Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 07/10/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
24
Giải bảy
597
Giải sáu
5414
7693
1415
Giải năm
1205
Giải tư
16515
26282
35515
49363
06474
81004
07280
Giải ba
06730
14532
Giải nhì
27438
Giải nhất
15437
Đặc biệt
84832
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 14; 15(3)
Đầu 2 24
Đầu 3 30; 32(2); 37; 38
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6 63
Đầu 7 74
Đầu 8 80; 82
Đầu 9 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 30/09/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
17
96
Giải bảy
790
052
Giải sáu
8271
4176
4734
0394
2619
9258
Giải năm
2552
1510
Giải tư
98608
23192
03636
07031
91010
37799
08665
14265
34808
72401
28507
81621
75115
83550
Giải ba
31676
35489
08194
96160
Giải nhì
12397
57120
Giải nhất
75905
06078
Đặc biệt
36528
15001
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 08 01(2); 07; 08
Đầu 1 10; 17 10; 15; 19
Đầu 2 28 20; 21
Đầu 3 31; 34; 36
Đầu 4
Đầu 5 52 50; 52; 58
Đầu 6 65 60; 65
Đầu 7 71; 76(2) 78
Đầu 8 89
Đầu 9 90; 92; 97; 99 94(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 23/09/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
79
04
Giải bảy
594
185
Giải sáu
8395
1954
7991
4546
2712
7860
Giải năm
1212
6635
Giải tư
30443
67076
70678
92671
52465
64782
74695
64298
84269
86207
31240
31197
29169
85014
Giải ba
17729
83894
19414
59630
Giải nhì
63696
09525
Giải nhất
96210
71507
Đặc biệt
53196
82620
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 07(2)
Đầu 1 10; 12 12; 14(2)
Đầu 2 29 20; 25
Đầu 3 30; 35
Đầu 4 43 40; 46
Đầu 5 54
Đầu 6 65 60; 69(2)
Đầu 7 71; 76; 78; 79
Đầu 8 82 85
Đầu 9 91; 94(2); 95(2); 96(2) 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 16/09/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
11
75
Giải bảy
144
298
Giải sáu
1733
5399
2965
3064
1035
9785
Giải năm
3428
5088
Giải tư
13297
33767
27813
20517
74075
32230
10537
37187
82376
98614
56686
72194
02612
54938
Giải ba
61820
62992
58760
23812
Giải nhì
78395
25027
Giải nhất
11253
92083
Đặc biệt
30386
99821
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0
Đầu 1 11; 13; 17 12(2); 14
Đầu 2 20; 28 21; 27
Đầu 3 30; 33; 37 35; 38
Đầu 4 44
Đầu 5 53
Đầu 6 65; 67 60; 64
Đầu 7 75 75; 76
Đầu 8 86 83; 85; 86; 87; 88
Đầu 9 92; 95; 97; 99 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 09/09/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
42
54
Giải bảy
610
626
Giải sáu
7482
0852
7383
2914
2176
2056
Giải năm
7433
3862
Giải tư
92486
13147
34002
47693
48337
51497
70636
09484
37735
02906
47841
67268
51675
44955
Giải ba
44276
26258
73541
72026
Giải nhì
65122
93075
Giải nhất
43589
95081
Đặc biệt
74591
99950
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02 06
Đầu 1 10 14
Đầu 2 22 26(2)
Đầu 3 33; 36; 37 35
Đầu 4 42; 47 41(2)
Đầu 5 52; 58 50; 54; 55; 56
Đầu 6 62; 68
Đầu 7 76 75(2); 76
Đầu 8 82; 83; 86; 89 81; 84
Đầu 9 91; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 02/09/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
04
Giải bảy
325
Giải sáu
9902
6546
3059
Giải năm
9982
Giải tư
07799
44798
58118
73435
23768
32017
96340
Giải ba
73118
45731
Giải nhì
59555
Giải nhất
31546
Đặc biệt
46425
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0 02; 04
Đầu 1 17; 18(2)
Đầu 2 25(2)
Đầu 3 31; 35
Đầu 4 40; 46(2)
Đầu 5 55; 59
Đầu 6 68
Đầu 7
Đầu 8 82
Đầu 9 98; 99