Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 31/10/2018

5961

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 30/10/2018

8434

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 29/10/2018

4599

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 28/10/2018

3545

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 27/10/2018

9610

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 26/10/2018

2641

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 25/10/2018

2050

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 24/10/2018

1857

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 23/10/2018

3568

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 22/10/2018

5612

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 21/10/2018

9280

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 20/10/2018

1207

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 19/10/2018

9024

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 18/10/2018

5836

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 17/10/2018

5288

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 16/10/2018

7640

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 15/10/2018

1543

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 14/10/2018

0686

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 13/10/2018

5437

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 12/10/2018

2664

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 11/10/2018

4889

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 10/10/2018

5351

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 09/10/2018

7651

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 08/10/2018

3052

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 07/10/2018

6627

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 06/10/2018

3408

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 05/10/2018

4541

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 04/10/2018

4880

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 03/10/2018

9905

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 02/10/2018

1565

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 01/10/2018

9197

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 25-08-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
92
21 lần
22
20 lần
44
19 lần
30
18 lần
03
17 lần
82
17 lần
78
17 lần
05
16 lần
91
16 lần
56
16 lần
72
15 lần
76
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
14
7 lần
73
7 lần
70
7 lần
16
7 lần
10
6 lần
86
6 lần
15
6 lần
66
6 lần
13
6 lần
46
6 lần
60
6 lần
27
5 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
78
3 ngày
92
2 ngày
61
2 ngày
71
2 ngày
19
2 ngày
82
2 ngày
25
2 ngày
22
2 ngày
44
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
26
14 ngày
86
14 ngày
10
13 ngày
24
12 ngày
15
12 ngày
02
12 ngày
36
10 ngày
49
10 ngày
55
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
122 lần
3
117 lần
5
113 lần
4
110 lần
0
110 lần
7
107 lần
2
104 lần
6
103 lần
8
98 lần
1
96 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
138 lần
8
118 lần
3
110 lần
4
108 lần
5
107 lần
1
106 lần
0
104 lần
9
103 lần
7
95 lần
6
91 lần