Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:40 DARK SUMMER MÙA HÈ TĂM TỐI
03:10 REQUIREMENTS TO BE A NORMAL PERSON TIÊU CHUẨN LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
04:35 PACK OF QUEENS: QUEEN OF SPADES LÁ BÀI Q: Q BÍCH
06:30 MURDER IN BURGUNDY VỤ ÁN MẠNG Ở BURDUNDY
08:00 PACK OF QUEENS: QUEEN OF HEARTS LÁ BÀI Q: Q CƠ
09:40 ADIEU PARIS TẠM BIỆT PARIS
11:25 REQUIREMENTS TO BE A NORMAL PERSON TIÊU CHUẨN LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
12:55 THE SEED OF SILENCE MẦM MỐNG IM LẶNG
14:45 AFTER THE WEDDING HẬU ĐÁM CƯỚI
16:55 INSPECTOR DUPIN: BRITTANY CALLING THANH TRA DUPIN: BRITTANY VẪY GỌI
18:35 BERMUDA TRIANGLE NORTH SEA TAM GIÁC BERMUDA Ở BIỂN BẮC
21:00 COMMON ĐIỂM CHUNG
22:45 RABBIT WITHOUT EARS CHÚ THỎ CỤT TAI

Cập nhật lúc 18/06/2016 16:53:14 - Nguồn: vtvcab.vn