Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 31/10/2017

5847

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 30/10/2017

3014

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 29/10/2017

7241

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 28/10/2017

5341

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 27/10/2017

9041

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 26/10/2017

5873

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 25/10/2017

5025

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 24/10/2017

8729

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 23/10/2017

9035

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 22/10/2017

1559

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 21/10/2017

3861

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 20/10/2017

6304

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 19/10/2017

5577

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 18/10/2017

7076

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 17/10/2017

6258

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 16/10/2017

2527

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 15/10/2017

3547

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 14/10/2017

1465

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 13/10/2017

2536

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 12/10/2017

9466

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 11/10/2017

9220

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 10/10/2017

1440

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 09/10/2017

9361

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 08/10/2017

6217

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 07/10/2017

9007

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 06/10/2017

1102

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 05/10/2017

5710

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 04/10/2017

9055

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 03/10/2017

3571

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 02/10/2017

2693

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 01/10/2017

9402

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 25-02-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
77
21 lần
85
19 lần
50
18 lần
91
17 lần
94
16 lần
02
16 lần
04
16 lần
80
16 lần
15
16 lần
62
15 lần
21
15 lần
55
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
40
7 lần
90
7 lần
46
7 lần
81
6 lần
59
6 lần
31
6 lần
74
6 lần
07
5 lần
58
5 lần
65
5 lần
78
4 lần
69
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
54
2 ngày
57
2 ngày
35
2 ngày
08
2 ngày
93
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
07
16 ngày
69
16 ngày
32
11 ngày
40
11 ngày
68
10 ngày
36
10 ngày
62
10 ngày
81
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
119 lần
7
116 lần
5
116 lần
9
113 lần
0
113 lần
2
111 lần
1
105 lần
3
103 lần
4
94 lần
6
90 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
124 lần
2
121 lần
3
113 lần
4
111 lần
1
110 lần
0
110 lần
7
105 lần
8
100 lần
6
94 lần
9
92 lần