đầu 7 70(2); 76
Đầu 8 82; 83
Đầu 9 96 94