Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:02 Trúng số - T4
01:00 Ầu ơ ví dầu - T4
02:00 Sỏi đá cũng biết yêu - T28
03:00 Bão - T10
04:00 Ngọn cỏ gió đùa - T10
05:00 Tiểu thư đi học - T25
06:00 Trúng số - T5
07:00 Ầu ơ ví dầu - T5
08:00 Sỏi đá cũng biết yêu - T29
09:00 Bão - T11
10:00 Ngọn cỏ gió đùa - T11
11:00 Tiểu thư đi học - T26
12:00 Trúng số - T6
13:00 Ầu ơ ví dầu - T6
14:00 Sỏi đá cũng biết yêu - T30
15:00 Bão - T12
16:00 Ngọn cỏ gió đùa - T12
17:00 Tiểu thư đi học - T27
18:00 Trúng số - T7
19:00 Ầu ơ ví dầu - T7
20:00 Sỏi đá cũng biết yêu - T31
21:00 Bão - T13
22:00 Ngọn cỏ gió đùa - T13
23:00 Tiểu thư đi học - T28

Cập nhật lúc 16/06/2016 10:15:32 - Nguồn: vtvcab.vn