Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:30 TTTT Euro 2016
02:00 Euro 2016Bảng F Bồ Đào Nha - Iceland
04:30 Đường Pitch 23 – 16
04:45 Copa America 2016 Bảng A Colombia - Paraguay Phát lại
06:30 Bản tin Thế giới thể thao (Live)
07:00 Copa America 2016 Bảng D Chile - Panama
09:00 Copa America 2016 Bảng D Argentina - Bolivia
11:00 Game show Cuồngnhiệtcùngbóngđá 02 Phát lại
12:00 Thểthaocậpnhật 6h45(L)
12:15 Thểthaocậpnhật 12h(L)
12:30 Copa America 2016 Bảng D Chile - Panama Phát lại
14:00 Game show Cuồngnhiệtcùngbóngđá 02 Phát lại
15:00 Copa America 2016 Bảng D Argentina - Bolivia Phát lại
16:30 Thểthaocậpnhật 6h45
16:45 Thểthaocậpnhật 12h(PL)
17:00 Tạp chí Bundesliga Nhà vô địch
17:30 TBT: Mai Đức Chung
17:45 Đường Pitch 23 – 16
18:00 Nhật ký Euro G/hình
18:15 Thể thao&cuộc sống G/hình
18:30 Muôn màu Euro Số 6 G/hình
19:00 Thử thách đường phố 23-16
19:30 TTTT Euro 2016
20:00 Euro 2016Bảng B Nga - Slovakia
22:00 MMTT: Nguyễn Văn Mùa
22:15 3T:KHOẺ & ĐẸP 02 – 16
22:45 TTTT Euro 2016
23:00 Euro 2016 Bảng A Rumani - Thuỵ Sĩ

Cập nhật lúc 15/06/2016 14:43:00 - Nguồn: vtvcab.vn