Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 31/10/2017

5847

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 30/10/2017

3014

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 29/10/2017

7241

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 28/10/2017

5341

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 27/10/2017

9041

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 26/10/2017

5873

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 25/10/2017

5025

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 24/10/2017

8729

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 23/10/2017

9035

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 22/10/2017

1559

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 21/10/2017

3861

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 20/10/2017

6304

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 19/10/2017

5577

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 18/10/2017

7076

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 17/10/2017

6258

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 16/10/2017

2527

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 15/10/2017

3547

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 14/10/2017

1465

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 13/10/2017

2536

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 12/10/2017

9466

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 11/10/2017

9220

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 10/10/2017

1440

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 09/10/2017

9361

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 08/10/2017

6217

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 07/10/2017

9007

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 06/10/2017

1102

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 05/10/2017

5710

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 04/10/2017

9055

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 03/10/2017

3571

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 02/10/2017

2693

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 01/10/2017

9402

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-06-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
84
19 lần
64
19 lần
67
18 lần
80
18 lần
73
18 lần
97
18 lần
72
17 lần
11
17 lần
40
17 lần
21
16 lần
24
16 lần
39
16 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
13
7 lần
35
7 lần
20
7 lần
79
6 lần
15
6 lần
42
6 lần
81
6 lần
33
6 lần
32
6 lần
94
5 lần
41
5 lần
57
2 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
92
3 ngày
39
3 ngày
89
2 ngày
22
2 ngày
37
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
12
17 ngày
94
12 ngày
79
11 ngày
23
11 ngày
57
10 ngày
25
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
125 lần
7
120 lần
6
118 lần
1
112 lần
4
107 lần
2
107 lần
3
105 lần
9
104 lần
0
95 lần
5
87 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
131 lần
0
118 lần
8
111 lần
7
109 lần
2
109 lần
9
107 lần
1
104 lần
3
100 lần
6
98 lần
5
93 lần