Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/04/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
47
Giải bảy
244
Giải sáu
7962
3201
4936
Giải năm
7627
Giải tư
54599
04068
60213
98876
14136
32560
82889
Giải ba
35510
52934
Giải nhì
77106
Giải nhất
42022
Đặc biệt
73622
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 01; 06
Đầu 1 10; 13
Đầu 2 22(2); 27
Đầu 3 34; 36(2)
Đầu 4 44; 47
Đầu 5
Đầu 6 60; 62; 68
Đầu 7 76
Đầu 8 89
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/04/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
30
84
Giải bảy
729
266
Giải sáu
4262
2536
6251
3825
4734
5822
Giải năm
1358
3972
Giải tư
64043
82711
39656
98552
14166
14254
02852
72832
34574
86957
26235
15174
28703
92645
Giải ba
75077
07574
71437
91066
Giải nhì
15745
87624
Giải nhất
87735
13676
Đặc biệt
30275
39264
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03
Đầu 1 11
Đầu 2 29 22; 24; 25
Đầu 3 30; 35; 36 32; 34; 35; 37
Đầu 4 43; 45 45
Đầu 5 51; 52(2); 54; 56; 58 57
Đầu 6 62; 66 64; 66(2)
Đầu 7 74; 75; 77 72; 74(2); 76
Đầu 8 84
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/04/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
20
72
Giải bảy
794
317
Giải sáu
0157
3208
6463
2584
9275
1929
Giải năm
3828
7990
Giải tư
04823
08724
04875
26779
94106
09328
25170
63131
65993
39873
97235
70878
95810
80078
Giải ba
86496
18424
91475
19955
Giải nhì
60416
92870
Giải nhất
39405
86008
Đặc biệt
56029
92025
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 06; 08 08
Đầu 1 16 10; 17
Đầu 2 20; 23; 24(2); 28(2); 29 25; 29
Đầu 3 31; 35
Đầu 4
Đầu 5 57 55
Đầu 6 63
Đầu 7 70; 75; 79 70; 72; 73; 75(2); 78(2)
Đầu 8 84
Đầu 9 94; 96 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 25/03/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
11
57
Giải bảy
283
032
Giải sáu
8425
4931
5536
6435
1272
1526
Giải năm
5921
6815
Giải tư
17845
78231
21976
40034
71157
99125
34126
79729
87818
13470
82918
02378
88936
66930
Giải ba
93880
28464
61196
00790
Giải nhì
12896
68407
Giải nhất
65380
71765
Đặc biệt
80825
71035
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07
Đầu 1 11 15; 18(2)
Đầu 2 21; 25(3); 26 26; 29
Đầu 3 31(2); 34; 36 30; 32; 35(2); 36
Đầu 4 45
Đầu 5 57 57
Đầu 6 64 65
Đầu 7 76 70; 72; 78
Đầu 8 80(2); 83
Đầu 9 96 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 18/03/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
59
22
Giải bảy
371
572
Giải sáu
7215
9293
9058
6018
0514
8351
Giải năm
4104
6044
Giải tư
56686
67519
75492
82217
73191
27350
82650
54743
47728
55933
21742
40597
76652
74541
Giải ba
51335
11164
50745
84564
Giải nhì
46527
55895
Giải nhất
04094
63867
Đặc biệt
33098
98416
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04
Đầu 1 15; 17; 19 14; 16; 18
Đầu 2 27 22; 28
Đầu 3 35 33
Đầu 4 41; 42; 43; 44; 45
Đầu 5 50(2); 58; 59 51; 52
Đầu 6 64 64; 67
Đầu 7 71 72
Đầu 8 86
Đầu 9 91; 92; 93; 94; 98 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/03/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
03
Giải bảy
384
Giải sáu
9516
5244
6025
Giải năm
3951
Giải tư
71940
31510
51591
15313
38677
26851
07230
Giải ba
67626
11369
Giải nhì
52341
Giải nhất
09922
Đặc biệt
55286
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0 03
Đầu 1 10; 13; 16
Đầu 2 22; 25; 26
Đầu 3 30
Đầu 4 40; 41; 44
Đầu 5 51(2)
Đầu 6 69
Đầu 7 77
Đầu 8 84; 86
Đầu 9 91