Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 30/09/2018

2577

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 29/09/2018

2779

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 28/09/2018

3251

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 27/09/2018

4204

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 26/09/2018

9857

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 25/09/2018

3767

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 24/09/2018

5266

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 23/09/2018

8425

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 22/09/2018

7869

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 21/09/2018

1028

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 20/09/2018

2814

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 19/09/2018

6010

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 18/09/2018

1977

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 17/09/2018

5595

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 16/09/2018

4814

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 15/09/2018

9303

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 14/09/2018

3391

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 13/09/2018

2021

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 12/09/2018

0826

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 11/09/2018

3209

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 10/09/2018

8365

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 09/09/2018

0475

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 08/09/2018

0478

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 07/09/2018

0117

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 06/09/2018

6413

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 05/09/2018

1529

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 04/09/2018

9645

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 03/09/2018

6239

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 02/09/2018

3873

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 01/09/2018

0228

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 25-06-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
86
18 lần
20
18 lần
58
17 lần
52
17 lần
57
16 lần
54
16 lần
07
16 lần
00
15 lần
95
15 lần
81
15 lần
02
15 lần
78
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
11
7 lần
63
7 lần
22
7 lần
31
6 lần
41
6 lần
85
6 lần
17
6 lần
70
5 lần
88
5 lần
03
4 lần
74
4 lần
71
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
22
2 ngày
11
2 ngày
90
2 ngày
31
2 ngày
44
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
03
20 ngày
69
18 ngày
70
17 ngày
38
13 ngày
71
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
128 lần
0
119 lần
8
113 lần
9
110 lần
4
110 lần
6
106 lần
3
106 lần
1
97 lần
7
97 lần
2
94 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
115 lần
8
112 lần
7
111 lần
2
110 lần
9
109 lần
0
109 lần
4
107 lần
3
106 lần
5
106 lần
1
95 lần