Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 17/06/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
81
Giải bảy
777
Giải sáu
0360
1552
0829
Giải năm
3479
Giải tư
32686
01273
30568
40935
24775
25777
52431
Giải ba
33501
92080
Giải nhì
27895
Giải nhất
02279
Đặc biệt
17874
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 01
Đầu 1
Đầu 2 29
Đầu 3 31; 35
Đầu 4
Đầu 5 52
Đầu 6 60; 68
Đầu 7 73; 74; 75; 77(2); 79(2)
Đầu 8 80; 81; 86
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 10/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
24
06
Giải bảy
524
993
Giải sáu
8639
8945
6714
9913
9528
6171
Giải năm
9076
1401
Giải tư
58734
61428
46181
08888
56335
05312
05000
61578
25623
05303
40064
37685
97040
02926
Giải ba
28023
69557
10003
91146
Giải nhì
44356
65238
Giải nhất
71642
17043
Đặc biệt
52770
27526
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00 01; 03(2); 06
Đầu 1 12; 14 13
Đầu 2 23; 24(2); 28 23; 26(2); 28
Đầu 3 34; 35; 39 38
Đầu 4 42; 45 40; 43; 46
Đầu 5 56; 57
Đầu 6 64
Đầu 7 70; 76 71; 78
Đầu 8 81; 88 85
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 03/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
09
28
Giải bảy
841
969
Giải sáu
2906
4084
2673
0024
3825
9781
Giải năm
8868
6974
Giải tư
18983
49577
33294
92560
64932
36655
66689
51556
42030
60073
40993
13853
10768
91865
Giải ba
87902
46229
81700
50606
Giải nhì
37986
28659
Giải nhất
87178
61610
Đặc biệt
19943
01666
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 06; 09 00; 06
Đầu 1 10
Đầu 2 29 24; 25; 28
Đầu 3 32 30
Đầu 4 41; 43
Đầu 5 55 53; 56; 59
Đầu 6 60; 68 65; 66; 68; 69
Đầu 7 73; 77; 78 73; 74
Đầu 8 83; 84; 86; 89 81
Đầu 9 94 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 27/05/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
13
11
Giải bảy
643
630
Giải sáu
6778
3595
2524
0641
6230
7789
Giải năm
4701
8448
Giải tư
30541
78639
45185
13716
23631
46229
30590
06163
84757
40878
91311
95348
82467
34105
Giải ba
39461
9600
10383
62538
Giải nhì
28917
61860
Giải nhất
88132
22703
Đặc biệt
78880
16346
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 01 03; 05
Đầu 1 13; 16; 17 11(2)
Đầu 2 24; 29
Đầu 3 31; 32; 39 30(2); 38
Đầu 4 41; 43 41; 46; 48(2)
Đầu 5 57
Đầu 6 61 60; 63; 67
Đầu 7 78 78
Đầu 8 80; 85 83; 89
Đầu 9 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 20/05/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
99
66
Giải bảy
843
585
Giải sáu
7832
4679
8965
9485
3969
9727
Giải năm
2815
2848
Giải tư
91601
12996
24183
05391
96493
70053
2858
98482
01058
22680
39942
19593
70305
74732
Giải ba
68149
52092
90305
50344
Giải nhì
68024
94794
Giải nhất
72029
19251
Đặc biệt
08007
16458
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 07 05(2)
Đầu 1 15
Đầu 2 24; 29 27
Đầu 3 32 32
Đầu 4 43; 49 42; 44; 48
Đầu 5 53; 58 51; 58(2)
Đầu 6 65 66; 69
Đầu 7 79
Đầu 8 83 80; 82; 85(2)
Đầu 9 91; 92; 93; 96; 99 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 13/05/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
81
Giải bảy
168
Giải sáu
5376
3585
3862
Giải năm
7622
Giải tư
95055
43847
55024
20130
82700
04972
10962
Giải ba
19223
11120
Giải nhì
59767
Giải nhất
79212
Đặc biệt
61798
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0 00
Đầu 1 12
Đầu 2 20; 22; 23; 24
Đầu 3 30
Đầu 4 47
Đầu 5 55
Đầu 6 62(2); 67; 68
Đầu 7 72; 76
Đầu 8 81; 85
Đầu 9 98