Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:00 Phim Tình Đầu Khó Phai - P4 Tập 91
01:00 Phim Tình Đầu Khó Phai - P4 Tập 92
02:00 Hành trang sống: Phượt xe đạp đường dài
02:30 Phố: Phố Mã Mây
03:00 My Album
04:00 Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P2 Tập 118
05:00 Con tim lạc lối - P2 Tập 103
06:00 Con tim lạc lối - P2 Tập 104
07:00 Sang trọng Việt Nam: Coco Beach Resort
07:30 M Plus
08:30 Phim Tình Đầu Khó Phai - P4 Tập 91
09:30 Phim Tình Đầu Khó Phai - P4 Tập 92
10:30 M Plus
11:00 Đi là Đến: Dấu ấn Quảng Trị - Phần 1
12:00 Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P2 Tập 118
13:00 Con tim lạc lối - P2 Tập 103
14:00 Con tim lạc lối - P2 Tập 104
15:00 Hành trang sống: Phượt xe đạp đường dài
15:30 Sang Trọng Việt Nam
15:45 Sang trọng Việt Nam: Coco Beach Resort
16:00 Nhạc Phim
17:00 Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P2 Tập 118
18:00 Phim Tình Đầu Khó Phai - P4 Tập 93
19:00 Phim Tình Đầu Khó Phai - P4 Tập 94
20:00 Con tim lạc lối - P2 Tập 105
21:00 Con tim lạc lối - P2 Tập 106
22:00 Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P2 Tập 119
23:00 M Plus

Cập nhật lúc 14/06/2016 22:17:36 - Nguồn: vtvcab.vn