Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 26/08/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
61
Giải bảy
987
Giải sáu
9238
5930
3312
Giải năm
2574
Giải tư
48544
53811
98647
90129
38986
68674
52209
Giải ba
67667
86508
Giải nhì
81686
Giải nhất
35734
Đặc biệt
73222
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 08; 09
Đầu 1 11; 12
Đầu 2 22; 29
Đầu 3 30; 34; 38
Đầu 4 44; 47
Đầu 5
Đầu 6 61; 67
Đầu 7 74(2)
Đầu 8 86(2); 87
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 19/08/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
95
30
Giải bảy
535
761
Giải sáu
1323
6033
6830
0085
9632
5311
Giải năm
0878
2528
Giải tư
95563
82893
49924
75512
53252
89739
43524
16186
86728
94421
14151
71385
02516
76617
Giải ba
02707
04421
26457
35656
Giải nhì
59467
36903
Giải nhất
11251
77717
Đặc biệt
31184
34272
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 03
Đầu 1 12 11; 16; 17(2)
Đầu 2 21; 23; 24(2) 21; 28(2)
Đầu 3 30; 33; 35; 39 30; 32
Đầu 4
Đầu 5 51; 52 51; 56; 57
Đầu 6 63; 67 61
Đầu 7 78 72
Đầu 8 84 85(2); 86
Đầu 9 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 12/08/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
34
19
Giải bảy
493
368
Giải sáu
2288
3670
9974
0010
9023
0899
Giải năm
1694
2656
Giải tư
90193
68760
08783
89994
41345
57016
38465
66126
61536
61285
48926
03812
48509
74973
Giải ba
45074
43505
21423
64067
Giải nhì
33166
49277
Giải nhất
04976
81134
Đặc biệt
93892
20759
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05 09
Đầu 1 16 10; 12; 19
Đầu 2 23(2); 26(2)
Đầu 3 34 34; 36
Đầu 4 45
Đầu 5 56; 59
Đầu 6 60; 65; 66 67; 68
Đầu 7 70; 74(2); 76 73; 77
Đầu 8 83; 88 85
Đầu 9 92; 93(2); 94(2) 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 05/08/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
73
16
Giải bảy
752
978
Giải sáu
5299
7242
4435
6252
4524
0289
Giải năm
3843
5153
Giải tư
12601
22760
29680
79255
33333
21615
38949
73402
65123
10413
61024
19217
96570
28407
Giải ba
09020
43092
22145
47723
Giải nhì
88518
73905
Giải nhất
67105
22715
Đặc biệt
17094
70776
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 05 02; 05; 07
Đầu 1 15; 18 13; 15; 16; 17
Đầu 2 20 23(2); 24(2)
Đầu 3 33; 35
Đầu 4 42; 43; 49 45
Đầu 5 52; 55 52; 53
Đầu 6 60
Đầu 7 73 70; 76; 78
Đầu 8 80 89
Đầu 9 92; 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 29/07/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
86
39
Giải bảy
350
603
Giải sáu
3766
4590
3328
4569
7125
0583
Giải năm
6845
4311
Giải tư
54010
04224
62483
65538
87138
00076
64597
62808
29191
13170
08941
83144
45235
59197
Giải ba
41589
73520
29602
65405
Giải nhì
73500
17378
Giải nhất
63241
03013
Đặc biệt
28170
32923
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00 02; 03; 05; 08
Đầu 1 10 11; 13
Đầu 2 20; 24; 28 23; 25
Đầu 3 38(2) 35; 39
Đầu 4 41; 45 41; 44
Đầu 5 50
Đầu 6 66 69
Đầu 7 70; 76 70; 78
Đầu 8 83; 86; 89 83
Đầu 9 90; 97 91; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/07/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
03
Giải bảy
524
Giải sáu
6912
6096
0006
Giải năm
6966
Giải tư
88066
37642
54395
41302
49762
45613
94422
Giải ba
8969
28560
Giải nhì
73631
Giải nhất
90189
Đặc biệt
63109
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0 02; 03; 06; 09
Đầu 1 12; 13
Đầu 2 22; 24
Đầu 3 31
Đầu 4 42
Đầu 5
Đầu 6 60; 62; 66(2); 69
Đầu 7
Đầu 8 89
Đầu 9 95; 96