Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 31/08/2018

5687

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 30/08/2018

5554

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 29/08/2018

8725

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 28/08/2018

9762

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 27/08/2018

6666

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 26/08/2018

8741

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 25/08/2018

9818

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 24/08/2018

4423

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 23/08/2018

3245

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 22/08/2018

0504

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 21/08/2018

9862

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 20/08/2018

0336

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 19/08/2018

5828

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 18/08/2018

5387

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 17/08/2018

3142

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 16/08/2018

3540

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 15/08/2018

8693

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 14/08/2018

9320

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 13/08/2018

4280

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 12/08/2018

1329

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 11/08/2018

7225

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 10/08/2018

7044

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 09/08/2018

2664

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 08/08/2018

9685

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 07/08/2018

3671

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 06/08/2018

4414

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 05/08/2018

2983

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 04/08/2018

8976

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 03/08/2018

3143

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 02/08/2018

9210

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 01/08/2018

7880

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 18-11-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
50
20 lần
32
19 lần
68
18 lần
81
17 lần
64
17 lần
70
16 lần
57
16 lần
34
16 lần
12
16 lần
93
15 lần
24
15 lần
05
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
67
6 lần
74
6 lần
60
6 lần
38
6 lần
29
6 lần
36
5 lần
95
5 lần
97
5 lần
47
4 lần
08
4 lần
98
4 lần
33
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
86
3 ngày
62
2 ngày
77
2 ngày
64
2 ngày
76
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
33
18 ngày
67
12 ngày
73
12 ngày
97
12 ngày
00
11 ngày
87
10 ngày
22
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
120 lần
6
116 lần
1
115 lần
2
112 lần
7
112 lần
8
109 lần
3
101 lần
4
99 lần
0
98 lần
9
98 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
118 lần
4
118 lần
0
116 lần
9
110 lần
2
110 lần
8
107 lần
1
103 lần
7
101 lần
6
99 lần
3
98 lần