Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 13/01/2010

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
87
Giải bảy
140
Giải sáu
7322
0550
4787
Giải năm
8019
Giải tư
99765
88011
10592
47966
69604
08822
56740
Giải ba
72012
63302
Giải nhì
90493
Giải nhất
83409
Đặc biệt
81790
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 02; 04; 09
Đầu 1 11; 12; 19
Đầu 2 22(2)
Đầu 3
Đầu 4 40(2)
Đầu 5 50
Đầu 6 65; 66
Đầu 7
Đầu 8 87(2)
Đầu 9 90; 92; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 06/01/2010

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
71
85
Giải bảy
700
234
Giải sáu
1796
3549
8624
9902
1943
4664
Giải năm
2172
3164
Giải tư
26054
08114
05134
20175
36517
07646
43113
62141
80499
89276
74918
79509
96984
34642
Giải ba
58370
37296
75358
21591
Giải nhì
76116
91274
Giải nhất
36208
02041
Đặc biệt
57445
25851
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 08 02; 09
Đầu 1 13; 14; 16; 17 18
Đầu 2 24
Đầu 3 34 34
Đầu 4 45; 46; 49 41(2); 42; 43
Đầu 5 54 51; 58
Đầu 6 64(2)
Đầu 7 70; 71; 72; 75 74; 76
Đầu 8 84; 85
Đầu 9 96(2) 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 30/12/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
63
97
Giải bảy
738
307
Giải sáu
1467
5542
9502
2478
9729
9385
Giải năm
1090
5966
Giải tư
47289
69469
89090
86032
64070
27299
14985
10015
69987
52125
28387
69220
44724
63059
Giải ba
14282
81695
45080
89809
Giải nhì
62157
37467
Giải nhất
77823
68079
Đặc biệt
82652
33495
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02 07; 09
Đầu 1 15
Đầu 2 23 20; 24; 25; 29
Đầu 3 32; 38
Đầu 4 42
Đầu 5 52; 57 59
Đầu 6 63; 67; 69 66; 67
Đầu 7 70 78; 79
Đầu 8 82; 85; 89 80; 85; 87(2)
Đầu 9 90(2); 95; 99 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 23/12/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
70
13
Giải bảy
370
499
Giải sáu
3653
9152
8272
9841
4949
8892
Giải năm
3583
3856
Giải tư
46633
76929
17372
31622
31699
13235
10360
94605
06929
03767
25109
50520
99134
90705
Giải ba
60443
51309
83250
77768
Giải nhì
41769
89297
Giải nhất
78646
40998
Đặc biệt
07648
33026
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09 05(2); 09
Đầu 1 13
Đầu 2 22; 29 20; 26; 29
Đầu 3 33; 35 34
Đầu 4 43; 46; 48 41; 49
Đầu 5 52; 53 50; 56
Đầu 6 60; 69 67; 68
Đầu 7 70(2); 72(2)
Đầu 8 83
Đầu 9 99 92; 97; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 16/12/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
59
00
Giải bảy
666
382
Giải sáu
7290
1098
0479
6667
0488
0528
Giải năm
9340
1050
Giải tư
95167
55894
56815
36534
67217
90674
17904
31346
12490
03942
17912
69729
04902
80625
Giải ba
13904
48257
24055
94736
Giải nhì
31003
52277
Giải nhất
69621
29280
Đặc biệt
10880
15893
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 04(2) 00; 02
Đầu 1 15; 17 12
Đầu 2 21 25; 28; 29
Đầu 3 34 36
Đầu 4 40 42; 46
Đầu 5 57; 59 50; 55
Đầu 6 66; 67 67
Đầu 7 74; 79 77
Đầu 8 80 80; 82; 88
Đầu 9 90; 94; 98 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 09/12/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
89
Giải bảy
515
Giải sáu
3208
5683
6621
Giải năm
8117
Giải tư
76306
64604
40444
30265
00841
51840
01523
Giải ba
43547
75312
Giải nhì
77366
Giải nhất
71643
Đặc biệt
75161
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0 04; 06; 08
Đầu 1 12; 15; 17
Đầu 2 21; 23
Đầu 3
Đầu 4 40; 41; 43; 44; 47
Đầu 5
Đầu 6 61; 65; 66
Đầu 7
Đầu 8 83; 89
Đầu 9