Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:50 12 Phút Tới Vinh Quang Vĩnh Cữu
05:50 Cứng Như Thép
07:50 Siêu Anh Hùng
09:40 Nơi Huyền Thoại Sống Mãi
11:50 Nhạc Trưởng!
14:10 Trò Ảo Thuật: Màn Cuối
16:20 Cúm Tình
18:00 Kỳ Thị Tuổi Tác S1 03
19:00 Kỳ Thị Tuổi Tác S1 04
20:00 Trai Già: Con Đường Của Rồng
22:00 Trạm Dừng Chân
23:40 Ngày Sau Tháng 12

Cập nhật lúc 14/06/2016 13:19:28 - Nguồn: vtvcab.vn