Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 30/11/2018

4331

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 29/11/2018

5095

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 28/11/2018

8676

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 27/11/2018

6403

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 26/11/2018

7216

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 25/11/2018

1390

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 24/11/2018

7876

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 23/11/2018

9266

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 22/11/2018

1711

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 21/11/2018

7480

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 20/11/2018

2668

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 19/11/2018

6123

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 18/11/2018

7878

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 17/11/2018

4724

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 16/11/2018

6657

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 15/11/2018

2193

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 14/11/2018

3535

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 13/11/2018

2940

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 12/11/2018

7261

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 11/11/2018

1502

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 10/11/2018

6835

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 09/11/2018

3566

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 08/11/2018

2095

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 07/11/2018

6166

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 06/11/2018

3678

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 05/11/2018

1265

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 04/11/2018

4946

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 03/11/2018

4990

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 02/11/2018

8437

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 01/11/2018

9476

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 15-12-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
68
21 lần
27
19 lần
06
19 lần
71
17 lần
59
16 lần
48
16 lần
89
16 lần
54
16 lần
57
15 lần
58
15 lần
01
15 lần
84
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
45
7 lần
80
7 lần
60
6 lần
13
6 lần
98
6 lần
51
6 lần
82
6 lần
42
6 lần
33
5 lần
63
5 lần
10
4 lần
40
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
83
3 ngày
77
2 ngày
20
2 ngày
41
2 ngày
06
2 ngày
74
2 ngày
50
2 ngày
54
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
60
13 ngày
76
13 ngày
19
12 ngày
46
12 ngày
13
12 ngày
65
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
125 lần
0
123 lần
2
115 lần
6
112 lần
8
112 lần
7
110 lần
3
102 lần
1
97 lần
4
94 lần
9
90 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
121 lần
6
118 lần
1
114 lần
9
114 lần
8
113 lần
4
111 lần
5
106 lần
2
100 lần
0
92 lần
3
91 lần