Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/07/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
28
Giải bảy
152
Giải sáu
9134
5044
2209
Giải năm
3807
Giải tư
34539
08332
10184
62605
24733
79481
97317
Giải ba
58971
30919
Giải nhì
67757
Giải nhất
85586
Đặc biệt
28327
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 05; 07; 09
Đầu 1 17; 19
Đầu 2 27; 28
Đầu 3 32; 33; 34; 39
Đầu 4 44
Đầu 5 52; 57
Đầu 6
Đầu 7 71
Đầu 8 81; 84; 86
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/07/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
11
25
Giải bảy
446
779
Giải sáu
0667
3897
7370
7887
5111
4702
Giải năm
6300
8517
Giải tư
92715
58310
61917
91111
08566
49600
87535
39407
32014
56253
51657
28771
29726
42417
Giải ba
25593
58500
14256
42850
Giải nhì
21739
34325
Giải nhất
23313
51597
Đặc biệt
38034
83762
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00(3) 02; 07
Đầu 1 10; 11(2); 13; 15; 17 11; 14; 17(2)
Đầu 2 25(2); 26
Đầu 3 34; 35; 39
Đầu 4 46
Đầu 5 50; 53; 56; 57
Đầu 6 66; 67 62
Đầu 7 70 71; 79
Đầu 8 87
Đầu 9 93; 97 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/07/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
32
58
Giải bảy
698
868
Giải sáu
3814
4650
7501
3054
0141
8395
Giải năm
9108
2699
Giải tư
75924
85936
66912
83890
53644
77470
28552
74100
02046
66427
68730
72449
22353
70286
Giải ba
19910
21604
55298
58473
Giải nhì
72131
38836
Giải nhất
88064
28447
Đặc biệt
93439
64976
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 04; 08 00
Đầu 1 10; 12; 14
Đầu 2 24 27
Đầu 3 31; 32; 36; 39 30; 36
Đầu 4 44 41; 46; 47; 49
Đầu 5 50; 52 53; 54; 58
Đầu 6 64 68
Đầu 7 70 73; 76
Đầu 8 86
Đầu 9 90; 98 95; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 24/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
26
95
Giải bảy
369
309
Giải sáu
2074
2441
1332
1002
8777
0295
Giải năm
3157
7214
Giải tư
73690
19337
61595
34144
62318
27539
28959
13694
24284
86672
18288
19272
36690
54782
Giải ba
02637
94142
94944
97052
Giải nhì
47806
20950
Giải nhất
25083
59593
Đặc biệt
10178
21635
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06 02; 09
Đầu 1 18 14
Đầu 2 26
Đầu 3 32; 37(2); 39 35
Đầu 4 41; 42; 44 44
Đầu 5 57; 59 50; 52
Đầu 6 69
Đầu 7 74; 78 72(2); 77
Đầu 8 83 82; 84; 88
Đầu 9 90; 95 90; 93; 94; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 17/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
08
81
Giải bảy
695
777
Giải sáu
2814
5279
3133
0360
1552
0829
Giải năm
7397
3479
Giải tư
61914
99934
91994
99844
92425
34681
05979
32686
01273
30568
40935
24775
25777
52431
Giải ba
52115
07290
33501
92080
Giải nhì
56412
27895
Giải nhất
24376
02279
Đặc biệt
10701
17874
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 08 01
Đầu 1 12; 14(2); 15
Đầu 2 25 29
Đầu 3 33; 34 31; 35
Đầu 4 44
Đầu 5 52
Đầu 6 60; 68
Đầu 7 76; 79(2) 73; 74; 75; 77(2); 79(2)
Đầu 8 81 80; 81; 86
Đầu 9 90; 94; 95; 97 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 10/06/2009

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng
Giải tám
24
Giải bảy
524
Giải sáu
8639
8945
6714
Giải năm
9076
Giải tư
58734
61428
46181
08888
56335
05312
05000
Giải ba
28023
69557
Giải nhì
44356
Giải nhất
71642
Đặc biệt
52770
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng
Đầu 0 00
Đầu 1 12; 14
Đầu 2 23; 24(2); 28
Đầu 3 34; 35; 39
Đầu 4 42; 45
Đầu 5 56; 57
Đầu 6
Đầu 7 70; 76
Đầu 8 81; 88
Đầu 9