Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 30/11/2018

4331

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 29/11/2018

5095

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 28/11/2018

8676

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 27/11/2018

6403

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 26/11/2018

7216

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 25/11/2018

1390

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 24/11/2018

7876

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 23/11/2018

9266

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 22/11/2018

1711

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 21/11/2018

7480

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 20/11/2018

2668

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 19/11/2018

6123

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 18/11/2018

7878

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 17/11/2018

4724

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 16/11/2018

6657

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 15/11/2018

2193

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 14/11/2018

3535

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 13/11/2018

2940

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 12/11/2018

7261

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 11/11/2018

1502

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 10/11/2018

6835

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 09/11/2018

3566

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 08/11/2018

2095

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 07/11/2018

6166

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 06/11/2018

3678

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 05/11/2018

1265

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 04/11/2018

4946

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 03/11/2018

4990

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 02/11/2018

8437

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 01/11/2018

9476

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
02
19 lần
68
18 lần
81
18 lần
00
17 lần
74
17 lần
23
17 lần
59
17 lần
98
17 lần
19
17 lần
52
16 lần
18
15 lần
69
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
10
7 lần
24
7 lần
83
7 lần
91
7 lần
25
7 lần
04
6 lần
08
6 lần
87
5 lần
09
5 lần
20
5 lần
65
5 lần
11
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
44
3 ngày
02
3 ngày
38
3 ngày
65
2 ngày
52
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
24
16 ngày
11
15 ngày
62
12 ngày
30
12 ngày
22
11 ngày
14
11 ngày
97
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
119 lần
3
116 lần
6
111 lần
9
110 lần
8
109 lần
7
108 lần
0
107 lần
4
107 lần
1
101 lần
2
92 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
126 lần
9
117 lần
3
116 lần
8
116 lần
6
106 lần
5
103 lần
1
102 lần
4
100 lần
0
100 lần
7
94 lần