Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 30/09/2018

2577

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 29/09/2018

2779

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 28/09/2018

3251

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 27/09/2018

4204

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 26/09/2018

9857

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 25/09/2018

3767

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 24/09/2018

5266

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 23/09/2018

8425

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 22/09/2018

7869

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 21/09/2018

1028

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 20/09/2018

2814

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 19/09/2018

6010

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 18/09/2018

1977

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 17/09/2018

5595

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 16/09/2018

4814

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 15/09/2018

9303

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 14/09/2018

3391

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 13/09/2018

2021

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 12/09/2018

0826

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 11/09/2018

3209

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 10/09/2018

8365

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 09/09/2018

0475

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 08/09/2018

0478

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 07/09/2018

0117

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 06/09/2018

6413

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 05/09/2018

1529

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 04/09/2018

9645

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 03/09/2018

6239

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 02/09/2018

3873

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 01/09/2018

0228

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 17-12-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
68
21 lần
06
20 lần
71
18 lần
59
17 lần
27
17 lần
58
16 lần
30
15 lần
85
15 lần
48
15 lần
89
15 lần
01
15 lần
54
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
82
7 lần
34
7 lần
73
7 lần
16
7 lần
44
6 lần
63
6 lần
42
6 lần
87
6 lần
51
6 lần
10
5 lần
33
5 lần
40
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
30
3 ngày
79
2 ngày
65
2 ngày
98
2 ngày
21
2 ngày
53
2 ngày
18
2 ngày
17
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
76
15 ngày
46
14 ngày
29
11 ngày
33
11 ngày
42
10 ngày
64
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
126 lần
0
120 lần
6
115 lần
2
113 lần
7
109 lần
8
108 lần
3
101 lần
1
101 lần
9
97 lần
4
90 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
118 lần
6
117 lần
7
117 lần
1
113 lần
9
112 lần
5
109 lần
4
103 lần
2
103 lần
0
96 lần
3
92 lần