Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 30/09/2018

2577

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 29/09/2018

2779

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 28/09/2018

3251

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 27/09/2018

4204

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 26/09/2018

9857

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 25/09/2018

3767

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 24/09/2018

5266

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 23/09/2018

8425

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 22/09/2018

7869

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 21/09/2018

1028

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 20/09/2018

2814

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 19/09/2018

6010

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 18/09/2018

1977

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 17/09/2018

5595

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 16/09/2018

4814

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 15/09/2018

9303

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 14/09/2018

3391

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 13/09/2018

2021

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 12/09/2018

0826

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 11/09/2018

3209

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 10/09/2018

8365

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 09/09/2018

0475

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 08/09/2018

0478

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 07/09/2018

0117

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 06/09/2018

6413

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 05/09/2018

1529

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 04/09/2018

9645

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 03/09/2018

6239

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 02/09/2018

3873

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 01/09/2018

0228

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 21-10-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
90
19 lần
10
17 lần
69
16 lần
32
16 lần
49
16 lần
70
16 lần
45
15 lần
37
15 lần
53
15 lần
25
15 lần
12
15 lần
75
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
59
8 lần
00
7 lần
15
7 lần
46
7 lần
04
7 lần
91
7 lần
93
7 lần
52
6 lần
40
6 lần
38
6 lần
09
5 lần
89
5 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
56
2 ngày
45
2 ngày
32
2 ngày
90
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
40
20 ngày
38
16 ngày
52
14 ngày
08
10 ngày
74
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
119 lần
1
116 lần
4
112 lần
8
112 lần
3
110 lần
5
108 lần
6
107 lần
2
104 lần
9
104 lần
0
88 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
124 lần
5
118 lần
2
117 lần
0
111 lần
3
108 lần
9
104 lần
4
102 lần
6
101 lần
8
98 lần
1
97 lần